Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/106
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.06.04.
Iktatószám: 10040/2021
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jánossomorja - Öntözési célú vízpótlás
Hivatkozási szám: EKR000298632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlása, öntözésfejlesztése projekt kapcsán tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC sárga könyv szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/31 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 004566 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 060 - 148431
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
-
Helyesen:
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés anyagi fedezetét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) igénybevételével kívánja biztosítani, azonban Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét is, hogy a szerződés hazai vagy más Európai Uniós forrásból kerül finanszírozásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2021/06/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Ajánlattétel, elszámolás, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF.
Ellenszolgáltatás fizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek., a 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint a teljesítést és annak igazolása után a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30napon belül.
Nyertes ajánlattevőnek legalább 6 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetősége, ahol az egyes részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes Szerződéses Ár 10 %-át, kivéve a szakasz utolsó részszámláját.
Kötbérek:
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett munka nettó értékének 0,5%-a/késedelmes nap, legfeljebb a késedelemmel érintett munka nettó értékének 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó ellenérték 25%-a.
Jótállás: 60 hónap, jótállási kötelezettség időtartama acélszerkezetek korrózióvédelmére 10 év.
Biztosítékok:
Teljesítési biz.: teljes nettó ellenérték 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték: a jótállás időtartamára (60 hónap) a teljes leszállított mennyiség nettó ellenértékének 5%-a.
Előleg: max. 30% Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet (vagy egyéb a szerződés finanszírozásának forrásoldalára kiterjedő jogszabály) hatálya kiterjed a jelen eljárásban megkötésre kerülő szerződésre, abban az esetben az előleg és az előleg visszafizetési biztosíték vonatkozásában az ezen jogszabályi előírások alkalmazandóak.
Szállítói fin., tám. int.:100,000000%
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
Fizetési feltételeket érintő főbb jsz:
-2015. évi CXLIII. tv.
-272/2014. (XI.5.) Kr.
-2013. évi V. tv.
-2017.évi CL. tv.
Részletes szabályok a dokumentációban.
Helyesen:
Ajánlattétel, elszámolás, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF.
Ellenszolgáltatás fizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek., a 272/2014. (XI.5.) Kr. és/vagy adott esetben a 256/2021. (V. 18.) Kr. szerint a teljesítést és annak igazolása után a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Nyertes ajánlattevőnek legalább 6 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetősége, ahol az egyes részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes Szerződéses Ár 10 %-át, kivéve a szakasz utolsó részszámláját.
Kötbérek:
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett munka nettó értékének 0,5%-a/késedelmes nap, legfeljebb a késedelemmel érintett munka nettó értékének 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó ellenérték 25%-a.
Jótállás: 60 hónap, jótállási kötelezettség időtartama acélszerkezetek korrózióvédelmére 10 év.
Biztosítékok:
Teljesítési biz.: teljes nettó ellenérték 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték: a jótállás időtartamára (60 hónap) a teljes leszállított mennyiség nettó ellenértékének 5%-a.
Előleg: max. 30% Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet vagy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (vagy egyéb a szerződés finanszírozásának forrásoldalára kiterjedő jogszabály) hatálya kiterjed a jelen eljárásban megkötésre kerülő szerződésre, abban az esetben az előleg és az előleg visszafizetési biztosíték vonatkozásában az ezen jogszabályi előírások alkalmazandóak.
Szállítói fin., tám. int.:100,000000%
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
Fizetési feltételeket érintő főbb jsz:
-2015. évi CXLIII. tv.
-272/2014. (XI.5.) Kr.
-256/2021. (V. 18.) Kr.
-2013. évi V. tv.
-2017.évi CL. tv.
Részletes szabályok a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2021/06/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás I.3) pontjában megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is
- Kbt. 66. § (2) szerinti kifejezett nyilatkozatát
- Kbt. 66. § (5) alapján a felolvasólapot.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.
6. Az M.1.-M.3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételnél szigorúbbak.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont;
0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: a 2. (ár) értékelési szempont: a KH
25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Az 1. értékelési szempont 1.1. és 1.2. részszempontja esetében a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)
8. Ajánlati biztosíték 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-00000000), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.
9. Részajánlattétel kizárásának indokolása: AK a részaj.tétel lehetőségét a besz. tárgyának és jell-nek megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a besz-i igény, a besz. tárgyának jellege (tervkészítés és kivitelezés) és a szerz-hez kapcs. további körülmények, így a versenysemlegesség köv-e, vmint a beruházás mérete, miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták nem teszik lehetővé a közb. több részére történő aj.tételt. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
10. A Kbt.35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11. Ajánlati kötöttség: A felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!
12. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter, lajstromszáma: 00875.
13. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
14. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja az ajánlatban (nemlegesség esetén erről szóló nyilatkozatot kell csatolni).
15. Feltételes közbeszerzés: AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy a forrás támogató általi elfogadását vagy igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító (uniós forrásból történő finanszírozás esetében) TSZ nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés anyagi fedezetét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) igénybevételével kívánja biztosítani.
16. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő legalább 400 Millió Ft/év és 100 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (All Risks), valamint minimum 50 Millió Ft/év és 25 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
17. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.
18. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.
18. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
20. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Helyesen:
1. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás I.3) pontjában megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is
- Kbt. 66. § (2) szerinti kifejezett nyilatkozatát
- Kbt. 66. § (5) alapján a felolvasólapot.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.
6. A P.1. és M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételnél szigorúbbak.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont;
0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: a 2. (ár) értékelési szempont: a KH
25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Az 1. értékelési szempont 1.1. és 1.2. részszempontja esetében a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)
8. Ajánlati biztosíték 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-00000000), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.
9. Részajánlattétel kizárásának indokolása: AK a részaj.tétel lehetőségét a besz. tárgyának és jell-nek megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a besz-i igény, a besz. tárgyának jellege (tervkészítés és kivitelezés) és a szerz-hez kapcs. további körülmények, így a versenysemlegesség köv-e, vmint a beruházás mérete, miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták nem teszik lehetővé a közb. több részére történő aj.tételt. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
10. A Kbt.35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11. Ajánlati kötöttség: A felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!
12. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter, lajstromszáma: 00875.
13. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
14. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja az ajánlatban (nemlegesség esetén erről szóló nyilatkozatot kell csatolni).
15. Feltételes közbeszerzés: AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy a forrás támogató általi elfogadását vagy igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító (uniós forrásból történő finanszírozás esetében) TSZ nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés anyagi fedezetét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) igénybevételével kívánja biztosítani, azonban Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét is, hogy a szerződés hazai vagy más Európai Uniós forrásból kerül finanszírozásra.
16. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő legalább 400 Millió Ft/év és 100 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (All Risks), valamint minimum 50 Millió Ft/év és 25 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
17. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.
18. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.
18. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
20. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési
Dokumentumok is módosításra kerülnek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ