Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/160
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.09.08.
Iktatószám:12507/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:1139 Budapest, Rozsnyay u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nimród-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01251
Postai cím: Béke tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bácsi Zoltán
Telefon: +36 13403575
E-mail: bacsizoltan@bp13.hu
Fax: +36 14524143
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp13.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Láng Művelődési Központ rekonstrukciója
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Láng Művelődési Központ rekonstrukciója a Budapest XIII. kerület, Rozsnyay u. 3. szám alatt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Rozsnyay u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telek nagysága: 1.946 m2
Beépített alapterület: 1.265 m2
Szintek nettó területe: 2.497,4 m2
Az udvar és előkert alapterülete: 681 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 244
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3809 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nimród-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentlászlói út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 934727346
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Rozsnyay u. 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telek nagysága: 1.946 m2
Beépített alapterület: 1.265 m2
Szintek nettó területe: 2.497,4 m2
Az udvar és előkert alapterülete: 681 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 244
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 934727346
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nimród-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentlászlói út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/08/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 2.2., valamint 2.3. pontjának eredeti szövegrésze:
2.2 A teljesítés határideje: a Vállalkozó ajánlata szerint a munkaterület átadásától számított 235 naptári nap, azaz 2017. október 20.
2.3. A kivitelezés akkor minősül szerződésszerűnek, ha a vállalt teljesítési határidőn belül az előírt feladatokat a Vállalkozó elvégzi, és a műszaki átadás-átvétel megtörténik. A műszaki átadás-átvétel során feltárt hibák vagy hiányosságok kijavítása (pótlása) a kivitelezés időtartamába számítandó.
helyébe az alábbi szöveg lép:
2.2 A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 307 naptári nap, azaz 2017. december 31.
2.3. A kivitelezés akkor minősül szerződésszerűnek, ha a vállalt teljesítési határidőn belül az előírt feladatokat a Vállalkozó hiba és hiánymentesen elvégzi.
A teljesítési határidő módosításával egyidejűleg a Szerződés mellékletét képező pénzügyi-műszaki ütemterv is módosul. A módosított ütemtervet jelen szerződés módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéskötést követően a 2017. május 31. napján kelt levelében a Vállalkozó kérelmezte az eredeti szerződéses határidő - 2017. október 20. - 2018. február 16-ra való módosítását, az alábbi indokok alapján.
A kiviteli tervek több helyen tartalmaztak olyan szerkezeti megoldásokat, melyeket a bontási, feltárási munkák függvényében lehetett pontosítani, véglegesíteni. A kiviteli tervek és a valós, a feltárás során megállapított, meglévő állapot között ellentmondások, eltérések voltak, melyekkel sem a Vállalkozó sem a Megrendelő nem számolhatott előre a tőlük elvárható körültekintés mellett sem. Az eltérések, ellentmondások kezelése, korrigálása a kivitelezési munkák során tervmódosítást tett szükségessé. Mindezek figyelembe vételével a módosított kiviteli terveket a tervező 2017. július 19-re készítette el, mely akadályozta a munkák szerződéses ütemtervnek megfelelő elvégzését.
Másrészt további akadályozó körülményt jelentettek a kivitelezés megkezdését követően feltárt, az új épület pincetömbjének közvetlen közelében lévő kiemelt jelentőségű optikai kábelek. Az ideiglenes felfüggesztéshez (mint a leggyorsabb megoldási lehetőség) a kábelek esetleges sérülése okozta jelentős anyagi kár következtében nem járultak hozzá a szolgáltatók. Emiatt a földmunkák szakaszos elvégzése, valamint új statikus földmegtámasztási terv (az eredeti tartófal szerkezeti módosításával) készítése vált szükségessé. A 2 méteres közökben elkészített szerkezeti megtámasztás, illetve szakaszos földmunka jelentős többletidő szükségletet eredményezett.
A Megrendelő megvizsgálta a teljesítési határidő módosítási igényt és megállapította, hogy a Vállalkozó akadályközlése alapos, azonban megállapította azt is, hogy az akadályoztatás megszűnését követően a létszám növelésével a határidő csúszás csökkenthető, ennek alapján a 2017. december 31-ig történő határidő módosításhoz járult hozzá.
Fenti, a Felek által előre nem látható, a tényleges bontási és feltárási munkák során láthatóvá vált és a kiviteli tervek módosítását igénylő körülmények szükségessé teszik a szerződésben rögzített teljesítési határidő módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 934727346 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 934727346 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben