Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/134
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.03.
Iktatószám:10757/2017
CPV Kód:34134200-7
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MENTO Kft.;Pappas Auto Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közút üzemeltetés, fenntartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://internet.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közút üzemeltetés, fenntartás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: 2016/0000040
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34134200-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tehergépjárművek beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbiak szerint:
77 db Tehergépjármű 4x4es
hajtásképletű
35 db Tehergépjármű 4x4es
hajtásképletű, daruval szerelt
25 db Eszközhordozó 6x4 nehéz tehergépjármű
4 db Eszközhordozó 6x4 nehéz darus tehergépjármű
3 db Seprő felépítményes tehergépjármű
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7.050.410.000,- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tehergépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34921100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A berendezéssel kapcsolatos pontos teljesítési helyeket a dokumentáció
közbeszerzési műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
77 db Tehergépjármű 4x4es
hajtásképletű
35 db Tehergépjármű 4x4es
hajtásképletű, daruval szerelt
25 db Eszközhordozó 6x4 nehéz tehergépjármű
4 db Eszközhordozó 6x4 nehéz darus tehergépjármű
3 db Seprő felépítményes tehergépjármű
77 db Tehergépjármű 4x4es
hajtásképletű
Kéttengelyes, 3 oldalra billenőplatós,
kapcsolható öszkerékhajtású (4x4), hátul ikerkerekes, dieselüzemű eszközhordozó
tehergépjármű.
Terhelési adatok:
• Együttes tömeg: min. 19.000 kg
• Terhelhetőség: min. 8.300 kg
Műszaki terhelési adatok:
• Első tengely terhelhetőség: min. 9.000 kg
• Hátsó tengely terhelhetőség: min. 13.000 kg
• A teljes jármű műszaki terhelhetősége: min. 20.500 kg
35 db Tehergépjármű 4x4es
hajtásképletű, daruval szerelt
Kéttengelyes, 3 oldalra billenőplatós,
kapcsolható öszkerékhajtású (4x4), hátul ikerkerekes, daruval szerelt, dieselüzemű eszközhordozó
tehergépjármű.
Terhelési adatok:
• Együttes tömeg: min. 19.000 kg
• Terhelhetőség: min. 7.200 kg
Műszaki terhelési adatok
• Első tengely terhelhetőség: min. 9.000 kg
• Hátsó tengely terhelhetőség: min. 13.000 kg
• A teljes jármű műszaki terhelhetősége: min. 20.500 kg
25 db Eszközhordozó 6x4 nehéz tehergépjármű
Háromtengelyű, 3 oldalra billenőplatós,
6x4 hajtásképletű, hátul ikerkerekes, dieselüzemű eszközhordozó
tehergépjármű.
Terhelési adatok:
• együttes tömeg: min. 24.000 kg
• hasznos terhelhetőség: min. 11.500 kg
Műszaki terhelési adatok:
• Első tengely terhelhetőség (műszakilag) : min. 9.000 kg
• Hátsó tengelyek terhelhetősége (műszakilag): min. 26.000 kg
• A teljes jármű műszaki terhelhetősége: min. 35.000 kg
4 db Eszközhordozó 6x4 nehéz darus tehergépjármű
Háromtengelyű, 3 oldalra billenőplatós,
6x4 hajtásképletű, hátul ikerkerekes, daruval szerelt, dieselüzemű eszközhordozó
tehergépjármű.
Terhelési adatok:
• együttes tömeg: min. 24.000 kg
• hasznos terhelhetőség: min. 10.400 kg
Műszaki terhelési adatok:
• Első tengely terhelhetőség (műszakilag) : min. 9.000 kg
• Hátsó tengelyek terhelhetősége (műszakilag): min. 26.000 kg
• A teljes jármű műszaki terhelhetősége: min. 35.000 kg
3 db Seprő felépítményes tehergépjármű
Kéttengelyes, 4x2 hajtásképletű, hátul ikerkerékkel, rövid fülkés, diesel üzemű, önfelszedős seprőfelépítménnyel ellátott tehergépjármű a
szükséges hidraulikus kiépítéssel.
Négyütemű diesel motor, töltőlevegő visszahűtéssel:
• teljesítmény: min. 170 kW
• nyomaték: min. 950 Nm
• emissziós követelmény EEC szerint: min. EURO 6
• jármű zajszintje (CEE szabvány szerint): max. 80 dB(A)
• Kipufogó a fülke mögött felső kivezetéssel kialakítva
• Nagyteljesítményű motorfék
• Az alacsony sebességgel történő tartós haladáshoz alkalmas hűtőrendszer
Terhelési adatok:
• jármű együttes tömeg: min. 15.000 kg
• kormányzott első tengely, teherbírás: min. 5.000 kg
• meghajtott hátsó tengely ikerkerékkel, technikai teherbírás: min. 10.500 kg
A berendezéssel kapcsolatos további Ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (hónap) 10
2 Összesített üzemanyag fogyasztás [g/kWh] 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 033 - 059342
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Tehergépjármű beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 46532233
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46532233
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kárpát u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 46532233
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46532233
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6.800.000.000,-
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7.050.410.000,-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Alvállalkozó igénybevétele: szállítás és átmeneti tárolás, összeépítési engedély megszerzése és azzal kapcsolatban felmerülő egyes feladatok (többek között: dokumentáció összeállítása), műszaki vizsgálat lebonyolítása, forgalomba helyezéssel kapcsolatos egyes ügyintézései feladatok.
Ajánlattevők:
1./ MENTO-PAPPAS Közút Konzorcium; Konzorciumvezető: MENTO Kft. (3527 Miskolc, Besenyői u. 26.) adószáma:11440424-2-05; Konzorciumi tag: Pappas Auto Magyarország Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 21.) adószáma:10445952-2-44
2./ SCANIA HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségi Társaság (2051 Biatorbágy, Rozália park 1.) adószám:10415577-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)