Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12371/2022
CPV Kód: 42211000-8
Ajánlatkérő: Álmosd Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 4285 Álmosd, Rákóczi utca 62., hrsz. 778.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Álmosd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728867209
Postai cím: Fő Utca 10
Város: Álmosd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4285
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Medve Erzsébet
Telefon: +36 52388035
E-mail: jegyzo@almosd.hu
Fax: +36 52388031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.almosd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000718462022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000718462022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tejfeldolgozó üzem technológia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000718462022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42211000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő gazdaságélénkítő program keretében konténeres rendszerű tejfeldolgozó üzemet alakít ki, amely kapacitása 3000 liter/nap. A nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő újonnan megvalósításra kerülő üzem technológiai rendszerének (a továbbiakban: technológiai eszközök vagy technológiai rendszer) leszállítása és teljes körű üzembe helyezése.
Az eljárás pontos mennyiségeit és a leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tejfeldolgozó üzem technológia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42211000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4285 Álmosd, Rákóczi utca 62., hrsz. 778.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő gazdaságélénkítő program keretében konténeres rendszerű tejfeldolgozó üzemet alakít ki, amely kapacitása 3000 liter/nap. A nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő újonnan megvalósításra kerülő üzem technológiai rendszerének (a továbbiakban: technológiai eszközök vagy technológiai rendszer) leszállítása és teljes körű üzembe helyezése.
Beszerzendő technológiai eszközök:
2 db Tejüzemi konténer
1 db Tejtároló tartály szigetelt, keverővel (méret: 1000 liter)
1 db 5 szekciós pasztőr
1 db Szeparátor
1 db Homogenizátor
1 db Tejszíntartály szigetelt, hűthető, keverővel
1 db Fermentációs tartály
1 db Piskóta szivattyú
1 db Pohártöltő
1 db Flakontöltő
1 db Munkaasztal
1 db CIP egység
1 db Légkompresszor állomás
1 db Blokkhűtő a késztermék hűtésére
1 db Tejföl/joghurt érlelő
1 db Jégakkumulációs hűtő
1 db Rozsdamentes mosogató
1 db Laboreszközök
További előírás:
Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
Magyar nyelvű gépkönyv
EU-megfelelőségi nyilatkozat, CE jelöléssel ellátva
Kezelő személyek betanítása legalább 3 fő / 2 nap / 8 órában
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A jégakkumulációs hűtő 2 db kompresszorral rendelkezik (igen/nem) 4
2 3. A pohártöltő dátumozóval rendelkezik (igen/nem) 4
3 4. A pohártöltő zárt plexi burkolattal rendelkezik (igen/nem) 2
4 5. A pasztőr rendelkezik automata nyomástartó szeleppel (igen/nem) 2
5 6. A pasztőr rendelkezik hitelesített átfolyásmérővel (igen/nem) 2
6 7. A homogenizátor rendelkezik beépített vezérléssel (igen/nem) 2
7 8. A homogenizátor rozsdamentes acél burkolattal rendelkezik (igen/nem) 2
8 9. A homogenizátor a be- és kilépési oldalon rendelkezik nyomáskiegyenlítő egységgel (igen/nem) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szopka Dániel (lajstomszám: 01104)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 4. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-t a 321/2015. Kr. 4. § (1), (3)-(4) bek. szerint szükséges kitölteni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában 321/2015. Kr. 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. Kr. 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Kr. 6. § és a 12. §, 14-16. §-aiban foglaltak.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint az értékelési szempontokra figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő(ke)t - megfelelő határidő tűzésével - a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. Kr. 8. §, 10. § szerinti nyilatkozatok illetve igazolások benyújtására.
Nem kérhető igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésében foglaltak fennállnak.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal együtt köteles benyújtani.
A 321/2015. Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot kell ajánlatába becsatolni Ajánlattevőnek.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) teljesített legjelentősebb szállításait ismertető (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciáit.
A bemutatott referencia a 321/2015. Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon igazolandó.
A referencia igazolásban vagy nyilatkozatban meg kell adni:
- a szerződő fél (szerződést teljesítő) nevét, székhelyét;
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, referenciáról információt adó személy képviselőjének neve, beosztása és elérhetősége (telefonszám, e-mail);
- a szerződés (szállítás) tárgyát, mennyiségét;
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható;
- a teljesítés idejét kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 (három) év alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitásaira támaszkodás esetén a Kbt. 65. § (6)-(7) és (12) bekezdés irányadó.
Ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. Kr. 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
Nem kérhető igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak. Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Az M.1. alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem teljesítette az alábbiakat:
M.1.1.: Legalább 2000 liter/nap tejfeldolgozó kapacitással rendelkező konténerbe telepített tejfeldolgozó üzem technológiai rendszerének szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely technológiai rendszer részeként leszállításra került legalább 700 literes szigetelt tejtároló tartály.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több szerződésből igazolható, több szerződés bemutatása esetén az egyes mennyiségek összeadódnak.
A Kbt.65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt.67.§ (3) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén).
Késedelmi kötbér: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 0,5% / naptári nap, maximuma: 15%
Meghiúsulási kötbér: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 15%
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 0,5% / naptári nap, maximuma: 15%
Jótállás: 12 hónap, amely meghosszabbodik ajánlattevő többlet megajánlásával.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF (forint). Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Előleg: Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződéses összeg 50%-ának megfelelő összegű előleg igénylésére jogosult. Ajánlatkérő nem kér előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Számlázás: Ajánlatkérő 1 (egy) db rész- és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget.
A szerződés kifizetése utófinanszírozással a Kbt. 135. § (1), (5) és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése alapján kerül sor.
A számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak és a vonatkozó ÁFA szabályoknak megfelelően történik.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- a Kbt. 27/A. §, Kbt. 135. § (1), (5) bekezdés,
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
A szerződés teljesítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rend. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (Kbt. 68. § (1b) bek.).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés szerint. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bekezdése az irányadó.
2)Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a 424/2017. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
3)A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.3) M.1.
4)Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő (CET) szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
5)Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a közbeszerzési dokumentumokban részletezett tartalommal. A csatolt megállapodásban meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
6)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást új gazdasági szereplő bevonása esetén.
8)Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
9)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása és az ajánlatok benyújtása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rendelet rendelkezik.
10)Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdése alapján nyújt nemzeti elbánást.
11)Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez.
12)Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
13)Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
17)Az ajánlati kötöttség időtartama (AF IV.2.6) pont pontosítva): 30 nap, a Kbt. 81.§ (11) bek. alapján.
18)Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték szempont szerint; 1.rész-szempont: fordított arányosítás alapján; 2-9. rész-szempont: pontozás alapján; Adható pontszám: 0-100; A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.
19)Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,- Ft; A befizetés helye, az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 60600084-11080824-00000000. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot,  a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállaló vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve adott esetben biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetői kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték ajánlatkérő fizetési számlájára történő utalás esetén csatolandó az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolás. További részletszabályok a Közbeszerzési dokumentumok – I. kötet - 2. Az ajánlattétellel és az eljárással kapcsolatos tudnivalók tartalmazza részletesen.
20)Ajánlatkérő részajánlattételt nem biztosít. Indokolás: Jelen eljárásban leszállítandó technológiai rendszer valamennyi eleme ajánlatkérő által megvalósítandó tejfeldolgozó üzembe beépítésre kerül. A beszerzendő technológiai eszközök szervesen összekapcsolódnak, amelyek egymással való kompatibilitását, a beállítás, beüzemelés teljesítését csak egy ajánlattevő által szállított rendszer esetén tartja ajánlatkérő megvalósíthatónak. A jótállási és szavatossági igények érvényesítéséhez fűződő érdek is megköveteli, hogy az áru hibáiért és hiányosságaiért egy kötelezett álljon helyt.
21)Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt 53. § (5)-(6) bekezdés alapján feltételesen indítja meg.
22)Az ajánlattevőnek a „KD_II_4_Szakmai_ajanlat_Almosd_Tejfeldolgozo_technologia” elnevezésű iratmintát kell csatolnia a szakmai ajánlata részeként. Ajánlattevő ajánlatában a műszaki megfelelősség igazolása tekintetében kötelező megadni a megajánlott technológiai eszközök típusát, gyártóját és származási helyét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák