Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/156
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.08.13.
Iktatószám: 15124/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
Telefon: +36 306274849
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IMM bontás, restaurálás (1418)
Hivatkozási szám: EKR001192702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciójához kapcsolódó bontási és restaurálási feladatok vállalkozási szerződés keretében a rekonstrukció I. ütemeként
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 40208107591 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IMM bontás, restaurálás (1418)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45111100-9
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45260000-7
45262690-4
45310000-3
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IX. kerület 36862 helyrajzi számon, természetben a 1093 Budapest, Üllői út 33-37. szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Múzeum alapterülete: 18507 nm.
1. Bontási munkák -.
a. Főépületen kívüli, toldalék épületek és belső udvari bontások - 5889 lm3, 21 méter magas kémény bontása
b. Gépészeti és elektromos rendszereket érintő bontások
c. Belső, nem teherhordó válaszfalakat érintő bontások- 707m2
A bontási feladatok a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, csak a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A bontási munkákra vonatkozó előírások, technológiai és műszaki iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.
2. Meglévő épület alapozásának megerősítéséhez kapcsolódó munkák
3.
a. Meglévő épület alapozásának Jet grouing megerősítése (7050 fm)
b. Meglévő alaplemez szilárdságnövelése injektálással (főbejárat és előcsarnok alatt)
Meglévő épület alapozásának megerősítéséhez kapcsolódó munkák a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, csak a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A jet groutingos alapmegerősítésre és bontási munkákra vonatkozó előírások, technológiai és műszaki iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.
3. Restaurátori munkarészek
A teljes restaurátor munkarész és feladatok a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A restaurátori munkákra vonatkozó előírások, technológiai iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.
A restaurátor munkarészek elvégzésére a kiírásban időbeli megosztás vonatkozik, azok megvalósíthatóságának függvényében, az egyéb kivitelezési feladatokkal összhangban.
A restaurátor szakági munkarészek az alábbiak:
1. Díszítőfestő
2. Dísztégla
3. Fa
4. Fém
5. Gipsz
6. Kerámia
7. Kő
8. Műkő
9. Terrazzo
10. Üveg
11. Vakolat
12. Kerámia gyártástechnológia
A restaurálási feladatok magába foglalják:
1. Vizsgálat
2. Szükséges bontás a restauráláshoz
3. Restaurálás érdekében történő elszállítás adott esetben. Nyertes ajánlattevő köteles az elszállított elemeket a restaurálás teljes időtartama alatt, illetve azt követően a visszahelyezésig megfelelő körülmények között tárolni zárt raktárban, az adott műemléki elem anyagjellemzőinek megfelelően oly módon, hogy az elemekben károsodás ne következzen be.
4. Restaurálást követően visszahelyezés. A visszahelyezés teljesítésének kezdete jelen időpontban még nem ismert, figyelemmel arra, hogy a visszahelyezés függ a nagyrekonstrukciós munkálatok elvégzésétől. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a visszahelyezés időigénye 800 munkanap.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra.
A felhívás II.2.7. pontjában rögzített meghosszabbítás idejére ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a „Raktározás” fülön, a „H” oszlopban megadott nettó havi átalánydíjat fizeti tárolási díjként a tárolás idejére. Ezen összegnek tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely a tároláshoz kapcsolódik, abból fakad, különösen:tárolás, szállítás, állagmegóvás, visszaszállítás, stb. költségeket
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap, max: 60 hónap) 10
2 3. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap, max: 60 hónap)  10
3 4. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.6 pontjában bemutatott) szakembernek a végzettség birtokában szerzett releváns (restaurátori) szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap max: 60 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.7. pontjában meghatározott meghosszabbítás idejére – mint opció – megrendelésre kerül a restaurálási elemek tárolása a visszahelyezés idejéig.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott teljesítési időtartam a munkaterület átadásától kezdődik.
A teljesítési határidő von. AK az alábbiakat rögzíti:
A munkaterület átadásától számított 16 hónap áll nyertes AT rendelkezésére az alábbi feladatok elvégzésére:bontás, jetgrouting, meglévő alaplemez megerősítés, restaurációs elemek bontása.
A munkaterület átadásától számított 60 hónap áll rendelkezésére a nyertesnek a restaurálási feladatok elvégzésére (beleértve a gyártást és a visszahelyezést is). Amennyiben a visszahelyezés a 60 hónapos teljesítési határidőben azért nem teljesíthető, mert a visszahelyezés nem lehetséges a nagyrekonstrukciós kivitelezés előrehaladása miatt – úgy további legfeljebb 24 hónappal a szerződés meghosszabbítható. Ebben az esetben a meghosszabbított teljesítési határidőt legkésőbb 60 nappal a 60 hónap lejárta előtt AK írásban jelzi a nyertes AT-nek.
A felhívás VI.3) p. 1. folytatása:
19. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit
- ajánlattevőként, v.
- olyan gazd. szereplőként, amelynek a kapacitására kíván AT az alk. feltételeknek megfelelni aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ell. aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jog. kötelezettségvállaló(k) esetében az erre von., a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghat. is csatolni szükséges. Amennyiben AT nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett e-aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címp. szükséges arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget) rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:név, sorszám, érvényesség kezdete, érvényesség vége
20. Az EKR-ben e. úton tett nyil. tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó GSZ esetében a GSZ képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az AK szervezet vagy GSZ részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött e. űrlapot e vélelem alapján a GSZ eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
21. Az EKR-ben e. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, valamint az alk. igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott GSZ kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) bek. szerinti egyetemleges felelősségét.
22.Az ajánlatnak tart. kell különösen az AT kif. nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra von.
23.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) be. szerinti információkat. A felolvasólapon (EKR űrlap) az árazott költségvetés szerinti összesített nettó ajánlati ár kerül feltüntetésre.
24. Foly. lévő vált.bej. eljárás esetében az AT - az EKR felületen űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köt. csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT von. vált.bej. eljárás nincs folyamatban, az erre von. nemleges tartalmú nyil.csatolása kötelező.
25. Az ajánlat részeként csatolandó az árazott költségvetés (excel formátumban is), amelyet AK szakmai ajánlatnak tekint. AT köteles nyil. az ajánlatában, hogy a restauráláshoz szüks. gyártandó elemek gyártása mennyi időt vesz igénybe.
26. AK alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
27. FAKSZ: Barabás Áron (00961)
28. AK a tárgyi eljárást a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételes közbesz. eljárásként indítja meg. Erre figyelemmel AK az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) p. alapján eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eredményhirdetés időpontjáig megszületett döntés alapján a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott AT megajánlásához szükséges mértékben AKnem kap költségvetési támogatást. Amennyiben az eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés arról, hogy AK kap-e költségvetési támogatást a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott AT megajánlásához szükséges mértékben, úgy AK a megkötendő szerződésben felfüggesztő feltételként köti a nyertes ajánlattevő ajánlatához szükséges mértékű költségvetési támogatás biztosítását.
29. AK a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja- különös tekintettel az épület páratlan műemléki jelentőségére- , amelynek indoka, hogy az ellátandó feladatok műszakilag egy egységet képeznek, illetve a felelősség nem szétosztható.
Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Az épület későbbi biztonságos üzemeltetése és működése is íly módon biztosítható.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 234 - 576750
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: IMM bontás, restaurálás (1418)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL) www.swietelskymagyarorszag.hu
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40208107591
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Őrzés-védelem, Felvonulási létesítmények, Konténer bérlés, Mobil WC bérlés, C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése, Előkészítő részfeladatok, Területelőkészítési munkák, Beléptető rendszer telepítésének feladatai, Minőségbiztosítási feladatok, Munkavédelmi koordinációs feladatok, Műszaki szaktanácsadás, műszaki irányítás, építésszervezési feladatok,
Hulladékgazdálkodás, Hulladék elszállítási feladatok, Bontási munkák, Bontási törmelék feldolgozása, elszállítása, Organizáció feladatai, Ideiglenes energiahálózat feladatai,Monitoring, mélyépítési, szerkezetépítési feladatok, Ideiglenes munkák feladatai, Ideiglenes kerítés készítése-bontása, Állványozási munkák, Daruzási munkák, Geodéziai feladatok
Téliesítés feladatai, Talajmechanikai fúrások elvégzésének feladatai, Közterületfoglalás részfeladatai, Ipari alpinista munkák feladatai, CPT szondázás mélyépítés technológiai tervezéséhez és talajmechanikai szakvélemény kiegészítésének feladatai
Régészeti munkák feladatai, Régészeti szakfelügyelet biztosításának feladatai, Csapadékvíz elvezetése, Villámvédelmi munkák feladatai, Ideiglenes tűzivízhálózat kiépítésének feladatai, Alapozás, földmunka feladatai, Alapmegerősítés feladatai, Díszítőfestő restaurátori feladatok ellátása, Farestaurátori feladatok ellátása, Fémrestaurátori feladatok ellátása, Kőszobrász-restaurátori feladatok ellátása, Műkő restaurálási munkák, Műemléki épületkutatói feladatok ellátása, Műemléki érték dokumentálási feladatok ellátása, Műemléki mozaik, terazzo, műemléki hideg padlóburkolatok restaurátori feladatainak ellátása, Üvegrestaurátori feladatok ellátása, Gipsz díszítőszobrász restaurálási feladatok ellátása, Vakolat díszítőszobrászat restaurálási feladatainak ellátása, Kerámia - homlokzati elemek, lanterna, szobor, tetőcserép - restaurálási feladatok ellátása
Dísztégla restaurátori munkák feladatai, Kibontott, restaurált vagy újragyártott műemlék épületelemek raktározásainak feladatai, Restaurátori munkarészhez kapcsolódó csomagolási, szállítási feladatok ellátása, Épületgépészeti munkák
Erősáramú és gyengeáramú elektromos munkák, Műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatok elvégzése
Átadási dokumentáció elkészítésének feladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes közös ajánlattevők neve: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 217.
Adószáma: 25308673207
Nyertes közös ajánlattevők neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.
Adószáma: 14300327244
További ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.
Székhelye: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.
Adószáma: 13240567242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)