Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/19
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.01.28.
Iktatószám: 0332/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Dunántúli Magasépítő Kft.;SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Daróczi út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 709023365
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nof.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nof.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Sümegi Püspöki palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Sümegi Püspöki palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
További tárgyak: 45212354-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: : Magyarország, Veszprém megye, Sümeg, Szent István tér 10., hrsz: 1422/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A sümegi Püspöki palota felújításának kivitelezési és restaurálási munkáit tartalmazó tervekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A palota főépületének összes nettó hasznos alapterülete: 2635,87 m2. A főépület szintjei: pince, földszint, emelet, padlás szint.
Az alapmennyiségben érintett alapterület: 1536,52 m2.
A sümegi Püspöki palota egyszintes melléképületének összes nettó hasznos alapterülete: 38,23 m2.
Az építés kivitelezési munkák körében elvégzendő főbb feladatok:
- főépület tartószerkezeti, részleges szerkezet-megerősítési munkák, építőmesteri- és szakipari munkák;
- utólagos talajnedvesség elleni szigetelések munkái;
- belsőépítészet;
- gépészeti munkák, ún.: vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés, szellőzés, gázellátás;
- épületvillamos erősáramú munkák;
- épületvillamos gyengeáramú munkák, úm.: informatikai hálózat szerelése, épülethangosítás, biztonságtechnikai rendszer;
- telken belüli közműellátás, ún.: csapadékcsatorna hálózat;
- mélyszivárgó;
- Melléképület felújítási munkáinak elvégzése;
- a bontási munkálatok során a Megrendelő épületkutatói megfigyelést ír elő. A bontási tevékenységek végzése közben az Ajánlatadó köteles a kutatói megfigyelés feltételeit biztosítani, azaz köteles lehetővé tenni, hogy a Kutató a bontások során előkerülő építészettörténeti részleteket dokumentálhassa, és ha szükséges magát a bontási részmunkát irányítsa. Az épület kutatói megfigyelést a Megrendelő biztosítja;
A restaurátori munkák körében elvégzendő főbb feladatok:
- Festő restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Kőrestaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Fa restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Fém restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító műleírás szerint;
- Régészeti feltárások épületkutatások preparátumainak bemutatása a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
Opcionális mennyiség:
- Környezetrendezésertépítészeti munkák elvégzése a kivitelezési és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint 1 235 m2 sétányfelület, valamint 2 240 m2 zöldfelület kialakításával.
A részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 122 - 276580

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyulakeszi út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1828102132 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Mód. időpontja: 2020.12.01.
Mód. jogcíme: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont.
***
VII.2.2) folyt:
- A kivitelezés során felmerült, előre nem látott körülmények alapján tervezői művezetés keretében kerültek meghatározásra az alábbi Alapmennyiségen felüli feladatok („Kiegészítő Kivitelezési Munkák”):
1. 101/A és 101/B helyiségek burkolása
A 101/A helyiség eredetileg meglévő-megmaradó Solnhofeni kőlap burkolattal került betervezésre a sala terrena 119 és 120 helyiségével együtt. A restaurátor által történt burkolatbontási munkálatok végeztével nem maradt annyi burkolólap, amely az összes tervezett helyiségben elegendő legyen. Tervezői művezetés mellett döntés született arról, hogy a Solnhofeni kőlapok az épület műemléki szempontból értékesebb helyiségében (sala terrena, 119-120 helyiségek) kerüljön felhasználásra, a 101/A és 101/B helyiség burkolatát pedig az épület más részein is betervezett Jura mészkő burkolatra cseréljék. A 101/B helyiségben található lépcső hivatott összekötni a kapualj és a folyosó helyiségeket. Mivel a kapualj a fentiek alapján mészkő burkolattal készül így Tervezői útmutatás alapján a lépcső burkolat is Jura mészkő burkolatot, a helységek egységes megjelenést kapnak. (A módosítással érintett feladatok értéke nettó 839.836,- Ft)
2. 215 helyiség födémkampózása
A födém felső rétegének eltávolítását követően vált láthatóvá, hogy a boltozatot alkotó téglák mozognak, közülük a vakolat részben kimállott. Statikus tervező helyszíni művezetések keretében határozta meg a 215-ös helyiség födém megerősítésének munkálatait. A boltozat megtarthatósága érdekében a tervező előírta minden egyes mozgó tégla elembe acél kampós tüske befúrását és beragasztását, hogy az elemek a födém megerősítésére készülő vasbeton lemezhez megfelelő módon rögzítésre kerüljenek, így biztosítva a boltozat állékonyságát. A födém felső rétegének eltávolítását megelőzően kellő gondossággal eljárva nem volt előre látható, hogy a boltozat egyes téglái mozognak, a statikus tervező által előírt megerősítések szükségesek, mivel a tartószerkezet esetében olyan mozgás nem engedhető meg, amely alkalmatlanná tenné a feladata ellátására. (A módosítással érintett feladatok értéke nettó 696.798,- Ft)
3. Belső felületképzés
A munkaterületen mintafelületek kerültek kialakításra a meglévő meszelt rétegek alapozására és megerősítésére. A belső felületképzéshez készített mintafelületek eredménye alapján derült ki, hogy a meglévő festékrétegek nem elég szilárdak, további felület előkészítésre, alapozásra és glettelésre nem alkalmasak. A meglévő mészfestékeket a műemlékvédelmi szakemberek közreműködésével el kell távolítani. A meglévő festék eltávolítása közben a nem megfelelő állagú alapvakolat rétegek is leváltak a falazatról. A levált vakolatok pótlása szükséges trassz vakolattal és vakolat erősítő háló beépítésével. (A módosítással érintett feladatok értéke nettó 10.370.121,- Ft)
4. Külső módosított drain rendszer
Az utólagos falszigetelési munkálatok elvégzése közben - előre nem látható módon - derült ki, hogy a rendszer hatékony működéséhez hatékonyabb és tisztán tartható rendszer kiépítése szükséges figyelembe véve a bontás/feltárás során felmért állapotot. A falszigetelést a feltárt állapotnak megfelelően kellett módosítani, ami kihatással volt a drénrendszerre is. Ezért a Tervező a rendszer nagyobb átmérővel történő kialakítását, és további homokfogóval ellátott aknák beépítését írta elő, ezzel megakadályozva a későbbi falszerkezetek vizesedését és állapotromlását (A módosítással érintett feladatok értéke nettó 2.093.228,- Ft)
5. Külső lefolyó csövek pótlása
A homlokzat külső oldalán elhelyezett csapadékvíz levezető csatornák a terepszinttől mért 1,5-2 méteres magasságban szűkítést tartalmaznak. Egyes helyeken a szűkítés környékén a homlokzaton ázásnyomok tapasztalhatók. [Folyt: VI.4.3)]
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
***
VI.3. folyt:
Az ázást okozó csomópontok javítása, illetve a lefolyók körül végzett munkálatok és az elvezető-gyűjtő csatorna feltárása során derült fény arra, hogy a szűkítéseknél dugulás tapasztalható, továbbá, hogy a szűkítés a kor és az épület jellegétől idegen anyaggal készült. Megrendelő a Tervező javaslatára a lefolyócsövek állandó keresztmetszetének megtartása mellett a korábbi szűkítést tartalmazó kialakításokat a felsőbb részeken található anyagnak megfelelő kialakítással kéri kialakítani. (A módosítással érintett feladatok értéke nettó 6.214.370,- Ft)
6. Padányi könyvtár búvótér lejáró ajtó
A kivitelezés során kiderült, hogy az eredeti tervek szerinti műszaki megoldás - búvótér kialakítása - nem valósítható meg, mivel a helyiség alatt olyan sziklafelszín található, amely nem teszi lehetővé annak kialakítását. Az említett sziklafelszín a tervezett szintnél magasabban van, amely a tervezési szakaszban nem volt látható, mivel a kivitelezés részét képezte a búvótér kialakítása és az ahhoz szükséges törmelék kibontása. A módosított tervek szerint a gépészeti szellőzés és a tervezett Reversion rendszer ellenőrzéshez egyedi padlónyílás kialakítására van szükség. (A módosítással érintett feladatok értéke nettó 293.354,- Ft)
7. 219-es helyiség bontási és vakolási munkálatai
A 219-es helyiségben található falfülke sérült vakolatának bontása során derült ki, hogy a falfülke falazata fa gerendára épült, mely mára elkorhadt, és a falazat állékonyságát veszélyezteti, ezért Megrendelő a falazat bontása mellett döntött. Ugyanezen helyiség mennyezetének egy része egy korábbi állagmegóvási munkálat során részlegesen elbontásra, és újraépítésre került, azonban a mennyezeti vakolat pótlása nem készült el. Megrendelő a kiállítási koncepció kialakítása során jelen helyiséggel is számolt, ezért a hiányzó mennyezet vakolat pótlását kéri. A tervezői művezetés keretében döntés született arról, hogy szakipari kivitelezés helyett a festőrestaurátor iránymutatása mellett az általa meghatározott anyagok felhasználásával készüljön a mennyezet rekonstrukciója. (A módosítással érintett feladatok értéke nettó 2.300.000,- Ft)
8. Belső építészeti módosítás és bútorozás kialakítás
A projekt rendelkezésére álló anyagi lehetőségek alapján Megrendelő az építészeti munkálatokat Alapmennyiségre és opcionális tételekre bontotta. A kiállítást Megrendelő a kiviteli közbeszerzési eljárás előtt készítette el, azonban nem került sor a teljes kivitelezési program megvalósítására és egyes, az Opciókban foglalt tételek megrendelésére. Ezért Megrendelőnek - tekintettel arra, hogy a fejlesztés Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg - módosítania kellett a kialakítandó attrakciót (kiállítást), hogy a pályázati felhívásban előírtaknak megfeleljen. A fentiek alapján Megrendelő módosított belsőépítészeti tervet adott ki, amely alapján az elkészítendő bútorok is módosultak. (A módosítással érintett feladatok értéke nettó -16.403.903,- Ft-tal csökken és nettó 11.486.918,- Ft-tal emelkedik)
1. EDR rendszer kiépítése
A helyszíni bejárás során a Sümegi Tűzoltóság jelezte, hogy az épület emeleti szintjén működnek, a földszinten azonban nem, ill. nem kellően hatékonyan működnek a kárhelyrádiók, ezért a felújítás részeként rádióerősítő rendszer telepítése szükséges. Ez a műszaki szükségszerűség rögzítésre került a kiviteli tervdokumentáció részét képező tűzvédelmi tervfejezetben. A berendezés speciális volta miatt kizárólagosságon alapuló tervezési és szerelési jogosultság áll elő. A rendszer különleges és helyspecifikus kialakítása miatt a műszaki tartalom a pályáztatás időszakában nem volt meghatározható, azért sem, mert a szerkezetkész épületben szükséges a kialakításhoz szükséges mérések elvégzése. Kivitelező a szerkezetépítési munkálatok elkészültét követően tudta a szükséges méréseket elindítani, mely alapján meghatározásra került a műszaki tartalom.
...
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
További tárgyak: 45212354-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Veszprém megye, Sümeg, Szent István tér 10., hrsz: 1422/3
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A sümegi Püspöki palota felújításának kivitelezési és restaurálási munkáit tartalmazó tervekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A palota főépületének összes nettó hasznos alapterülete: 2635,87 m2. A főépület szintjei: pince, földszint, emelet, padlás szint.
Az alapmennyiségben érintett alapterület: 1536,52 m2.
A sümegi Püspöki palota egyszintes melléképületének összes nettó hasznos alapterülete: 38,23 m2.
Az építés kivitelezési munkák körében elvégzendő főbb feladatok:
- főépület tartószerkezeti, részleges szerkezet-megerősítési munkák, építőmesteri- és szakipari munkák;
- utólagos talajnedvesség elleni szigetelések munkái;
- belsőépítészet;
- gépészeti munkák, ún.: vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés, szellőzés, gázellátás;
- épületvillamos erősáramú munkák;
- épületvillamos gyengeáramú munkák, úm.: informatikai hálózat szerelése, épülethangosítás, biztonságtechnikai rendszer;
- telken belüli közműellátás, ún.: csapadékcsatorna hálózat;
- mélyszivárgó;
- Melléképület felújítási munkáinak elvégzése;
- a bontási munkálatok során a Megrendelő épületkutatói megfigyelést ír elő. A bontási tevékenységek végzése közben az Ajánlatadó köteles a kutatói megfigyelés feltételeit biztosítani, azaz köteles lehetővé tenni, hogy a Kutató a bontások során előkerülő építészettörténeti részleteket dokumentálhassa, és ha szükséges magát a bontási részmunkát irányítsa. Az épület kutatói megfigyelést a Megrendelő biztosítja;
A restaurátori munkák körében elvégzendő főbb feladatok:
- Festő restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Kőrestaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Fa restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
- Fém restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító műleírás szerint;
- Régészeti feltárások épületkutatások preparátumainak bemutatása a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint;
Opcionális mennyiség:
- Környezetrendezésertépítészeti munkák elvégzése a kivitelezési és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint 1 235 m2 sétányfelület, valamint 2 240 m2 zöldfelület kialakításával.
A részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1967445837
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyulakeszi út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés 15. pontja:
Eredeti: A Szerződés határozott időre jön létre. A kivitelezés kötbérterhes teljesítési véghatárideje mind az Alapmennyiség, mind az Opciós mennyiség vonatkozásában a jelen szerződés aláírásától számított 12 hónap. A kivitelezés akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárul.
Mód.: A Szerződés határozott időre jön létre. A kivitelezés kötbérterhes teljesítési véghatárideje mind az Alapmennyiség, mind az Opciós mennyiség vonatkozásában a jelen Szerződés aláírásától számított 30 hónap. A kivitelezés akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárul.
6. pontja:
Eredeti: A III. Fejezet 4. pontjában meghatározott Alapmennyiség hiánytalan és hibátlan teljesítéséért
Alapmennyiség Díja összege nettó 1.224.940.872 Ft + törvény szerinti ÁFA;
Opció 1 Díja összege nettó 87.108.737 Ft + ÁFA;
Opció 2 Díja összege nettó 85.312.380 + ÁFA;
Opció 3 Díja összege nettó 89.967.252 Ft + ÁFA;
Opció 4 Díja összege nettó 124.335.423 Ft + ÁFA;
Opció 5 Díja összege nettó 98.730.744 Ft + ÁFA;
Opció 6 Díja összege nettó 117.706.724 Ft + ÁFA.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az ÁFA megfizetése a Megrendelőt terheli.
Mód.: A III. Fejezet 4. pontjában meghatározott Alapmennyiség, valamint a Szerződés 3. számú módosítása szerinti „Kiegészítő Kivitelezési Munkák” - a jelen 3. számú szerződésmódosításhoz csatolt 1. számú melléklet - hiánytalan és hibátlan teljesítéséért az alábbi díjakra jogosult:
Alapmennyiség + Kiegészítő Kivitelezési Munkák Díja összege nettó 1.364.284.577 Ft + törvény szerinti ÁFA;
Opció 1 Díja összege nettó 87.108.737 Ft + ÁF1A;
Opció 2 Díja összege nettó 85.312.380 Ft + ÁFA;
Opció 3 Díja összege nettó 89.967.252 Ft + ÁFA;
Opció 4 Díja összege nettó 124.335.423 Ft + ÁFA;
Opció 5 Díja összege nettó 98.730.744 Ft + ÁFA;
Opció 6 Díja összege nettó 117.706.724 Ft + ÁFA.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az ÁFA megfizetése a Megrendelőt terheli.
96. pontja:
Eredeti: A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti -áfa nélkül számított - Vállalkozói Díj 5 %-ára, tehát 91.405.107 Ft összegre teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a Szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szerződés teljesítéséig - sikeres műszaki átadás-átvétel - tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal
Mód.: A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti - áfa nélkül számított - Vállalkozói díj 5%-ára, tehát 68.214.229 Ft összegre teljesítési biztosítékot a jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követő 5. munkanapig a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a Szerződés teljesítéséig - sikeres műszaki átadás-átvétel - tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal.
101. pontja:
Eredeti: A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti - áfa nélkül számított - Vállalkozói Díj 5 %-ára, tehát 91.405.107 Ft összegre jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási időszak kezdetétől - sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől - a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége 5 évre szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal.
Mód.: A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti - áfa nélkül számított - Vállalkozói díj 5%-ára, tehát 68.214.229 Ft összegre jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási időszak kezdetétől - sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől - a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége 5 évre szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A fenti módosítás komplex, több műszaki okra vezethető vissza, az alábbiakban részletezettek szerint:
- Az áramhálózati szolgáltató általi késedelmes kapacitás növelés, a gáz mérőhely áttervezésének és áthelyezésének elhúzódó munkálatai, illetve az előre nem látható okokból módosult műszaki tartaloma munkálatok eltolódását eredményezte. A Megrendelő által a felmerült munkálatokhoz szükséges fedezet biztosításra került, azonban az áram- és gázszolgáltatók a Megrendelő többszöri megkeresésére sem tudtak az általuk vállal munkálatokra kivitelezési határidőt megadni. Az elektromos kapacitás bővítés a szolgáltató szerződés alapján eredetileg 2020. május 4-e volt, azonban a szolgáltató írásban tájékoztatta Megrendelőt, hogy a műszaki átadás 2020. III. negyedévben várható. A módosítással érintett feladatok elvégzéséhez szükséges időigény Vállalkozó kimutatása (aktualizált műszaki ütemterv) alapján a jelen szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 108 naptári nap. [folyt.: VI.3.]
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1828102132 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1967445837 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben