Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.07.03.
Iktatószám: 11500/2015
CPV Kód: 45210000-2;45233120-6;45234126-5;45110000-1;45211360-0;45313000-4;65000000-3;45231400-9;45316200-7;45316212-4;45316213-1;45234113-1;45200000-9;45234128-9;45234160-5;71500000-3;71240000-2
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, Széll Kálmán tér és kapcsolódó közterületek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és WIS Holding Zrt., mint közös Ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Günther Balázs
Telefon: +36 307741087
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és WIS Holding Zrt., mint közös Ajánlattevők
Postai cím: Gutenberg u. 25-27.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Balázs László
Telefon: +36 306856229
E-mail: balazsl@kesz.hu
Fax: +36 62566699
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág projekt Széll Kálmán térre eső részének kivitelezési munkái és kiegészítő tervezésük.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest, Széll Kálmán tér és kapcsolódó közterületek
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/11/24 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Közúti vasúti pálya teljes átépítése, felsővezeték hálózat újjáépítése, vontatási földkábel hálózat újjáépítése, áram visszavezetési munkák, útépítési, tér- és zöldfelület rendezési munkák.
Épületek magas- és mélyépítése, építmények-, műtárgyak építése, kútszobor restaurálása és áthelyezése.
Kapcsolódó vízelvezetési, forgalomtechnikai, kábel vezeték és közműkiváltási (csatorna; vízvezeték; távhő vezeték; BKV és BKK kamerarendszer; Távközlés - NSN TraffiCOM, NOVOTRON informatika, UPC Magyarország, Magyar Telekom, BKK hírközlési, ELMŰ Hálózat, GTS Hungary, Invitel hálózat, Nokia Siemens Networks TraffiCOM; Közcélú elektromos hálózatok - közvilágítás, 10 Kv-os kábelek;), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, peronépítési, peron berendezési munkák az összes járulékos tevékenységgel és kiegészítő mérnöki tervezési feladatokkal együtt.
A szerződés tárgyát képező munkák főbb tájékoztató adatai:
Széll Kálmán tér fejlesztése projekt tekintetében:
Épület alapterületének felszínen történő építése és/vagy felújítása:
Szolgáltató épület (két szintes): 686 m2
Támfal épület: 247 m2
Metró épület (öszvér-szerkezet): 649 m2
Perontetők: 483 m2
Üzemi épület: 681 m2
Épületek/építmények térszín alatti területeinek építése és/vagy felújítása :
Szolgáltató épület: 188 m2
Metró épület (öszvér-szerkezet): 694 m2
Építendő, felújítandó útfelületek nagysága:
útépítés (teljes pályaszerkezettel): 13 250 m2
útépítés (kopóréteg csere): 2 125 m2
Kerékpárút építése:
önálló kerékpárút: 670 m2
Építendő járda
aszfalt járdaépítés: 1 670 m2
Zöldfelület rendezés:
zöldfelület: 5 650 m2
Építendő műtárgy felületek:
lépcsők: 356 m2
híd: 220 m2
mozgólépcső: 2 db
felvonó: 1 db
Térkőburkolatok építése:
vágányzónán kívüli területek: 15 680 m2
Ültetendő, telepítendő fák száma:
Széll Kálmán tér: 187 db
Különböző átmérőjű gépi cölöpözési munka: 301 fm
Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág projekt Széll Kálmán térre eső részének tekintetében:
A szerződés tárgyát képező vágányépítési munkák főbb tájékoztató mennyiségei:
Vályús sínes vágány építése 1 372 vm
Bebetonozott talpfás vályús sínes egyszerű kitérő fektetése 15 csop
Bebetonozott talpfás vályús sínes félátszelési kitérő fektetése 1 csop
Bebetonozott talpfás vályús sínes átszelés fektetése 2 csop
Gumipaplan készítése kitérő alá 1 024 m2
Különböző terhelhetőségű felsővezetéki oszlopok állítása 98 db
Különböző keresztmetszetű vasúti felsővezeték felszerelése 2 270 m
BKV egyenáramú földkábel kábel fektetés: 5 140 m
10 kV-os ELMÜ kábelkiváltás: 455 m
Térkőburkolatok építése:
villamos vágányzóna terület: 4 555 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45233120-6
45234126-5
45110000-1
45211360-0
45313000-4
65000000-3
45231400-9
45316200-7
45316212-4
45316213-1
45234113-1
45200000-9
45234128-9
45234160-5
71500000-3
71240000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 5323809524 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 442 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 020 - 030555
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 238 - 418298
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A Felek a Szerződés 7. pontjában meghatározott befejezési határidőt a szerződés aláírásától számított 533. napban állapítják meg. Eredeti szerződéses feltétel: a szerződés aláírásától számított 442. nap.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2. b) pontjában meghatározott és a Szerződés 2. számú mellékletét képező „Építési Szakaszok (Mérföldkövek) és kötbérköteles teljesítési részhatáridők és Számlázási Ütemezés, vagy Építési Szakaszok (Mérföldkövek) és kötbérköteles teljesítési részhatáridők” helyébe jelen Módosítás 1. számú melléklete lép.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a fenti 2. pont szerint módosított 2. számú mellékletben foglaltak szerint köteles Szerződést, annak 8. pontja értelmében teljesíteni, továbbá a Szerződéses Feltételek 11. pontja szerinti elkészíteni a teljesítési ütemterveket. A Felek Megállapodnak abban is, hogy a Szerződés 2. e) pontjában rögzített Műszaki Előírásokból a korábbi ütemtervekre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.
4. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Mérnök utasításainak megfelelően köteles elvégezni és dokumentálni a specifikus kivitelezési feladatokat, az új mérföldköves határidők betartása érdekében.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés 9. pontjában meghatározott Contractor’s All Risks típusú kötvény vonatkozásában 2015. június 30-i határidő helyébe a 2016. július 10-i határidő lép, a többi rendelkezés változatlanul hagyása mellett.
6. A jelen Módosító Megállapodás hatályba lépésének feltétele a beszerzést támogató szervezet - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 44.§-ban rögzített eljárásrend szerinti - támogató tartalmú nyilatkozata.
7. A Vállalkozó köteles jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 15 napon belül a Szerződés 12. pontja szerinti Teljesítési Biztosíték érvényességi idejét a jelen módosítás II.1. pontjában meghatározott módosított Befejezési Határidő napját követő 90. napi érvényességi időre meghosszabbítani, a Szerződéses Feltételek 7.2. pontjában foglaltak alapján.
8. A Vállalkozó köteles jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 15 napon belül a Szerződés 14. pontja szerinti Előleg-visszafizetési Biztosíték érvényességi idejét módosítani olyan módon, hogy a módosított Számlázási Ütemezésnek megfelelően - a Szerződéses Feltételek 17.8. pontjában foglaltak alapján - az Előleg-visszafizetési Biztosíték az előleg visszafizetési határidőt követő 30. napig érvényes maradjon.
9. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Megrendelő "A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág projekt Széll Kálmán térre eső részének kivitelezési munkái és kiegészítő tervezésük " tárgyban az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2014/S 020-030555 hivatkozási szám alatt 2014.01.29.-én ajánlati felhívást tett közzé nyílt közbeszerzési eljárás megindítására.
A Vállalkozó a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatát 2014. március 26. napján a Megrendelő részére benyújtotta. A Megrendelő - jogorvoslatot követően - a közbeszerzési eljárást lezáró második döntését 2014. augusztus hó 26. napján hozta meg, a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett, a 2014. szeptember. hó 25. napján kelt írásbeli összegezésében erről tájékoztatta az ajánlattevőket.
A Vállalkozási Szerződést a Felek - újabb jogorvoslati eljárást követően, a szerződéskötésnek a Közbeszerzési Döntőbizottság D. 499/9/2014. számú végzésében történő engedélyezése mellett - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 124. §-a alapján, 2014. november 24. .napján írták alá.
A Felek megállapították, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás, a nyílt közbeszerzési eljárásban a 2013. év második felében, végén és 2014. év első hónapjaiban elkészített, az akkor tervezett szerződéskötés időpontjára tekintettel a szerződéstervezetben, továbbá annak 2. számú mellékletében (Építési Szakaszok (Mérföldkövek) és kötbérköteles teljesítési részhatáridők és Számlázási Ütemezés, vagy Építési Szakaszok (Mérföldkövek) és kötbérköteles teljesítési részhatáridők) meghatározott 442 napos teljesítési időtartamon belül, és a megállapított építési szakaszok sorrendje, egyes építési szakaszok tartalma, az azokhoz rendelt időtartam szerint, a kivitelezés műszaki feltételeire, a helyszíni adottságokra, a munkanemekre és a már kétszeresen várható téli időjárási viszonyokra tekintettel, az előzetesen tervezett végrehajtási ütemezés szerint objektíve nem teljesíthető, a közel hat hónappal későbbi - a feleknek fel nem róható - szerződéskötés miatt.
A Megrendelő és a Vállalkozó egyetértenek abban, hogy a végleges ajánlattételi feltételek, az ajánlati ár, a műszaki tartalom érintése nélkül, szükségessé vált az ütemezésben megadott építési szakaszok/mérföldkövek, mint kötbérterhes részhatáridők átalakítása, ahhoz igazodó számlázási/fizetési/műszaki ütemezés kialakítása, akként hogy az építési/számlázási/fizetési szakaszok száma és kötbérterhessége nem változhat.
Műszaki, szakmai szempontok alapján megállapítható, hogy a közbeszerzési kiírásban az építési szakaszok és azok teljesítési határidői olyan módon kerültek meghatározásra, amelyek az adott feladathoz a műszakilag szükséges időtartamot egybefüggően biztosították, méghozzá a technológiáknak megfelelő időjárási körülmények között. A beruházás kezdési időpontjának több hónapos eltolódása miatt, ezt az egyébként szorosan egymásra épülő és koherens kivitelezési folyamatot, - melyet a későbbi kezdés miatt már két téli szezon időjárása megszakít - olyan Építési Szakaszokra (Mérföldkövekre) kell osztani, amelyek nem veszélyeztetik sem a későbbi mű élettartamát és annak műszaki paramétereit, sem a környező lakóépületeket, védműveket. Különös figyelemmel kell lenni: a beszivárgó csapadék okozta fokozott fagyásveszélyre, a visszabontott alépítmény miatt a közművek és műtárgyak fagyhatárhoz tartozó takarásának hiányára, az olvadékvizek sótartalmára, a kötési idők meghosszabbodására, illetőleg a kötési hő és páratartalom biztosíthatatlanságára.
A Széll Kálmán tér felújítása kapcsán az ajánlati felhívás alapján, az ajánlatadási időszakban kalkulált és kidolgozott ütemterv és az építéstechnológiai folyamatok két nyári és egy téli időszakot öleltek fel a kivitelezési munka megvalósítására. Az eredetileg tervezett időszakban a 442 nap elégséges a munkafolyamatok elvégzésére, hiszen egy téli évszakkal kalkulálva a projekt ideje alatt, a vélhetően munkavégzésre alkalmatlan napok száma - figyelembe véve a Tender Műszaki Előírás, és az Európai Uniós, valamint Magyarországon is hatályos építési termék szabványok munkavégzésre alkalmatlan időszaki előírásait-, valamint az átlagos téli időjárási viszonyokat maximum mintegy 100 napra volt tehető.
A fent említett műszaki előírások egyértelműen megkövetelik, hogy a munkavégzésre milyen időjárási körülmények alkalmasak, azt is előírják, hogy meghatározott építési technológiai fázisokban építési munka + 5 Celsius fok alatti napi átlaghőmérsékleten nem végezhető.
A Feleknek fel nem róható okokból bekövetkezett későbbi szerződéskötési, munkakezdési időpont miatt a vállalkozási szerződés már két téli időszakot is érint, szemben az ajánlattételi időszak alatt ismert körülményekkel, így a rendelkezésre álló 442 napból az adott évek kedvezőtlen téli időjárási viszonyok között akár már mintegy 200 nap lesz/lehet több építési munkanem tekintetében munkavégzésre építéstechnológiai szempontból alkalmatlan, annak függvényében is, hogy a későbbi szerződéskötés miatt milyen építési feladatok elvégzése esik a téli időszakokra .
A Felek a fentiekre tekintettel megállapították, hogy több releváns és jelentős volumenű építési munka végzésére építéstechnológiai szempontból alkalmatlan időszaknak a nagyságrendi növekedése miatt, a beruházás műszaki tartalma a megmaradó időszak alatt objektíve kivitelezhetetlen, még a teljesítés személyi, tárgyi erőforrásai jelentősen megnövelt bevonása ellenére is.
A teljesítésre meghatározott szerződéskötéstől számított 442 nap időtartam meghosszabbítása emiatt nem mellőzhető és ezzel egyidejűleg szükséges a teljesítés konkrét időszakának megfelelően a kivitelezési építési szakaszok megfelelő meghatározása.
A beruházás egymásra épülő munkafolyamatait a két téli időjárás részben vagy egészben megszakítja, ezért a kivitelezés kezdő időpontjának a szerződés aláírásának elhúzódásából fakadó több hónapos csúszása miatt az építési időszakot olyan szakaszokra kell osztani, amelyek nem veszélyeztetik a teljesítés műszaki paramétereit, a létrehozandó mű élettartamát, a környező épületeket, közműveket, stb.
Az Építési Szakaszok (Mérföldkövek) meghatározására a technológiai időigények és a magyarországi többéves tapasztalat során várható időjárási körülmények figyelembevételével került sor. A módosítással az építési szakaszokra osztás olyan módon valósul meg, hogy azok maradéktalanul tudják biztosítani, hogy sem a jelen projektben megvalósítandó létesítményben, sem a környezetben nem keletkezik kárveszély.

A Felek az egyes építési szakaszok tekintetében a következő konkrét objektív műszaki okokat állapították meg, vették figyelembe.

Az első Építési Szakasz (Mérföldkő) - bontás, közműcsere, közműkiváltás.
A Felek megállapították, hogy az első építési szakasz, mérföldkő tartalma - mely teljes egészében téli időszakra esik - specifikus. Az első mérföldkő teljesítéséhez meghatározott kötelező minimum műszaki tartalom, mely alapvetően a bontási munkákat foglalja magában, az átlagostól eltérő kedvező téli időjárási viszonyok esetén teljesíthető lehet. A konkrét enyhe téli időjárási viszonyok, valamint a vállalkozó jelentősen megnövelt erőforrásokkal és szervezési megoldásokkal történő eljárása lehetővé tette a kötelező mérföldkő tartalomnak, a bontási munkák elvégzését a meghatározott 2015. március 15-i határidőre.
Erre tekintettel a Felek a megkötött szerződésük 2. számú mellékletének az 1. mérföldkőre vonatkozó részét nem kívánják módosítani.
Szükségesnek tartják ugyanakkor a felek, hogy az első építési szakasz tekintetében rögzítsék, hogy, az építési beruházás műszaki tartalma és a bázisütemtervben napokra lebontott építési feladatok alapján szükséges lett volna, hogy már ezen első építési szakaszban elkészüljenek olyan építési feladatok is, melyek feltétlenül szükségesek a 2. építési szakasz teljesíthetőségéhez: e körbe tartozóak alapvetően közműkiváltások. E munkafolyamatok azonban épp az ezek vonatkozó előírásokból +5 alatti hőmérséklet, valamint a technológiai sajátosságaik miatt jelentős késedelmet szenvedtek, részlegesen lehetett ezekben munkát végezni.
Az első építési szakasz bontási munkáinak végzésénél a megbontott burkolat és a közműárkok a beszivárgó csapadék által, ill. az alépítmény fagyhatárhoz tartozó takarásának hiánya miatt fokozott fagyveszélyes állapotot idézett elő, melynek károsító hatása a lehető legnagyobb gondosság mellett sem kezelhető. Földmunka visszatöltés, tömörítés fagyveszélyes időszakban nem végezhető az olvadás utáni roskadás-veszély és burkolatsüllyedés miatt. A fagyott talaj nem beépíthető, és nem tömöríthető. Az elbontott területen földmunka helyreállítása szükséges, melynek fogadó felületet kell biztosítania a ráépülő későbbi szerkezeteknek.
Az ÚT 2-1. 222 szabvány előírásai szerint téli időszakban végzett földmunka esetén fagyott talaj visszatöltésbe, töltésbe nem építhető be. A fogadó felületet minden esetben minősíteni kell. Fagy esetén fagyott talaj nem minősíthető. A bontás során a visszatöltések nem minősíthetőek egzakt módon téli időszakban, ezáltal akadályozzák a további munkafolyamatokat.
A fenti okok miatt az első Építési Szakaszra ütemezett a közműcserék, közműkiváltások nem, ill. korlátozott mértékben voltak elvégezhetőek. Ez teszi szükségessé a második Építési Szakasz jelentős meghosszabbítását.
A Felek megállapították, - figyelemmel a fentiekben rögzített szakmai indokokra -, hogy a második Építési Szakasz (Mérföldkő) esetén nem mellőzhető a részhatáridő módosítása, mert a téli időszakban el nem végezett közműkiváltások erre az építési szakaszra csúsztak át, méghozzá azzal a szakmai követelménnyel, hogy a közműcserék teljes körű elvégzéséig, a földmunkák teljes körű befejezéséig továbbépíteni nem lehet. Ez jelentősebb mértékű határidő módosítást tesz szükségessé, melyet követően végezhetők csak a 2. építési szakasz munkafolyamatai.
A távközlési kábelek cseréje, kiváltása nagy időjárási kockázatú, ezért tevékenysége csak a tavaszi-nyári időszakra ütemezhető. Ezen építési szakaszban a részteljesítési határidő meghosszabbítása mellett a fentiekből következően a műszaki tartalom is növekszik, mellyel arányban emelkedik a részszámla mértéke.
A harmadik és negyedik Építési Szakasz (Mérföldkő) munkáinak kivitelezésére csak fokozatosan kerülhet sor, a második mérföldkőben megvalósuló közműkiváltási, alapozási munkák megvalósulásával, így azok kivitelezése csak a 2015. augusztus 27. és 2015. december 13. közötti időszakban történhet meg.
A Vállalkozó az építési szakaszok, különösen a nyári, őszi kivitelezési időszak alatti kapacitás és intenzitás növelésével biztosítja a bekövetkezett csúszás fokozatos megszüntetését, azt, hogy a negyedik Építési Szakasz részteljesítési határidejére megszüntethető az első téli időszak okozta tolódás.
A Felek megállapították azt is, hogy a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (a Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) tekintetében a beszerzés fedezetét részben a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 uniós támogatási forrás biztosítja. Erre tekintettel is indokoltak a fenti átütemezések, a munkáknak a meghatározott időtartamon belüli kivitelezhetősége érdekében.
Az ötödik és a hatodik Építési Szakaszok (Mérföldkövek) esetében azonban ismételten szükséges azok határidejének, egyúttal a kivitelezés véghatáridejének módosítása.
Az eredeti ütemezés szerint az ötödik Építési Szakasz részteljesítési határideje 2016. január 13., míg ezt követően utolsó, a hatodik Építési Szakasz részteljesítési határideje 2016. február 9. Mindkét építési szakasz az eredeti ütemezés alapján téli időszakra esik, azonban az építési beruházás ezen két záró szakaszában megvalósítandó munkálatoknak a téli időszakban történő végzése a teljesítés műszaki paramétereit, a létrehozandó mű élettartamát kockáztatja. A burkolatok építése, ágyazati rétegek készítése, fugázása csak + 5 Celsius fok felett végezhető, különös tekintettel a gyalogosfelületek kiterjedt mértékére. A gyártók által forgalmazott cement, polimer, műgyanta tartalmú termékek, melyek hideg időjárási körülmények között nem építhetőek a kötés megindulásának hiánya miatt (kémiai kötés, térhálós kötés). A gyártók és a forgalmazók ezeket a paramétereket, műszaki specifikációkat Teljesítmény Nyilatkozatban, Műszaki Szállítási Feltételben, ÉME, CE engedélyekkel igazolják és deklarálják. Az előírt gyártási technológiától való eltérés, az építési feltételek be nem tartása nemcsak a jótállás felmondásával jár, hanem súlyosan veszélyezteti a létrehozandó mű minőségét, nagyfokú minőségromláshoz vezet az épített szerkezet tekintetében.
A kertészeti munkafolyamatok elvégzése is különös odafigyelést igényel az építés során, hiszen a biológiai szervezetek életciklusának a figyelembe vételével kell eljárni (vegetatív életciklus, téli alvó életciklus). Növények ültetése csak tavasszal vagy ősszel lehetséges. Jelen helyzetben, mivel egymásra épülő szorosan kapcsolódó munkafolyamatokról van szó, a növénytelepítés az egyes térépítészeti elemek építésének legutolsó fázisaként téli időszakra esik, amikor a fenti munkafolyamatok nem elvégezhetőek.
A Felek a fentiekre tekintettel megállapították, hogy az ötödik és a hatodik Építési Szakasz mindegyike részteljesítési határidejének meghosszabbítása, illetve eltolása feltétlenül szükséges.
A Felek az ötödik Építési Szakasz esetében, annak műszaki tartalmával összhangban a teljesítés időtartamának meghosszabbítását 2016. április 10. napjáig feltétlenül indokoltnak ítélik.
A Felek egyben azt is megállapították, hogy az ötödik Építési Időszak eltolódásából következően, már csak minimális mértékben szükséges az ezt követő hatodik Építési Szakasz teljesítési időtartamának a megemelése, mivel ekkor már alapvetően kivitelezésre alkalmas időszak következik.
A Felek megvizsgálták és ennek alapján úgy ítélik meg, hogy a szerződéstervezet 2. számú mellékletének a fenti keretek közötti változtatása összhangban áll a Kbt. 132. § (1) bekezdés a)- c) pontjaival; jellegüknél fogva a közbeszerzési eljárás eredményére kihatással nem bírtak volna, a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják meg, továbbá új szerződéses elemet nem rögzítenek. A módosítás nem érinti az ajánlati árat, a szerződés műszaki tartalmát, bírálati részszempont szerinti tartalmi elemet. A teljesítési és részteljesítési határidők módosítása a kivitelezés konkrét műszaki tartama és a kivitelezés tényleges időszaka által műszakilag, objektíve meghatározott, így minden ajánlattevőt azonos érintene.
A Felek a fenti műszaki, szakmai, jogi indokokra tekintettel a Szerződést az alábbi II. pontban foglaltak szerint módosítják.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/06/04 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/25 (év/hó/nap)