Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.01.
Iktatószám:13032/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Teljesítés helye:A tervezési terület és a tervezői művezetés helyszíne:6000 Kecskemét,hrsz: 478/1, 478/2 és a 481 hrsz. ingatlanok. A tervek átadásának és tervismertetések helyszíne: 1077 Budapest Wesselényi utca 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74513736
Postai cím: Liszt Ferenc Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Reményi Katalin
Telefon: +36 303289933
E-mail: muszaki.igazgato@zeneakademia.hu
Fax: +36 14624701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zeneakademia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zeneakademia.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426682018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426682018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési feladatok, szakértői feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000426682018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kecskeméti Kodály Intézet fejlesztése című projekt megvalósításához kapcsolódó építési beruházás generál tervezési feladatok és az ehhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása a Modern Városok Program keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési feladatok, szakértői feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A tervezési terület és a tervezői művezetés helyszíne:6000 Kecskemét,hrsz: 478/1, 478/2 és a 481 hrsz. ingatlanok. A tervek átadásának és tervismertetések helyszíne: 1077 Budapest Wesselényi utca 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A LFZE Kecskeméti Kodály Intézet fejlesztése című projekt megvalósításához kapcsolódó építési beruházás generál tervezési feladatok és az ehhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása a Modern Városok Program keretében
A beruházással érintett ingatlanok és alapadatai:
Kecskemét Kéttemplom köz 2-1. szám alatti ingatlan
Helyrajzi szám: 478/1.
Műemléki védettsége: műemlék (az:503), műemléki jelentőségű terület (az: 10657),műemléki környezet (az:23878,23855, 23826), régészeti lelőhely (az: 27785, 82303).
Telekméret: 2184 m2.
Kecskemét 478/2. helyrajzi számú ingatlan
Műemléki védettsége: műemlék (az:503), műemléki jelentőségű terület (az: 10657), műemléki környezet (az:23878,23826), régészeti lelőhely (az:27785,82303).
Telekméret: 600 m2.
Kecskemét, 481. helyrajzi számú ingatlan
Műemléki védettsége: műemléki jelentőségű terület (az:10657), műemléki környezet (az: 23878,23826, 23828), régészeti lelőhely (az: 27785, 82303).
Telekméret: 3138 m2.
Az LFZE Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztéséhez kapcsolódó építési beruházás megvalósításához kapcsolódó Kecskemét 478/1 helyrajzi számú, természetben Kecskemét Kéttemplom köz 2-1. szám alatti ingatlanon a meglévő műemléki védettségű kolostorépület felújítása és korszerűsítése a tetőfelújítási és ahhoz kapcsolódó munkálatok kivételével (hasznos alapterület cca 1830 m2) generáltervezési feladatok és az ehhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása.
Kecskemét 481 hrsz. ingatlanon a jelenlegi Kada Elek Szakközépiskola épületének bontása, és annak helyén új épület építése, valamint a Kecskemét 478/2 hrsz. ingatlanon - a Kecskemét 478/1 hrsz. ingatlanhoz tartozó épület – felújítása vagy bontása és annak helyén új épület építésével létrejövő kollégium,további oktatási helyszínek,400 fő befogadására alkalmas hangversenyterem (hasznos alapterület együttesen cca 3270 m2) valamint az épületek környezetének rendezése (alapterület cca 3500 m2), generáltervezési feladatok és az ehhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása az 1131/2016.(III.10.) Korm. hat., az 1243/2017.(IV.28.) Korm. hat. és az 1553/2017.(VIII.18.)Korm. hat. szerint, a beruházással érintett ingatlanokon, a Beruházás ütemterve és a vonatkozó jogszabályok alapján.
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező generáltervezési és az ehhez kapcsolódó szakértői feladatok: a teljes projektre vonatkozóan a Vázlatterv,majd az elfogadott vázlatterv alapján több ütemben az Engedélyezési tervdokumentációk, és a Kiviteli tervdokumentációk teljes körű elkészítése,és a közvetlenül a tervezési feladatokhoz kapcsolódó feladatok (pl.épület építészeti, statikai és műszaki állapotfelmérése) ellátása,valamint a szükséges engedélyek beszerzése, továbbá a kivitelezés során a tervezői művezetés,valamint a megvalósulási tervdokumentáció készítését és a használatba vételi eljárásokban való részvételt.
Nyertes Ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
A: A Tervezési program alapján a beruházással érintett ingatlanokra együttesen
- A1: vázlatterv elkészítése (továbbiakban: elk.)
B: 478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása a tetőszerkezet felújítási munkálatok nélkül
- B1: felmérési tervdokumentáció elk., engedélyezési tervdokumentáció elk., engedélyezési eljárásban való tervezői közreműködés
- B2: kivitelezési tervdokumentáció elk.
- B3: közreműködés a kivitelező kiválasztásában, megvalósulási terv elk., tervezői közreműködés a használatba vételi eljárásban, tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv elk.;
- B4: Restaurátori tervek elk.
C: 481hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület és az épületegyütteshez tartozó zöldfelület
- C1: bontási tervdokumentáció elk.
- C2: engedélyezési tervdokumentáció elk., engedélyezési eljárásban való tervezői közreműködés
- C3: kivitelezési tervdokumentáció elk.,
- C4: közreműködés a kivitelező kiválasztásában, megvalósulási terv elk., tervezői közreműködés a használatba vételi eljárásban, tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv elk.
A részletes feladatleírást és határidőket a Műszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A személyi állomány képzettsége, tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban rögz. teljesítési határidő a kivitelezési szerződés időtartamához igazodik, figyelemmel a tervezői művezetés kötelezettségére, a teljesítési határidő kezdő időpontja az eljárás eredményhirdetésének időpontjától függően változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KAP), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és a Kbt. 63. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, ALV-t vagy a KAP-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel AT-nek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A magyarországi letelepedésű AT-(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § és 8-9. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben és a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) KR.4. és 10-11. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) KR. 1.§ (7)bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 11-14.§ és 15-16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik;
- mióta vezetik az ajánlattevő pénzforgalmi számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2. P1) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni. A már megszűnt számlákra vonatkozó nyilatkozatnál a számla megszűnését követő bármely időpontban keletkezett nyilatkozatot elfogad ajánlatkérő a megszűnt számlára vonatkozóan.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása az alkalmasság igazolására.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
Ajánlatkérő a sorba állított tétel alatt, a 2009. évi LXXXV törvény 2.§ 25. pont szerinti megfogalmazást tekinti irányadónak.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egy évnél több alkalommal negatív volt.
Nem minősül „negatív”-nak az eredménykimutatás, amennyiben annak értéke „pozitív” vagy „nulla”.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan,ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) származó árbevétele nem éri el az 75 000 000 Ft-ot.
P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) származó ÁFA nélkül számított árbevétele a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 75 000 000,- Ft-ot.
Közös ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 65. § (6) bekezdésben előírtak szerint történik.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P/1., P/2.), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.
Közös ajánlattevők, illetve alvállalkozók/kapacitást biztosító szervezetek a P/3. pontban foglaltaknak együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 21. § (3) bek. a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) szerinti szolgáltatásait a KR. 22. § (1)-(2) bek foglaltak szerint az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont megjelölésével; év, hónap pontossággal),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az M.1.1.; M.1.2. és M.1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelés közötti átfedést, vagyis Ajánlatkérő az M.1.1.; M.1.2. és M.1.3. alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb három referenciával igazolhatja.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a KR. 22. § (1) bek. szerint igazolást vagy nyilatkozatot.
Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a KR. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
M2) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket megnevezésük, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot AT megadhatja, egyebekben a jogosultági kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti AK.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, AT-nek elegendő alkalmasságukat az egységes európai közbeszerzési dokumentum pontjának kitöltésével igazolni, AK nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbiakban megfogalmazott referenciákkal
M.1.1 legalább 1 db, legalább nettó 3800 m2 hasznos alapterületű magasépítési beruházás generál tervezési feladatainak ellátására vonatkozó referenciával, amely, új épület megvalósítására vagy meglévő épület újjáépítésére és/vagy felújítására vonatkozott, és legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedt, továbbá a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént,
M.1.2 legalább 1 db műemléki védettség alatt álló létesítmény legalább 1370 m2 alapterületű felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira vonatkozó generál tervezési referencia, ahol a beruházás legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) valamint a restaurátori tevékenységekre is kiterjedt, továbbá a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént;
M.1.3 legalább 1 db olyan épület generál tervezésére vonatkozó referenciával, ahol a létesítmény tartalmazott 200 fős, klasszikus zenei előadásra alkalmas koncert-/hangverseny-/előadótermet és a beruházás kiterjedt a koncert-/hangverseny-/előadóterem és kapcsolódó stúdiótechnikai rendszerek, nézőtér építésére vagy felújítására, továbbá a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi szakemberekkel (legalább 3 különböző személy megajánlása szükséges):
M.2.1. Vezető tervező magasépítési szakterület - É (vagy az előírt végzettséggel egyenértékű végzettség) (1 fő),
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
• Szakmai gyakorlat: legalább 36 hónapos építész tervezői feladatok ellátása során szerzett felelős építész tervezői szakmai tapasztalat, valamint érvényes jogosultság (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való szereplés vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítés (vagy egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati idő.
M.2.2 Szakági tervezők (2 fő)
Valamennyi szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettség) és legalább egyenként 36 hónapos szakági tervezői szakmai gyakorlattal, valamint érvényes jogosultság (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való szereplés vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítés (vagy egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati idő az alábbi szakterületeken.
M.2.2.1.Vezető tervező építménygépészeti szakterület - G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
M.2.2.2.Vezető tervező építményvillamossági szakterület - V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.3. M2) alkalmassági követelmény esetében a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.Kr.r.; 191/2009.Kr.r.; 312/2012. Kr.r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az elszámolás és kifizetés teljesítési szakaszonként történik a Kbt.135.§(1)(5)-(6) bek. és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, elszámolás, a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A késedelmi-; a hibás teljesítési-; és a meghiúsulási kötbér részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A jóteljesítési- valamint az előleg visszafizetési biztosíték: nettó Tervezési Díj 5%-a.
Jótállás: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 36 hónap
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
AK a tervezési díj max. 5%-val megegyező összegben előleget biztosít, mely összeg a szerz. tervezetben meghat. szerint került a tervezési díjból levonásra.
Biztosíték nyújtása a Kbt.134.§(6)bek. a) alapján.
Csatolni kell a Kbt.134.§(5) bek. szerinti nyilatkozatot.
Jogszabályok: 2015.évi CXLIII.tv.;2013.évi V.tv.; 322/2015(X.30.)KR.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződésterv. tart.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000426682018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodószervezet létrehozását.
2) AK felelősségbiztosítás megkötését írja elő a szerződésben, ill. felhívja a figyelmet a 322/2015. Korm. rendelet 11.§-ra.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát / ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
5) Csatolni kell a Kbt. 66. § (4), (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot. A Kbt.66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
6) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelménye tekintetében.
8) AK a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja, melynek részletes indokolását jelen felhívás Vl.4.3) pontja tartalmazza.
9) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot a KD II. fejezet 4.A.10. pontja szerint.
10) Pontszámtartomány: 0-10. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont tekintetében az egyenes arányosítás.
11) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783
12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13) A közbeszerzési eljárás a Modern Városok Program által biztosított forrás terhére valósul meg.
14) AK jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el.
15) AK felhívja a figyelmet arra, hogy a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartam a szerződés hatálybalépésének napjával kezdődik.
16) Nyertes AT min. 140 millió,- Ft/kár évente legalább 1 db káresemény biztosítási összegben köteles a szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési Szerződés teljesítését követő 36 hónapig fenntartani.
17) A szerződés időtartamára és teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezéseket a KD tartalmazza.
18) A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a szakemberek képzettségét, gyakorlatát/tapasztalatát, valamint csatolnia kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
19) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz.
20) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
21) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
22) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőséget az alábbi indokok miatt nem tartja ésszerűnek:
AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel maga a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné. A nyertes AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt-figyelembe véve AK gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák