Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/140
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.07.23.
Iktatószám: 12233/2018
CPV Kód: 45214000-0
Ajánlatkérő: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.;Vilati Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK18631
Postai cím: Bertalan Lajos utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferencz Zsuzsanna
Telefon: +36 706847106
E-mail: ferenc.zsuzsanna@mome.hu
Fax: +36 706847106
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mome.hu
A felhasználói oldal címe (URL): mome.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés - „MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása” beruházás harmadik
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés - „MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása” beruházás harmadik
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45110000-1
45000000-7
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XII. kerület, belterület 10947/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. számú ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az új MOME Campus a felsőoktatás egyik kiemelt fejlesztése, egyben Magyarország egyik legnagyobb kreatívipari beruházása. Teljes egészében megújul az elmúlt 135 évben a magyar formatervezés központjaként működő egyetem. A beruházással nemcsak a XXI. századi oktatáshoz méltó környezet jön létre, a projekt tartalmazta a modern berendezések beszerzését is. A fejlesztés első ütemében, a 2016 tavaszán átadott Műhelyházban több mint 2400 négyzetméteren 49 helyiség szolgálja az oktatást. Itt kaptak helyet az anyagmegmunkáló műhelyek: egyebek között fa, fém, textil műhelyek. A beruházás második üteme az ötszintes, több mint 4000 m2 hasznos területű épület hang- és videostúdiókat, speciális vetítőtermet, üvegtechnikai, síküveg, pigment, rost, gipsz- és anyagkísérleti, kerámia és színesanyag, porcelán, beton, gasztronómiai design és digitális tárgyalkotó laboratóriumokat, egy különleges térkísérleti, valamint egy 200 m2-t meghaladó vizuális műtermet is magában foglaló Média- és Műteremház kialakításával ért véget. A projekt harmadik szakaszában újjáépítik a helyileg védett „A” épületet, a régi „B” épület elbontásával új oktatási tömb, míg a kollégium helyén a kutatásnak, fejlesztésnek, innovációnak teret adó tudásközpont jön létre. Az egyetem területén található, országos védettségű Gondűző-villa műemléki rekonstrukciójára is sor kerül, míg az épületeket körülölelő hatalmas, ősfás parkot oly módon alakítják át, hogy az a lakosság számára is nyitottá válik. A teljes MOME beruházásban csaknem 25 ezer négyzetméteren több mint 650 helyiség épült és épül meg.A Campusfejlesztés a környéken élők és a kerületiek életminőségének javulásához is hozzájárul, mivel a beruházás része a campus parkjának teljes megújítása is. Az egyetem új központi tere a kerület egyik kiemelkedő pihenőparkjaként a nagyközönség számára is nyitva áll majd, a MOME előtti közterületen pedig felújítják a járdákat és a zöldfelületeket, valamint új közterületi parkolók is létesülnek.A Campus fejlesztés harmadik projekteleme keretén belül megvalósuló épületek kivitelezésénél az ütemezhetőséget meg kell tartani. Minden épület külön-külön egységet képez, melyeket az ütemtervben elkülönítetten kell kezelni, külön kezdési és befejezési időpontokkal. A közművekkel, belső úthálózattal és kertépítéssel kapcsolatos gerinchálózatok kivitelezési munkái mindig az elsőként megvalósítandó ütemhez csatlakoznak, oly módon, hogy az esetlegesen későbbi ütemben megvalósuló épületek és azokhoz csatlakozó területrészekre eső közmű- és úthálózatok majdan csatlakoztathatók legyenek, de a korábban elkészülő épületek üzeme biztosított legyen.1. Akadémiai szárny, A épület (bruttó szintterülete: 7.071 m2): Az épület megtartandó, hasznosítása felújítással, átalakítással lehetséges.2. Akadémiai szárny, B épület (bruttó szintterület: 4.392 m2): Elbontandó, helyén új épület épül.3. Gondűző villa (bruttó szintterület: 329 m2): Az épület országos műemléki védelemben részesül, hasznosítása felújítással lehetséges.4. Tudásközpont: A jelenlegi kollégium helyén felépülő új épület.5. MOME szíve: Térszín alatti épület, melynek legfőbb funkciója - az időjárási viszonyoktól védett közlekedő funkción túla nagyméretű közösségi tér biztosítása. Tudásközpont és MOME szíve épületek együttes bruttó szintterülete: 6.369 m26. Kültéri funkciók (terület: 13.291 m2): A Campus területén számos rekreációt szolgáló funkció kerül kialakításra, közülük néhány az aktív pihenést, más részek pedig a csendes kikapcsolódást szolgálják. A Campus területén megoldandó a szükséges számú parkolóhely elhelyezése. A gépkocsiforgalom alárendelt szerepet játszik az épületek és a szabadtéri funkciók közötti gyalogos forgalommal szemben.„MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark” beruházás az azonos időpontban megvalósuló épületeinek bruttó szintterülete: 18.160 m2. Kültéri funkciók területe: 13.291 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 216 - 448235

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés - „MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása” beruházás harmadik projektelemének kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 18830232
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vilati Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 18830232
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10107428982 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45110000-1
45000000-7
45200000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XII. kerület, belterület 10947/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. számú ingatlanon
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark” beruházás harmadik projekteleméhez kapcsolódó kivitelezési és bontási feladatok ellátása kivitelezési szerződés keretében.
A Campus fejlesztés harmadik projekteleme keretén belül megvalósuló épületek kivitelezésénél az ütemezhetőséget meg kell tartani. Minden épület külön-külön egységet képez, melyeket az ütemtervben elkülönítetten kell kezelni, külön kezdési és befejezési időpontokkal.
A közművekkel, belső úthálózattal és kertépítéssel kapcsolatos gerinchálózatok kivitelezési munkái mindig az elsőként megvalósítandó ütemhez csatlakoznak, oly módon, hogy az esetlegesen későbbi ütemben megvalósuló épületek és azokhoz csatlakozó területrészekre eső közmű- és úthálózatok majdan csatlakoztathatók legyenek, de a korábban elkészülő épületek üzeme biztosított legyen.
„MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása” beruházás harmadik projektelemében érintett épületek ismertetése:
1. Akadémiai szárny, A épület (bruttó szintterülete: 7.071 m2): Az épület megtartandó, hasznosítása felújítással, átalakítással lehetséges.
2. Akadémiai szárny, B épület (bruttó szintterület: 4.392 m2): Elbontandó, helyén új épület épül.
3. Gondűző villa (bruttó szintterület: 329 m2): Az épület országos műemléki védelemben részesül, hasznosítása felújítással lehetséges.
4. Tudásközpont: A jelenlegi kollégium helyén felépülő új épület.
5. MOME szíve: Térszín alatti épület, melynek legfőbb funkciója az időjárási viszonyoktól védett közlekedő funkción túl a nagyméretű közösségi tér biztosítása. Tudásközpont és MOME szíve épületek együttes bruttó szintterülete: 6.369 m2
6. Kültéri funkciók (terület: 13.291 m2): A Campus területén számos rekreációt szolgáló funkció kerül kialakításra, közülük néhány az aktív pihenést, más részek pedig a csendes kikapcsolódást szolgálják. A Campus területén megoldandó a szükséges számú parkolóhely elhelyezése. A gépkocsiforgalom alárendelt szerepet játszik az épületek és a szabadtéri funkciók közötti gyalogos forgalommal szemben.
„MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark” beruházás az azonos időpontban megvalósuló épületeinek bruttó szintterülete: 18.160 m2.
Kültéri funkciók területe: 13.291 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10107428982
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 18830232
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vilati Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 18830232
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás dátuma: 2018.06.20.
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezéssel érintett “A” épület bontási munkái során olyan, már meglévő épületszerkezeti állapotokat tárt fel Vállalkozó, amelyek a kiviteli tervdokumentációban foglaltakhoz képest jelentős mértékben eltérnek, és további kivitelezési feladatokat generálnak. Mindezek a felek számára kellő gondossággal eljárva sem voltak előreláthatók, ugyanakkor a feltárt eltérések és az ebből eredő további kivitelezési feladatok okán szükségessé vált az érintett szerződéses határidők meghosszabbítása. Ennek megfelelően a kivitelezés időtartama - azaz a szerződés mellékletét képező Megrendelői ütemterv M6 pontja - 424 naptári napról 487 naptári napra módosult. További módosuló pontok a Megrendelői ütemtervben:
1. M2 pont: 220 naptári napról 298 naptári napra módosult;
2. M3 pont: 273 naptári napról 382 naptári napra módosult;
3. M4 pont: 390 naptári napról 454 naptári napra módosult;
4. M5 pont: 394 naptári napról 457 naptári napra módosult.
A szerződés mellékletét képező Megrendelői ütemterv fenti módosítására tekintettel a Munkamenetterv is megfelelően módosult.
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama: 487 naptári nap
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezéssel érintett “A” épület bontási munkái során olyan, már meglévő épületszerkezeti állapotokat tárt fel Vállalkozó, amelyek a kiviteli tervdokumentációban foglaltakhoz képest jelentős mértékben eltérnek, és további kivitelezési feladatokat generálnak. Mindezek a felek számára kellő gondossággal eljárva sem voltak előreláthatók, ugyanakkor a feltárt eltérések és az ebből eredő további kivitelezési feladatok okán szükségessé vált a szerződéses határidő meghosszabbítása.
Kbt. 141. § (4) bek. C) pont szerinti módosítás (indok)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10107428982 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10107428982 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben