Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/116
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.19.
Iktatószám:10204/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:Makó, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Maroslele, Királyhegyes, Földeák, Óföldeák, Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Csanádpalota, Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti, Pitvaros, Kövegy
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:ivóvízminőség javítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36435593
Postai cím: Széchenyi Tér 22
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakai Anita
Telefon: +36 62511800
E-mail: ivoviz@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mako.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000209362018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000209362018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: ivóvízminőség javítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Makó ivóvíz tervezés és kivitelezés Sárga FIDIC
Hivatkozási szám: EKR000209362018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőség-javító beruházás tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Makó ivóvíz tervezés és kivitelezés Sárga FIDIC
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39330000-4
További tárgyak:45111100-9
45111200-0
45223210-1
45231100-6
45231300-8
45240000-1
45262220-9
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45262650-2
45262680-1
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45442100-8
45453100-8
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Makó, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Maroslele, Királyhegyes, Földeák, Óföldeák, Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Csanádpalota, Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti, Pitvaros, Kövegy
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főbb feladatok és a mennyiségi számok a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában:
Tervezési feladatok:
Vízjogi létesítési valamint építési engedélyezési, bontási és egyéb kiviteli részlettervek készítése 4−4 + Hatóság által igényelt nyomtatott és 3 elektronikus példányban.
Megvalósulási dokumentáció és bemérési terv 4−4 + Hatóság által igényelt nyomtatott, valamint 3 elektronikus példányban.
Kivitelezési feladatok:
- Távvezeték építése Földeákról Igásra, kb. 3 km DN 100 vezeték a kapcsolódó átadási pontok kiépítésével
- 1−1 db, összesen 2 db kút fúrása Királyhegyesen és Földeákon kútfej gépészettel és kútbekötő vezetékek építésével, valamint a szükséges energia ellátás és irányítástechnika kiépítésével.
A minimálisan elvárt vízhozam:
Királyhegyes esetében 300 l/p
Földeák esetében 600 l/p.
A kutak becsült talpmélysége:
Királyhegyes 300 m
Földeák 500 m
- 10 db automatizált vegyszeres öntisztító egységgel rendelkező UV és 10 db helyszíni PVDF reaktorral rendelkező klór-dioxid előállítására alkalmas utófertőtlenítő beépítése és irányítástechnikába integrálása, online klór-dioxid mérők beépítése
Az utófertőtlenítő berendezések kapacitásának illeszkedni kell a vízműtelepek kapacitásához. Tájékoztató jelleggel a létesült technológiák kapacitása:
Makó 500 m3/h
Apátfalva 130 m3/h
Földeák 60 m3/h
Ferencszállás 20 m3/h
Maroslele 40 m3/h
Kiszombor 70 m3/h
Királyhegyes 12 m3/h
Nagyér 40 m3/h
Csanádpalota 2. telep (vízátadási pont) 80 m3/h (800 m3/d)
Nagylak vízmű (vízátadási pont) 15 m3/h (150 m3/d)
-Hálózatrekonstrukció (tételes összefoglaló táblázat a műszaki leírásban)
-Esteleges régészeti felügyelet és feltárás, annak költségeinek viselése
-270 m3 vasbeton műtárgy tároló felülvizsgálata és szükség szerinti felújítása
AK saját forrásából (Állami finanszírozásból biztosított) projektrész feladatleírása:
-Főbb feladatok és a mennyiségi számok:
-Tervezési feladatok:
-Vízjogi létesítési valamint építési engedélyezési, bontási és egyéb kiviteli részlettervek készítése 4−4 + Hatóság által igényelt nyomtatott és 3 elektronikus példányban.
-Megvalósulási dokumentáció és bemérési terv 4−4 + Hatóság által igényelt nyomtatott, valamint 3 elektronikus példányban
-Kivitelezési feladatok:
-Nyertes AT kötelezettsége a Vízminőség-javító Program I. Szakaszában (KEOP finanszírozott projekt), a II. Szakaszában (KEHOP finanszírozott projekt) megvalósult és a III. Szakasz (Állami finanszírozású projekt) keretében megvalósításra kerülő létesítmények együttes üzeme alapján a próbaüzem lebonyolítása, a 201/2001 (X. 25.) Korm.rend. szerinti vízminőség tartós produkálása és a Vízjogi üzemeltetési valamint a Használatbavételi engedélyhez történő komplett dokumentum és adatszolgáltatás.
-Helyszíni vagy labor kisminta kísérletek végzése a kiválasztásra kerülő vegyszer kombináció optimális működésének igazolására.
-Aknákban lévő kútfejek komplett gépészeti felújítása a kútfejek térszintre történő kiemelésével, 5 db kút esetében (Makó).
-Az összes, üzemben maradó kút szellőzőcsövének átépítése: 27 db.
-Szerves anyag eltávolítás fokozása, vegyszeres elő-kicsapatással és oxigén bevitellel.
-Nyersvíz medencékben kiülepedő derítő iszap automatikus eltávolítása, és vasiszap ülepítő megfelelősségének ellenőrzése, valamint a szükséges átalakítások elvégzése.
-Meglévő homokszűrők felülvizsgálata és módosítása a vegyszeres elő-kicsapatás következtében megnövekedő terhelés miatt.
-A homokszűrők levegős lazításának kialakítása, méretezett, megfelelő levegő előkezeléssel ellátott légfúvó beépítésével.
-Törésponti klórgáz adagolás áthelyezése a homokszűrő előtti helyekről a homokszűrő után, és a teljes klórgáz adagoló rendszer felülvizsgálata.
-Kontakt tartályok kiépítése a klórgáz adagolás szétválasztásából eredő kontakt időigény biztosítására.
-Új GAC szűrők beépítése a szerves anyagok és AOX vegyületek fokozott eltávolítása érdekében.
-A meglévő homokszűrők és aktív szén adszorberek teljes töltet cseréje az üzemelő Nagyéri vízmű kivételével.
Folytatás itt: VI.4.3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2. a) pontra megajánlott szakember vízépítési és /vagy vízgazdálkodási létesítmény felújítást és/vagy építését magában foglaló ép. ber.-ban projektvezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata 7
2 M2. b) pontra megajánlott szakember vasbeton műtárgyépítési vízépítési létesítmény kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata 7
3 M2. c) pontra megajánlott szakember vízkezelési technológia tervezése területén szerzett szakmai többlettapasztalata 6
4 Ferencszállás, Klárafalva vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap  4
5 Kiszombor vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap 0,5
6 Földeák, Óföldeák vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap  1,5
7 Maroslele vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap  0,5
8 Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Csanádpalota, Kövegy vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap  2
9 Királyhegyes vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP−2.1.4.-15-2017-00006
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0–100. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-5. értékelési részszempont: egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információ a KD-ban.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.
A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása AT esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12–14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.
A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ATi jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4)).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ/2. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) alapján AK előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Minimumkövetelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
SZ/2. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában.
Az SZ/1.és SZ/2. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, aki nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolás: A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Előzetes igazolási mód: EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozat.
A Kr. 1. § (1)-(2) bek., 24. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kr. 1. § (4)-(5) bek. figyelemmel kell eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. A 321/2015. (X.30.) K.r. 19. § (1) bek. b) pontjában foglaltak értelmében – amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét –AT csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti év vonatkozásában
P2. és P3. A 321/2015. (X.30.) K.r. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. értelmében AT csatolja a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (ivóvízhálózat vagy telep építése, bővítése vagy rekonstrukciója és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az AT, közös AT, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
Amennyiben az AK által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása a jelentkezésben nem szükséges.
Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (2) és (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

P2. Alkalmatlan az AT, közös AT, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el az 400.000.000,-Ft összeget.
Ha az AT a fenti P1. iratokkal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, és az AK abban az esetben állapítja meg az AT P1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha az AT működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ivóvízhálózat vagy telep építése, bővítése vagy rekonstrukciója és/vagy tervezési munka) származó– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 750.000.000,- HUF-ot.

P3. Alkalmatlan az AT, közös AT, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (ivóvízhálózat vagy telep építése, bővítése vagy rekonstrukciója és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított– árbevétele nem érte el a 750.000.000 HUF-ot.
Az előírt P1. alkalmassági követelményeknek a közös ATk közül elegendő, ha közülük egy felel meg. A P2. és P3 alkalmassági követelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az AT nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző lezárt három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el.
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
M1. AT mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél nevét,
- a szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét,
- az építési beruházás (referencia) tárgyát, valamint mennyiségét, az alkalmasság igazolásához szükséges valamennyi adatot (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év-hónap-nap részletezettséggel, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját)
- a teljesítés helyét,
- továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.
A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.
M2. AT mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket - a megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1, M2, alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
a) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett és beüzemelt, legalább 3 darab UV fertőtlenítő berendezés beépítésére vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 darab vízkezelő műbe került elhelyezésre és hidraulikai kapacitása elérte vagy meghaladta a 375 m3/h kapacitást, továbbá automatizált vegyszeres öntisztító egységgel rendelkezik.
b) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett és beüzemelt, legalább 6 darab PVDF reaktorral rendelkező klór-dioxid utófertőtlenítő berendezés beépítésére vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 darab vízkezelési technológiában került elhelyezésre és a vízmű kapacitása elérte vagy meghaladta a 375 m3/h kapacitást.
A fenti két referenciakövetelményeknek legfeljebb 5 db referenciával lehet megfelelni.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre kerültek (a felhívás feladásától számított 60 hónapban) és a felhívás feladásától számított 8 éven (96 hónapon) belül kerültek megkezdésére.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Az M1.a és M.1.b alkalmassági követelmények között az átfedés megengedett, azzal, hogy az előírt követelmények egyszerre egy vagy több szerződéssel is teljesíthetőek.
M2. Alkalmatlan az AT, aki nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 10. pontja szerinti (MV-VZ) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap vízépítési és /vagy vízgazdálkodási létesítmény felújítást és/vagy építését magában foglaló építési beruházásban projektvezetőként szerzett tapasztalattal. A projektvezetőként szerzett időben párhuzamos szakmai tapasztalatok csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába
b) 1 fő szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. 2. rész 2. pontja szerinti (MV-M) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap vízépítési létesítmény kivitelezésében szerzett tapasztalattal. A vízépítési létesítmény kivitelezésében szerzett időben párhuzamos szakmai tapasztalatok csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába
c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 16. pontja szerinti (VZ-TEL) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap tervezési tapasztalattal vízkezelési technológiák tervezése területén. A vízkezelési technológiák tervezése területén szerzett időben párhuzamos szakmai tapasztalatok csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába
A szakemberek között az átfedés nem megengedett, egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat vonatkozásában a párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
A fentebb feltüntetett szakemberekre vonatkozó alkalmassági feltételek esetében a jogosultsághoz szükséges tapasztalaton kívül nevesített (min. 24 hónap) szakmai tapasztalatok esetében AK elfogadja azt is ha ezen tapasztalat a jogosultsághoz szükséges tapasztalat keretében került megszerzésre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
kés. kötb. (késedelmes naponként a Szerz. ár 0,5 %, de összesen max Szerz. ár 10 %-a); meghiús. kötb. (a Szerz. ár 25 %-a); teljesítési bizt. (a Szerz. ár 5 %-a), jótállási bizt.: a Szerz ár 5 %-a
KEHOP forrással érintett projekt rész: előleg-visszafiz. bizt. (szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nincs bizt.;jótáll: általános jótállás a műszaki átadástól 60 hó, kútszerkezetre a műszaki átadástól 120 hó, a 60 hó általános jótállást követően a jótállási biztosíték összege csökken a Szerz. Ár kútszerkezetekre vonatkozó részének 5 %-ára
AK saját forrásával érintett projektrész jótállás: a műszaki átadástól 60 hó.
6 db részszámla (ideértve a végszámla, de az előlegszámlát nem) benyújtására van lehetőség. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/09/28 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – AT-k részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §- nak megfelelően történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
2. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.
3. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
5. AK gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján, kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. AK konzultációt nem tart.
7. FAKSZ: Szabó József, lajstromszám: 00480, Pintér Kristóf, lajstromszám: 00936.
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
9. A közbeszerzési dokumentumok (KD) Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A KD-t ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-t valamennyi érdeklődő számára korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
10.Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 7,5 MFt. A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása. AK számlaszáma: 12069000-01212584-00100002
11. AK helyszíni bejárást tart. Az Ajánlati felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított 10. munkanapon 10:00 órától kerül megtartásra. Találkozási helyszín: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. A szerződéses megállapodás 2.6. pontjára tekintettel AK kifejezetten javasolja a helyszíni bejáráson való részvételt az érdeklődő gazdasági szereplők számára.
12. ATnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan legalább 500 MFt/év és 100 MFt/káresemény mértékű építési-, szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, és a tervezésre vonatkozóan minimum 20 MFt/év és minimum 10MFt/káresemény mértékű felelősségbiztosítással,
13. Az AK a saját forrással érintett projektrész tekintetében rögzíti, hogy új, kiegészítő pénzügyi forrást célzó kérelmet nyújtott be Magyarország Kormánya felé a Társulási Tanács 31/2017. (VIII.17.) IMJT. számú határozatának megfelelően. Az AK a kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegű forrás biztosítását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (5) bek.). A Kbt. 135. § (12) bek. megfelelően az AK rögzíti, hogy szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként kiköti az új, kiegészítő forrásra vonatkozó igény elfogadását és az igényelt összeggel megegyező vagy azt meghaladó összegű forrás biztosítását rögzítő Támogatási Szerződés megkötését.
14. A KEHOP forrással érintett projektrész tekintetében elvárás, hogy a nyertes AT a teljesítés során hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztasson. Erről az ATknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
15. III.2.2. pont kiegészítése: a szerződést biztosító mellékkötelezettségek és az elszámolás alapja a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses ár.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Kiegészítés a VI.3) pont kapcsán a karakterkorlátozásra figyelemmel:
16. A KEHOP forrással érintett projektrész vonatkozásában az építés ideje alatt az építési hulladék mennyisége legalább 10%-kal csökkenjen, melyet a nyertes ATnek építési hulladék nyilvántartó lappal kell igazolni a teljesítés során, továbbá ajánlatában is nyilatkozni kell ezen követelmény betartásáról.
17. Részajánlat kizárásának indoka: A Támogatási szerződés I. ütemében megvalósult technológiák, berendezések, gépek, kommunikáció, irányítástechnika egységes kialakítása igényli, hogy az ezekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok is egységes műszaki feltételrendszer és minőség biztosítása mellett valósuljon meg. A 8 db kistérségi vízmű működtetési és irányítástechnikai szempontból egy egységes rendszert képez, így azok biztonságos és gazdaságos üzemeltetése csak egy egységben történő megvalósításával biztosítható. A beruházás további, településenkénti részekre bontása továbbá azért sem lehetséges, mert az egyes vízmű telepek működtetését és a működésellenőrzést biztosító adatátvételi és automatizálási rendszer a projekt I. részében kiépítésre került, mely alapján egy diszpécser központ látja el a telepek összehangolt működését. A beruházási és üzemeltetési költségek optimalizálása indokolja az új projekt elemek ezen egységes automatizálási rendszerhez történő illesztését.
18. Folytatás innen II.2.4.:
- Dekantmedencék és dekantvíz átemelők kapacitásának felülvizsgálata, a szükséges beavatkozások elvégzése.
- Fertőtlenítési program végrehajtása, a fertőtlenítést akadályozó tényezők megszüntetése, és a fertőtlenítés feltételeinek megteremtése.
- Üzemen kívül kerülő kutak megszüntetése eltömedékeléssel (15 db)
- Használaton kívüli víztornyok elbontása (7 db)
- A tervezett technológiai elemek irányítástechnikába integrálása.
- Szükség esetén az elektromos energia ellátás bővítése.
- Minden olyan technológiai beavatkozás esetén, ami a technológiába levegő bevitellel jár (nyersvíz oldalon oxigén bevitel, homokszűrő levegős lazítása), gondoskodni kell a légtechnikai elemek, a levegőszűrés megfelelő kialakításáról (levegő előkezelés).
- Próbaüzem, minimum 3 hónap,
- 400 m3 vasbeton műtárgy tároló felülvizsgálata és szükség szerinti felújítása
19. Értékelési részszempontok azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad a 2., 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében: 48 hónap
20. Ajánlathoz be kell nyújtani ATnek előleg-visszafizetési, teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatát.
21. Amennyiben a megajánlott szakember tekintetében az előírt jogosultság megléte a Kbt. 69. § (11) bek alapján ellenőrizhető, nem szükséges a jogosultság, illetve az annak megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlat igazolása.
21. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza AK-ra a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez.
22. AK a nettó vállalkozói díj 9,89%-ának megfelelő mértékű (nettó) tartalékkeretet ír elő (FIDIC 13.5. pontja szerinti feltételes összeg). A tartalékkerettel való elszámolás módját a szerződéstervezet tartalmazza. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (5) bek. szerinti pótmunkák ellenértékének elszámolására használható fel.
23. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a KD-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák