Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 0217/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726906206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gonda Csaba
Telefon: +36 62530166
E-mail: gonda.csaba@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001541162021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001541162021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Városháza homlokzatának és tornyának felújítása
Hivatkozási szám: EKR001541162021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A munkálatok az északi homlokzatra és a toronyhomlokzatokra, a torony körüljárójára és vörösréz sisakjára, valamint a homlokzathoz csatlakozó felületekre (főhomlokzati erkély), azok meglévő szerkezeteinek felújítására, pótlására terjednek ki a beavatkozások, a városháza hasznos alapterülete változatlan marad, az épület használati szintjein munkavégzés nem lesz.
Homlokzatképzési munkák:
A Kivitelezőnek el kell végeznie minden, a vakolt homlokzatokkal kapcsolatos munkát, ideértve a tagozatok, ornamentika helyreállítását, pótlását, a homlokzaton lévő szerelvények, kiegészítő szerkezetek (lámpák, kamerák, stb.) le- és felszerelését, az esetlegesen szükséges szakértői vélemények beszerzését, a felületek kiegyenlítését, alap-és fedő vakolati rétegek felhordását, a meglévő vakolatok javítását. A feladat részét képezi a meglévő vakolattagozatok javítása és a tervszerinti vakolattagozatok elkészítése, illetve a lábazat vakolása.
A homlokzati vakoló munkák részeként a kivitelezőnek biztosítani kell minden szükséges segédszerkezetet, ideértve a homlokzatok állványozását.
A kivitelezési feladat részeként a Kivitelezőnek el kell készíttetni a szükséges restaurálási terveket (kő-, kovácsoltvas-, díszbádog-, stb. szerkezetek) és azt előzetesen jóvá kell hagyatnia az örökségvédelmi hatósággal.
Lábazat (alsó kőlábazat és a pinceszintet záró övpárkány között)
A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-vel kell kitölteni, kritikusabb falfelületeknél horganyzott fémrabic háló erősítés szükséges lehet.
A pinceszintet záró övpárkány fölötti homlokzatszakaszok eltávolított vakolatának pótlása:
A megtisztított téglafelületre előfröcskölő kerül 50 %-os fedéssel (anyagszükséglet: kb. 5 kg/m2; várakozási idő: 3 nap). Egyrétegű trassz vakolat min. 2,5 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 10 kg/m2/cm; várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), kétrétegű felhordásnál az első réteget vakolatfésűvel áthúzni, a második réteget eldörzsölni kell (két réteg közötti várakozási idő, lásd: műszaki lap!) szilikát festék (anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m2 2 rétegben, beleértve az alapozást is)
Tekintettel arra, hogy a fennmaradó régi alapvakolat és az újonnan felhordott felújító vakolat felülete eltérő megjelenést fog adni, ezért az egységes homlokzati falfelület elérésének érdekében mindkét alapfelületre felhordható festhető simító réteg alkalmazására van szükség. A várakozási idők letelte után (!) a lealapozott régi cementes vakolat, ill. a durván elhúzott trassz vakolat egységes felületének eléréséhez vakolatsimító (a „glettelés” szerepét betöltő) termékekkel kell összedolgozni a két alapfelületet.
Felületképzés:
A felületképzés folyamatos munkavégzéssel kerül felhordásra, azonos szín- és felületi kialakítással. Amennyiben a munkavégzésben a munkahézag hagyása elkerülhetetlen, azt a homlokzatosztással összhangban, pl. ablakpárkány vagy szemöldök vonalában kell megtenni. Munkahézag esetén takaró szalagot kell elhelyezni a kívánt magasságban, melyre a vakolatot fel kell hordani. A szalagot a vakolat nedves állapotában el kell távolítani, hogy egyenes vonalat kapjunk. A következő munkafázis ezt követően úgy folytatható, hogy a már elkészült felületet védjük meg takaró szalaggal.
A bedolgozás és a vakolat kötése alatt a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb mint +5 ºC, +25 °C felett a felhordás nem javasolt. A friss vakolatot a kiszáradásig védeni kell a kedvezőtlen időjárási hatásokkal szemben. A felület egyenletességének meghatározására a DIN 18202 előírásai alkalmazandók.
A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
A jelentősebb kiülésű tagozatok profilját a terv szerinti helyeken durván ki kell falazni kisméretű tömör téglából. A durván előkészített tagozattestre fel kell csapkodni a vakolatot, majd bádogból kivágott sablonnal kell kihúzni a tagozatot. Párkányok húzásánál a sablont vezetősínen kell vezetni. A húzott tagozatot ezután szabad kézzel kell javítani, illetve tisztázni. A párkányoknál a meglévő párkányprofilok alapján kell a sablont elkészíteni, míg az ablakkeretezéseknél a terv szerinti profilt kell alkalmazni. A tagozatok húzásához a homlokzati vakolat kötőanyagban dúsított, „keményebb” változatát kell alkalmazni dolomitőrlemény hozzáadásával. Fontos, hogy a keményebb felületképző vakolat a későbbiekben se „húzza le” az alsóbb vakolatrétegeket. A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
Bádogozás:
A kivitelezőnek jelen fejezetben leírtak szerint el kell végeznie a homlokzati tagozatok fémlemez fedésével és az ablakpárkányok cseréjével kapcsolatos feladatot. A lemez anyaga előpatinázás nélküli (sajátfényű) titáncink lemez. A bádogos szerkezeteket a tetőn alkalmazott fémlemez fedésekkel megegyező titáncink lemezekből kell készíteni.
Az építészeti tagozatok lefedését, párkányokat 8°-os lejtéssel rendelkező bádogozással kell készíteni. A fémlemez párkányt felemelkedés és lebegés ellen nem rozsdásodó alapanyagból készült fülekkel kell biztosítani. A véglezárásokat és toldásokat a rendszerhez tartozó végelemekkel kell megoldani. Gondosan kell ügyelni ezeknek a pontoknak a tömítettségére. A párkányok anyagának meg kell egyezni a tető bádogozásához használt anyagokkal. A párkányok, tagozatok, fallefedések bádogozását, hosszirányban csak korcolással lehet toldani. Ahol műszakilag másképp nem oldható meg, a bádogozást ENKOLIT ragasztóval kell rögzíteni.
Díszbádogos szerkezetek:
A díszbádogos szerkezetek a toronysisak kivételével a fémlemez tetőfedésekkel megegyező anyagból készülnek, azaz titáncink lemezből. A formák kialakításakor lágyabb, cizellált építészeti tagozatok kialakítására szolgáló RHEINZINK lemezt (MD) kell alkalmazni. A toronysisak esetében vörösréz lemezt kell alkalmazni a fedés és az építészeti tagozatok kialakításához. A tagozatok, amennyiben azok cseréje, utángyártása szükséges, a meglévők pontos másolataiként kell elkészüljenek, ezért azok részletes felmérését és dokumentálását el kell végezni, amint a szerkezetek hozzáférhetővé válnak.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Városháza homlokzatának és tornyának felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A munkálatok az északi homlokzatra és a toronyhomlokzatokra, a torony körüljárójára és vörösréz sisakjára, valamint a homlokzathoz csatlakozó felületekre (főhomlokzati erkély), azok meglévő szerkezeteinek felújítására, pótlására terjednek ki a beavatkozások, a városháza hasznos alapterülete változatlan marad, az épület használati szintjein munkavégzés nem lesz.
Homlokzatképzési munkák (vakolat leverés és képzés 180 m2, homlokzati párkányhúzás 170 fm):
A Kivitelezőnek el kell végeznie minden, a vakolt homlokzatokkal kapcs. munkát, ideértve a tagozatok, ornamentika helyreállítását, pótlását, a homlokzaton lévő szerelvények, kiegészítők (lámpák, kamerák, stb.) le- és felszerelését, az esetlegesen szükséges szakértői vélemények beszerzését, a felületek kiegyenlítését, alap-és fedő vakolati rétegek felhordását, a meglévő vakolatok javítását. A feladat része a meglévő vakolattagozatok javítása és a tervszerinti vakolattagozatok elkészítése, és a lábazat vakolása.
A homlokzati vakoló munkák részeként a Kiv-nek biztosítani kell minden szükséges segédszerkezetet, ideértve a homlokzatok állványozását. (970 m2 30 m mag. felett, és 665 m2 20 m mag-ig) Kivitelezőnek el kell készíttetni a szükséges restaurálási terveket (kő-, kovácsoltvas-, díszbádog-, stb.) és azt előzetesen jóvá kell hagyatnia az örökségvédelmi hatósággal.
Lábazat (alsó kőlábazat és a pinceszintet záró övpárkány között)
A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-vel kell kitölteni, kritikusabb falfelületeknél horganyzott fémrabic háló erősítés szükséges lehet. A pinceszintet záró övpárkány fölötti homlokzatszakaszok eltávolított vakolatának pótlása:
A megtisztított téglafelületre előfröcskölő kerül 50 %-os fedéssel (anyagszükséglet: kb. 5 kg/m2; várakozási idő: 3 nap). Egyrétegű trassz vakolat min. 2,5 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 10 kg/m2/cm; várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), kétrétegű felhordásnál az első réteget vakolatfésűvel áthúzni, a második réteget eldörzsölni kell (két réteg közötti várak. idő, ld: műszaki lap!) szilikát festék (anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m2 2 rétegben, beleértve az alapozást is) Tekintettel arra, hogy a fennmaradó régi alapvakolat és az újonnan felhordott felújító vakolat felülete eltérő megjelenést fog adni, ezért az egységes homlokzati falfelület elérésének érdekében mindkét alapfelületre felhordható festhető simító réteg alkalmazására van szükség. A várakozási idők letelte után (!) a lealapozott régi cementes vakolat, ill. a durván elhúzott trassz vakolat egységes felületének eléréséhez vakolatsimító (a „glettelés” szerepét betöltő) termékekkel kell összedolgozni a két alapfelületet.
Felületképzés (1740 m2):
A felületképzés folyamatos munkavégzéssel kerül felhordásra, azonos szín- és felületi kialakítással. Ha a munkahézag hagyása elkerülhetetlen, azt a homlokzatosztással összhangban, pl. ablakpárkány vagy szemöldök vonalában kell megtenni. Munkahézag esetén takaró szalagot kell elhelyezni a kívánt magasságban, melyre a vakolatot fel kell hordani. A szalagot a vakolat nedves állapotában el kell távolítani, hogy egyenes vonalat kapjunk. A következő munkafázis ezt követően úgy folytatható, hogy a már elkészült felületet védjük meg takaró szalaggal.
A bedolgozás és a vakolat kötése alatt a hőm. nem lehet alacsonyabb mint +5 ºC, +25 °C felett a felhordás nem javasolt. A friss vakolatot a kiszáradásig védeni kell az időjárási hatásokkal szemben. A felület egyenletességének meghatározására a DIN 18202 előírásai alkalmazandók.
A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó. A jelentősebb kiülésű tagozatok profilját a terv szerinti helyeken durván ki kell falazni kisméretű tömör téglából (160 fm). A durván előkészített tagozattestre kell csapkodni a vakolatot, majd bádogból kivágott sablonnal kell kihúzni a tagozatot. Párkányok húzásánál a sablont vezetősínen kell vezetni. A húzott tagozatot ezután szabad kézzel kell javítani, ill. tisztázni. A párkányoknál a meglévő párkányprofilok alapján kell a sablont elkészíteni, míg az ablakkeretezéseknél a terv szerinti profilt kell alkalmazni. A tagozatok húzásához a homlokzati vakolat kötőanyagban dúsított, „keményebb” változatát kell alkalmazni dolomitőrlemény hozzáadásával. A keményebb felületképző vakolat a későbbiekben se „húzza le” az alsóbb vakolatrétegeket. A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
Bádogozás (lefolyó csatorna bontása és szerelése 90 fm, párkányburkolat bontása és új készítése 475 fm, galambriasztó tüskesor 475 fm) :
A Kiv-nek jelen fejezetben leírtak szerint el kell végeznie a homlokzati tagozatok fémlemez fedésével és az ablakpárkányok cseréjével kapcs. feladatot. A lemez anyaga előpatinázás nélküli (sajátfényű) titáncink lemez. A bádogos szerkezeteket a tetőn alkalmazott fémlemez fedésekkel megegyező titáncink lemezekből kell készíteni. Az építészeti tagozatok lefedését, párkányokat 8°-os lejtésű bádogozással kell készíteni. A fémlemez párkányt felemelkedés és lebegés ellen nem rozsdásodó alapanyagból készült fülekkel biztosított. A véglezárásokat és toldásokat a rendszerhez tartozó végelemekkel. Ügyelni ezeknek a pontoknak a tömítettségére. A párkányok anyagának egyezni kell a tető bádogozás anyagaival. A párkányok, tagozatok, fallefedések bádogozását, hosszirányban csak korcolással lehet toldani. Ahol műszakilag másképp nem oldható meg, a bádogozást ENKOLIT ragasztóval.
Díszbádogos szerkezetek (torony: 160 m2):
A toronysisak kivételével a fémlemez tetőfedésekkel megegyező anyagból készülnek, azaz titáncink lemezből. A formák kialakításakor lágyabb, cizellált építészeti tagozatok kialakítására szolg. RHEINZINK lemezt (MD) kell alkalmazni. A toronysisak esetében vörösréz lemezt kell alkalm. a fedés és az építészeti tagozatok kialakításához. A tagozatok, amennyiben azok cseréje, utángyártása szükséges, a meglévők pontos másolataiként kell elkészüljenek, ezért azok részletes felmérését és dokumentálását el kell végezni, amint a szerkezetek hozzáférhetővé válnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama 36 hónap + …. hó (min. 0 hó max. 24 hónap) 20
2 Az M/2. pontban bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap) (min. 0- max.36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k), és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1)
bekezdése]. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114/A. §, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-j), ka) és kc), valamint m) pontjának hatálya alá.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell. E körben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében foglaltak. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k), és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet. A nyilatkozatot attól függetlenül be kell nyújtani, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában köteles benyújtani.
Ajánlattevő élhet az Kbt. 69. § (11a) bekezdésben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [Korm. rendelet. 1. § (7) bek.]
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a bírálat a Kbt. 114/A. §-a alapján egy lépcsőben történik, erre tekintettel a kizáró okok fenn nem állására vonatozó igazolásokat ajánlattevő, közös ajánlattevő már az ajánlata részeként köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, illetve az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet III. és IV. Fejezeteinek megfelelően, az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek – az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos
módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául
szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 éven belül (96 hónapon belül) megkezdett legjelentősebb építési beruházásait. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét.
- a kivitelezés tárgyát, valamint a saját teljesítésű mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti mértékegységben),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpont legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),
- valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő befejezett referenciaként olyan építési beruházást fogad el, ahol a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént. A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmasságát igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése alapján az ajánlattevő alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes gazdasági szereplők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. Ebben az esetben a referenciaigazolásban kérjük feltüntetni az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt kivitelezési tárgyak teljes mennyiségét. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22.§ (3) és (4) bekezdésében, valamint a 23.§-ban rögzített előírásokra.
M/2. Mutassa be azon műszaki vezető szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot év/hó részletezettséggel, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből, ennek megléte igazolja a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot.
Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni felelős műszaki vezetőként és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/. Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a kivitelezés felelős műszaki vezetőjeként kell részt vennie a teljesítésben. A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság minimum követelménye szerinti kamarai regisztrációval. Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ugyanazon személy bármely részben vagy valamennyi részben bemutatható Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója, vagy tagja, ill. cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtószervezetnek is minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők MÁR AZ AJÁNLATUKBAN KÖTELESEK BENYÚJTANI. A szakember nevét - tekintettel arra, hogy az értékelés körében is figyelembe vételre kerül -már az ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, amely így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva - a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül – is megfelelhet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 1 db műemlék jellegű épület felújítására vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelyben a homlokzatfestés nagysága az összesen 1200 m2-t elérte, vagy meghaladta.
M/2 Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő, MV-É-M kódszámú hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-É-M kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti kamarai regisztrációval.
Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója, vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben. A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.
Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11), a 69. § (11a) és a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdése.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér).
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 1 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
Jótállás: értékelési részszempont, mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott időtartam, de legalább a teljes építési beruházásra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 36 hónap.
Teljesítési biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jótállási biztosíték a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. Az előírt biztosítékok az ajánlattevő választása szerint teljesíthetőek a
Kbt. 54.§ (2) bek-ben foglaltak szerint. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján, igény esetén (előlegbekérő alapján), számla ellenében előleget fizet, amelynek
maximális értéke a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Elszámolás az előleggel: a végszámlában.
Számlázás: Ajánlattevő az előlegszámlán felül 4 db részszámlát 1 db végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 15% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegről;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 50% -os készültségi fokának elérése esetén,nettó vállalkozói díj 35 %-ának
megfelelő összegről;
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 60% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 10 %-ának
megfelelő összegről;
-4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 80% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 20 %-ának
megfelelő összegről;
- végszámla benyújtása: nettó vállalkozói díj fennmaradó 20 %- ának megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 100 %-át
elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Ellenszolgáltatás teljesítése: alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § szerint. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a
kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással, a teljesítést követően
benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert és lejárt követelését számíthatja be. Az eljárásban alkalmazandó az
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírásai is.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a számla és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A minőségi szempontok esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60.szám 1. sz. mell. A.1.ab) Egyenes arányosítás módszere alapján. Ár szempont esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60.szám 1. sz. mell. A 1 aa) Fordított arányosítás módszere alapján
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra.
2) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/
3) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bek szerinti nyilatkozatait. A Kbt. 66. § (6) bek esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
5) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
6) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történőfelvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott eszközök műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.
8) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9) Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1) -(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadók.
10) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
11) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartamára a tárgyi munkára 322/2015. (X.30.) Korm.rend 26.§ szerint biztosítást kell kötnie, vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. Mértéke: a nettó ajánlati ár 10 000 000 Ft/kár, valamint 90 000 000 /év.
12) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő szerepeljen az MKIK kivitelezői névjegyzékében az ajánlat kérés tárgyának megfelelő tevékenységi körrel, amely névjegyzéki számot az ajánlatban meg kell adnia.
13) Kiegészítő tájékoztatás: Közbeszerzési dokumentum (Útmutató) 5.16. pontja szerint.
14) Szerződéskötési feltétel, hogy az ajánlati felhívás III.1.3.) M/2. pontjában felsorolt szakembernek – az alpontokban előírt minősítéssel/jogosultsággal - szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékben. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölte.
15) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az ajánlattételi felhívás megjelenését követő 2. szerdán 9:00 órakor. Gyülekező: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., a Polgármesteri Hivatal portája.
16) Az ajánlatok értékelésre vonatkozó információkat a dokumentáció tartalmazza.
17) FAKSZ: Gonda Csaba - lajstromszám: 00694., dr. Prajda Éva - lajstromszám: 01249.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges