Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/15
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.21.
Iktatószám: 1275/2022
CPV Kód: 63500000-4
Ajánlatkérő: Batthyány Lajos Alapítvány
Teljesítés helye: 1015 Budapest, Csónak utca 1. (ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Batthyány Lajos Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 19671365142
Postai cím: Eötvös Utca 24. 1/16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Júlia
Telefon: +36 208076828
E-mail: info@bla.hu
Fax: +36 208076828
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Utazásszervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001325562021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63500000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Utazásszervezési szolgáltatások biztosítása a Batthány Lajos Alapítvány részére.
Megkötésre kerülő szerződés: vállalkozási keretszerződés nettó 68.000.000,- Ft keretösszegben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63500000-4
További tárgyak: 63510000-7
63515000-2
63516000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1015 Budapest, Csónak utca 1. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Utazásszervezési szolgáltatások szervezése a Batthány Lajos Alapítvány részére.
A szolgáltatás az alábbi fő elemekre terjed ki:
- Nemzetközi és belföldi repülőjegy vásárlása;
- Teljeskörű vízumügyintézés ellátása, amennyiben annak szükségessége felmerül;
- Belföldi és nemzetközi vasúti jegy, helyjegy vásárlása;
- Belföldi és nemzetközi hajó, illetve kompjegy vásárlása;
- Utas baleset-, poggyász- valamint útlemondási biztosítások megkötésének teljeskörű ügyintézése;
- Belföldi és nemzetközi szállás foglalásának teljeskörű ügyintézése;
- Belföldi és nemzetközi autóbérlés teljeskörű ügyintézése, foglalása, módosítása, visszamondása;
- Belföldi és nemzetközi szállodai és/vagy repülőtéri transzferszolgáltatás (busz, vagy kisbusz, vagy személygépkocsi és sofőr) megrendelésének teljeskörű ügyintézése, foglalása, módosítása, visszamondása;
- Egyéb kapcsolódó szolgáltatások (utazási csomag összeállítása, tolmácsszolgálat szervezése).
Az egyes szolgáltatási elemek (jegyfoglalás, biztosítás-ügyintézés, szálláshely-foglalás) esetén a szolgáltatás, és egyben a szolgáltatási díj magában foglalja a foglalás/biztosítás ügyintézésén és utazási/biztosítási okmányok kiállításán és Ajánlatkérőhöz történő eljuttatásán túl különösen az esetlegesen felmerülű módosítást, átfoglalást, törlést is.
A fenti felsorolás a főbb szolgáltatási elemek ismertetésére szolgál, az azokkal kapcsolatos részletes elvárásokat és meghatározásokat a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A "belföldi" jelző az egyes szolgáltatások esetén akképp értendő, hogy az lehet Magyarország határain belüli (ahol ez a szolgáltatás természetére is figyelemmel értelmezhető), illetve másik ország határain belüli, tehát adott országban belföldinek minősülő.
Figyelemmel a keretszerződéses jellegre, a szolgáltatások teljesítése a szerződés hatálya alatt egyedi megrendeléseken keresztül történik.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a szerződés hatálya alatt arra, hogy valamennyi egyedi feladatra ad le megrendelést.
Ajánlatkérő a keretösszeg (nettó 68 000 000 Ft) 70%-nak erejéig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő az ajánlattevők tájékoztatása érdekében közli, hogy előre láthatóan a szolgáltatások teljesítése során a fő desztinációk Észak-Amerika és Európa államai, azonban kisebb arányban, de bármely egyéb országba történő foglalás igénye is felmerülhet a teljesítés folyamán.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a teljesítés folyamán kb. évi 36 utazás (melynek jelentős többsége, hozzávetőlegesen 80%-a repülőgépes utazás) és ugyanennyi szállásfoglalás várható, átlagosan havi 3 utazás várható.
Nyertes ajánlattevő a Batthyány Lajos Alapítvány repülőjegy-beszerzéseit – és egyéb szolgáltatások teljesítését – a többi repülő-jegy beszerzéseitől – és egyéb szolgáltatás teljesítésétől – elkülönítetten kell, hogy kezelje.
Ajánlatkérő elvárása, hogy nyertes ajánlattevő munkanapokon 8-20 óra között köteles Ajánlatkérő rendelkezésére állni, és az adott munkanapon 19:30-ig beérkezett, előzetes ajánlatok alapján történő megrendeléseket még aznap lefoglalni és visszaigazolni. A hétvégén is 0-24 órában, valamint hétköznap este 20-tól másnap reggel 8-ig is elérhető, ügyintézésre is kész ügyelet biztosítása értékelési szempont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Esti és hétvégi ügyintézési ügyelet vállalása 5
2 3. Dedikált ügyfélkapcsolati munkatárs biztosítása 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (képzett ár) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
I. A felolvasólapon feltüntetendő nettó ajánlati ár képzett árként kerül megállapításra, az alábbi részszempontok és hozzá tartozó rész-súlyszámok figyelembe vételével:
1. Nemzetközi és belföldi repülőjegy vásárlása: 42,5;
2. Belföldi és nemzetközi szállás foglalásának teljeskörű ügyintézése: 17,5;
3. Utas baleset-, poggyász- valamint útlemondási biztosítások megkötésének teljeskörű ügyintézése: 10;
4. Belföldi és nemzetközi vasúti jegy, helyjegy vásárlása: 5;
5. Belföldi és nemzetközi hajó, illetve kompjegy vásárlása: 5;
6. Teljeskörű vízumügyintézés ellátása: 2,5;
7. Belföldi és nemzetközi autóbérlés teljeskörű ügyintézése: 2,5;
8. Belföldi és nemzetközi szállodai és/vagy repülőtéri transzferszolgáltatás teljeskörű ügyintézése: 2,5;
9. Egyéb kapcsolódó szolgáltatások: 2,5.
Az egyes részszempontokra adandó ajánlati ár a kötelezően benyújtandó iratok közt található árrészletező táblázatban szerepeltetendő. Az EKR-ben található felolvasólapon a SÚLYOZOTT NETTÓ AJÁNLATI ÖSSZÁR melletti mező (E13) értéke szerepeltetendő. Az értékelés alapján ezen képezett ár fogja jelenteni.
A felsorolt szolgáltatásokra az ajánlatban megadott ajánlati ár minden esetben magában foglalja a műszaki leírásban ismertetett valamennyi szolgáltatási elemet, így a foglalás ügyintézésén és utazási okmányok kiállításán túl különösen az esetlegesen felmerülű módosítás, átfoglalás, törlés díját is.
II. Az "2. Esti és hétvégi ügyintézési ügyelet vállalása" értékelési szempont az alábbiakat takarja: a kötelezően elvárt, hétköznap 8-20 óra közötti törzsidőn felül - vagyis hétköznap 20 - másnap reggel 8, valamint hétvégén 0-24 órában nyertes ajánlattevő vállalja olyan elérhetőség biztosítását, amelyen keresztül a foglalásokat érintő ügyintézés (pl. átfoglalás, visszamondás, stb.) kezdeményezhető.
III. A "3. Dedikált ügyfélkapcsolati munkatárs biztosítása" értékelési szempont esetén a munkatárs személyéről nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követően szükséges Ajánlatkérőt értesítenie. Az értékelési szempont nem a Kbt. 76. § (3) bekezdésének b) pontja szerint, hanem a 76. § (3) bekezdésének a) pontja szerint kerül előírásra, tehát nem konkrét szakemberre vonatkozik, megnevezés az ajánlatban nem szükséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21488 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11176512241
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: info@mauri.hu
Telefon: +36 12664700
Internetcím(ek): (URL) www.mauri.hu
Fax: +36 14850079
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11176512241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 68000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10174902241
Postai cím: Nádor Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10174902241

Hivatalos név: Jet Travel Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10274837243
Postai cím: Bocskai Út 77-79
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10274837243

Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11176512241
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11176512241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges