Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2016.01.29.
Iktatószám: 1474/2016
CPV Kód: 45233162-2;45112200-7;45221100-3;45232451-8;45262620-3
Ajánlatkérő: Szendehely Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: Szendehely külterület: 2-es számú főút (43+725 - 44+250 km szelvény közötti szakasz Katalinpuszta település belterület Szendehely település belterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÖZMŰ-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szendehely Községi Önkormányzat
Postai cím: Petőfi utca 2.
Város/Község: Szendehely
Postai irányítószám: 2640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Altsach Ignác polgármester
Telefon: +36 35375003
E-mail: szendesu@t-online.hu
Fax: +36 35375003
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZMŰ-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Táncsics M. u. 16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Becskereki Zsolt
Telefon: +36 17978802
E-mail: iroda@kozmuep.com
Fax: +36 17978802
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közigazgatás
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Nyugat Nógrád bekötése az Országos kerékpár forgalomba Szendehely és Szendehely-Katalinpuszta településrészeken megvalósuló kerékpárút kivitelezésére”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szendehely külterület: 2-es számú főút (43+725 - 44+250 km szelvény közötti szakasz Katalinpuszta település belterület Szendehely település belterület
NUTS-kód HU313
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a „Nyugat Nógrád bekötése az Országos kerékpár forgalomba Szendehely és Szendehely-Katalinpuszta településrészeken megvalósuló kerékpárút kivitelezésére”
Kerékpárforgalmi létesítmény építése:
Kerékpárút építés a 2-es főút mellett, Katalinpuszta belterületén 655,43 fm
Kerékpárút építés a 2-es főút és Szendehely, Dankó Pista u. között 338,04 fm
Kerékpárút építés Szendehely Szabadság u. és Petőfi Sándor u. kereszteződés vonalában 146,02 fm
Csapadékvíz elvezetés
Áteresz építés
Támfal építés 27 fm
Gyalog- és kerékpáros híd építése
Tervezett híd helyén lévő gyaloghíd megszüntetése
Szakfelügyelet biztosítása
Tervezői művezetés
Bontási és építéselőkészítési munkák
Alépítményi munkák
Felépítményi munkák
Vízépítési munkák
Forgalomtechnikai munkák
Környezetrendezési és befejező munkák
Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósítási terv és geodéziai bemérés készítése
A PR szervezet által elkészített tábla elhelyezése
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak: 45112200-7
45221100-3
45232451-8
45262620-3
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 147500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2015/11/20 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/06/19 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18526 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/28 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltételek
5. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
5.1. A szerződés finanszírozása a KÖZOP-3.5.0 sz. programban az EU Önerő Alap támogatás igénybevételével történik 100%-os támogatásból, a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0028 számú támogatási szerződés alapján.
A számlák kiegyenlítése 60%-os kivitelezői készültségi szintig a 2. pontban meghatározott vállalkozói díj 60%-a erejéig szállítói, a fennmaradó vállalkozói díj 40%-a erejéig utófinanszírozással történik.
5.2. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott - a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (4)-(5) bekezdéseinek rendelkezéseit figyelembe vett - Vállalkozó által kiállított 1 rész-számla és végszámla mellékletei az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított - a számlán feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértéke - 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a számlán feltüntetett fővállalkozói teljesítés ellenértéke 15 napon belül kerül átutalásra, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés, 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) 130. § (1)-(4) és (6) bekezdése, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés.
5.3. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően ajánlatkérő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja, melyet az alábbiak szerint nyújthat be a vállalkozó:
# rész-számla: 60%-os készültség elérése esetén a szerződéses összeg 60%-a, 2015. október 31-ig;
Végszámla: a műszaki átadás-átvételt sikeres lezárását követően 100%-os készültségi foknál a szerződéses összeg 40%-a.
Módosított szerződéses feltételek:
5. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
5.1. A szerződés finanszírozása a KÖZOP-3.5.0 sz. programban az EU Önerő Alap támogatás igénybevételével történik 100%-os támogatásból, a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0028 számú támogatási szerződés alapján.
A számlák kiegyenlítése 100%-ban utófinanszírozással történik.
5.2. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott - a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (4)-(5) bekezdéseinek rendelkezéseit figyelembe vett - Vállalkozó által kiállított 1 rész-számla és végszámla mellékletei az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított - a számlán feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértéke - 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a számlán feltüntetett fővállalkozói teljesítés ellenértéke 15 napon belül kerül átutalásra, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés, 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) 130. § (1)-(4) és (6) bekezdése, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés.
5.3. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően ajánlatkérő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.
5.4. A számla kifizetése a műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján történik.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az elhúzódó támogatói döntés és a támogatási szerződés aláírását követően késve kezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai, melyből adódóan az elszámolást sem tudtuk egyértelműen lezárni, valamint nem tudtuk összeszedni a szállítói finanszírozású számlák benyújtáshoz szükséges dokumentumokat azok benyújtásának végső határidejéig - 2015.október 31-ig. Így a Támogató Szervezet jóváhagyását kértük a teljes támogatási összeg utófinanszírozású kategóriába történő átsorolásához.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/18 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Jelen szerződésmódosítás a 2. számú szerződésmódosítás.
Az 1. számú szerződésmódosítás dátuma 2015.10.20.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a szerződésmódosításban és a tájékoztatóban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/26 (év/hó/nap)