Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/161
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.22.
Iktatószám:14516/2018
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:SkillStar 2018 Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MyAd Marketing Kft;New Land Media Kft.
Ajánlatkérő típusa:a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SkillStar 2018 Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23663
Postai cím: Szabadság tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Zsófia
Telefon: +36 14745198
E-mail: csiszar.zsofia@mkik.hu
Fax: +36 14745198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://skillstar2018.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://skillstar2018.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Reklámügynöki tevékenység (médiafoglalás) végzése vállalkozási szerződés alapján az EuroSkills 2018 Budapest rendezvénnyel összefüggésben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Reklámügynöki tevékenység (médiafoglalás) végzése vállalkozási szerződés alapján az EuroSkills 2018 Budapest rendezvénnyel összefüggésben”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 335153322 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Reklámügynöki tevékenység (médiafoglalás) végzése vállalkozási szerződés alapján az EuroSkills 2018 Budapest rendezvénnyel összefüggésben”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Print országos lapok
Megjelenés a kampányidőszakban legalább 1 alkalommal, legalább 1/2 oldalon meghatározott országos lapokban. A megadott költségvetés terhére (1 sajtótermékben történő megjelenés, 1 megjelenésnek számít) egyenletes elosztásában, efeletti ½ oldali megjelenésekre Ajánlattevő vállalást tehet.*
Időzítés:szerz.kötéstől (várhatóan 2018.08.01-től) 09.28-ig
2. Print vidéki napilap
Megjelenés minden megyei napilapban 1 alkalommal a megadott költségvetés terhére (1/4 és 2/1 közötti méretben, a méretre kell ajánlást tenni és az összesített méret kerül értékelésre.*
Időzítés:2018.09.01-09.15.
3. Közterület: óriásplakát, City Light
Legalább 650 db Óriásplakát és legalább 250 db Citylight Poster ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre Ajánlattevő vállalást tehet.*
4. Közterület: reptéri digitális totem megjelenések
Digitális totemek vásárlása a repülőtér épületén belül az érkezési oldalon. Legalább 1 db ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre ajánlattevő vállalást tehet.
5. Közterület: reptéri outdoor megjelenések
Backlite óriásplakátok vásárlása a repülőtér felé vezető gyorsforgalmi úton. Legalább 1 db ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre Ajánlattevő vállalást tehet.*
2. 3. 4. 5. pontok esetében az időzítés: 2018.09.01. és 30. között
6. TV/spot megjelenések
Tervezési és vásárlási célcsoport: 18-59. Spothossz: 30mp
Kötelezően figyelembe veendő szempontok:
a. a spotok 60 %-a 2018.08.20. és 09.16. között heti egyenletes eloszlás szerint,
b. a spotok 40 %-a 2018.09.17-28 között heti spot-eloszlást követve,
c. gyerekcsatornák használata nem engedélyezett,
d. daypart-eloszlás: természetes napszakeloszlás szerint,
e. országos kereskedelmi csatorna használata kötelező.
Kampányidőszak: 2018.08.20-09.28.
7. Rádió/spot megjelenések
Célcsoport: 18-59, Megjelenés naponta legalább 5 spottal, legalább 3 napon Budapest és a megyei jogú városok csatornáin. Spothossz: 30 mp
A spotok 40 %-a az adott rádió kiemelt időszakában jelenjen meg, egyenletes napi eloszlásban, a csatornák között egyenletesen elosztva. Legalább 360 db megajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre Ajánlattevő vállalást tehet.*
Kampányidőszak: 2018.09.01. és 25. között
8. Online/mobil hirdetések
Legalább 1 darab oldalmegtekintés elérésének ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti oldalmegtekintésre Ajánlattevő vállalást tehet.*
9. Közösségi média
Célcsoport: 16-18 éves
Legalább 1 darab oldalmegtekintés elérésének ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti oldalmegtekintésre Ajánlattevő vállalást tehet.*
10. Influencer díjak
Facebook, Instagram influencerek által gyártott szponzorált tartalmak.
Legalább 5 fő ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti főkre tehet Ajánlattevő vállalást.*
11. PPC (csak Google Adwords)
Legalább 1 darab oldalmegtekintés elérésének ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti oldalmegtekintésre Ajánlattevő vállalást tehet.*
Kampányidőszak: szerz.kötéstől (várhatóan 2018.08.01-től) 10.31-ig
12. Nyomtatott sajtóban való fizetett megjelenés
27 db fizetett média megjelenés (cikkek, interjúk). Elsősorban a verseny szakmáihoz kapcsolódó tematikájú szaklapokban.**
13. Online sajtóban való fizetett megjelenés
45 db fizetett megjelenés (cikkek, interjúk). Elsősorban a verseny szakmáihoz kapcsolódó oldalakon.**
14. Televízióban való fizetett megjelenés
5 db fizetett megjelenés: 3 reggeli műsor, országos adón, 2 megjelenés oktatáshoz kapcsolódó műsorban.**
15. Rádióban való fizetett megjelenés
15 db fizetett megjelenés, reggeli és tematikus műsorokban, legalább 1 reggeli kitelepülés/élő bejelentkezés a verseny alatt. **
A 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. és 15. pontok esetében a kampányidőszak: szerz.kötéstől (várhatóan 2018.08.01-től) 09.28-ig, a 12-es pont esetében 10.31-ig
*ld.értékelési részszempont
**az esemény támogatóit is megjelenítve
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A minimálisan előírt 1/2 méretű megjelenéseken felüli, további 1/2 méretű megjelenések darabszáma print országos lapokban a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 7 db, max: 42 db) 5
2 Átlagos megjelenési méret print vidéki napilapokban a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (1/4 és 2/1 méret közötti megajánlások összesített átlaga) 5
3 Vásárolt óriásplakátok darabszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 650 db, max: 1000 db) 15
4 Vásárolt CityLight Poster darabszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 250 db, max: 500 db) 5
5 Vásárolt reptéri digitális totem megjelenések darabszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 1 db, max: 3 db) 2
6 Vásárolt reptéri outdoor megjelenések darabszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 1 db, max: 10 db) 2
7 Vásárolt TV szpot megjelenések darabszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 778 db, max: 999 db) 25
8 Vásárolt rádió szpot megjelenések darabszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 360 db; max: 2100 db) 12
9 A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból vásárolt online/mobil hirdetésekkel elért oldalmegtekintések darabszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1 darab) 11
10 A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból a közösségi médiában elért 16-18 éves célcsoport oldalmegtekintéseinek darabszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1 darab) 2
11 Vásárolt influencerek létszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 5 fő, max: 10 fő) 3
12 A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból PPC-vel (kizárólag Google Adwords) elért 16-18 éves célcsoport oldalmegtekintéseinek darabszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1 darab) 1
13 A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból PPC-vel (kizárólag Google Adwords) elért 18-59 éves célcsoport oldalmegtekintéseinek darabszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1 darab) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 11
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a II.2.5) pontban „Ár” értékelési szempont alatt az alábbiakat érti:
14. Nyomtatott sajtóban való 27 db fizetett megjelenés nettó ellenértéke; Súlysz.: 2;
15. Online sajtóban való 45 db fizetett megjelenés nettó ellenértéke; Súlysz.: 3;
16. Televízióban való 5 db fizetett megjelenés nettó ellenértéke; Súlysz.: 5;
17. Rádióban való 15 db fizetett megjelenés nettó ellenértéke; Súlysz.: 1

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 164842
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 95
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@myad.hu
Telefon: +36 202038343
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201669
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: New Land Media Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: info@newland.hu
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 341416420
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 335153322
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: médiatervezési és médiavásárlási részfeladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevők adószáma:
MyAd Marketing Kft.: 24710239-2-41
New Land Media Kft.: 24670827-2-43
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1.
RC Creative News Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
25529353-2-43;
2.
MyAd Marketing Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
24710239-2-41
New Land Media Kft.
1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
24670827-2-43;
3.
Perform Consulting Kft.
1022 Budapest, Zilah utca 7. fszt. 4.
24652333-2-41;
4.
Pulz Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1047 Budapest, Sörétgyár utca 2.
23167119-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)