Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.09.28.
Iktatószám: 11627/2016
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területén fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31,2417/32, 2417/36 és 2417/37 helyrajzi számú ingatlan.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PHAROS ‘95 Kft. (Konzorcium vezető);ELIOS Innovatív Zrt. (Konzorciumi tag)
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám: 75-16-2621
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak megvalósítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 485476500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak: 45210000-2
45311200-2
45350000-5
45223210-1
45316100-6
45317000-2
45310000-3
45200000-9
31527200-8
34928520-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területén fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31,2417/32, 2417/36 és 2417/37 helyrajzi számú ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak megvalósítása:
Lelátó fedések - bővítés:
K-i, 424 férőhelyes lelátó lefedése
NY-i, 1326 férőhelyes lelátó lefedés kiegészítése
Épület felújítás - bővítés:
Főépület átalakítása az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata által meghatározott funkciók szerint (VIP-, sajtó-, sportszakmai funkciók kialakítása a dokumentációban részletezettek szerint)
Öltözői és nézőtéri vizesblokkok felújítása, zuhanyzók korszerűsítése, felvizesedés okozta hibák kijavítása
Főépület víztelenítése
Belső víz- csatorna szerelés
Központi fűtés és légtechnika szerelés
Gázszerelési munkák (VIP épületben a kazánház biogáz tüzelésre történő átállítása hőtermelő kapacitás bővítése)
Villanyszerelési munkák
Gyengeáramú szerelés
Biogáz-vezeték építés:
(Biogáz vezeték építése a cukorgyári biogáz üzem és a stadion között, a játéktér későbbi fűtéshez is elegendő kapacitás biztosításával)
Világítási munkák:
Meglévő (2 db) oszlop elbontása, deponálása
- 4 db 30 méteres (fejszerkezet nélkül) új zártszelvényű (terv szerinti) oszlop beszerzése, alapozása, felállítása
A 4 db oszlop mindegyikére 28 db PHILIPS ARENA VISION fogadásra alkalmas fejszerkezet ráépítése a tervek szerint
- Speciális (extrém körülmények közötti) daruzási munkák (Oszlopbontás, állítás)
- 60 db PHILIPS ARENA VISION MVF403 típusú lámpatest beszerzése
- 112 db Philips emelt fényáramú MHN-SAH2000W/400V/956 típusú fényforrás beszerzése és felszerelése
- 112 db MVF024/403/404/406 & MVP507 IGNITOR 400V gyújtó beszerzése, cseréje
- 56 db PHILIPS ARENAVISION lámpatest leszerelése az oszlopokról
- 24 db 2kW lámpatest leszerelése és deponálása a tetőkről
- 52 db lámpatest műhelyben történő teljes karbantartása, 6 darab gumitömítések cseréjével
•- 6 darab Philips OptiVision MVP507 MB/60 (közepesen sugárzó aszimmetrikus) lámpatest beszerzése, felszerelése
- 30 darab Philips OptiVision MVP507 NB/60 (keskenyen sugárzó aszimmetrikus) lámpatest beszerzése, felszerelése
- 36 db MNH-LA2000W/40V/956 fényforrás beszerzés az OptiVision fényvetőkhöz
- 8 db Philips Clearflood BVP650 216W lámpatest beszerzése és felszerelése
- Meglévő világítási hálózat elbontása
- Új elektromos főelosztó gyártása, telepítése
- Kábelezési munkák (nyomvonal kiépítése, felszálló kábelek)
- Kültéri oszlopelosztók gyártása, telepítése
Kivitelező feladata a fentieknek és a műszaki dokumentációnak megfelelően a színes tv-s közvetítésre alkalmas főkamerairányú, minimum 1200 lux (0.8 -as avulási tényezővel számolva) függőleges irányú megvilágítás megvalósítása.
A részletes műszaki leírást/terveket és költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Nettó vállalkozói díj (HUF) 50
2 Jótállás időtartama a kivitelezési munkákra (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 5
3 Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) 45
  Költség szempont –
  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6071 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PHAROS ‘95 Kft. (Konzorcium vezető)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Telefon: +36 24484030
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24484025
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ELIOS Innovatív Zrt. (Konzorciumi tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar u. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail: toth.jozsef@elios.hu
Telefon: +36 16006210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17810199
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869497-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 485476500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Irtás, föld és sziklamunka; zsaluzás és állványozás; mélyépítési munkálatok; helyszíni beton és vasbeton munka; előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése; falazás és egyéb kőművesmunkák; fém és könnyű épületszerkezet szerelése; ácsmunka; vakolás és rabicolás; burkolás; bádogozás; asztalos szerkezet elhelyezés; lakatosszerkezet elhelyezés; felületképzés; szigetelés; útburkolat alap és makadámburkolat készítése; gépészet bizonyos munkarészei; MV-GO szakemberhez tartozó kivitelezések műszaki vezetése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PHAROS ‘95 Kft. (Konzorcium vezető) és ELIOS Innovatív Zrt. (Konzorciumi tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601-2-13 és 14869497-2-41

Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő utca 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges