Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/138
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.19.
Iktatószám: 12482/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szombathelyi Egyházmegye
Teljesítés helye: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 28. hrsz.206.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathelyi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17378
Postai cím: Berzsenyi tér 3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Császár István
Telefon: +36 94312056
E-mail: szombathely@katolikus.hu
Fax: +36 94312056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.martinus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathelyiegyhazmegye.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent László Katolikus Általános Iskola bővítése - Sárvár
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola bővítése tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1 422 425 304 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent László Katolikus Általános Iskola bővítése - Sárvár
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak: 45111100-9
45443000-4
45442100-8
42520000-7
45330000-9
45111213-4
39141000-2
71421000-5
77300000-3
45212200-8
45321000-3
45430000-0
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 28. hrsz.206.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola bővítése tárgyában, a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteiként szereplő tervekben és az árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata különösen az alábbiakra terjed ki:
- részleges bontási munkák (magastető tetőfedése, tetőszerkezete, homlokzati falazott falak részleges bontása), elszállítással együtt (81,23 m2)
- homlokzati falazat építése (878,66 m2)
- homlokzati falszerkezet építése (33,8 m2)
- hőhídmentesítő hőszigetelés elhelyezése (45,2 m2)
- homlokzati vékonyvakolatrendszer készítése (3194 m2)
- homlokzati hőszigetelés (1576,43 m2)
- homlokzati festés (152,82 m2)
- lépésálló hőszigetelés elhelyezése 5 cm vastagságban (3861,60 m2)
- lépésálló hőszigetelés elhelyezése 6 cm vastagságban (1044,84 m2)
- lépésálló hőszigetelés elhelyezése 2 cm vastagságban (2935,70 m2)
- padlap hőszigetelés (453,32 m2)
- párazáró réteg fektetése (466,25 m2)
- technológiai szigetelés (2935,70 m2)
- betonaljzat készítése (202,93 m3)
- padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben (3150,66 m2)
- padlóburkolat készítése (3115,18 m2)
- lépcsőburkolat készítése (33,33 m2)
- lábazat készítése (862,39 m)
- lábazati szegély készítése (140,93 m2)
- lépéshangszigetelő fal-kerületi EPS szegélysáv elhelyezése (2048,55 m)
- belső válaszfal építése égetett anyag-kerámia termékekből (1289,16 m2)
- belső válaszfal építése mészhomok válaszfalelemekből (842,13 m2)
- álmennyezet szerelése (1384,58 m2)
- belső vakolat készítése oldalfalon és mennyezeten (5794,14 m2)
- belső festéseknél felület-előkészítés (6504,34 m2)
- belső festés (6257,12 m2)
- belső falburkolat készítése (1368,04 m2)
- csapadékvíz elleni szigetelés (654,10 m2)
- lapostető hő- és hangszigetelése (604,30 m2- 604,30 m2, 450,85-450,85 m2, 62,24 - 62,24 m2)
- csapadékvíz elleni szigetelés (594,63 m2)
- egyszeres fedés (1539,37 m2)
- hőszigetelés elhelyezése magastetőben (1588,56 m2)
- függőereszcsatorna szerelése (190,83 m)
- cseppentő ereszszegély lemez szerelése (283,05 m)
- talajnedvesség elleni padló- és falszigetelés készítése (2345,12 m2)
- vízellátás (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- szaniterek (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- fűtés (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- gázellátás (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- szellőző berendezések, elszívó ernyők, ventillátorok (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- erősárammal, gyengeárammal kapcsolatos munkálatok (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- vízközműépítés (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- szennyvízközmű építés (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- esővízelvezetés (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- meglevő útburkolatok bontása, elszálítása (565 m3)
- bevágás készítése (1107 m3)
- homokos kavics védőréteg készítése (540 m3)
- térkőburkolat építése (1785 m2)
- kertépítés, kertészeti munkák (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- sporttechnológia (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
- konyhatechnológia (a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint)
Ajánlatkérő az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít.
A részletes feladatokat, mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazták.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés a szerződésben rögzített 2019.05.30.véghatáridőhöz képest, naptári napokban kifejezve (maximum 119 naptári nap) 5
2 A kötelező jótállási időn felül vállalt jótállási idő (hónapban meghatározva, maximum 24 hónap) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3290 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola bővítése tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 92504100
Internetcím(ek): (URL) www.zaev.hu
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 495 941 598
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 422 425 304
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Falazás részfeladatai
Homlokzati hőszigetelés készítése részfeladatai
Homlokzati vékonyvakolatrendszer készítése részfeladatai
Homlokzati festés készítése részfeladatai
Lábazati műkő burkolat késztése részfeladatai
Beton aljzat készítése úsztató réteggel részfeladatai
Hidegburkolás részfeladatai
Melegburkolás részfeladatai
Beltéri lábtörlő betét elhelyezése részfeladatai
Szárazépítése, álmennyezetek részfeladatai
Belső falak felületképzése részfeladatai
Csapadékvíz elleni szigetelés részfeladatai
Lapostető hő- és hangszigetelése részfeladatai
Bádogozás részfeladatai
Tetőfedés részfeladatai
Lakatos szerkezetek elhelyezése részfeladatai
Homlokzati nyílászárók gyártása és elhelyezése részfeladatai
Belső nyílászárók gyártása és elhelyezése részfeladatai
Felülvilágítók gyártása és elhelyezése részfeladatai
Talajnedvesség elleni szigetelés részfeladatai
Szerelt kerítéselemek átalakítása részfeladatai
Kerítés építés részfeladatai
Műkő fedőkövek elhelyezésének részfeladatai
Kovácsoltvas kerítéselemek gyártása és beépítése részfeladatai
Táblás kerítésrendszer és kapu építése részfeladatai
Lift gyártása és elhelyezése részfeladatai
WC-válaszfalrendszer szerelése részfeladatai
Mobil indukciós hurok beszerzése részfeladatai
Épületinformációs táblarendszer elhelyezése részfeladatai
Épületek és építmények teljeskörű durva és finom takarítása részfeladatai
Épületgépészeti csőszerelés részfeladatai
Épületgépészeti szerelvények és berendezések beépítése részfeladatai
Erősáramú szerelés részfeladatai
Gyengeáramú szerelés részfeladatai
Közmű építés részfeladatai
Útépítés részfeladatai
Kertépítés részfeladatai
Sporttechnológiai eszközök és felszerelések elhelyezése részfeladatai
Konyhatechnológiai eszközök és felszerelések elhelyezése részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885-2-20

Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról című dokumentumot 2018. június 26-án küldte meg az ajánlattevőknek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges