Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/138
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.20.
Iktatószám: 13656/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. HRSZ.:3911 Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar épülete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
Telefon: +36 306274521
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SZTE-ÁJK Épület fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001200362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Állam-és Jogtudományi Kar meglévő földszint + 2 emelet + részben tetőtér beépítéses
felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási rendeltetésű Szegedi Tudományegyetem Állam-és
Jogtudományi kar épületének részleges átalakítása, tetőfelépítménnyel – sarokkupolával -
történő bővítése, belső udvar lefedése, új pincei gépészeti tér kialakítása a feladat.
Épület tervezett adatok:
hasznos alapterület: pince: 733,63 m2
földszint: 1062,53 m2
1.emelet: 881,22 m
2.emelet: 925,48 m2
tetőtér: 956,24 m2
összesen: 4559,1 m2
A kivitelezés alá eső munkaterületen régészeti megfigyelést kell végezni. A kivitelező vegye fel
a kapcsolatot a szerződéskötést koordináló Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti
Örökségvédelmi Igazgatóságával (1113 Budapest, Daróczi út 3., koordinacio.rogmnm@mnm.hu).
A régészeti szaktevékenység ellátására a területileg illetékes Móra Ferenc Múzeum (6720
Szeged, Roosevelt tér 1-3.) jogosult. A tervdokumentáció, az elkészített egyszerűsített előzetes
régészeti dokumentáció, valamint a módosított feltárási projektterv alapján a Kötv. 22. § (3)
bekezdés a) pontja értelmében a régészeti megfigyelés és a régészeti bontómunka szükséges. A
műszaki átadás-átvételhez csatolni szükséges a régészeti megfigyelésről szóló jelentést.
Az alagsorban a meglévő vezetékről lecsatlakoztatva kell kiépíteni két új alapvezetéket. Az új
alapvezetékről csatlakoznak le a tervezett illetve a meglévő-megmaradó felszálló vezetékek. A
felszálló vezetékekről kötne le az egyes vizes blokkok bekötő vezetékei.
A központi melegvíz előállítást a minimális mértékű melegvíz fogyasztásra illetve az energia
pazarló rendszerre való tekintettel meg kell szüntetni. A pincei részben szerelt melegvízcirkulációs
hálózatokat, a melegvíz tárolót el kell bontani. A melegvíz-cirkulációs felszállók nem
kerülnek elbontásra. A vizes blokkoknál és az irodáknál a szükséges mennyiségű melegvizet a
tervezett helyekre beépítendő elektromos fűtésű melegvíz tárolók állítják elő.
A fűtési rendszer meglévő-megmaradó, a pinceszinten kialakítandó új helyiségek fűtését a
meglévő fűtési rendszer illetve annak tervezett átalakításával létrejövő rendszer biztosítja.
Az aulatér fűtését rendszerlemezre szerelt Uponor tip. PE-X csővel (vagy egyenértékű) szerelt
padlófűtés látja el.
A tetőtérben elhelyezendő szellőző gépekhez szükséges fűtési energiát a kazánháztól induló új vezetékpár biztosítja.
Az épületben lévő helyiségek nyári hőterhelésének kompenzálására multi split rendszerek
kerültek betervezésre.
Az egyes rendszerek kültéri egységei a tetőtérben kialakítandó gépészeti teraszon kaptak
helyet.
A kiegyenlített légtechnikai rendszer célja az Aula helyiség temperált téli-nyári frisslevegővel
történő ellátása.
Villamos energiaellátás: bővíteni szükséges A meglévő főelosztó berendezés elbontásra kerül,
és a pincében kerül kialakításra a főelosztó berendezés. A napelemes rendszer bővül 15 kW-re.
A meglévő 10 kW kerül 5-el bővítésre.
Vagyonvédelmi, kamera hálózat, hő és füstelvezető, CCTV- és tűzjelző rendszer készül.
Külön beruházásban készül(t) havaria helyzet miatt a tető felújítás, valamint egy új belső lift.
Ezek kivitelezése összefügg a jelen beruházással. Tájékoztatásul csatoljuk az erről szóló
terveket. A kivitelezés során figyelembe kell venni kivitelezőnek ezeket a feladatokat is,
organizációs tervet kell készítenie úgy, hogy vegye figyelembe a megkapott adatokat is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1345053906 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SZTE-ÁJK Épület fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45231300-8
45231400-9
45260000-7
45310000-3
45350000-5
45400000-1
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. HRSZ.:3911 Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar épülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Állam-és Jogtudományi Kar meglévő földszint + 2 emelet + részben tetőtér beépítéses felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási rendeltetésű Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi kar épületének részleges átalakítása, tetőfelépítménnyel – sarokkupolával - történő bővítése, belső udvar lefedése, új pincei gépészeti tér kialakítása a feladat.
Épület tervezett adatok:
hasznos alapterület: pince: 733,63 m2
földszint: 1062,53 m2
1.emelet: 881,22 m
2.emelet: 925,48 m2
tetőtér: 956,24 m2
összesen: 4559,1 m2
A kivitelezés alá eső munkaterületen régészeti megfigyelést kell végezni. A kivitelező vegye fel a kapcsolatot a szerződéskötést koordináló Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóságával (1113 Budapest, Daróczi út 3., koordinacio.rogmnm@mnm.hu). A régészeti szaktevékenység ellátására a területileg illetékes Móra Ferenc Múzeum (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) jogosult. A tervdokumentáció, az elkészített egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció, valamint a módosított feltárási projektterv alapján a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a régészeti megfigyelés és a régészeti bontómunka szükséges. A műszaki átadás-átvételhez csatolni szükséges a régészeti megfigyelésről szóló jelentést.
Az alagsorban a meglévő vezetékről lecsatlakoztatva kell kiépíteni két új alapvezetéket. Az új alapvezetékről csatlakoznak le a tervezett illetve a meglévő-megmaradó felszálló vezetékek. A felszálló vezetékekről kötne le az egyes vizes blokkok bekötő vezetékei.
A központi melegvíz előállítást a minimális mértékű melegvíz fogyasztásra illetve az energia pazarló rendszerre való tekintettel meg kell szüntetni. A pincei részben szerelt melegvíz- cirkulációs hálózatokat, a melegvíz tárolót el kell bontani. A melegvíz-cirkulációs felszállók nem kerülnek elbontásra. A vizes blokkoknál és az irodáknál a szükséges mennyiségű melegvizet a tervezett helyekre beépítendő elektromos fűtésű melegvíz tárolók állítják elő.
A fűtési rendszer meglévő-megmaradó, a pinceszinten kialakítandó új helyiségek fűtését a meglévő fűtési rendszer illetve annak tervezett átalakításával létrejövő rendszer biztosítja.
Az aulatér fűtését rendszerlemezre szerelt Uponor tip. PE-X csővel (vagy egyenértékű) szerelt padlófűtés látja el.
A tetőtérben elhelyezendő szellőző gépekhez szükséges fűtési energiát a kazánháztól induló új vezetékpár biztosítja.
Az épületben lévő helyiségek nyári hőterhelésének kompenzálására multi split rendszerek kerültek betervezésre.
Az egyes rendszerek kültéri egységei a tetőtérben kialakítandó gépészeti teraszon kaptak helyet.
A kiegyenlített légtechnikai rendszer célja az Aula helyiség temperált téli-nyári frisslevegővel történő ellátása.
Villamos energiaellátás: bővíteni szükséges A meglévő főelosztó berendezés elbontásra kerül, és a pincében kerül kialakításra a főelosztó berendezés. A napelemes rendszer bővül 15 kW-re. A meglévő 10 kW kerül 5-el bővítésre.
Vagyonvédelmi, kamera hálózat, hő és füstelvezető, CCTV- és tűzjelző rendszer készül.
Külön beruházásban készül(t) havaria helyzet miatt a tető felújítás, valamint egy új belső lift. Ezek kivitelezése összefügg a jelen beruházással. Tájékoztatásul csatoljuk az erről szóló terveket. A kivitelezés során figyelembe kell venni kivitelezőnek ezeket a feladatokat is, organizációs tervet kell készítenie úgy, hogy vegye figyelembe a megkapott adatokat is.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap) 4
2 3.) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap) 3
3 4.) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap) 3
4 5.) Építésszervezési Terv 30
5 5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja 15
6 5.2.Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül) HUF / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22041 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZTE-ÁJK Épület fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL) www.ferroep.hu
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1345053906
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri és szakipari munkák, gépészet, elektromos szerelés, belsőépítészet, MV-ÉV FMV
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206

Hivatalos név: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89527933
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14417076206

Hivatalos név: Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55707686
Postai cím: Fogarasi Út 5. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13400792242

Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66775696
Postai cím: Mártírok Útja 75.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913095243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges