Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10521/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7621 Pécs, Mária u.9.;7621 Pécs, Mária u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000630522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000630522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítésekkel kapcs-os tervezés
Hivatkozási szám: EKR000630522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A bölcsődei és óvodai intézmények energetikai korszerűsítési projektjeihez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése - TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 és TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010”
1.rész: Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs, Nagy Jenő utca 38. , 3462 helyrajzi számú telken található, Nagy Jenő utcai Óvoda épületének felújítása, energetikai fejlesztése, projektarányos akadálymentesítése, statikai megerősítése.
2.rész: Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs, Ajtósi Dürer utca 1. , 529/69 helyrajzi számú telken található, Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének felújítása, energetikai fejlesztése, projektarányos akadálymentesítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagy Jenő utcai óvoda
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Mária u.9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Nagy Jenő utca 38. szám, 3462 hrsz-ú belterületi ingatlanon található óvoda épülete (egykori „Stock ház”). Az épület kivitelezése az 1862-as évben történt, utolsó felújítására a 80-as években került sor. A műemléki épületben 6 csoportos óvoda működik, jelenleg összesen 137 gyermek jár a 120 férőhelyes intézménybe. Az óvodában férőhely bővítéssel nem kell számolni. Az óvoda épülete hagyományos szekezetekből épített, háromszintes (földszint, emelet, részben alápincézett), magastetős (manzárdtetős) kialakítású. Az épülethez kapcsolódik a földszintes lapostetős tornaterem épületrész. Alaprajzi elrendezése, homlokzati megjelenése a kor építészeti szokásait, gondolkodását tükrözi. Az épületszerkezetek vonatkozásában kevésbé jókat mondhatunk. Az épület szerkezetileg megerősítésre szorul, az épület körüli csapadékvízelvezetés nem megfelelő kialakítása miatt bekövetkezett süllyedésekből adódóan.
A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra, valamint statikai megerősítése. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a meglévő külső és belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napelemek telepítése támogatható, ezek telepítése szükséges. A teljes épület meglévő fűtési és használati melegvíz ellátásának korszerűsítése. Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre. (homlokzati hőszigetelés, alsó zárófödém hőszigetelése fűtetlen pince felett, lapostető hőszigetelése)
Az épületen az alapvető külső és belső energetikai korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, projektarányos akadálymentesítést, statikai megerősítést kívánja megvalósítani az Önkormányzat.
Projektarányos akadálymentesítés: A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő projektarányos (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését, ha szükséges felvonó létesítésével.
Az épület nettó (hasznos) alapterülete: 740 m2.
Az építési beruházás tervezett nettó költsége (TOP-6.5.1-16 konstrukció): 100.000.000,- HUF
8 példány papír alapú engedélyezési és kiviteli dokumentáció és 1-1 db digitális, pdf. és szerkeszthető példány leszállítása szükséges.
Tervszállítási határidő (AF II.2.7. pont):
-Engedélyezési terv: a szerződés hatálybalépésétől számított 2 hónap, az energetikai auditot legkésőbb az engedélyezési terv leadásával együtt kell elkészíteni;
-Kiviteli terv: az engedélyezési tervdokumentáció leadásától számított 1 hónap.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min.0, max.36 hónap) 20
2 Az M.2.2/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min.0, max.36 hónap) 15
3 Az M.2.3/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min.0, max.36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009
II.2.14) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2./ előírt SZE-k szakmai önéletrajzát, végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni
kell,a MK 1-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.Ha AT ezen dok-okat ajánlatában nem csatolja v a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerint érvényt. Adható pont:0-10, Módsz:ár: fordított, MK 1-3.: egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Mária u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Ajtósi Dürer utca 1.szám, 529/69 hrsz-ú belterületi ingatlanon található óvoda és bölcsőde épülete. Az épület kivitelezése az 1973-as évben történt. Az óvoda és bölcsőde épület lapostetős kialakítású, előregyártott vasbeton elemekből és falazott homlokzati elemekből épült, a nyílászárók gerébtokos fa szerkezetűek. Az épület földszintes, kis mértékben alápincézett (hőközpont). Alaprajzi elrendezése, homlokzati megjelenése a kor építészeti szokásait, gondolkodását tükrözi. Az épületszerkezetek vonatkozásában kevésbé jókat mondhatunk.
A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a meglévő külső és belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napelemek telepítése támogatható, ezek telepítése szükséges. A teljes épület meglévő fűtési és használati melegvíz ellátásának korszerűsítése. Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre. (homlokzati hőszigetelés, alsó zárófödém hőszigetelése fűtetlen pince felett, lapostető hőszigetelése)
Az épületen az alapvető külső és belső energetikai korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, projektarányos akadálymentesítést kívánja megvalósítani az Önkormányzat.
Projektarányos akadálymentesítés: A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő projektarányos (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését.
Az épület nettó (hasznos) alapterülete: 1172 m2.
Az építési beruházás tervezett nettó költsége (TOP-6.5.1-16 konstrukció): 200.000.000,- HUF
8 példány papír alapú engedélyezési és kiviteli dokumentáció és 1-1 db digitális, pdf. és szerkeszthető példány leszállítása szükséges.
Tervszállítási határidő (AF II.2.7. pont):
-Engedélyezési terv: a szerződés hatálybalépésétől számított 1 hónap
-Kiviteli terv: az engedélyezési tervdokumentáció leadásától számított 1 hónap
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min.0, max.36 hónap) 20
2 Az M.2.2/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min.0, max.36 hónap) 15
3 Az M.2.3/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min.0, max.36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010
II.2.14) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2./ előírt SZE-k szakmai önéletrajzát, végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni
kell,a MK 1-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.Ha AT ezen dok-okat ajánlatában nem csatolja v a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerint érvényt. Adható pont:0-10, Módsz:ár: fordított, MK 1-3.: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Vmennyi rész: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő(GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e és a Kbt. 63. § (1) bek-e szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalm ig-ában részvevő GSZ-t, aki részéről a kizáró ok (KO) az elj során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód: AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 4.§ (1)-(2) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62-63. § szerinti KO-ok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalm-i követelményeknek. AT köteles az alkalm ig-ában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t benyújtani a Kbt. 62-63. §-ban foglalt KO-ok hiányának ig-a érdekében. Az ESPD-ben a GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62-63.§ szerinti Ko-ok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az AK által az elj-sal kapcsolatban előírt egyéb információkat. A nyil-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bek-e szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bek-e szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [Kr. 6.§ (1) - (2) bekezdés]. AK a KO-ok előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPD-ba foglalt nyilatkozatot.[Kr 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A Kbt. 67. § (4) bek-e alapján az AT-nek (közös AT-nek) azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalm ig-ában, nyil-nia kell, hogy a szerz telj-éhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e szerinti KO-ok hatálya alá eső alvállalkozót. A KO-ok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-knek a Kr. 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
ig-nia. Amennyiben az AT cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált mód van folyamatban,az ajánlathoz a Kr. 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a vált.bej-i jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott vált.bej-i kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben vált.bej-i elj van-e folyamatban. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatban vmennyi ig-t és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. AK elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil-okat,iratokat, ig-okat is. Kbt. 69.§ (11a) bek alkalm.
Szakmai tevékenység végzésére von. alkalm.: Igazolási mód: Előzetes ig azESPD-ban: ATknek a szakmai alkalm-ot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i kötelezettség telj-ét – az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen ig-nia, hogy az előírt alkalm-i feltételnek megfelel. AK a Kr 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalm-i követelmények előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Uólagos ig.:SZ.1./ A Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatához csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1)bek c) pont; Kr. 26. § (1) bek b) pont; 322/2015. X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek]. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Mo-on letelepedett GSZ tekintetében.
Alkalm.min.követelm.:Alkalmatlan az AT(közös AT-k), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):SZ.1./ a szolgáltatás
nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-k által az ajánlatban benyújtandó ig-ok: Az AT-k a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - EEKD benyújtásával igazolhatják. AK felhívja a T. AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) 2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az alkalm-i követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT-k felelnek. A Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb AT által az utólagos ig-i kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ Az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül szerz.szerűen teljesített, de maximum 6 éven belül megkezdett, jelentősebb közb tárgykörében tejesített tervezéseit ismertető, a KR 22. §-a szerint kiállított ref. – igazolás vagy – nyil, amelynek tartalmaznia kell legalább:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
b) az szolg tárgyát, valamint menny-ét, leírását,
c) a saját telj tárgyát, valamint menny-ét, és rövid leírását, az AT által végzett telj arányát abban az esetben, ha a ref.igazolás több kötelezett telj-ről szól,
d) a telj idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
e) a ref tárgyára vonatkozó menny-i adatokat, és a saját telj arányát (a saját telj arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös telj-ről szól és a telj oszthatatlan);
f) arra vonatkozó info-t, hogy a telj az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
g) a ref-ról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
[Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; KR 21. § (3) bek. a) pont, valamint a KR 22. § (3a-3b) és (5) bek. és 23. §].
M.2./ annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit AT be kíván vonni a telj-be [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (3) bek b) pont]. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza -
adott esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is; Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan
részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.2. pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi tervezési munkák kezdési és befejezési időpontját is - év/hónap pontossággal. b) szakember végzettséget igazoló dokumentumok (iskolai bizonyítványok) egyszerű másolata; c) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot AT megadhatja. Az AK a KR 24. § (1) bek-e szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.-M.2./ pontban meghatározott ig-i módok helyett, illetve mellett. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on letelepedett GSZnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésőbb a szerz megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-ben írtak. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított maximum 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
1. rész tekintetében:
— 1 db minimum 350 m2 nettó alapterületű épület engedélyezési és/vagy kiviteli terv generáltervezői referenciával.
2. rész tekintetében:
— 1 db minimum 500 m2 nettó alapterületű épület engedélyezési és/vagy kiviteli terv generáltervezői referenciával.
Mindkét rész tekintetében az M.1./ pontban rögzített előírás teljesíthető egy vagy több szerződéssel is.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 2. E) pontjában meghatározott (É – építészeti tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 28. E) pontjában meghatározott (G – építmények gépészeti tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 29. E) pontjában meghatározott (V – építményvillamossági tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vmennyi rész: Szerz-t bizt mellékköt-ek: Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, jótállás (36 hónap). Fiz-i felt: AK
előleget nem biztosít. A tervezési díj az igazolt szerz.sszerű résztelj-t követően a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 és 00010 azonosítószámú projektre von-ó tám konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre: 1.részszla: Az eng terv Megrendelő által meghat pldszámban történő átadását követő napon.Összege:az eng terv készítésére von-ó tervezői díj és arra von-ó jogdíj 100 %-a . (1.rész: 2.részszla: energetikai audit átadását követő napon, összege: energetikai audit 100%-a) 2.részszla (1.rész: 3.) (végszámla): A kiviteli terv Megrendelő által meghat pldszámban történő átadását követő napon. Összege: a kiviteli terv készítésére von-ó tervezői díj és arra von-ó jogdíj 100 %-a. Részletesen a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Közb- Dok-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2. Kieg. táj: A kieg. táj nyújtására a Kbt. 56.§(1)-(6)bek-eiben, valamint a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. AK jelen elj-ban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.3. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 4. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem mód-hatónak kell lennie. 5. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles benyújtani az ajánlat részeként: Felolvasólapot, Kbt. 62. (1) bek k) pont kb) és kc) alpont,Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67.§ (4) bek.szerinti nyil-ot, vált.bej-i eljárásra vonatkozó nyil-ot, ESPD-t csat. 6. Az ajánlathoz csatolandó az ATk, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás.7.Folyamatban lévő vált.bej-i elj esetén csatolandó a vonatkozó vált.bej-i kérelem egyszerű másolata elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 8. AK jelen elj-ban ajánlati biztosítékot nem ír elő .9. Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg.10. AK előírja, a nyertes ATnek a szerz.kötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 1. rész: 5 000 000,- HUF/év,és 1 000 000,- HUF/kár, 2. rész: 5 000 000,- HUF/év,és 1 000 000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.11. AK az eljárásban a Kbt.75.§ (2) bek e) pontját nem, a Kbt. 81.§ (4)-(5)bek-ét alkalmazza.12. Az AF IV.2.6. pontjában írt ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. 81.§ (11) bek-kel összhangban kell értelmezni. 13. Kbt.73 § (5) bek szerinti tájékoztatás a KD-ben. 14. Közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot) 15.Tervező dok-ai: AK jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korl. nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhaszn-nak jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre. 16. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bek-e alapján lehetséges,az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 17. AK a bármely elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó dok. tekintetében az EKR rendelet szerint tekinti azt határidőn belül. 18. Irányadó jog: Kbt., figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet előírásaira és Ptk. 19. Ajánlatkérő a jelen szerződést utófinanszírozás keretében köti meg, azonban amennyiben a TSZ szállítói finanszírozást ír elő, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a finanszírozási és fizetési feltételekre a szállítói finanszírozásra vonatkozó előírások válnak irányadóvá. 20. FAKSZ: Dr. Turi Ákos (00416) 21. A felhívás II.2.7. pontjában megjelölt szerződéses időtartam akként értelmezendő, hogy nyertes ajánlattevő ezen időtartam alatt az engedélyezési (1. rész esetében még energetikai audit elkészítése) és kiviteli terv szerződésszerű teljesítésére köteles, míg ezt követően köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában, kiemelten a kivitelezőkiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban és feladata a tervezői művezetés is, melyre figyelemmel jelen eljárásban a szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a projekt lezárásának időpontjával.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák