Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/130
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.07.07.
Iktatószám: 13772/2022
CPV Kód: 15890000-3
Ajánlatkérő: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15752112251
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Állampuszta
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6327
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13018212
E-mail: BVOP-KPF@bv.gov.hu
Fax: +36 13018212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/hu/intezetek/allampuszta
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyagok beszerzése APTA
Hivatkozási szám: EKR000671422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15890000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb nehézáru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15872000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 6327 Állampuszta, Fő utca 1.,
6320 Solt Nagymajor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Egyéb nehézáru beszerzése nettó 56.873.141,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 77 tétel. A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 482 247 mennyiségi egység.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján, a teljesítési igazolások és a szállítólevelek alapján hetente történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal kimerítési kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság, a megrendelés teljesítése: a megrendelések leadásának megfelelően, folyamatosan (hetente) történik az egyedi megrendelőben meghatározottak szerint.
A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Amennyiben a szerződéses időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a keretösszeg kimerülésére nem kerül sor, Ajánlatkérő a szerződés hatályát - nyertes ajánlattevő erre vonatkozó egyetértése mellett - legfeljebb 6 hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
A leszállított termékeknek az átvétel időpontjában rendelkezniük kell a gyártó által meghatározott minőség-megőrzési, felhasználhatósági, illetve fogyaszthatósági idő legalább 80%-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 247 - 653055

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30503-18/1404-22/2021. gazd. Rész száma: 3 Elnevezés: Egyéb nehézáru
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11024879203
Postai cím: Molnártelep X. körzet 88/b
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: info@busakft.hu
Telefon: +36 76461180
Internetcím(ek): (URL) www.busakft.hu
Fax: +36 76561145
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 56873141 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2022. május 24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § (3) szerint a jogsértésének a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15890000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15872000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 6327 Állampuszta, Fő utca 1.,
6320 Solt Nagymajor
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyéb nehézáru beszerzése nettó 56.873.141,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 77 tétel. A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 482 247 mennyiségi egység.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján, a teljesítési igazolások és a szállítólevelek alapján hetente történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal kimerítési kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság, a megrendelés teljesítése: a megrendelések leadásának megfelelően, folyamatosan (hetente) történik az egyedi megrendelőben meghatározottak szerint.
A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Amennyiben a szerződéses időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a megjelölt időtartam alatt a keretösszeg kimerülésére nem kerül sor, Ajánlatkérő a szerződés hatályát - nyertes ajánlattevő erre vonatkozó egyetértése mellett - legfeljebb 6 hónappal, de nem tovább, mint a keretösszeg kimerítése, meghosszabbíthatja.
A leszállított termékeknek az átvétel időpontjában rendelkezniük kell a gyártó által meghatározott minőség-megőrzési, felhasználhatósági, illetve fogyaszthatósági idő legalább 80%-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 56873141
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11024879203
Postai cím: Molnártelep X. körzet 88/b
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: info@busakft.hu
Telefon: +36 76461180
Internetcím(ek): (URL) www.busakft.hu
Fax: +36 76561145
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződésben meghatározott egységárakat a Felek ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható árváltozásokra tekintettel megemelik, a Keretszerződés keretösszegének változatlanul hagyása mellett.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a világgazdasági szinten megjelenő árváltozások a háborúval, mint a Felek ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülménnyel állnak összefüggésben, melynek jövőbeni hatása még nem ismert, ezért Felek a Keretszerződésben foglalt egységárakat a módosítás aláírását követően 3 havonta felülvizsgálják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Keretszerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, tekintettel arra, hogy
- sem Vevő, sem Eladó nem láthatta előre a keretszerződés megkötésekor a világgazdasági szinten jelentkező, a vállalkozói teljesítést alapvetően befolyásoló körülményeket érintő árnövekedéseket;
- az eladói teljesítést alapvetően befolyásoló körülményeket érintő árnövekedés ellehetetlenítette Eladó teljesítését azáltal, hogy a Keretszerződésben rögzített egységár nem biztosít fedezetet Eladó teljesítésének fenntartására, azonban a fogvatartottak ellátása érdekében szükség van a Keretszerződés tárgyát képező élelmiszerek folyamatos biztosítására;
- a módosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét, a Keretszerződés alapján szállított termékek köre, a Keretszerződés személyi hatálya nem változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 56873141 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 56873141 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben