Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/106
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.02.
Iktatószám: 10677/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Aquaticum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1. hrsz: 22330/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Fürdő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aquaticum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11152266209
Postai cím: Nagyerdei Park 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás Zoltán
Telefon: +36 52514175
E-mail: jonas@aquaticum.hu
Fax: +36 52346883
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aquaticum.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aquaticum.hu/hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431262022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431262022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Fürdő
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hotel Infinity építése I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000431262022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, az Aquaticum Debrecen Kft. részére a Hotel Infinity építésének I. ütemére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hotel Infinity építése I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212411-0
45223000-6
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1. hrsz: 22330/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Épület és a helyszín rövid ismertetése:
Debrecenben a Nagyerdőn, a 22330/4 helyrajzi szám alatt található Aquaticum Mediterrán fürdő és a Strandfürdő közötti, észak déli irányban 35 méter széles, keleti nyugati irányba 120 méter hosszú területen a megrendelő egy 151 szobás mélygarázzsal kialakított hét szintes négycsillagos hotelt kíván megvalósítani. A tervezett épület egy középmagas 22,20 m legfelső használati padlószint-magassággal megtervezett közösségi épület: pinceszint (parkoló - háttérterületek); földszint (étterem, konyha, wellness, konferencia termek) plusz 6 emelet (hotelszobák).
Az épület kivitelezését a Megrendelő két ütemben kívánja kiviteleztetni, mely során az I. ütem és II. ütem kivitelezőjének kiválasztása önálló közbeszerzési eljárásokban történik. Ennek megfelelően a két ütem kivitelezője eltérhet egymástól. A kivitelezési időszakok átfedésben vannak egymással, így a nyertes kivitelezőknek a kivitelezés időtartama alatt együttműködési kötelezettségük van. Az I. ütemben a szálloda monolit vasbeton és acél tartószerkezete valósul meg a megépítéséhez minimálisan szükséges -alaplemez alatti és szerkezetbe épített közművek, vezetékek és védőcsövek, illetve a munkagödörbe eső egyéb építmények kiváltási munkái, kapcsolódó szakiparral- kiegészítő munkákkal együtt. A II. ütemben a szálloda teljes készültségéhez szükséges összes befejező és szakipari munkák valósulnak meg.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a teljes beruházásra vonatkozó engedélyes terv kerül a dokumentumok részeként kiadásra. Jelen eljárásba csak a kiadott kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalom kerül megvalósításra.
JELEN ELJÁRÁS AZ ELSŐ ÜTEMRE VONATKOZIK!
I. Ütem:
Földmunkák : Munkatérelhatárolás – hézagos cölöpfal készítést helyenként jet-gouring alapsík mélyítés, kipergés elleni védelem a meglévő pontalapok és talpgerendák között, vízelvezető árkokkal kiegészített rézsűk
Tartószerkezet: Teljes tartószerkezet kivitelezése – vasbeton tartószerkezet és acéltartószerkezetek
Építészet: Alépítmény vízszigetelése és hőszigetelése
Gépészet: Vízellátás és csatornázás lemezalapban vezetett csövezése
Épületvillamosság: Az épület teljeskörű vasbetonszerkezetbe kerülő villámvédelme
és minden tartószerkezetet érintő elektromos védőcsövek elhelyezése
Közmű: Közművezeték bontása - mely érinti az épület megépítését a beruházó elbontja, viszont a távhő vezeték bontási munkái a Debreceni Hőszolgátató Zrt. felügyelete mellett I. ütem feladatát képezi.
Közművek építése – Alapozással és szerkezetépítéssel érintettek – csapadékvízelvezetés és aknái ; szennyvízelvezetés és aknái, műtárgyai; víz- és tűzivízellátás; villamosenergia ellátás
G – WC épület: Az épület kivitelezése során a meglévő G épület elbontásra kerül és annak teljes újjáépítése jelen I. ütemhez tartozik.
Kivitelezés mértéke:
Alapozás , vízszigetelés, tartószerkezet építés, falazás, vakolás, burkolás, álmennyezet kiépítés, nyílászárók elhelyezése, burkolás, teljes gépészet kiépítése (vízellátás, csatornázás, csapadékvízelvezetés) szaniterek, erős – és gyengeáram kiépítés, közművek kiépítése (víz, csapadék , szennyvíz , erős áram , gyenge áram ) , járda építés és minden nemű befejező munka.
II. Ütem:
Befejező Munkák: Az épület komplett kivitelezéséhez és átadásához szükséges valamennyi szakág befejező munkája.
Építészeti alapadatok:
Telek területe: 85671 m2
Összes nettó alapterület: 14678,95 m2
Összes bruttó szintterület terepszint felett: 11860,65 m2
Bruttó szintterület terepszint alatt: 5307,12 m2
Összes Bruttó szintterület: 17167,77 m2
Cölöpfallal készült mélyalapozás: 3164,50 fúrt fm

Tartószerkezeti alapadatok:
Az épület egy önálló épülettömb, mely fő tömege egy terepsík alatti pinceszint és hét felszerkezeti szint.
Az új épület tartószerkezeti szempontból hagyományosan kialakított, monolit vasbeton pillérvázas, többtámaszú síklemezes födémekkel készül, merevítőmagokkal, illetve vasbeton merevítő falakkal merevített szerkezettel. Az épület felszerkezete két dilatációs egységű, mely a pince szinti szerkezeteknél dilatáció nélkül készül. A pontokon megtámasztott, két irányban teherhordó konzolos lemezek belső fesztávolsága (rasztermérete) mindkét irányban általában: 7,70 / 7,70 m. A szélső lemezmezők diagonális gerendázatának legnagyobb fesztávolsága: 10,85 m.
Az épület pincepadló síkja jellemzően a mértékadó talajvízszint felett van, ettől függetlenül a pince vízzáróságát a vízzáró vasbeton talplemez és pincefal (esetleg víznyomás elleni szigetelés) együttesen biztosítják. A pincefal szerkezeti vastagság ez esetben 40 cm, az alaplemez vastagsága 80 cm, a különböző épületszintekkel terhelt lemezrészek eltérő vastagságával.

II. Ütem (Nem jelen eljárás tárgya):
Befejező Munkák: Az épület komplett kivitelezéséhez és átadásához szükséges valamennyi szakág befejező munkája

A beszerzés tárgya építési engedély köteles tevékenység.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok és különösen azok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Többlet jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
2 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki új, monolit vasbeton és acél tartószerkezettel megvalósult, összesen legalább 10000 m2 nettó alapterületű építmény(ek) kivitelezési munkáinak helyszíni irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/Nem) 10
3 4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki összesen legalább 2000 fúrt fm cölöpfallal készült mélyalapozást tartalmazó építési kivitelezési munkáinak helyszíni irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a hotel kivitelezését két ütemben valósítja meg az I. ütemben a szálloda monolit vasbeton és acél tartószerkezete valósul meg, ezért az I. ütem kivitelezésének egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a kivitelezés munkaszervezése az egyes részfeladatok elvégzése sem időben, sem helyileg, sem műszakilag nem bontható meg. Azokat csak egységes irányítás és munkarend mellett lehet hatékonyan megszervezni, melynek hiányában, eltérő vállalkozókkal csak aránytalanul nagy idő és munkaerő ráfordítással járna az összehangolt munkavégzés.
A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 8 hónap.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését feltételhez köti: Amennyiben Ajánlatkérőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében megkötött kölcsönszerződéseinek hatályosítására vonatkozó kormányzati döntés meghozatalára a szerződés aláírásának napjáig nem kerül sor, úgy a szerződés csak a feleknek a jóváhagyó kormányzati döntésről való tudomásszerzése napját követően lép hatályba. A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Vállalkozót, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy fenti feltétel teljesülésétől eltekintsen, és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva – saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozói Díj teljes fedezetét biztosítani tudja. Amennyiben a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, - Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik.
A Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
Az értékelés módszere:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében: fordított arányosítás; a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet 1.aa) pont:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. részszempont esetében a kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállási időtartam kerül értékelésre. A megajánlást a felolvasólapon kell megtenni az ajánlatban
Amennyiben ajánlattevő a kötelezően előírt jótálláson felül többlet jótállási időtartamot nem vállal (ez esetben a felolvasó lapon „0”, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott részszempontra vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli, tehát a jelen részszempontra vonatkozó képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (24 hónap) helyettesíti be, ha az ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A 3. részszempont esetén az kerül értékelésre, hogy bevonásra kerül-e legalább 1 olyan szakember, aki rendelkezik új, monolit vasbeton és acél tartószerkezettel megvalósult, összesen legalább 10000 m2 nettó alapterületű építmény(ek) kivitelezési munkáinak helyszíni irányításában szerzett tapasztalattal. Az értékelés módszere: „Igen” válasz esetén 10 pontot ad Ajánlatkérő, „Nem” válasz esetén 0 pontot ad Ajánlatkérő.
A 4. részszempont esetén az kerül értékelésre, hogy bevonásra kerül-e legalább 1 olyan szakember, aki rendelkezik összesen legalább 2000 fúrt fm cölöpfallal készült mélyalapozást tartalmazó építési kivitelezési munkáinak helyszíni irányításában szerzett tapasztalattal. Az értékelés módszere: „Igen” válasz esetén 10 pontot ad Ajánlatkérő, „Nem” válasz esetén 0 pontot ad Ajánlatkérő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor az EKR rendszerben kitöltendő egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a, különösen a 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles kitölteni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelményei a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján:
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részének „α” pontját kell kitölteni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) és a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlattételkor ki kell töltenie a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EKR rendszerben szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltakra.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P1.) Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezés és/vagy felújítás) nettó árbevételéről (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P1.). Azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a fenti igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlatevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdésében foglaltak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P1.) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezés és/vagy felújítás) összes nettó árbevétele nem éri el a nettó 2.000.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlattételkor ki kell töltenie a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EKR rendszerben szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)-(2a) bekezdésében, valamint 22. § (3), (4) bekezdésében foglaltakra.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M1.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, az előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a Kr. 22. § (3), (5) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
az építési beruházás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
az építési beruházás mennyisége (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás összegéből történt részesedés aránya;
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal);
a teljesítés helye;
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
a szerződéskötő másik fél vonatkozásában a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e¬mail cím)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M.1.). Azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontjában, 22. § (3), (4), (5) bekezdés, 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójában (2021. május 6., közzétéve a Közbeszerzési Hatóság honlapján 2021. május 10.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) megvalósított, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan magasépítési referenciákkal, amelyek
a) összesen legalább 10000 m2 nettó alapterületű legalább középmagas monolit vasbeton és acél tartószerkezettel megvalósult új épület és/vagy új épület tartószerkezetének építésére vonatkozó referencia, ahol a szerződésnek része volt az alapozáshoz kapcsolódó vízellátás, csatornázás, valamint a villámvédelmi földelőhálózat kiépítése is.
b) összesen legalább 2000 fúrt fm cölöpfallal készült mélyalapozást tartalmazó építési referencia.
Egy referenciát az a)-b) pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni.
Az a)-b) pontok szerinti elvárásnak több szerződéssel (referenciával) is meg lehet felelni.
Középmagas épület: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága 13,65 m és 30 m között van.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%/nap.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett építési beruházási rész nettó értékének 5%-a / alkalom.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a.
Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap, azzal, hogy ha bármely kötelezően alkalmazandó jogszabály ennél magasabb időtartamot ír elő, úgy a jogszabály hatálya alá tartozó körben meghatározott időtartam + az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállási időtartam, amelyek együttesen képezik a szerződéses teljes körű jótállás időtartamát.
Ajánlatkérő más szerződéses biztosítékot nem ír elő.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A szerződés finanszírozása a KSZK-NKSZ: 050/2019 projekt azonosító számú, „Aquaticum Hotel Infinity **** superior szálloda megépítése és üzemeltetése Debrecenben” elnevezésű pályázat keretében pályázati és saját forrásból történik. A pályázati finanszírozás formája utófinanszírozás.
A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj) 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 250 millió Ft előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a biztosíték nyújtásától. Az előleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.
A nyertes ajánlattevő a szerződéses feladatok teljes körű és szerződésszerű teljesítését – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-a alapján - a teljesítés igazolását követően az követően 5 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosulta az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint.
Az előlegszámla az 1. részszámlában kerül elszámolásra, oly módon, hogy az 1. részszámla értékét az igényelt előleg értékével köteles csökkenteni vállalkozó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet tartalmaz.
Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint „Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.”
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Csatolandó:
1.1. EKR-ben:
- Felolvasólap.
- A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjában foglaltakról (Legkésőbb Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására)
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
- A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
- EEKD
1.2. Egyéb:
- Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátását igazoló dokumentum
- Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot).
- Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét.
- Felelősségbiztosítás: Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 70 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 300 millió HUF/év.
- Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést).
- Szakmai ajánlat: A 3-4. értékelési szempontra adott ajánlat alátámasztására csatolandó a szakemberek önéletrajza.
- Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről (Lásd a kiegészítő nyilatkozatmintákban).
2. Egyéb információk
2.1. A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás, erre tekintettel a szerződés teljesítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében megkötött kölcsönszerződéseinek hatályosítására vonatkozó elutasító kormányzati döntést Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
2.2. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő.
2.3. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.4. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban.
2.5. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.6. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal, hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor.
2.7. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
2.8. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
2.9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
2.10. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.11. Az ajánlati felhívás III.1.2.) és III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
2.12. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
2.13. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárás nyertes ajánlattevőjével a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapján, jelen eljárás tárgyához kapcsolódó hirdetmény nélküli tárgyalást folytathat le a „Hotel Infinity építése II. ütem” tárgyában. Ajánlatkérő jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás becsült értékét (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). Kivitelezés időtartama: a munkaterület átadásától számított kb. 18 hónap. A fizetési és szerződéses feltételek jelen eljárásban megadottak szerint. Az értékelés: ár, többletjótállás és a szakembereknek a beruházáshoz szükséges mértékű tapasztalatának megléte. Alkalmasság: a mennyiséggel arányos mértékű és a II. ütemben elvégzendő munkákat tartalmazó referenciák. A II. ütemben a 151 szobás mélygarázzsal kialakított hét szintes négycsillagos superior hotel teljes készültségéhez szükséges összes befejező és szakipari munkák valósulnak meg.
Összes nettó alapterület: 14678,95 m2
Összes bruttó szintterület terepszint felett: 11860,65 m2
Bruttó szintterület terepszint alatt: 5307,12 m2
Összes Bruttó szintterület: 17167,77 m2
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a tárgyalásos eljárásban kiadásra kerülő műszaki dokumentáció fogja tartalmazni.
2.14. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043
2.15. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.
3. Ajánlatkérő az IV.2.6 pont vonatkozásában 2 hónap alatt 60 napot ért.
4. Ajánlati biztosíték: 15.000.000 forint.
Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank 11738008-20243036-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum (amennyiben az pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák