Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/165
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Közzététel dátuma:2020.08.27.
Iktatószám:13512/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.;FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Dózsa György út 41
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +3614801169
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Postai cím: Hévízi út 3/A
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Építési projekt szervezése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A DÓZSA GYÖRGY ÚTI MÉLYGARÁZS VONATKOZÁSÁBAN LÉTREJÖTT EGYEDI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2018/06/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
a Liget Budapest projekt keretében megvalósítandó Dózsa György úti mélygarázs létesítmény vonatkozásában a közvetlen megrendelésben meghatározott mérnöki feladatok ellátása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 145115951 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2018/06/12 (év/hó/nap)
Befejezés 2021/01/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 161 - 289208
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/23 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15301 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2018/09/12 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1 A Létesítmény Egyedi Szerződésben meghatározott becsült költsége nettó 5.996.952.704,- Ft-ról (azaz ötmilliárd-kilencszázkilencvenhatmillió-kilencszázötvenkétezer-hétszáznégy forintról) nettó 7.596.028.724,- Ft-ra (azaz hétmilliárd-ötszázkilencvenhatmillió-huszonnyolcezer-hétszázhuszonnégy forintra) változik.
2 A Létesítmény megvalósításának (kivitelezésének) Egyedi Szerződésben meghatározott véghatárideje 2020. január 31-ről 2021. január 31-re változik.
3 A Megbízó által az Egyedi Szerződésben előírt jótállási idő lejárata 2021. január 31-ről 2022. január 31-re változik.
4 A Mérnöki szolgáltatási díj Egyedi Szerződésben meghatározott összege és kifizetésének ütemezése az alábbiak szerint változik:
4.1 A beruházás lebonyolítás mérnöki tevékenység Egyedi Szerződésben meghatározott díja nettó 97.170.152,- Ft-ról (azaz kilencvenhétmillió-százhetvenezer-százötvenkét forintról) nettó 119.496.961,- Ft-ra (azaz száztizenkilencmillió-négyszázkilencvenhatezer-kilencszázhatvanegy forintra) változik.
4.2 A műszaki ellenőr mérnöki tevékenység Egyedi Szerződésben meghatározott díja nettó 47.945.799,- Ft-ról (azaz negyvenhétmillió-kilencszáznegyvenötezer-hétszázkilencvenkilenc forintról) nettó 58.962.316,- Ft-ra (azaz ötvennyolcmillió-kilencszázhatvankétezer-háromszáztizenhat forintra) változik.
4.3 A Mérnöki szolgáltatási díj Egyedi Szerződésben meghatározott teljes összege nettó 145.115.951,- Ft-ról (azaz száznegyvenötmillió-száztizenötezer-kilencszázötvenegy forintról) nettó 178.459.277,-Ft-ra (azaz százhetvennyolcmillió-négyszázötvenkilencezer-kétszázhetvenhét forintra) változik.
A Mérnöki szolgáltatási díj kifizetésének Egyedi Szerződésben meghatározott ütemezése a jelen 1. számú Módosítás melléklete szerinti pénzügyi ütemtervben rögzített kifizetési ütemezésre módosul.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1 A Mérnöki szolgáltatási díj számítási alapjának módosulása
(i) A Megbízó a Keretmegállapodás IV. 1. 1.1 pont második bekezdése alapján a beruházás lebonyolítás és műszaki ellenőrzés mérnöki tevékenység ellátására vonatkozó Közvetlen Megrendelésben 5.996.952.704,- Ft-ban (azaz ötmilliárd-kilencszázkilencvenhatmillió-kilencszázötvenkétezer-hétszáznégy forintban) határozta meg a becsült építési költséget, amely 7.596.028.724,- Ft-ra (azaz hétmilliárd-ötszázkilencvenhatmillió-huszonnyolcezer-hétszázhuszonnégy forintra) változik az alábbi feltételek figyelembe vételével.
(ii) A költségek változása a Közvetlen Megrendelésben meghatározott becsült építési költséghez képest
A Közvetlen Megrendelésben a becsült építési költség a Létesítmény kivitelezési munkáira létrejött Vállalkozási Szerződésekben meghatározott vállalkozói díj alapján 5.996.952.704,- Ft-ban (azaz ötmilliárd-kilencszázkilencvenhatmillió-kilencszázötvenkétezer-hétszáznégy forintban) került meghatározásra. A Létesítmény kivitelezési munkáira vonatkozó, a felek által ismert Vállalkozási Szerződés 2019. december 30. napján létrejött 1. számú módosítása (a továbbiakban: Szerződés 1. számú Módosítása), amely többek között a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontján alapult, alapján a Létesítmény becsült építési költsége 7.596.028.724,- Ft-ra (azaz hétmilliárd-ötszázkilencvenhatmillió-huszonnyolcezer-hétszázhuszonnégy forintra) módosult, ezáltal a Létesítmény jelenleg prognosztizálható építési költségei mintegy 26,66 százalékkal növekedtek a Közvetlen Megrendelésben meghatározott becsült építési költséghez képest.
(iii) A Szerződés 1. számú Módosítása alapján a Megbízó módosította a beruházás becsült értékét, amelyre tekintettel a Keretmegállapodás IV. 1. 1.1 pont második bekezdése alapján az Egyedi Szerződésben meghatározott Szerződéses Árat is módosítani kell.
2 A Létesítmény megvalósítása véghatáridejének és a mérnöki tevékenységek végzése határidejének változása
(i) Az Egyedi Szerződésben rögzített, a Megbízó és a Mérnök által közösen elfogadott ütemterv alapján a Létesítmény megvalósításának (kivitelezésének) véghatárideje: 2020. január 31.
(ii) A Szerződés 1. számú Módosítására tekintettel a Létesítmény megvalósításának véghatárideje 2020. december 5-re módosult.
(iii) A Létesítmény megvalósítása véghatáridejének fentiek szerinti változására tekintettel a Mérnök által az Egyedi Szerződés alapján ellátandó mérnöki tevékenységek végzésének határideje 2021. január 31-re változik, amelynek eredményeként a Megbízó által előírt jótállási idő lejárta 2022. január 31-re módosul.
3 Az Egyedi Szerződés szerinti pénzügyi ütemezés módosítását a jelen 1. számú Módosítás I.2.1 és I.2.2 pontjaiban írt körülmények együttesen indokolják.
A jelen 1. számú Módosítás I.2. pontjában rögzített körülményekre tekintettel a Felek a Kbt. 197. § (1) bekezdése és 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Keretmegállapodás II. 1. 2. pont a)-c) alpontjaira, az Egyedi Szerződést az alábbi tartalommal módosítják.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2020/06/26 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2020/08/25 (év/hó/nap)