Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/145
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.07.30.
Iktatószám: 13860/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15820
Postai cím: Fő tér 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mészáros Péter
Telefon: +36 14378807
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: +36 14378804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.obuda.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Békásmegyeri piac és közösségi tér megvalósítása, valamint a Heltai Jenő tér megújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „A Békásmegyeri piac és közösségi tér megvalósítása, valamint a Heltai Jenő tér megújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1039 Budapest, Heltai Jenő tér.
Helyrajzi számok: 65552/70, 65552/69, 65552/72, 64057/19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A két építési ütemben megvalósuló Békásmegyeri piac és közösségi tér létesítmény jellemző munkanemei:
1. ütem:
188 férőhelyes mélygarázs, 3 300 m²-es piaccsarnok építése.
Tartószerkezet: 40-80 cm vízzáróvasbeton lemezalap, felmenő szerkezet monolit vasbeton jelentős mennyiségű 3 100 m² látványbeton minőségűfelülettel.
Födémek: monolit vasbeton födémek, a kiemelt tetőszakaszokon acél rácsostartók trapézlemezmezőkkel. 800 m² zöldtető, 1 800 m² fémlemez fedés.
Portálok: hőhídmentes alu függönyfal.
2. ütem:
A meglévő piac elbontása: becsült anyagmennyiség 6 000 m3.
Új fedett-nyitott őstermelői piac,pavilonos jellegű kiskereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciójú épületrészekkel, 2 220 m² fedett-nyitottárkádos terekkel lehatárolt városi többfunkciós burkolt térrel.
Tartószerkezet: monolit vasbeton szerkezet.
Födémek: monolit vasbeton födém.
Portálok: hőhídmentes alu függönyfal.
Heltai Jenő tér felújításának főmennyiségei: külső térburkolat 6 600 m² térkő és 1 200 m² színezett aszfalt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 171 - 349908

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés építési beruházásra „A Békásmegyeri piac és közösségi tér megvalósítása, valamint a Heltai Jenő tér megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4999628515 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Valószínűsíthető alvállalkozók Igénybe vétele a szerződés teljesítése során.
Nyertes Ajánlattevő adószáma:
Market Építő Zrt. 14776355-2-44
A szerződés módosításának a dátuma 2019. július 15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntésesetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1039 Budapest, Heltai Jenő tér.
Helyrajzi számok: 65552/70, 65552/69, 65552/72, 64057/19.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. ütem:
188 férőhelyes mélygarázs, 3 300 m²-es piaccsarnok építése.
Tartószerkezet: 40-80 cm vízzáróvasbeton lemezalap, felmenő szerkezet monolit vasbeton jelentős mennyiségű 3 100 m² látványbeton minőségűfelülettel.
Födémek: monolit vasbeton födémek, a kiemelt tetőszakaszokon acél rácsostartók trapézlemezmezőkkel. 800 m² zöldtető, 1 800 m² fémlemez fedés.
Portálok: hőhídmentes alu függönyfal.
Az 1. építési ütem üzletbelsőinek a fő szerkezetei kialakításán túli alapkiépítése. E kötelezettsége nem foglalja magában azonban a belsőépítészeti berendezések, valamint a nem beépített technológiai eszközök és berendezések beszerzését, szolgáltatását és telepítését.
2. ütem:
A meglévő piac elbontása: becsült anyagmennyiség 6 000 m3.
Új fedett-nyitott őstermelői piac,pavilonos jellegű kiskereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciójú épületrészekkel, 2 220 m² fedett-nyitottárkádos terekkel lehatárolt városi többfunkciós burkolt térrel.
Tartószerkezet: monolit vasbeton szerkezet.
Födémek: monolit vasbeton födém.
Portálok: hőhídmentes alu függönyfal.
Heltai Jenő tér felújításának főmennyiségei: külső térburkolat 6 600 m² térkő és 1 200 m² színezett aszfalt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5325046995
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 13. A fenti indokokra tekintettel a Szerződés alábbi pontjai módosulnak, illetve egészülnek ki:
i) Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés VII. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„VII) Vállalkozói Díj
A Beruházás szerződésszerű teljesítése esetén a Fővállalkozó Kivitelezőnek kifizetendő Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül) a megajánlott nettó 5 325 046 995 Ft, azaz ötmilliárd-háromszázhuszonötmillió-negyvenhatezer-kilencszázkilencvenöt forint, mint átalányár”
ii) Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés IX. 1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„IX) Teljesítési határidő, ütemezés, ütemtervek:
1) A szerződés teljesítésének befejezési határideje: a munkaterület átadásától számított 1004 naptári nap, az alábbi ütemezés szerint:…”
iii) Módosul a Szerződés XII. 11. pontja az alábbiak szerint:
„11) A műszaki átadás-átvétel lebonyolítása: A kitűzött határnapon, mely a véghatáridő vonatkozásában nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 1004 naptári nap, az Építési Munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele megkezdődik. A hibajegyzék felvételére Megrendelőnek, illetve képviselőinek mindösszesen 15 nap áll a rendelkezésére. Megrendelő, illetve képviselői kérésére Fővállalkozó Kivitelező képviselője köteles a hibajegyzék felvételi bejárásokon részt venni.”
iv) Felek rögzítik, hogy a Szerződés XVI. 2. a) pontjában a „Vállalkozói Díj” alatt továbbra is a Szerződés szerinti eredeti Vállalkozói Díjat értik, nem pedig a jelen szerződésmódosítás szerinti Módosított Vállalkozói Díjat, a %-ok ekként értendők. A Kiegészítő Munkák ellenértékéről Fővállalkozó Kivitelező a 7. részszámlát követően külön, 8. számú részszámlát állít ki, ezáltal a XVI. 2. a) pontja szerinti részszámlák sorszáma a 8. részszámlától kezdődően eggyel növekszik.
v) A Szerződés c.) függelékét képező Időbeli és térbeli organizációs terv módosításra kerül, annak időbeli ütemterv része helyébe a jelen szerződésmódosítás 5. számú mellékletét képező Módosított időbeli ütemterv lép. A Szerződés e.) függelékét képező Pénzügyi ütemterv módosításra kerül, annak helyébe a jelen szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képező Módosított pénzügyi ütemterv lép.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Főváll. 2018.12.04.-én ak. közl. nyújtott be, mert az I. ütem befejezéséhez új elektromos betáplálás kialakítására volt szükség, amely befejezéséhez új mérőórát kellett felhelyezni, azonban az ELMŰ engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt Főváll. 81 napig nem tudott munkát végezni. Ugyanezen idő alatt Főváll. azért sem tudott munkát végezni, mert a bérlemények kialakítási munkálatai a Feleken kívülálló okok miatt (bérlők késve vették át a munkaterületet). Főváll. a II. ütem megkezdését követően a régi békásmegyeri piac épületének a bontása során azbeszt tartalmú építőanyagokat tárt fel. A veszélyes anyag jelenléte, a kezelésére vonatkozó munkák elvégzésének szükségessége, illetőleg azok helye, mennyisége, körülményei előre nem volt látható sem a Megrendelő, sem a Fővállalkozó Kivitelező számára. Az azbesztmentesítés elvégzése további 42 nappal növelte a kiviteli határidőt. A módosításokra a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja szerint került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4999628515 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5325046995 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben