Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/113
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.14.
Iktatószám: 12119/2022
CPV Kód: 45312100-8
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: 18091715444
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: kozbeszerzes kozbeszerzes
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MTVA gyártóbázis tűzjelzőrendszerének cseréje
Hivatkozási szám: EKR000886462021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45312100-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: MTVA gyártóbázis tűzjelzőrendszerének cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45312100-8
45315100-9
45315300-1
71334000-8
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, mint beruházó, a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti területen kívánja korszerűsíteni a meglévő tűzjelző rendszereket. A korszerűsítés az alábbi épületekben érinti az automatikus tűzjelző rendszert/ rendszereket:
- „A”,
- „B”,
- „C”,
- „E”,
- „F-G”,
- „H”,
- „I”,
- „M” jelölésű épületek
Nettó alapterület: Az objektumok nettó alapterülete meghaladja az 54.654 m2-t.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a kialakítandó rendszer optimalizált legyen a teljes területre, megfelelve az érvényben lévő 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, valamint a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) vonatkozó részeinek.
Megrendelői követelmények
- Az épületekben teljes körű védelmi szintet kell kiépíteni
- Miden épületnek lehetőség szerint egy központi egysége legyen
- A recepcióval rendelkező épületeknél grafikus felügyeleti számítógép elhelyezése is szükséges
- A felügyeleti számítógépek nem használhatják az épület/objektum informatikai hálózatát, részükre külön kommunikációs hálózat kiépítése szükséges a felügyeleti szerver számítógép elérése céljából
- A „fő” felügyeleti állomás a „C” épület Neo Property helyisége, az itt lévő központon, vagy távkezelőn legyen lehetőség látni az összes épület tűzjelző központjának eseményeit
- Külön tiltani lehessen az alábbi, tűzjelző által felügyelt területeket:
o 1-es stúdió és közvetlen környezete
o 2-es stúdió és közvetlen környezete
o 3-as stúdió és közvetlen környezete
o 4-es stúdió és közvetlen környezete
o 7-es stúdió és közvetlen környezete
o Konferenciaterem
- A késleltetési idő a teljes MTVA területére 5 perc legyen, mivel folyamatos felügyeletet biztosít a Neo Property, a fegyveres őrség, valamint a vagyonőrök is. Ez alól kivétel a kézi jelzésadó által kiváltott tűzjelzés.
Védelmi koncepció
Az automatikus tűzjelző rendszer feladata, hogy az épület teljes területén a tűz kialakulásának korai szakaszában jelzést biztosítson a személyzet és az épületben tartózkodók számára, hogy időben megtehetők legyenek azok az intézkedések, amelyek egy nagyobb tűz kialakulását megelőzik, biztosított legyen az élet és vagyonvédelem. Az automatikus tűzjelző rendszer kialakításának meg kell felelnie az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásainak.
Főbb mennyiségek a kivitelezés során:
- tűzjelzőközpont 8 db
- Optikai füstérzékelő izolátorral 3274 db
- Hőérzékelő izolátorra 1212 db
Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés időpontjára ezek a mennyiségek változhatnak az áttervezési feladatra is figyelemmel. A változás mértéke legfeljebb 3 %.
Ajánlattevő feladatai:
- Meglévő rendszer bontása
- Revíziós nyílások kialakítása, álmennyezeti lapok helyreállítása
- Üzembe helyezés (programozás, dokumentáció készítése, hatósági használatba vételi eljárás
lefolytatása)
- Érintésvédelmi mérés
Ajánlattevő feladata továbbá az OKF által jóváhagyott tervdokumentáció felülvizsgálata a kivitelezés során az érintett épületekben beálló változásokra (átépítésekre) figyelemmel, és erre tekintettel a tervdokumentáció módosítása és szükség szerinti ismételt jóváhagyatása/engedélyeztetése a hatósági használatba vételi eljárás eredményes lefolytatása
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05486 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MTVA gyártóbázis tűzjelzőrendszerének cseréje
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12097476243
Postai cím: Major Utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: tvt@tvt.hu
Telefon: +36 12031070
Internetcím(ek): (URL) www.tvt.hu
Fax: +36 12031070
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 599998641
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45312100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45312100-8
45315100-9
45315300-1
71334000-8
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, mint beruházó, a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti területen kívánja korszerűsíteni a meglévő tűzjelző rendszereket. A korszerűsítés az alábbi épületekben érinti az automatikus tűzjelző rendszert/ rendszereket:
- „A”,
- „B”,
- „C”,
- „E”,
- „F-G”,
- „H”,
- „I”,
- „M” jelölésű épületek
Nettó alapterület: Az objektumok nettó alapterülete meghaladja az 54.654 m2-t.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a kialakítandó rendszer optimalizált legyen a teljes területre, megfelelve az érvényben lévő 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, valamint a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) vonatkozó részeinek.
Megrendelői követelmények
- Az épületekben teljes körű védelmi szintet kell kiépíteni
- Miden épületnek lehetőség szerint egy központi egysége legyen
- A recepcióval rendelkező épületeknél grafikus felügyeleti számítógép elhelyezése is szükséges
- A felügyeleti számítógépek nem használhatják az épület/objektum informatikai hálózatát, részükre külön kommunikációs hálózat kiépítése szükséges a felügyeleti szerver számítógép elérése céljából
- A „fő” felügyeleti állomás a „C” épület Neo Property helyisége, az itt lévő központon, vagy távkezelőn legyen lehetőség látni az összes épület tűzjelző központjának eseményeit
- Külön tiltani lehessen az alábbi, tűzjelző által felügyelt területeket:
o 1-es stúdió és közvetlen környezete
o 2-es stúdió és közvetlen környezete
o 3-as stúdió és közvetlen környezete
o 4-es stúdió és közvetlen környezete
o 7-es stúdió és közvetlen környezete
o Konferenciaterem
- A késleltetési idő a teljes MTVA területére 5 perc legyen, mivel folyamatos felügyeletet biztosít a Neo Property, a fegyveres őrség, valamint a vagyonőrök is. Ez alól kivétel a kézi jelzésadó által kiváltott tűzjelzés.
Védelmi koncepció
Az automatikus tűzjelző rendszer feladata, hogy az épület teljes területén a tűz kialakulásának korai szakaszában jelzést biztosítson a személyzet és az épületben tartózkodók számára, hogy időben megtehetők legyenek azok az intézkedések, amelyek egy nagyobb tűz kialakulását megelőzik, biztosított legyen az élet és vagyonvédelem. Az automatikus tűzjelző rendszer kialakításának meg kell felelnie az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásainak.
Főbb mennyiségek a kivitelezés során:
- tűzjelzőközpont 8 db
- Optikai füstérzékelő izolátorral 3274 db
- Hőérzékelő izolátorra 1212 db
Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés időpontjára ezek a mennyiségek változhatnak az áttervezési feladatra is figyelemmel. A változás mértéke legfeljebb 3 %.
Ajánlattevő feladatai:
- Meglévő rendszer bontása
- Revíziós nyílások kialakítása, álmennyezeti lapok helyreállítása
- Üzembe helyezés (programozás, dokumentáció készítése, hatósági használatba vételi eljárás
lefolytatása)
- Érintésvédelmi mérés
Ajánlattevő feladata továbbá az OKF által jóváhagyott tervdokumentáció felülvizsgálata a kivitelezés során az érintett épületekben beálló változásokra (átépítésekre) figyelemmel, és erre tekintettel a tervdokumentáció módosítása és szükség szerinti ismételt jóváhagyatása/engedélyeztetése a hatósági használatba vételi eljárás eredményes lefolytatása
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 599998641
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12097476243
Postai cím: Major Utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: tvt@tvt.hu
Telefon: +36 12031070
Internetcím(ek): (URL) www.tvt.hu
Fax: +36 12031070
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek a Szerződés 3.3. pontjában rögzített rendelkezéseket módosítani kívánják, illetve a Szerződés 6. pontjában foglalt, jótállásra vonatkozó rendelkezéseket ki kívánják egészíteni a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapuló, alábbiak szerinti szerződésmódosítással.
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.3. pontját a III.2. pontban rögzített hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
A jelen szerződés szerinti feladatok ellátásának határideje 2023. március 31-e az alábbiak szerint:
- a fenti teljesítési határidő tartalmazza a műszaki átadás-átvétel maximum 30 (harminc) napos időtartamát
- Felek rögzítik, hogy a M épület tekintetében külön műszaki átadás-átvételi, illetve hatósági engedélyezési eljárást kívánnak lefolytatni, ennek költsége 34.668.845,- Ft, mely összeg a Szerződés 5.5. pontjában jelzett a 25%-os résszámla körében kerül elszámolásra.
- az egyes munkaterületek átadása a Felek által közösen meghatározott ütemterv alapján részletekben történik azzal, hogy a munkaterület első alkalommal történő átadása a szerződéskötéstől számított 5 (öt) napon belül meg kell, hogy történjen.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során az egyes munkaterületek kivitelezését a fenti ütemezés szerint végzi azzal, hogy a kivitelezéssel már nem érintett egyes munkálatok önálló használatba vételét biztosítja a megrendelő részére.
3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6. pontját az alábbi 6.3 ponttal pontját a III.2. pontban rögzített hatállyal az alábbiak szerint egészítik ki:
Felek rögzítik, hogy az M épület vonatkozásában a 6.1. pontban jelzett jótállási időszak az épületet érintően lefolytatott külön műszaki átadás-átvételi sikeres lezárásától számítandó.
4. Felek a módosítás jogalapjaként hivatkoznak a Kbt. 141. § (6) bekezdésére.
Ennek alapján a Felek az alábbiakat rögzítik:
a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskö-tést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre je-lentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes aján-lat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel az a részvételi szándékot érdemben nem befolyásoló tényezőnek tekinthető, hogy egy vagy több átadás-átvételi eljá-rásra kerül sor, amennyiben ehhez előre rögzített (rész)teljesítési határidő nem kapcsolódik. Továbbá a külön műszaki átadás-átvételi eljárás ajánlattevő nyertességét sem tette volna le-hetővé, mert az eljárásban benyújtott további kettő ajánlat érvénytelen lett, illetőleg a jótál-láshoz közvetetten kapcsolódó egyik értékelési részszempontot (jótállás alatti hibaelhárítás megkezdési határidő) tekintetében a Vállalkozó adta a legrosszabb ajánlatot, ezen kívül a jót-állási időhöz kapcsolódó másik értékelési részszempont (vállalt többletjótállás mértéke) mér-téke nem csökken, mindössze az az egyik épület tekintetében korábban kezdődik meg.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja nem meg figyelemmel arra, hogy a fizetési ütemezés a teljes munka készültségi fokaihoz igazodik és emellett a Vállalkozó kötelezettségei nem csökkennének, mindössze az egyik épület tekin-tetében a változatlan időtartamú jótállási idő hamarabb indulna meg
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre, tekintettel arra, hogy a Szerződés értelmében köte-les a Vállalkozó a kivitelezéssel már nem érintett egyes munkaterületek önálló használatba vételét biztosítani a közösen meghatározott ütemterv szerint, illetőleg a jótállá-si/hibaelhárítási kötelezettségének tartalma, időtartama sem változik, csak az egyik épület te-kintetében hamarabb indul el.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek az MTVA "M" épület tekintetében külön átadás-átvételi eljárásban és hatósági engedélyezési eljárásban kívánnak megállapodni, amikor annak kivitelezése elkészül. Ehhez igazodóan, ezt követően indulna el a jótállási időszak az M épület tekintetében. A Szerződésben rögzített részszámlázási szabályokon nem szükséges módosítani (azaz marad a valamennyi épületre vonatkozó összes munkára vetített 25%-os, 50%-os, 75%-os és 100%-os műszaki készültségi fok elérésekor való részszámla kiállítási lehetőség) és karbantartási feladattal sem egészül ki a Szerződés (ezt felek külön megkötött megállapodás alapján kívánják rendezni).
Felek a módosítás jogalapjaként hivatkoznak a Kbt. 141. § (6) bekezdésére, amely szerint a szerződés - a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 599998641 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 599998641 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben