Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.10.18.
Iktatószám: 14411/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: 2000 Szentendre, Sztadovari út hrsz 0291/3 áthaladó út egy része, 0290/X helyrajzi számok, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.11.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: múzeum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK16127
Postai cím: Sztaravodai út -
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tusán Róbert értékesítési és gazdasági igazgató
Telefon: 06 26502525
E-mail: tusanrobert@gmail.com
Fax: 06 26502502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.skanzen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.skanzen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Lak Vilmos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 31/A
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2230
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Lak Vilmos
Telefon: +36 305107514
E-mail: kozbeszerzes.lak@gmail.com
Fax: +36 29747429
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.skanzen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.skanzen.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.microsec.hu (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: múzeum
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében korhű Erdély tájegység létrehozása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Erdély tájegység megépítése a szükséges, eredeti anyagok felhasználásával, kapcsolódó külső terület kialakításával, tervezés nélkül, vállalkozási keretmegállapodás keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében korhű Erdély tájegység létrehozása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212313-3
További tárgyak: 45233160-8
77300000-3
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 2000 Szentendre, Sztadovari út hrsz 0291/3 áthaladó út egy része, 0290/X helyrajzi számok, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megkötendő keretmegállapodás keretösszege nettó 4 000 000 000 Ft.
130 db épületből álló népi műemlék épület együttes
5 db építményt is tartalmazó mozgó víz projekt (patak)
belső utak aszfalt 1400 m makadám 1750 m
kerítés 2160 m
tájegység közmű kiépítés víz m gáz 950 fm csatorna 1200 fm villany 2400 fm+ vezeték kiváltás az ELMŰ előírásai szerint legfeljebb 2000 fm
Az épületek, hagyományos népi szerkezetek, borona, zsilipelt borona, sövényfonás, tégla, tégla és kő vegyes, illetve kőfalazattal, jellemzően fa födémmel, egyszerű szarufás tetőszerkezettel, zsindely (több, mint 5 db épület), dránica, és cserép fedéssel (bontott erdélyi cserepek felhasználása kötelező). A teljesítés során a következő, népi műemlékekkel kapcsolatos munkaműveletek kiemelten jelentkeznek (több, mint 3 db épület vonatkozásában): zsupfedés készítés, vályogtéglafalak készítése, boronafalak tapasztása, paticsfalak készítése, höbörcsös vakolat javítása. A modern, a népi műemlék épület alatt elhelyezkedő talajszint alatti épületek, vasbeton vázas kialakításúak, monolit vb födémmel és vastag zöld tető rétegrenddel zárva, ablakok üvegfal jellegű szerkezettel készülnek, illetve a tároló funkcióknál szekcionált garázskapu (templom alatti kiállítótér). Az területen szivattyús keringetéssel patak létesítendő ami a malmokat hajtja. A területen riasztó rendszer és gyengeáramú hálózat is kiépítésre kerül. A területen körben aszfaltozott út míg belül makadám jellegű útburkolatok kerülnek kialakításra. Az épületek többsége, a helyi duzzadó agyag talaj miatt mélyalapozással létesítendő. A torockói új porta végében tálaló, büfé konyhát alakítunk ki. Az egyik városi portán padig kávéházat.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum célja a népi építészeti alkotások korhű bemutatása, ezért a kivitelezés során a vízszigetelés síkja fölött a muzeológiai szempontok hiánytalan érvényesítése követelmény. Ez elsősorban a következő szempontok szem előtt tartását jelenti:
- a szerkezeti elemeknél a műszaki lehetőségeken belül kötelező ez eredeti (bontott, deponált) anyagok felhasználására. Másolatban, rekonstrukcióban készülő épületeknek nincs eredeti anyaguk.
- nem szerkezeti elemeknél (ajtók, ablakok stb.) a meglévő eredeti anyag javítását, részleges cseréjét kell megoldani, pótlásoknál a ragasztás megengedett, csak az eredetivel azonos anyag használható.
- a táji különbségek bemutatása elsődleges cél ezért kerülni kell minden tipizálást, ügyelni kell az egyéni részletek megőrzésére.
- az új anyagoknál korhű kézműves technológiák alkalmazását megköveteljük (bárdolás, falszerkezetek, zsindelyezés, vasalatok, húzott párkányok stb.).
- a látszó (nem takart) felületeknél a helyi anyagok alkalmazását kérjük (kő, cserép, tégla felületek stb.)
- beépített új faanyagok kellő szárazságára ügyelni kell, kerülendő a beépítés utáni nagy alakváltozás és felrepedezés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2alk követelményre bemutatott szakember népi műemlék épület felújítása és/vagy rekonstrukciója (vagy M2 pont szerint egyenértékű) terén szerzett többlettapasztalata (értékelt maximum: 60 hónap) 30
2 Vállalt többlet jótállás (értékelt maximum: 24 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő),alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság:
A 322/2015.(X.30.)K.r. 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az ajánlatban EEKD nyilatkozatot kell benyújtani az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67.§). Az alkalmassági követelménynek való megfelelés dokumentummal történő igazolása ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján kéri a részletes információk megadását az EEKD dokumentum IV. részében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének megfelelő módon.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdeti és befejezési időpont év/hó/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél neve és címe, a beruházás tárgya, mennyisége adata, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés b) pontját és 21/A. §-át.
M/2 Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania - az ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására - nyilatkozatát azon szakemberről, akit felelős műszaki vezetőként be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő a felelős műszaki vezető által ellátott tevékenységet a teljesítés tekintetében kiemelt fontosságúnak tartja, így ezen a téren a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján előírja az ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők egyike általi teljesítést és így az M/2 alkalmassági követelmény tekintetében kizárja a Kbt. 65.§ (7) bekezdésének alkalmazását.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának megjelölése
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- a szakember nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll.
- a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által aláírt példányát,
- a felelős műszaki vezetői bejegyzéshez szükséges gyakorlati időre vonatkozó nyilatkozatát (amennyiben még nem felelős műszaki vezető),
- a népi műemlék épületek felújítása és/vagy rekonstrukciója terén szerzett tapasztalatát
- a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy
- ajánlattevő nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről vagy
- a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentum másolatát.
Az ajánlatban mindkét alkalmassági követelmény tekintetében ajánlattevő, illetve az M/1 alkalmassági követelmény tekintetében adott esetben a kapacitást biztosító szervezet EEKD nyilatkozatban benyújtott nyilatkozatát kell csatolni, az igazolásokat ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján kéri a részletes információk megadását az EEKD dokumentum IV. részében.
Az alkalmasság igazolásával kapcsolatos részletes információkat a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban határozta meg. (M/1, M/2).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 évben az alábbi teljesítésekkel:
a) legalább 4 épületből álló népi műemlék együttes rekonstrukciójára és/vagy felújítására vonatkozó teljesítés;
b) az alábbi munkaműveleteket tartalmazó teljesítés:
a. zsupfedés készítés 1 épületen,
b. vályogtéglafalak készítése 1 épületen,
c. boronafalak tapasztása 1 épületen,
d. paticsfalak készítése 1 épületen,
e. höbörcsös vakolat javítása 1 épületen;
c) 1 db fazsindelyes épület építése és/vagy felújítása,
d) 900 m aszfalt vagy makadám burkolatú út építése,
e) 1 db természetes víztömeg (patak, folyó, tó) helyreállítása és/vagy kialakítása.
Az a), c) és e) pont szerinti feltételeknek 1-1, a b) pont szerinti feltételeknek legfeljebb 5, a d) pont szerinti feltételnek legfeljebb 3 teljesítéssel lehet megfelelni. Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek tekinti azokat a teljesítéseket, melyek az előírt tevékenységgel azonos célú tevékenységek és a bemutatott teljesítés során alkalmazott technológia igazoltan alkalmazott volt a XIX. században.
M/2 Alkalmas az ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevon legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építész szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert, aki rendelkezik legalább 24 hónap népi műemlék épület felújítása és/vagy rekonstrukciója (vagy ezzel egyenértékű - a tapasztalatot biztosító tevékenység során elvégzett munkaműveletek során alkalmazott technológia legalább 80%-a igazoltan alkalmazott volt a XIX. században) terén szerzett tapasztalattal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésének elismerésére a Kbt. 135.§ (1)-(2), a szerződés ellenértékének kifizetésére a Kbt. 135.§ (3), (5) és (6) bekezdései vonatkoznak.
A kifizetésre köteles szervezet - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (3) és (5) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
A teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135.§ (7) bekezdését és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ és 32.§ rendelkezéseit.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/11/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/11/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 2000 Szentendre, Sztradovári út -tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontás során alkalmazza a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseit.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat részletes formai követelményeit és az ajánlatban benyújtandó iratok körét az egyéb közbeszerzési dokumentumok 1. kötete tartalmazza.
2.Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
3. IV.2.6) ponthoz: ajánlatkérő 2 hónapon 60 napot ért a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak alapján.
II.2.7) ponthoz: a keretmegállapodás mindkét fél általi aláírással lép hatályba.
4. Ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdései szerint.
5. A tájegység múzeumi kiállítás része, mellyel kapcsolatosan kiemelt szakmai igény a kivitelezés egységes jellege. Ennek érdekében ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mert ez garantálja a teljesítés során az egységes megjelenést és jelleget-tekintettel a manuális szakipari tev. magas arányára.
6. Csatolni kell az ajánlatban ajánlattevő vagy kapacitást biztosító személy/szervezet nevében nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának, aláírás-mintájának vagy meghatalmazásának másolatát. Amennyiben a nyilatkozatot természetes személy teszi, úgy a személy nyilatkozatát szükséges benyújtani az aláírással kapcsolatban.
7. Ajánlatkérő nem biztosít hp. lehetőséget, ha AT. új gazd. szereplőt von be az eljárásba és a hp. ezzel a gazd. szereplővel kapcsolatos (71.§(6))
8. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 105.§(1)bekezdés b)pontja szerinti keretmegállapodást köt.
10. A benyújtott ajánlatnak szakmai ajánlatot kell tartalmaznia,mely tartalmazza a speciális tevékenységek leírását, megadását, az ezzel kapcsolatos tervek és erőforrások bemutatását.
11. Ajánlatkérőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell legalább 200MFt/év és 50MFt/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással.
12. Az eljárás tekintetében népi műemlék: olyan ingatlan objektum, amely a parasztság, ill. azonos vagy hasonló életmódú és hagyományos kultúrájú társadalmi csoportok néprajzi, történeti, művészeti, gazdasági, társadalmi fejlődése szempontjából jelentős.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. A pontszám mindhárom szempont vonatkozásában: 0-100. Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítást, a minőségi szempontok tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz.
15. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000 Ft
Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01425176-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében meghatározott módok egyikén szükséges teljesíteni. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban a Kbt. 54.§ (4) - (7)
bekezdéseiben foglaltak irányadók. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot fizetési számlára történő átutalással teljesíti, úgy a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a következő szöveget: ajánlati biztosíték - Erdély tájegység. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem fizetési számlára történő átutalással teljesíti, úgy a garancia vagy készfizető kezesség okiratot az összefűzött ajánlatban másolati példányban szükséges befűzni és az eredeti példányt az ajánlat részeként, külön borítékban, nem lefűzve kérjük benyújtani.
16. AK. a Kbt. 77.§ (5) bek. alapján előírja, hogy pontazonosság esetén a legmagasabb szakmai tapasztalatot bemutató ajánlatot választja nyertesnek (max. 60 hónap vizsgálatával), további azonosság esetén a nettó ajánlati ár a döntő.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Lak Vilmos lajstromszám: 00334.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák