Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/121
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.26.
Iktatószám:10081/2018
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Laterex Építő Zrt.;PRIMOFOR Kft.;B&G Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Örökségvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Kolostor hegy utca 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tamás Henriette Brigitte
Telefon: +36 14578040
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://letoltes.cordict.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú "A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai célú fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges építőipari kivitelezési feladatok ellátására
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1585821658 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
További tárgyak:45112712-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Hősök tere 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
: I. A megvalósítandó - műemléki épületre vonatkozó - fejlesztés műszaki leírása:
A tatai Esterházy-kastély 1765 és 1777 között épült, később több ízben átalakították, építésze Fellner Jakab. A kastély épületegyüttese négy épületrészből áll. A kastélyegyüttes főépülete szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, részben alápincézett, kontyolt nyeregtetős épület, tó felöli homlokzatát két saroktorony zárja. Ezt az épületet egy megközelítően trapéz alakú udvar választja el a földszintes, részben alápincézett Kiskastélytól. A Kiskastélytól nyugatra, az egykori kastélyparkban áll a volt Kocsiszín 18. századi épülete, délre, jelentős szintkülönbséggel magasabban pedig a négy „Barokk lakóház”.
Alapadatok:
A kastélyegyüttes beépített területe: 3.553 m2
A kastélyegyüttes szintterülete: 5.702 m2
A kastélyegyüttes hasznos alapterülete: 3.939 m2
A kastélypark területe (belső udvar + Ny-i parkrész): 16.378 m2
A kastély fejlesztésbe bevont bruttó alapterület (szintterület):
• Tetőtérrel: 3.489 m2
• Tetőtér nélkül: 2.523 m2
A kastélyegyüttes fejlesztésbe bevonni kívánt hasznos alapterülete: 2.820 m2
A kastélypark területe:
• Belső udvar: 2141,70 m2
• Ny-i parkrész: 14.343 m2
• Kastély tó felőli homlokzata előtti zöldsáv: 760 m2
Elvégzendő munkák:
A felújítás a kastélyegyüttes főépületére, illetve a kiskastély déli szárnyára terjed ki.
Műszaki beavatkozások
Az érintett épületrészekben teljeskörű műszaki felújítás történik.
A fedélszerkezetek és tetőhéjazatok teljes felújítása. A padlásfödémek és a földszinti padlószerkezetek hőszigetelése, egyes födémmezők javítása, megerősítése. A homlokzati nyílászárók - külső szárnyai teljes cseréje - helyreállítása (a megmaradt barokk ablakszárnyak restaurálása). Az épületek földszinti felmenő falai és a padlószerkezetei utólagos talajnedvesség elleni szigetelésének kivitelezése. A pince utólagos talajvíznyomás elleni szigetelése.
Az épületgépészeti rendszerek teljes körű cseréje, illetve korszerűsítése. A földszinten padlófűtés, az emeleten konvektív fűtés kivitelezése.
Az épületvillamossági erős- és gyengeáramú rendszerek teljes körű cseréje, illetve korszerűsítése.
Restaurálási munkák:
A restaurátori kutatási dokumentációk alapján a műtárgyak restaurálása, az egykori terek egy részének enteriőr rekonstrukciója. A táblás parketták és falburkolatok, nyílászárók (azok vasalatai), fém elemek (rácsok, korlátok, egyéb dísz elemek) helyreállítása, az egyes helyiségek festésének restaurálása, rekonstrukciója díszítőfestéssel, a termek stukkóinak helyreállítása. A kápolna ólomüveg ablakainak rekonstrukciója, valamint kőrestaurátori feladatként az eredeti márvány fürdőszoba burkolatainak, tartozékainak helyreállítása, a finomabb díszítésű kő elemek, ablakok kőkereteinek, díszeinek, helyreállítása, kő burkolatok javítása, restaurálása.
Park helyreállítási munkák:
A kastélyegyüttes főépülete és a kiskastély épületszárnyai által közrezárt belső udvar történeti forrásokon alapuló kertépítészeti rendezése, mely magában foglalja a bontási, irtási munkákat, a burkolt és növénnyel fedett felületek helyreállítását, felszíni vízelvezetési és tereprendezési beavatkozásokat, valamint az itt található oroszlános kút helyreállítását. A helyreállítás része a kastély tó felőli homlokzata előtti zöldfelület rendezése. A Ny-i parkrészre vonatkozóan a fejlesztés kizárólag a park biztonságos bejárhatóságát biztosító beavatkozásokra, növényápolási, burkolatjavítási munkákra terjed ki.
Opcionális mennyiségek:
• Festő restaurátori munkálatok: vakolt falfelületek - vakolat alatt történeti festett rétegekkel - javítása, glettelése, felülfestése.
• Festő restaurátori munkálatok, restaurálással, díszítőfestéssel
Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.
A teljes mennyiség az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
A tartalékkeret mértéke 3,34 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
2 A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
3 A III.1.3. M.2.4. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1. Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni.

2. Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint került értékelésre:
Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (nettó Ft), Súlyszám: 65
1. Festő restaurátori munkálatok, restaurálással, díszítőfestéssel munkarészre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (Opció 1): Súlyszám: 4
2. Festő restaurátori munkálatok: vakolt falfelületek - vakolat alatt történeti festett rétegekkel - javítása, glettelése, felülfestése munkarészre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (Opció 2) Súlyszám: 1
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2015-00007
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 243 - 505315
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laterex Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő utca 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PRIMOFOR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő utca 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: B&G Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szívhegyi út 38.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1585821658
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma: LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.,Adószám: 25098367-2-43), PRIMOFOR Kft. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., Adószám: 23495775-2-43. ) és B&G Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38., Adószám: 25057133-2-20.) közös ajánlattevők

A jelen hirdetmény II.2.11) és V.2.4) pontjaiban az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár került rögzítésre. Az opciókra vonatkozó ajánlati árak az alábbiak:
Festő restaurátori munkálatok, restaurálással, díszítőfestéssel munkarészre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 1): nettó 136.866.804,- HUF
Festő restaurátori munkálatok, vakolt falfelületek - vakolat alatt történeti festett rétegekkel - javítása, glettelése, felülfestése munkarészre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 2): nettó 46.699.963,- HUF
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.,Adószám: 25098367-2-43), PRIMOFOR Kft. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., Adószám: 23495775-2-43. ) és B&G Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38., Adószám: 25057133-2-20.) közös ajánlattevők
EB Hungary Invest Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., Adószám: 13240567-2-42.)
ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; 10738885-2-20.)
LAKI Épületszobrász Zrt. (1135 Budapest, Róbert Károly krt. 59.; 12764073-2-41.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)