Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/17
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.02.08.
Iktatószám:1468/2017
CPV Kód:34927100-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU10, HU102;HU321, HU322, HU323, HU32;HU321, HU322, HU323, HU32;HU331, HU332, HU333, HU33;HU231, HU232, HU233, HU23;HU221, HU222, HU223, HU22;HU311, HU21, HU211, HU212, HU213;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;OBCHOD S PALIVOM s.r.o.;Econtex s.r.o.;JAGER HUN Kft;SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.;;
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ”Útszóró só beszerzése-2016/2018. tél”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges közvetlen
útszórásra alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és fuvarozása Ajánlatkérő kijelölt telephelyeire, 18 hónap
határozott időtartamra kötött adás-vételi keretszerződés szerint, az Ajánlati felhívásban megjelölt részek tekintetében, legfeljebb
a részenként megjelölt nettó keretösszeg erejéig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4585737100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése-2016/2018. tél_ Magyar Közút Nonprofit Zrt Közép-magyarországi régió, nettó 919.695.000 HUF keretösszeg erejéig.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU10, HU102 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-magyarországi régió (Pest megye) mérnökségei.
A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és
fuvarozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-magyarországi régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó
919.695.000 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 39.900 tonna (tájékoztató mennyiség)
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen
jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-a mértékű lehívására
vállal kötelezettséget, az ezen felüli összeg tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket,
tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó.
Technikai nátrium klorid” c. műszaki előírásban (UME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1.
pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése-2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt Észak-magyarországi régió, nettó 1.740.904.535 HUF keretösszeg erejéig.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU322, HU323, HU32 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak -alföldi régió (Jász-Nagykun-
Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) mérnökségei, a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás,
specifikáció) szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és
fuvarozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt Észak -alföldi régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó 978.208.000 HUF
keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 46.200 tonna (tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen
jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-a mértékű lehívására
vállal kötelezettséget, az ezen felüli összeg tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket,
tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó.
Technikai nátrium klorid” c. műszaki előírásban (UME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1.
pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése-2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt Észak-alföldi régió, nettó 978.208.000 HUF keretösszeg erejéig.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU322, HU323, HU32 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak
-alföldi régió (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
mérnökségei, a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt Észak -alföldi régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó
978.208.000 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 46.200 tonna (tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-a mértékű lehívására vállal kötelezettséget, az
ezen felüli összeg tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása
Ajánlattevő feladata. A terméket, tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania
nyertes Ajánlattevőnek.
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11.
(ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. műszaki előírásban (UME) foglaltaknak,
azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más
minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése-2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt Dél-alföldi régió, nettó 1.195.425.000 HUF keretösszeg erejéig.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU332, HU333, HU33 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék) mérnökségei, a Közbeszerzési
dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt Dél-alföldi régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó
1.195.425.000 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 47.250 tonna (tájékoztató mennyiség)
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-a mértékű lehívására vállal kötelezettséget, az
ezen felüli összeg tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása
Ajánlattevő feladata. A terméket, tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania
nyertes Ajánlattevőnek.
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11.
(ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. műszaki előírásban (UME) foglaltaknak,
azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más
minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése-2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt Dél-dunántúli régió, nettó 803.325.600 HUF keretösszeg erejéig.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233, HU23 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Dél-dunántúli régió (Somogy, Baranya, Tolna megyék) mérnökségei, a Közbeszerzési
dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt Dél-dunántúli régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó
803.325.600 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 33.810 tonna (tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-a mértékű lehívására vállal kötelezettséget, az
ezen felüli összeg tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása
Ajánlattevő feladata. A terméket, tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania
nyertes Ajánlattevőnek.
12
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11.
(ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. műszaki előírásban (UME) foglaltaknak,
azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más
minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése-2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt Nyugat-dunántúli régió, nettó 1.608.778.500 HUF keretösszeg erejéig.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221, HU222, HU223, HU22 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nyugat-dunántúli régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék) mérnökségei, a
Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Nyugat-dunántúli régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó
1.608.778.500 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 63.630 tonna (tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-a mértékű lehívására vállal kötelezettséget, az
ezen felüli összeg tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása
Ajánlattevő feladata. A terméket, tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania
nyertes Ajánlattevőnek.
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11.
(ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. műszaki előírásban (UME) foglaltaknak,
azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más
minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése-2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt Közép-dunántúli régió, nettó 1.661.688.000 HUF keretösszeg erejéig.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU21, HU211, HU212, HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nyugat-dunántúli régió (Fejér, Komárom-Esztergom,Veszprém) mérnökségei, a
Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a Magyar KözútNonprofit Zrt. Közép-dunántúli régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó 1 661 688 000 HUFkeretösszeg erejéig.Szállítandó mennyiség: 70 560 tonna tájékoztató mennyiség.
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig kerül sor,Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő akeretösszeg 70 %-a mértékű lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli összeg tekintetében kiköti, hogyannak lehívására nem köteles.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevőfeladata. A terméket, tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. műszaki előírásban (UME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérőa sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelésiszempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződéstervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_ Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi sósiló raktár nettó 31 500 000HUF keretösszeg erejéig.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi sósiló raktár (3877 Tornyosnémeti, külterület hrsz. 0105).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett szórósó szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a Magyar KözútNonprofit Zrt. központi sósiló raktárába, legfeljebb nettó 31 500 000 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 900 tonna (tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig kerül sor,Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő akeretösszeg 70 %-a mértékű lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli összeg tekintetében kiköti, hogyannak lehívására nem köteles.
Az első szállítmány megrendelésére 1.8.2017-ét követően kerül sor.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a só sósilóba történő szivattyúzása Ajánlattevő feladata. Aterméket, tapadásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. műszaki előírásban (UME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési dokumentumok (Műszaki leírás) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 176 - 315779
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_ Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-magyarországi régió, nettó 919695 000 HUF keretösszeg erejéig.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 10379 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt Észak-magyarországi régió, nettó 1 740904 535 HUF keretösszeg erejéig.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 10379 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak-alföldi régió, nettó 978 208 000HUF keretösszeg erejéig. 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 19. A. ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 978208000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 978208000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dél-alföldi régió, nettó 1 195 425 000 HUFkeretösszeg erejéig.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 19. A. ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1195425000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1195425000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dél-dunántúli régió, nettó 803 325 600HUF keretösszeg erejéig
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OBCHOD S PALIVOM s.r.o.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sládkovicova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská rebulika (Szlovákia)
Város: Banská Bystrica
NUTS-kód: SK032
Postai irányítószám: 97405
Ország: SK
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Econtex s.r.o.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cintorínska 11. Bratislava Staré Mesto 811 08, Sloveská republika (Szlovákia)
Város: Bratislava Staré Mesto
NUTS-kód: SK010
Postai irányítószám: 81108
Ország: SK
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: JAGER HUN Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6771 Szeged Rózsatő u. 4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 803325600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 803325600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-dunántúli régió, nettó 1 608 778500 HUF keretösszeg erejéig.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyíregyháza-Oros, Diák u. 19
Város: Nyíregyháza-Oros
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4551
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1608778500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1608778500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-dunántúli régió, nettó 1 661 688000 HUF keretösszeg erejéig
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 10379 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Banská Bystrica
NUTS-kód: SK032
Postai irányítószám: 97405
Ország: SK
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Útszóró só beszerzése - 2016/2018. tél_ Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi sósiló raktár nettó 31 500 000HUF keretösszeg erejéig.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 10379 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1,2,5,7,8 részek esetében nyertes Ajánlattevő :
OBCHOD S PALIVOM s.r.o., ECONTEX s.r.o. és JAGER HUN Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve1: OBCHOD S PALIVOM s.r.o
Sládkovicova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská rebulika (Szlovákia);
SK 2020083560
Ajánlattevő neve2: ECONTEX s.r.o.
Cintorínska 11. Bratislava-Staré Mestro 811 08, Slovenská republika ( Szlovákia);
SK 2023228921
Ajánlattevő neve3: JAGER HUN Kft.
6771 Szeged, Rózsatő u. 4.;
24936749-2-06

3, 4 rész tekintetében:
TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 1024 Budapest, Ady Endre út 19. A. ép
Adószáma:13956437-2-41
6. rész tekintetében:
SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Címe: 4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 19
Adószáma:10604540-2-15

Az 1,2,7,8. részek tekintetében szerződéskötés meghiúsult az alábbi indokok miatt:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban az összegezés kiküldésére 2016. december 23. napján került sor, amelynek alapján a nyertes Ajánlattevőkkel az Adásvételi keretszerződések megkötése 2017. január 4. napján lehetségessé vált.
Ajánlatkérő a szerződés kötés napjának 2017. 01. 5. napját jelölte meg.
Az 1,2,7,8.részek vonatkozásában nyertes Ajánlattevő (valamennyi részt ugyanazon ajánlattevő nyerte meg) a 2017. január 5. napján kitűzött szerződéskötési egyeztetésen úgy nyilatkozott, hogy nem képes a szerződés megkötésére, tekintettel a szerződés megkötését követő azon kötelezettségére, hogy 5 napon belül a teljesítési biztosítékot rendelkezésre kell bocsátania, ellenkező esetben a szerződés nem lép hatályba.
Ajánlatkérő ezen nyilatkozata alapján nem volt képes az eredetileg tervezett szerződéskötés időpontban megkötni a tárgyi részek tekintetében az Adásvételi keretszerződéseket.
Ajánlattevő 2017. január 9. keltezésű levelében kérte, hogy a 2017. január 5. napján megkötésre nem került Adásvételi keretszerződések megkötésére 2017. január 20. napjáig Ajánlatkérő lehetőséget biztosítson.
Ajánlatkérő ezen kérelem alapján 2017. január 20. napja 10.00 órában határozta meg a szerződéskötés időpontját, mely időpontban Nyertes Ajánlattevő nem jelent meg a szerződés megkötése céljából és írásban kérte a szerződéskötés időpontjának további módosítását 2017. január 23. napjára, mely napon Nyertes Ajánlattevő elállt a tárgyi szerződések megkötésétől, a szerződéses feltételek teljesíthetetlenségére, valamint a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának akadályoztatására hivatkozva.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ajánlatkérő a fentiek alapján, továbbá tekintettel arra, hogy a szerződéskötési kötelemre vonatkozó ajánlati kötöttség 2017. január 22. napján lejárt, valamint arra, hogy a tárgyi részek tekintetében kihirdetett 2. helyezett ajánlattevők elzárkóztak a szerződés aláírásától, ajánlatkérő 2017. január 23. napjával meghiúsultnak tekintette az adásvételi szerződés megkötését a tárgyi részek (1,2,7 és 8.)tekintetében.
A Kbt. 37. § (2) bekezdése vonatkozásában nyilatkozzuk, hogy az 1,2, 7,8. részek tekintetében, a szerződéskötés meghiúsulásának időpontja 2017.01.23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06-1-882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06 1 882-8503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06-1-882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06 1 882-8503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/02/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)