Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/31
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.02.13.
Iktatószám: 0712/2020
CPV Kód: 45223310-2
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 13743130
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Dózsa György úti mélygarázs generálkivitelezésére vonatkozóan
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223310-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Dózsa György úti mélygarázs generálkivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223310-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11. hrsz. (korábban 29732/1. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Növényzet és építmény nincs a tervezési határon belül, a terep alatt kisebb műtárgyak
fordulnak elő. Épületbontásra nincs szükség a területen.
A felszínen a lehajtó rámpák, a lépcsőházak, és a szellőzők jelennek meg.
A mélygarázs feletti terület közel síknak tekinthető. A felszínen a garázs kijárati felépítményei helyezkednek el.
A 4 lépcsőházi blokk felszíni felépítményei kijelölik a mélygarázs gyalogos megközelítési pontjait. A lépcsőházak eltérő színezést
kapnak a könnyebb tájékozódás érdekében, illetve a minden lépcsőház betűjellel ellátott (A,B,C,D).
A három fő funkcionális szintje a P1, P2, P3 szint, itt helyezkednek el a gépkocsiparkolók, és az azzal összefüggő kiszolgáló
helyiségek: szintenkénti vizesblokkok, raktárak, elektromos kapcsolók, és takarítószer raktárak.
Közvetlenül a felszín alatt, a parkolószintek felett helyezkedik el a P0 szint, amely részben beépített. Beépítetlen részét fák
ültetésére alkalmas vastagságú földfeltöltés alkotja. Beépített részén kap helyet a kerékpár tároló illetve a felszínről különállóan
is megközelíthető WC- és öltözőblokk. Ide a garázs területétől független kerékpáros rámpa vezet a felszínről. A szint egyéb
részeit a mélygarázs szellőzését biztosító vízszintes aknarendszer és a hozzá kapcsolódó gépházak foglalják el, valamint itt
helyezkedik el a mélygarázst és a tervezett Fővárosi Városligeti Színházat is ellátó trafó.
Az elektromos autótöltőkkel felszerelt parkolóhelyek a P1-es szinten kapnak helyet úgy, mint a garázsmesteri iroda, a biztonsági
helyiség, a hulladéktároló és egyéb kiszolgáló helyiségek.
A legalsó, P3-as szintre kerül a sprinkler-tartály és gépház. Minden szinten vannak motorparkolóhelyek továbbá tárolóhelyiségek,
amelyek a Városliget üzemeltetését is szolgálják majd.
A szintek négy dilatációs egységből állnak, az épület belső közlekedési rendszere ehhez igazodik, minden dilatációs egységben
van lépcsőház. A szélső lépcsőházi magok minden szinten vizesblokkokkal egészülnek ki. A szintek közötti mozgáshoz 4
akadálymentes felvonó áll rendelkezésre.
Az „A” lépcsőház környezetében kerülnek elhelyezésre az akadálymentes parkolók és az akadálymentes WC-k.
A Dózsa György úti mélygarázs kivitelezési munkái során teljes munkatérelhatárolási, hozzá kapcsolódó földmunkák és
víztelenítési munkák valósulnak meg az alábbiak szerint:
A tervezett mélyépítés határzónáján belül más építmény nincsen, de a Dózsa György út illetve a Dvorak csomópont
közműhálózatát a tervezésnél és a kivitelezésnél figyelembe kell venni.
Az építés első fázisa a munkagödör térelhatárolási és a hozzá kapcsolódó egyéb kivitelezési (közműkiváltási, bontási,
víztelenítési) feladatok elvégzése. A terület közmű kiváltási munkái nagyrészben megtörténnek az MKO illetve a NEP projektek
keretein belül, de a mélygarázs területén a térszín alatt maradt DN800 víz elbontása jelen közbeszerzési feladat részét képezi.
A résfallal körülhatárolandó tervezett mélygarázs külső mérete 263,2 x 34,2 m. és kb. 14,5 m mélységű, azaz 8.613 m2. A résfal
gyámolítására horgony készül. A kivitelezés megkezdése előtt az épület környezetében lévő épületeknek feltétlenül el kell
végezni az állapotfelmérését és annak fényképes dokumentálását.
Az épület helye: Budapest, belterület
Helyrajzi szám: 29732/11
Építési övezet: Z-VI
Beépítési mód: szabadon álló
Telek területe: 962.303 m2
A tervezési terület nagysága: 9001,44 m2
Beépített terület (OTÉK szerinti számítással) 149,53 m2
Épületmagasság: 4,00 m
Beépített bruttó alapterület:
terepszinten 147,47 m2
P0 szint 2336,74 m2
P1 szint 9001,44 m2
P2 szint 9001,44 m2
P3 szint 9001,44 m2
összesen: 29 488,53 m2
Beépített nettó alapterület:
0 szint, felszín 63,69 m2
P0 szint 1186,20 m2
P1 szint 8 159,11m2
P2 szint 8 180,71 m2
P3 szint 7 888,14 m2
összesen: 25 477,85 m2
Parkolószám kimutatás összesen:
Általános Parkoló 751db
Mozgássérült parkoló 17db
Elektromos autó 24db
Telekocsi parkoló 8db
Parkoló 800 db
Motorkerékpár 71 db
Kerékpár 90 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 320
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 115 - 260874

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5996952704 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2019.12.30
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú Módosítás II.1.- 7. pontjaiban írt feltételek a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelnek, mert
- a Vállalkozótól további építési munkák beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben,
- a vállalkozó személyének változása nem megvalósítható műszaki okból, különösen a Szerződés tárgyát képező mélygarázzsal való együttműködés miatt; és
- a Megrendelő számára jelentős hátránnyal járna a mélygarázs használatbavételének elhúzódása és a nem egységes zöldfelület a mélygarázs felszínén és Fővárosi Városligeti Színház helyén,
- az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mert a növekedés mértéke 26,66%-nak felel meg
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: KBT 148§-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223310-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223310-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11. hrsz. (korábban 29732/1. hrsz.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növényzet és építmény nincs a tervezési határon belül, a terep alatt kisebb műtárgyak
fordulnak elő. Épületbontásra nincs szükség a területen.
A felszínen a lehajtó rámpák, a lépcsőházak, és a szellőzők jelennek meg.
A mélygarázs feletti terület közel síknak tekinthető. A felszínen a garázs kijárati felépítményei helyezkednek el.
A 4 lépcsőházi blokk felszíni felépítményei kijelölik a mélygarázs gyalogos megközelítési pontjait. A lépcsőházak eltérő színezést
kapnak a könnyebb tájékozódás érdekében, illetve a minden lépcsőház betűjellel ellátott (A,B,C,D).
A három fő funkcionális szintje a P1, P2, P3 szint, itt helyezkednek el a gépkocsiparkolók, és az azzal összefüggő kiszolgáló
helyiségek: szintenkénti vizesblokkok, raktárak, elektromos kapcsolók, és takarítószer raktárak.
Közvetlenül a felszín alatt, a parkolószintek felett helyezkedik el a P0 szint, amely részben beépített. Beépítetlen részét fák
ültetésére alkalmas vastagságú földfeltöltés alkotja. Beépített részén kap helyet a kerékpár tároló illetve a felszínről különállóan
is megközelíthető WC- és öltözőblokk. Ide a garázs területétől független kerékpáros rámpa vezet a felszínről. A szint egyéb
részeit a mélygarázs szellőzését biztosító vízszintes aknarendszer és a hozzá kapcsolódó gépházak foglalják el, valamint itt
helyezkedik el a mélygarázst és a tervezett Fővárosi Városligeti Színházat is ellátó trafó.
Az elektromos autótöltőkkel felszerelt parkolóhelyek a P1-es szinten kapnak helyet úgy, mint a garázsmesteri iroda, a biztonsági
helyiség, a hulladéktároló és egyéb kiszolgáló helyiségek.
A legalsó, P3-as szintre kerül a sprinkler-tartály és gépház. Minden szinten vannak motorparkolóhelyek továbbá tárolóhelyiségek,
amelyek a Városliget üzemeltetését is szolgálják majd.
A szintek négy dilatációs egységből állnak, az épület belső közlekedési rendszere ehhez igazodik, minden dilatációs egységben
van lépcsőház. A szélső lépcsőházi magok minden szinten vizesblokkokkal egészülnek ki. A szintek közötti mozgáshoz 4
akadálymentes felvonó áll rendelkezésre.
Az „A” lépcsőház környezetében kerülnek elhelyezésre az akadálymentes parkolók és az akadálymentes WC-k.
A Dózsa György úti mélygarázs kivitelezési munkái során teljes munkatérelhatárolási, hozzá kapcsolódó földmunkák és
víztelenítési munkák valósulnak meg az alábbiak szerint:
A tervezett mélyépítés határzónáján belül más építmény nincsen, de a Dózsa György út illetve a Dvorak csomópont
közműhálózatát a tervezésnél és a kivitelezésnél figyelembe kell venni.
Az építés első fázisa a munkagödör térelhatárolási és a hozzá kapcsolódó egyéb kivitelezési (közműkiváltási, bontási,
víztelenítési) feladatok elvégzése. A terület közmű kiváltási munkái nagyrészben megtörténnek az MKO illetve a NEP projektek
keretein belül, de a mélygarázs területén a térszín alatt maradt DN800 víz elbontása jelen közbeszerzési feladat részét képezi.
A résfallal körülhatárolandó tervezett mélygarázs külső mérete 263,2 x 34,2 m. és kb. 14,5 m mélységű, azaz 8.613 m2. A résfal
gyámolítására horgony készül. A kivitelezés megkezdése előtt az épület környezetében lévő épületeknek feltétlenül el kell
végezni az állapotfelmérését és annak fényképes dokumentálását.
Az épület helye: Budapest, belterület
Helyrajzi szám: 29732/11
Építési övezet: Z-VI
Beépítési mód: szabadon álló
Telek területe: 962.303 m2
A tervezési terület nagysága: 9001,44 m2
Beépített terület (OTÉK szerinti számítással) 149,53 m2
Épületmagasság: 4,00 m
Beépített bruttó alapterület:
terepszinten 147,47 m2
P0 szint 2336,74 m2
P1 szint 9001,44 m2
P2 szint 9001,44 m2
P3 szint 9001,44 m2
összesen: 29 488,53 m2
Beépített nettó alapterület:
0 szint, felszín 63,69 m2
P0 szint 1186,20 m2
P1 szint 8 159,11m2
P2 szint 8 180,71 m2
P3 szint 7 888,14 m2
összesen: 25 477,85 m2
Parkolószám kimutatás összesen:
Általános Parkoló 751db
Mozgássérült parkoló 17db
Elektromos autó 24db
Telekocsi parkoló 8db
Parkoló 800 db
Motorkerékpár 71 db
Kerékpár 90 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 320
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7.596.028.724
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj
nettó 7.596.028.724.,- Ft,A Vállalkozó által elvégzett Opcionális munka, parkolástechnika díja ellenértékeként Megrendelő a Vállalkozó ajánlatának megfelelően nettó 1.176.872,-Ft., azaz nettó egymillió-százhetvenhatezer-nyolcszázhetvenkettő forint átalánydíjat fizet a Szerződés 4.2.10. pontjában írtak szerint, egyebekben a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó, jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően.”Vállalkozó a Vállalkozói Feladatot a Vállalkozó a Műszaki Ütemterv alapján az alábbi teljesítési határidőben köteles teljeskörűen teljesíteni:
2020. december 5.”1. számú mellékletét képező Kiegészítő Kiviteli tervdokumentációval egészül ki.2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Műszaki Ütemterv lép.3. számú mellékletét képező Kiegészítő Árazott Költségvetéssel egészül ki.a Teljesítési Biztosíték értéke az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított Módosított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg. Az így megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a jelen 1. számú Szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 5 napon belül köteles átadni Megrendelőnek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a Szerződés nem tartalmazta a mélygarázs feletti felszín zöldfelületi rehabilitációját, mivel ezen a területen Megrendelő tervei alapján az ún. „Park II. ütem, Promenád” építésével valósult volna meg. Megrendelő tervei szerint a „Park II. ütem, Promenád” kivitelezésének határideje 2020. májusa lett volna. Ekkor állt volna be a Szerződés tárgyát képező Dózsa György úti mélygarázs Szerződő Felek által ismert, a hatályos építési engedélyében előírt, a használatbavételi engedély megszerzésének feltétele, a mélygarázs felszínének zöldterületi rehabilitációja, amely jelen körülmények között nem következhet be.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5996952704 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7.596.028.724 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben