Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.02.
Iktatószám:11377/2018
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Az Ajánlatkérő mindenkori székhelye, jelenleg: 1139 Budapest Váci út 91.; valamint az assistance szolgáltatás esetén Magyarország teljes területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mercarius Flottakezelő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK21425
Postai cím: Váci út 91
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 19222590-105
E-mail: laszlo.toth@komzrt.hu
Fax: +36 19222591
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.komzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárműbérlet 2018
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű hosszútávú bérleti keretszerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő mindenkori székhelye, jelenleg: 1139 Budapest Váci út 91.; valamint az
assistance szolgáltatás esetén Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gépjárművek bérlete és üzemeltetése 24 havi szolgáltatási konstrukcióban, 3
járműkategóriában, mely az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján, opcionálisan további 12 hónappal meghosszabbítható.
A tervezett keret darabszám kategóriánként:
I. kategória: vezérigazgatói személygépkocsi, 5 személyes, benzines, automata váltó, kombi kivitel - 1 db
II. /1 kategória: igazgatói személygépkocsi, benzines, automata váltó, 5 személyes, sedan kivitel - 1 db
II. /2 kategória: igazgatói személygépkocsi, benzines, automata váltó, 7 személyes, egyterű kivitel - 1 d b
III. kategória: koordinátori személygépkocsi, benzines, 5 személyes, manuális váltó, sedan vagy kombi ki vitel - 2 db
Nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt biztosítja a bérbe adott gépjárműparkhoz az alábbiakban meghatáro zott
szolgáltatásokat:
A) Gépjármű meg rendelés, forgalomba helyezés és átadás lebonyolítása
B) Gépjármű bérletbeadása
C) Biztosítás ügyintézése, d íjfizetés a Biztosítótársaság felé
D) Káresemények biztosítási ügyintézése
E) Téli-nyári gumicserék szervezése, karb antartása, javítása
F) Karbantartás, javításszolgáltatás
G) Csereautó biztosítása
H) Assistance-szolgáltatá s
I) Adó- és illetékfizetés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18611 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Flottakezelési szolgáltatásokkal vegyes gépjármű hosszútávú bérleti keretszerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31.716.000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő mindenkori székhelye, jelenleg: 1139 Budapest
Váci út 91.; valamint az assistance szolgáltatás esetén Magyarország teljes területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gépjárművek bérlete és üzemeltetése 24 havi szolgáltatási
konstrukcióban, 3 járműkategóriában, mely az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján,
opcionálisan további 12 hónappal meghosszabbítható.
A tervezett keret darabszám kategóriánként:
I. kategória: vezérigazgatói személygépkocsi, 5 személyes, benzines, automata váltó, kombi kivitel -
1 db
II. /1 kategória: igazgatói személygépkocsi, benzines, automata váltó, 5 személyes, sedan kivitel - 1
db
II. /2 kategória: igazgatói személygépkocsi, benzines, automata váltó, 7 személyes, egyterű kivitel - 1
db
III. kategória: koordinátori személygépkocsi, benzines, 5 személyes, manuális váltó, sedan vagy
kombi kivitel - 2 db
Nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt biztosítja a bérbe adott gépjárműparkhoz az
alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat:
A) Gépjármű megrendelés, forgalomba helyezés és átadás lebonyolítása
B) Gépjármű bérletbeadása
C) Biztosítás ügyintézése, díjfizetés a Biztosítótársaság felé
D) Káresemények biztosítási ügyintézése
E) Téli-nyári gumicserék szervezése, karbantartása, javítása
F) Karbantartás, javításszolgáltatás
G) Csereautó biztosítása
H) Assistance-szolgáltatás
I) Adó- és illetékfizetés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31.636.800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződés 3. melléklet szerinti összesített szolgáltatási havidíj nettó 881.000,- Ft összegről nettó 878.800,- Ft összegre módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A KOM Központi Okos Mérés Zrt.-nél bekövetkezett személyi változások (munkavállalói felmondás) miatt. A Társaság által alkalmazott Innovációs és a Vezérigazgatói műszaki tanácsadók, a Mérési- és az Informatikai Projektkoordinátorok, a Projektkontroller, a Projektasszisztens, a Partnerkapcsolati asszisztens, a Mérési és telepítési szakértő, valamint a Projektigazgató munkaviszonyok megszűnése 2017 év végén, valamint 2018 első negyedévében következtek be. A Társaság a pozíciók betöltését megvalósította, melynek eredményeképp reorganizációra volt szükség a működés tekintetében. A feladatkörök és a feladatok ellátása indokolja jelen szerződés módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31.716.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 31.636.800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben