Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/146
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.31.
Iktatószám: 13432/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak befejezése vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a
Zala Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak befejezése
vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 804661473 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak befejezése vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45262700-8
45262800-9
45300000-0
45261400-8
45262522-6
45315100-9
45324000-4
45350000-5
45400000-1
45331000-6
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Diagnosztika:
Meglévő 3. emeleti épületrész átalakítása, 883,83 m2 h asznos alapterülettel, válaszfal bontások (456m2), burkolat bontások
(955 m2), villamos és gépészeti bontások kompletten. Komplett új épületbelső kialakítása, új válaszfalak (483m2), burkolatok
(955m2), álmennyezet (896m2), belső nyílászárók, információs táblák, felületképzés (2827m2), épületfelügyelet, villamos
(védőcsövezés, kábelezés, szerelvényezés, lámpatestek) és gépészeti kialakítás (fűtésszerelés, légtechnika, víz csatorna -
csővezeték, szerelvényezés, piperék), gyengeáram (strukturált hálózat, tűzjelző).
Zöld épület és Nyaktag belső munkák:
Félbemaradt épületrész belső befejezés e 2808,23 m2 hasznos alapterülettel, 66 ággyal, Nyaktag épület 420,47m2 hasznos
alapterülettel. Összesen 3228,7 m2. A bontási munkák, szárazépítés, burkolás, felületképzés, szerelt fal piperék belső
nyílászárók, beépített berendezések ,épületfelügyelet, villamos (védőcsövezés, kábelezés, szerelvényezés, lámpatestek, elosztók)
és gépészeti kialakítás (fűtés szerelés, légtechnika, klíma, füstelszívás , víz csatorna - csővezeték, szerelvényezés, piperék ) ,
gyengeáram (strukturál hálózat, tűzjelző, beléptető, CCTV, nővérhívó,betegirányító), felvonó építés (biztonsági felvonó, acél
torony, helyszínen deponált lift beszerelése), orvostechnológia (sűrített levegő központ, altatógáz központ, oxigén központ,
körvezeték, ágysávok) kialakítása.
Zöld épület és Nyaktag külső munká k:
A projekt külső munkálatainak befejezé séhez szükséges munkarészek, a "Zöld épület" és Nyaktag épület 2075 m2-es
homlokzatának külső homlokzati hőszigetelése, a kiegészítő bádogos munkákkal és a villámvédelmi rendszer kiépítésével, 240
m2 kültéri álmennyezet elkészítése az összekötő folyosó alsó síkján, valamint a szennyvízcsatorna, a külső csapadékcsatorna
kiépítése a szükséges szivárgókkal illetve 1354 m2 út és járda készítése 178 m2-es épület körüli rámpa és közlekedő felület
kialakításával.
(A csatolt terv ekből kizárólag az árazatlan költségvetésben szereplő tételek elvégezése jelen eljárás kivitelezésének tárgya).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2. a) pontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán túl szerzett szakmai többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 84 hónap 10
2 Az M.2. b) pontban megjelölt szakember jogosultsá g megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán túl szerzett szakmai többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 84 hónap 10
3 Az M.2. c) pontban megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán túl szerzett szakmai többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 84 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5764 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

7234 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

7526 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban”című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak befejezése vállalkozási szerződés keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 762983323
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 804661473
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885-2-20

Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar krt. 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11121426-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Alvállalkozó igénybevétele:
Zala Elektro Kft. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószám: 11993025-2-20)
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
felvonulási létesítmények kiépítésének részfeladatai, zsaluzás és állványozás részfeladatai, irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai, szivárgóépítés részfeladatai, helyszíni beton és vasbeton munka részfeladatai, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezésének és szerelésének részfeladatai, falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai, vakolás és rabicolás részfeladatai, szárazépítés részfeladatai, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítésének részfeladatai, bádogozási munkák részfeladatai, asztalosszerkezetek elhelyezésének részfeladatai, lakatosszerkezetek elhelyezésének részfeladatai, üvegezés részfeladatai, felületképzés részfeladatai, szigetelés részfeladatai, beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezésének részfeladatai, erősáramú munkák részfeladatai, gyengeáramú munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, útépítési munkák részfeladatai, közmű építési munkák részfeladatai, takarítás részfeladatai.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges