Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Iktatószám: 14771/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Makó, Makovecz tér 6. HRSZ 17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001001482019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001001482019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése épít
Hivatkozási szám: EKR001001482019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése építési beruházás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése épít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak: 45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Makó, Makovecz tér 6. HRSZ 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen építési beruházás a Beruházás I. megvalósítása, melynek fő elemei:
II. CSALÁDI ÉS ÉLMÉNYZÓNA építése Makovecz Imre tervei alapján
• Csúszdaérkező és élményelemes medence (nyak, derék, fenék masszázs) rész
• 2 db karéjos medence
• Galériában interaktív játszótér: Atlantis kalandzóna (1831,99m2)
8 db szobor telepítése
Világítási eszközpark az összes szoborcsoportra, teljes vizuáltechnikai eszközpark, legalább 5000-6000ANSI lumen fényerejű full HD projektorokkal
Hangtechnikai rendszer, integrált audio-vizuális vezérlőrendszer, mely a teljes világítási, hang- és vetítéstechnikát irányítja, központi programozható egységgel és a szükséges mennyiségű távvezérlési lehetőséggel, interfész egységgel az épület-felügyeleti rendszerhez
• Csúszdatorony: 3 db csúszda indítása, 12m magasból (105,34m2)
akadálymentes eléréssel, gyengeáramú munkák élményelemek beépítéshez
• Nyári öltözők (340 fős) fedett átjáróval a csúszdatoronyhoz
• tetőn napozó terasszal (1011,64m2)
• Motoros árnyékolók a napozóteraszon
• Wireless és töltő pontok a nyári öltözőben
• Nyári öltözők fedett, fűtött átjáróval a csúszdatoronyhoz
• Átkötő torony a nyári bejáratnál: lifttel a majdani Teleki utcai szállodákhoz
Nyári bejárat és a csúszdatorony
• beléptetőrendszer
• Átkötő torony a nyári bejáratnál: lifttel a majdani Teleki utcai szállodákhoz
• ivókút a nyári bejáratnál
Jellemző mennyiségek:
Állványozás: 426m2
Helyszíni beton és vasbeton munka
- 1,688 tonna betonacél háló
- 268 m3 beton
Falazat: 733 m2
Vakolás: 2846m2
Tetőfedés: 1040m2-en rétegragasztott fatartóra deszkázat, 1184m2 palafedéssel
Bádogozás: mindösszesen 233m2
Nyílászárók: 196 db
Szárazépítés 544m2
Padlóburkolat: 1514m2
Oszlopburkolat: 809,8m2
Belső festés: 4111m2 diszperziós festékkel
Mázolás: 2533m2
Szigetelések: 14843 m2 mindösszesen felvitt rétegek
IV. KÜLSŐ TERMÁLMEDENCE
• Küldő termálmedence 220 m2
• medencebár konyhatechnológiával
Jellemző mennyiségek:
Zsaluzás: 227m2
Helyszíni beton és vasbeton munka
- 16,84 tonna betonacél háló
- 148 m3 beton
Ácsmunka: 364,4m2 deszkázat, bitumenes lemezzel
hajópadló: 364,6m2
Bádogozás: 634,6m2
Lazúrozás: 76,6m2
Burkolat: 578m2
Szigetelések: 11563 m2 mindösszesen felvitt rétegek
V: KERTÉSZET, Közmű ÉS TÉRBURKOLATOK
• Központi vegyszeradagoló rendszer
• Transzformátor áttelepítés 40 fm-re
• külső elektromos vezetékkiváltások 100 fm hosszan
• Inviteles gyengeáramú kiváltások, 4105 fm kábel
• automata öntözőrendszer
• sétány és burkolatok a nyári bejárattól az új termál medencéig 1053m2
• eróziógátló dombkertek (A fürdő oldalában és a nyári öltöző végén.)
• 68 db kerékpártároló
• 15 db hulladékgyűjtó
• gyepregenálás 626m2
• gyepszőnyeg 156m2
Lombhullató fák telepítése 1 m3-es ültetőgödörrel, 100 %-os talajcserével, három oldali karózással, Méret: 2xi, 18/20, növényjegyzék szerint 20 db
Cserjék telepítése 40 cm x 40 cm x 40 cm-es ültetőgödörbe, 100 %-os talajcserével, növénylista szerint változó méretben 3072 db
Évelők telepítése20 cm mélyen talajcserélt ágyba, növénylista szerint 1460 db
- csapadékvíz elvezetése 475m3 földkiemeléssel, 371 m2 felületről, 14 db akna telepítsésével
- szennyvíz elevezetése 54 fm nyomócsó szereléssel
- termálvezeték építése 678,6 fm nyomócsó szereléssel
- vízellátás 292,8 fm nyomócső szerelés
- útépítés 72m2 térburkolat a közműépítéshez kapcsolódóan
V. VÍZBÁZIS BŐVÍTÉSE
• hidegvizes kút
• melegvizes kút
Teljes alapterület: 3248,97m2
ebből beltér: 2532,78 m2
kültér: 719,9 m2
medencék vízfelülete: 515,21 m2
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Építéstechnológiai terv  15
2 2.2 Munkaerőterv  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont (Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) ): fordított arányosítás, 2.1.-2.2. részszempont: pontkiosztás
Telj.határidő.: A munkaterület átadásától számított 16 hónap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.
SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges -a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Sz/1 igazolás: A követelmény tekintetében a közös ajánlattevők közül elég, ha egy megfelel. A feltétel igazolásához akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Igazolás: Folyt.köv. felhívás III.1.2)pontjában
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése)kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő nem kér igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal:
— valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzforgalmi számláját/számláit,
— pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak).
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat nem vizsgálja.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(8) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.
Kiegészítés III.1.1) pontjához: Igazolás: Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést (Kr. 1. § (1)). Ajánlatkérő az előzetes igazolási mód tekintetében az EEKD-ban elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” pont (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Ajánlatkérő a Kr. 26. § (2) bekezdése szerint jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely pénzforgalmiszámláján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A sorbaállítás vonatkozásában a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. §25.pontja és 60. §-a irányadó.
A P/1. alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése)kitöltését.
M/1. AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívásfeladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgy szerinti, legjelentősebb feladataira vonatkozó igazolását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdése szerinti módon.
Az igazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kivitelezés tárgyát, mennyiségét– az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal –, a teljesítés helyét és idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvételidőpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
M/2. AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a vonatkozóalkalmassági minimumkövetelményben előírttal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvűfordítása,
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1/A. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, min 1000m2 hasznos alapterületű új épület megépítésére és/vagy épület felújítására vonatkozó referencia munkával, mely kivitelezés magába foglalta az alábbi munkákat:
- szerkezet betonozási munkák – 300m3
- szerkezeti betonacél szerelés – 24 t
- szerkezeti zsaluzási munkák – 150 m2
- hidegburkolási munkálatok – 300 m2, falburkolás – 200 m2
- épületgépészet – külső közmű (gáz, csapadék, csatorna, vízellátás, oltóvíz), teljes körű hő és hűtési energiaellátás, természetes és mesterséges szellőzési rendszer
- épületvillamosság – teljes körű energiaellátás
- Gyengeáramú berendezések – informatikai rendszer, vagyonvédelmi és biztonsági rendszer, kártyás beléptető rendszer, telefon rendszer, kamerás megfigyelő rendszer, audio-vizuális rendszer, hő- és füstelvezető rendszer, tűzjelző rendszer, WAN hálózati rendszer
M/1/B. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 300 m2 - fürdő területén megvalósult - vízfelületű úszómedence kivitelezésére vonatkozó referencia munkát.
A fenti M/1/A-B kivitelezési igényt csak és kizárólagosan legfeljebb 2 db referenciával lehet megfeleltetni.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
b) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
c) legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
Szakemberek között az átfedés nem megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbéralap: tartalékkeret nélküli nettó ellenszolg, késedelmi kötbér (0,2 %, maximum 15%), meghiúsulási kötbér( 15 %), jótállás a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint, 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet által nemszabályozott körben 36 hónap),eseti kötbér: Vállalkozó amennyiben olyan okból, amelyért felelős az alábbi értékelési szempontok alapját képező szakmai ajánlatban foglaltakat nem teljesíti, eseti kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke nettó 100.000 Ft/vállalás. Amennyiben a kötbér összege a tartalékkeret nélküli, nettó vállalkozói díj 20%-át eléri (összességében) a Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Ajánlatkérő előleget biztosít: tartalékkeret nélküli nettó ellenszolg. 20 %-a. Tartalékkeret max.: nettó 154.783.550 FT
Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK konzultációt nem tart. AK helyszíni bejárást tart 2019. augusztus 21. napján a teljesítés helyszínén 10:00 órától
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
10. FAKSZ: Bartalis Irén (szám:00778)
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
14. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkezőszakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljesidőtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
15. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 300 000 000 HUF/év és 30 000000 HUF/káresemény mértékű építési-, szerelési CAR rendszerű felelősségbiztosítást kötni, avagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.
16. Részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy az elvégzendő kivitelezési munkák részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek, továbbá az elvégzendő feladatok jellege nem engedik meg, hogy egyidejűleg több vállalkozó által történjen a feladat ellátása. A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, a megvalósítani kívánt beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné.
17. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában cégszerűen aláírva, továbbá az árazott költségvetést be kell nyújtania szerkeszthető .xls formátumban is.
18. A IV.2.6) pontban 2 hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
Kiegészítés a felhívás III.2.2) pontjához: Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint(HUF). Részszámlázásbiztosított 8 db számla (1.sz::30%,7 sz. x10% ) + a tartalékkeret lehívásáról különszámla Forrás: állami támogatás int:100%, szállítói finanszírozással nem érintett. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(2) (5)- (8) bekezdései, a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32/A-B.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és(2) bekezdés. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Kiegészítés a felhívás VI.3) pontjához:
19.AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes eljárást folytat le figyelemmel arra, hogy forrás átcsoportosításra vonatkozó igényt nyújtott be támogatást nyújtó szervezet felé, mely esetben szerződés hatályba lépésének a feltétele a Kormány erre vonatkozó jóváhagyó döntése.
20.A benyújtott ajánlat az alábbi esetekben érvénytelen:
a) ha az ajánlattevő valamelyik 2.1.-2.2. értékelési szempontok szerinti tartalmi elem tekintetében nem tesz megajánlást, ajánlata vállalást/bemutatást nem tartalmaz (teljes figyelmen kívül hagyást követ el), abban az esetben az ajánlata érvényesként nem értékelhető, az ilyen eset érvénytelenséget eredményez;
b) ha a vállalás, bármelyik 2.1.-2.2. értékelési szempontok szerinti tartalmi elem esetében nem felel meg a jogszabályoknak, valamint a jelen dokumentációban, annak műszaki mellékleteiben, tervdokumentációban, illetve a kiadott szerződéstervezetben, annak mellékleteiben foglalt feltételeknek egyértelműen megállapíthatóan ellentmond.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az a) és b) pontban foglaltakat ajánlatkérő olyan jelentős, nem egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának tekinti, amely hiánypótlás keretében nem pótolható vagy javítható.
Abban az esetben, ha az ajánlat valamennyi értékelésre kerülő tartalmi elemre tartalmaz valamilyen vállalást, akkor ajánlata értékelésre kerül. Ha az értékelés keretében a bírálóbizottság azt állapítja meg, hogy valamely megajánlás „nem teljeskörű” vagy „nem maradéktalan”, emiatt pontszámlevonást fognak eszközölni. A viszonyítás alapja, amelyhez képest a megállapítást teszik, a dokumentáció műszaki leírása, az árazatlan költségvetési kiírás, illetve a szerződéstervezet, továbbá a feladat elvégzésére vonatkozó jogszabályi előírások. A dokumentáció műszaki leírását az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátott tervek, azokhoz tartozó szöveges műszaki leírások és kiadott hatósági engedélyek, határozatok képezik. A feladat elvégzésére irányadó jogszabályok, amelyeket ajánlatkérő az értékelés során figyelembe vesz: Étv., 191/2009. Korm.rendelet, 266/2013. Korm.rendelet, 4/2002. SzCsM-EÜM együttes rendelet, 45/2004. BM-KvKM együttes rendelet.
21. AK a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák