Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/111
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.12.
Iktatószám: 10483/2019
CPV Kód: 45213000-3
Ajánlatkérő: Gárdony Város Önkormányzat
Teljesítés helye: Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon Gárdony, Őrház utca, hrsz.: 7509/42
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96496161
Postai cím: Szabadság Utca 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
Telefon: +36 22570100
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gardony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ingatlanfejlesztés „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” című projektben
Hivatkozási szám: EKR000217622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új telephely megvalósítása vált szükségessé, melynek megépítése Gárdony Város Önkormányzat Gárdony, Őrház utca, hrsz.: 7509/42 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által FE-08/ÉPÍT/2308-22/2018 ügyiratszámon 2018. november 5-én kiadott építési engedélyes határozata (végleges 2018. november 24-én) szerint történik.
A telephely főbb részei:
iroda- és szociálisépület
műhely- és raktárépület
nyitott gépjármű tároló épület
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 210191750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ingatlanfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak: 45320000-6
45330000-9
45331000-6
45350000-5
45400000-1
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon Gárdony, Őrház utca, hrsz.: 7509/42
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új telephely megvalósítása vált szükségessé, melynek megépítése Gárdony Város Önkormányzat Gárdony, Őrház utca, hrsz.: 7509/42 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által FE-08/ÉPÍT/2308-22/2018 ügyiratszámon 2018. november 5-én kiadott építési engedélyes határozata (végleges 2018. november 24-én) szerint történik.
A telephely főbb részei:
iroda- és szociálisépület
műhely- és raktárépület
nyitott gépjármű tároló épület
Az „iroda és szociális épület” hagyományos téglafalazattal készül, homlokzati hőszigeteléssel, félnyereg tetőidom trapézlemez fedéssel. Külső nyílászárók a vonatkozó hőtechnikai előírásokat kielégítő acélmagvas műanyag szerkezetűek, a belső ajtók (zömében) utólagos szerelésű faajtók. Padlóburkolat nagy kopás-állóságú kerámia/laminált burkolat, a felületképzés – csempeburkolat illetve diszperziós festés. Homlokzatképzés - homlokzati hőszigetelő lemez öntisztuló vékony vakolatrendszerrel.
A „műhely- és raktárépület” zárt-temperált és nyitott-fedett részekből áll, a műhely terület temperált, a raktár terület fedett-nyitott. Az épület acélszerkezetű vázrendszerrel, a tetőn szelemen rendszerrel, az oldalfalakon és a tetőn hőszigetelt szendvics panelokkal épül. A tető idom 10º -os hajlásszögű félnyereg.
A tető oromfalakkal határolt, 10cm vtg. LindabRoof tetőpanellel és Lindab négyszögletes keresztmetszetű függőeresz - lefolyó csatornarendszerrel tervezett.
Külső nyílászárók (műhelyeknél) acélszerkezetű szekcionált kapuk, teljes bevilágító felülettel, belső ajtók (műhely területen) fém ajtók, bevonatos acéllemez ajtólappal, erősített pántolással A padlószerkezet nagyteherbírású beton / vasbeton, a műhelyeknél hőszigeteléssel. Belső felületképzés – csempeburkolat illetve diszperziós festés. Homlokzatképzés - téglafalakon és a vasbeton szerkezeteken hagyományos homlokzati vakolat, öntisztuló vékony vakolatrendszerrel. A homlokzati bevonatos acéllemez vértezetű szendvics falpanel / LINDAB / 10cm, rejtett rögzítéssel, színe tört fehér.
A „gépjárműtároló épület” fedett, nyitott épület. Vasbeton vázas, a végfalaknál téglafalazattal, félnyereg tetőidom trapézlemez fedéssel. A padlószerkezet nagyteherbírású beton / vasbeton, belső felületképzés diszperziós festés. Homlokzatképzés - téglafalakon és a vasbeton szerkezeteken hagyományos homlokzati vakolat, öntisztuló vékony vakolatrendszerrel.
Iroda és szociális épület:
közlekedő - 18,97 m2
porta - 8,40 m2
iroda - 17,00 m2
iroda - 18,84 m2
tea konyha - 3,82 m2
fűtés+takarító eszköz tároló - 2,64 m2
akadálymentes mosdó-WC - 4,62 m2
mosdó – 1,74 m2
WC – 1,20 m2
irattár – 2,10 m2
Iroda terület összesen: 79,33 m2
közlekedő - 7,32 m2
ffi öltöző / 25fő - 19,20 m2
ffi mosdó - 1,30 m2
ffi. wc - 1,30 m2
ffi. mosdó-zuhanyzó - 9,00 m2
ffi. wc - 1,20 m2
női előtér - 2,70 m2
női öltöző / 5fő - 6,38 m2
női mosdó-wc - 2,36 m2
női zuhanyzó - 3,72 m2
dolgozói étkező - 20,02 m2
Szociális terület összesen: 74,50 m2
Iroda és szociális épület összesen: 79,33 m2 + 74,50 m2 = 153,88 m2
Műhely- és raktárépület:
közlekedő - 7,50 m2
benzines eszközök tárolója - 19,74 m2
kéziszerszám tároló - 13,68 m2
üzemi mosdó - 2,22 m2
WC - 1,48 m2
műhely 1. - 45,61 m2
műhely 2. - 94,09 m2
önkorm. raktár - 94,09 m2
raktár – 96,34m2
fatároló - 48,43 m2
gépjármű mosó - 47,27 m2
Műhely- és raktárépület összesen: 470,45 m2
Temperált műhelyrész: 184,32 m2
Nyitott fedett raktárrész: 286,13 m2
Nyitott gépjármű tároló épület:
fedett nyitott gépjármű tároló, 3,5 t / gépjármű - 189,7 m2
Nyitott gépjármű tárolóépület összesen: 189,7 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalata magasépítési munkák helyszíni irányításában (maximum 24 hónap) (hónap) 20
2 Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott jótállási időn felül (maximum 24 hónap) (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.-1.-1-15-FE1-2016-00004
II.2.9) További információ:
Részekre bontás::A beszerzés tárgyának szétdarabolása nem lenne kivitelezhető az elvégzendő feladatok jellege és a felelősségi körök elhatárolása szempontjából, valamint azért, mert a munkálatok, az egyes ellátandó feladatok egymással összefüggnek. A projekt egy osztatlan építmény, amely három épületrészből áll. Ezen három épületrész egymással összefüggő műszaki egységet alkot, összekapcsolódnak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ingatlanfejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: erika@fenyokht.hu
Telefon: +36 309023569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11106832207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 205494323
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 210191750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11106832207

Hivatalos név: MAVA PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50313310
Postai cím: Mező Utca 10/a
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11453859207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges