Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/152
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.08.08.
Iktatószám: 15167/2019
CPV Kód: 45212350-4
Ajánlatkérő: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Népház u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Grónay Andrea Mária
Telefon: 34/515-700/341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú „A Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212350-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú „A Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 71245000-7
45262690-4
45453100-8
45454100-5
45262700-8
45350000-5
45313100-5
45312100-8
45112712-9
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Népház u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében a Tatabánya 2138 helyrajzi számú, 11405 műemléki törzsszámú, 2800 Tatabánya, Népház u. 7. sz. alatt
található „Tulipános ház” (egykori bányatiszti kaszinó épület) turisztikai célú felújításához kapcsolódó kivitelei tervek elkészítése
és a kivitelezési munkák elvégzése a műszaki dokumentációban (tenderterv) foglaltak alapján, a szerződéstervezet
rendelkezéseinek megfelelően.
A műemlék épületet az örökségvédelmi előírásoknak és szempontoknak, továbbá az építéstörténeti tudományos
dokumentációban, restaurálási tervben megállapítottaknak, a megőrzésre és fenntartásra vonatkozó szakértői javaslatoknak
megfelelően szükséges helyreállítani és felújítani.
Az épület három hasznos szinttel rendelkezik:
- alagsor (1116,53 m2),
- földszint (1022,71 m2),
- emelet (744,24 m2).
Az épület hasznos alapterülete összesen 2883,48 m2. A felújítás során sor kerül utólagos ráépítések, beépítések visszabontására,
így a végső hasznos alapterület 2454,09 m2 lesz. A vállalkozó feladatát képezi a kiviteli tervek elkészítése az Ajánlatkérővel
együttműködve (szakaszos tervszolgáltatás lehetséges), majd az Ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján a
kivitelezési munkák elvégzése.
A főbb építési tevékenységek:
- az épület teljes körű, minden alapszakágat (tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági) tartalmazó
műemlékvédelmi elveknek megfelelő felújítása,
- az épület teljes szárazsági követelményt biztos ító utólagos vízszigetelésének elkészítése, amely során 250 m2
falkeresztmetszetű meglévő teherhordó fal utólagos aktív talajnedvesség elleni falszigetelését kell elkészíteni a kapcsolódó
lábazati és padló szigetelési munkákkal együtt,
- kavics leterhelésű lapostető felújítása a meglé vő teljes rétegrend elbontásával, új lejtésképzéssel, hőszigeteléssel és
csapadékvíz elleni szigeteléssel, teljes rétegrend kiépítésével együtt: 345 m2 alapterületen,
- restaurálás az építési engedély alapján: műkő-, fa-, fém- és festő-restaurátori munkák és homlokzati sgrafitó díszek
restaurálása
- gépészeti, e lektromos (erősáram, gyengeáram), tűzvédelmi szerelés,
- akadálymentesítés,
- lift beépítés,
- burkolt felüle tek kialakítása és
- kertészeti rekonstrukciós munk ák elvégzése 5173 m2 alapterületen: tereprendezés, kerítés építés, támfal építés és
rekonstrukció, tereplépcső rekonstrukció, út, járda és térburkolat építés, kerti bútor elhelyezés, térvilágítás szerelés, öntözési
lehetőség kiépítés, növénytelepítés és növénykezelés, füvesítés.
A nyertes ajánlattevő tervezési és kivitelezési feladataira vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2018 / 9735 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú, „A Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1349678961
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212350-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak: 45262690-4
45453100-8
45454100-5
45262700-8
45350000-5
45313100-5
45312100-8
45112712-9
45316100-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Népház u. 7.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében a Tatabánya 2138 helyrajzi számú, 11405 műemléki törzsszámú, 2800 Tatabánya,
Népház u. 7. sz. alatt
található „Tulipános ház” (egykori bányatiszti kaszinó épület) turisztikai célú felújításához
kapcsolódó kivitelei tervek elkészítése
és a kivitelezési munkák elvégzése a műszaki dokumentációban (tenderterv) foglaltak alapján, a
szerződéstervezet
rendelkezéseinek megfelelően.
A műemlék épületet az örökségvédelmi előírásoknak és szempontoknak, továbbá az építéstörténeti
tudományos
dokumentációban, restaurálási tervben megállapítottaknak, a megőrzésre és fenntartásra
vonatkozó szakértői javaslatoknak
megfelelően szükséges helyreállítani és felújítani.
Az épület három hasznos szinttel rendelkezik:
- alagsor (1116,53 m2),
- földszint (1022,71 m2),
- emelet (744,24 m2).
Az épület hasznos alapterülete összesen 2883,48 m2. A felújítás során sor kerül utólagos ráépítések,
beépítések visszabontására,
így a végső hasznos alapterület 2454,09 m2 lesz. A vállalkozó feladatát képezi a kiviteli tervek
elkészítése az Ajánlatkérővel
együttműködve (szakaszos tervszolgáltatás lehetséges), majd az Ajánlatkérő által jóváhagyott
kiviteli tervek alapján a
kivitelezési munkák elvégzése.
A főbb építési tevékenységek:
- az épület teljes körű, minden alapszakágat (tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti,
épületvillamossági) tartalmazó
műemlékvédelmi elveknek megfelelő felújítása,
- az épület teljes szárazsági követelményt biztos ító utólagos vízszigetelésének elkészítése, amely
során 250 m2
falkeresztmetszetű meglévő teherhordó fal utólagos aktív talajnedvesség elleni falszigetelését kell
elkészíteni a kapcsolódó
lábazati és padló szigetelési munkákkal együtt,
- kavics leterhelésű lapostető felújítása a meglé vő teljes rétegrend elbontásával, új
lejtésképzéssel, hőszigeteléssel és
csapadékvíz elleni szigeteléssel, teljes rétegrend kiépítésével együtt: 345 m2 alapterületen,
- restaurálás az építési engedély alapján: műkő-, fa-, fém- és festő-restaurátori munkák és
5
homlokzati sgrafitó díszek
restaurálása
- gépészeti, e lektromos (erősáram, gyengeáram), tűzvédelmi szerelés,
- akadálymentesítés,
- lift beépítés,
- burkolt felüle tek kialakítása és
- kertészeti rekonstrukciós munk ák elvégzése 5173 m2 alapterületen: tereprendezés, kerítés építés,
támfal építés és
rekonstrukció, tereplépcső rekonstrukció, út, járda és térburkolat építés, kerti bútor elhelyezés,
térvilágítás szerelés, öntözési
lehetőség kiépítés, növénytelepítés és növénykezelés, füvesítés.
A nyertes ajánlattevő tervezési és kivitelezési feladataira vonatkozó műszaki leírást részletesen a
közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1349678961
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítást megelőzően:
"IV.1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének napja: aminek legkésőbbi határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap."

A szerződésmódosítás követően:
„IV.1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének napja: aminek legkésőbbi határideje: 2019. október 1.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja
Jelen módosítás indoka:
A Szerződés szerinti tervezési feladatok a fedélszék és a fafödém faanyagvédelmi, és az arra épülő statikai tervek felülvizsgálatára terjedt ki, az egyéb épületszerkezeteket érintő esetleges gombakárosítók jelenlétére a Szerződés nem tett utalást. A Vállalkozó által 2018. augusztusában készíttetett faanyagvédelmi szakvélemény a fa szerkezeteken felül a színpad feletti, V. traktus hátsó falában a faszerkezeteken felül a fal felületén is könnyező házigomba leszáradt termőtestmaradványait mutatta ki. Az eltávolított sárgerenda körüli falszakasz feltárása során a gombafertőzöttség nagy kiterjedésére derült fény. Az érintett falszakasz gombamentesítési munkái az időjárási körülményekre tekintettel nem voltak azonnal elvégezhetőek, azok a szerződés módosításának időpontjában is folyamatban voltak. A fenti, a szerződés megkötésének időpontjában kellő gondosság mellett előre nem látható körülményekből kifolyólag a Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésében az épület mintegy 35-40%-át érintő területen akadályoztatva volt, melyre tekintettel a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1349678961 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1349678961 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben