Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/171
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.03.
Iktatószám: 15842/2020
CPV Kód: 45247110-4
Ajánlatkérő: Cegléd Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Cegléd város közigazgatási területén belül 1. rész esetén: Hrsz.: Cegléd 1944; 1897; 1844; 1803; 1786; 1801; 1804; 1817; 1832;1843; 1859; 1874; 1933;Cegléd város közigazgatási területén belül 2.rész esetén: Hrsz.: Cegléd 1328; 1329,1331; 1320; 1332/8; 1332/9; 1332/5; 1122; 1110; 1049; 1323/11,1188,1643/1; 1643/2; 1635/1; 1635/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46611024
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gujka Attila
Telefon: +36 53511429
E-mail: gujka.attila@cegledph.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cegled.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000449692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247110-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Határozott idejű szerződés keretei között Cegléd közigazgatási területén a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települései vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" elnevezésű pályázat keretei között az Ajánlatkérő a „C-II jelű csatorna rekonstrukciója” munkáit és a „C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása” munkáit kívánja elvégeztetni.A Cigányszéki csatornához kapcsolódó fejlesztések felsorolása:
1./ Cigányszéki csatorna 4+548 – 6+110 közötti szelvényekben csatorna átereszekkel és
meglévő burkolatokkal nem érintett szakaszainak fenékkotrása, vízelvezető képességének
javítása ( Fenékkotrás 1078 fm hosszon, valamint 6+110 végszelvényben fenékküszöb
rendezés ).
2./ Meglévő belvíztározó tó rekonstrukciója, felújítása.
3./ Belvíztározóhoz kapcsolódó árokrendszer és kapcsolódó műtárgy rekonstrukciója.
4./ Malomtó széli árokrendszer rekonstrukciója, becsatlakozó utcák bekötése.
5./ Mező utca csapadékvíz elvezetésének javítása (Cegléd belterület 1188 hrsz.).
6./ Szűcs telep „C2”-es főgyűjtő csatornájának rekonstrukciója, becsatlakozó utcák bekötése.
Az 1. rész esetében részletesebben az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
„C-II jelű csatorna rekonstrukciója”
Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztáshoz: 416 m2; Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése: 766 fm; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel: 102 m; Munkaárok dúcolása és bontása: 204 m2; Víztelenítés: 504 ó
További részletezés a Közbeszerzési Dokumentációban található.
A 2. rész esetében részletesebben az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
„C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása”
Cegléd belterület C-III. jelű Tesco burkolt és földmedrű csatorna:
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig: 60 m2; Víztelenítés: 245 ó; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztáshoz: 7 m2; 40x40x6 mederlapokból épített csatorna roncsolásmentes bontása: 146,6 m2; Rézsű- és mederburkolat; burkolat készítése előregyártott mederlapokból:183,25 m2
Cegléd belterület C-III. jelű csatornához csatlakozó tározó:
Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval: 672 ó; Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval: 672 ó; Földkitermelés tó fenekén és rézsűben vagy depóniakészítés tömörítés nélkül: 407,212 m3; Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések bontása: 216 m3; Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével: 475 m2
Cegléd belterület C-III-2-3. jelű csatorna:
Védőkorlát készítése gyalogos forgalom részére az ároképítési munkák idejére: 85 m; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztásához: 5 m2; Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 20/30/30 árok- és mederburkoló elem: 85 m;
Cegléd belterület C-III-2-1. és C-III-2-2. jelű csatorna Mező utca:
Védőkorlát készítése gyalogosok részére: 1000 m; Fejtett föld elszállítása, 1 km-en belül, Önkormányzat által kijelölt ingatlanra: 318,26 m3; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből: 202 m; Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel: 54 m; Előregyártott kör alakú lombfogórács elhelyezése: 2 db; Monolit vasbeton támfal készítése, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsból: 90 db; Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel: 717,6 m; Útátvágás, d315 KG-PVC csatornacső részére: 64 m;
Cegléd belterület C-III. jelű Sportközpont csatorna:
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig: 681 m2; Víztelenítés 550 ó; Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval: 476 ó; Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével: 1120 m2; Nagyszelvényű árok kotrása: 2790 m2; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztáshoz: 285 m2; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel: 131 m; Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel: 486,28 m; Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése: 126,2 m; Útátvágás aszfaltozott kapubejáróknál: 107 m; Útátvágás, d315 KG-PVC csatornacső részére: 68 m; Belvíz szivattyú telepítése, 17000 l/perc, 22 m: 1 db; Szivattyú tartozékok elhelyezése és bekötése: 1 tétel; Aszfalt út helyreállítása: 108,8 m3; Kerékpárútkorlát készítése, külön tételben kiírt betonalappal: 114 m;
Cigányszéki belvízelvezető csatorna kotrása:
Víztelenítés: 174 ó; Nagyszelvényű árok kotrása, gépi erővel: 441 m3; Meglévő átereszek tisztító mosatása: 35 m; Nádkaszálás földmedrű csatornában és rézsűn, kézi erővel, nagyszelvényű csatornában: 11200 m2; Fejtett föld tolása és elteregetése: 746,6 m3
További részletezés a Közbeszerzési Dokumentációban található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 227935082 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „C-II jelű csatorna rekonstrukciója”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Cegléd város közigazgatási területén belül
1. rész esetén: Hrsz.: Cegléd 1944; 1897; 1844; 1803; 1786; 1801; 1804; 1817; 1832;1843; 1859; 1874; 1933
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határozott idejű szerződés keretei között Cegléd közigazgatási területén a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települései vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" elnevezésű pályázat keretei között az Ajánlatkérő a „C-II jelű csatorna rekonstrukciója” munkáit kívánja elvégeztetni.A Cigányszéki csatornához kapcsolódó fejlesztések felsorolása:
Az 1. rész esetében részletesebben az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
„C-II jelű csatorna rekonstrukciója”
(Hrsz.: Cegléd 1944; 1897; 1844; 1803; 1786; 1801; 1804; 1817; 1832;1843; 1859; 1874; 1933)
Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztáshoz: 416 m2; Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése: 766 fm; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel: 102 m; Munkaárok dúcolása és bontása: 204 m2; Víztelenítés: 504 ó
További részletezés a Közbeszerzési Dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számított 36 hónapot meghaladóan (max. 24 hó) 10
2 3.Jótállási biztosíték mértéke (a nettó összeg minimum 2 %-a, az 5 % feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre) 10
3 4.Hány napon belül kezdi meg ajánlattevő a bejelentés időpontjától számítva az élet- vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében a javítást a bejelentéstől számítva a jótállási idő alatt? (nap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, az Ajánlatkérő az eljárásban a közbeszerzési dokumentáció részeként csatolja a műszaki-szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását is. Ajánlatkérő valamennyi előírását és
feltételét az ajánlati felhíváson és a közbeszerzési dokumentáció együttesen tartalmazzák és alkotják, és az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: „C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Cegléd város közigazgatási területén belül
2.rész esetén: Hrsz.: Cegléd 1328; 1329,1331; 1320; 1332/8; 1332/9; 1332/5; 1122; 1110; 1049; 1323/11,1188,1643/1; 1643/2; 1635/1; 1635/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határozott idejű szerződés keretei között Cegléd közigazgatási területén a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települései vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" elnevezésű pályázat keretei között az Ajánlatkérő a „C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása” munkáit kívánja elvégeztetni.A Cigányszéki csatornához kapcsolódó fejlesztések felsorolása:
1./ Cigányszéki csatorna 4+548 – 6+110 közötti szelvényekben csatorna átereszekkel és
meglévő burkolatokkal nem érintett szakaszainak fenékkotrása, vízelvezető képességének
javítása ( Fenékkotrás 1078 fm hosszon, valamint 6+110 végszelvényben fenékküszöb
rendezés ).
2./ Meglévő belvíztározó tó rekonstrukciója, felújítása.
3./ Belvíztározóhoz kapcsolódó árokrendszer és kapcsolódó műtárgy rekonstrukciója.
4./ Malomtó széli árokrendszer rekonstrukciója, becsatlakozó utcák bekötése.
5./ Mező utca csapadékvíz elvezetésének javítása (Cegléd belterület 1188 hrsz.).
6./ Szűcs telep „C2”-es főgyűjtő csatornájának rekonstrukciója, becsatlakozó utcák bekötése.
A 2. rész esetében részletesebben az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
„C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása”
Cegléd belterület C-III. jelű Tesco burkolt és földmedrű csatorna:
(Hrsz.: Cegléd 1328; 1329)
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig: 60 m2; Víztelenítés: 245 ó; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztáshoz: 7 m2; 40x40x6 mederlapokból épített csatorna roncsolásmentes bontása: 146,6 m2; Rézsű- és mederburkolat; burkolat készítése előregyártott mederlapokból:183,25 m2
Cegléd belterület C-III. jelű csatornához csatlakozó tározó:
(Hrsz.: Cegléd 1328; 1329)
Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval: 672 ó; Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval: 672 ó; Földkitermelés tó fenekén és rézsűben vagy depóniakészítés tömörítés nélkül: 407,212 m3; Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések bontása: 216 m3; Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével: 475 m2
Cegléd belterület C-III-2-3. jelű csatorna:
(Hrsz.: 1331; 1320; 1332/8; 1332/9; 1332/5; 1122; 1110; 1049; 1323/11)
Védőkorlát készítése gyalogos forgalom részére az ároképítési munkák idejére: 85 m; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztásához: 5 m2; Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 20/30/30 árok- és mederburkoló elem: 85 m;
Cegléd belterület C-III-2-1. és C-III-2-2. jelű csatorna Mező utca:
(Hrsz.: Cegléd 1188)
Védőkorlát készítése gyalogosok részére: 1000 m; Fejtett föld elszállítása, 1 km-en belül, Önkormányzat által kijelölt ingatlanra: 318,26 m3; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből: 202 m; Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel: 54 m; Előregyártott kör alakú lombfogórács elhelyezése: 2 db; Monolit vasbeton támfal készítése, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsból: 90 db; Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel: 717,6 m; Útátvágás, d315 KG-PVC csatornacső részére: 64 m;
Cegléd belterület C-III. jelű Sportközpont csatorna:
(Hrsz.: 1331; 1320; 1332/8; 1332/9; 1332/5; 1122; 1110; 1049; 1323/11)
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig: 681 m2; Víztelenítés 550 ó; Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval: 476 ó; Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével: 1120 m2; Nagyszelvényű árok kotrása: 2790 m2; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztáshoz: 285 m2; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel: 131 m; Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel: 486,28 m; Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése: 126,2 m; Útátvágás aszfaltozott kapubejáróknál: 107 m; Útátvágás, d315 KG-PVC csatornacső részére: 68 m; Belvíz szivattyú telepítése, 17000 l/perc, 22 m: 1 db; Szivattyú tartozékok elhelyezése és bekötése: 1 tétel; Aszfalt út helyreállítása: 108,8 m3; Kerékpárútkorlát készítése, külön tételben kiírt betonalappal: 114 m;

Cigányszéki belvízelvezető csatorna kotrása:
(Hrsz.: 1643/1; 1643/2; 1635/1; 1635/2)
Víztelenítés: 174 ó; Nagyszelvényű árok kotrása, gépi erővel: 441 m3; Meglévő átereszek tisztító mosatása: 35 m; Nádkaszálás földmedrű csatornában és rézsűn, kézi erővel, nagyszelvényű csatornában: 11200 m2; Fejtett föld tolása és elteregetése: 746,6 m3

További részletezés a Közbeszerzési Dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számított 36 hónapot meghaladóan (max. 24 hó) 10
2 3.Jótállási biztosíték mértéke (a nettó összeg minimum 2 %-a, az 5 % feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre) 10
3 4.Hány napon belül kezdi meg ajánlattevő a bejelentés időpontjától számítva az élet- vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében a javítást a bejelentéstől számítva a jótállási idő alatt? (nap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, az Ajánlatkérő az eljárásban a közbeszerzési dokumentáció részeként csatolja a műszaki-szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását is. Ajánlatkérő valamennyi előírását és
feltételét az ajánlati felhíváson és a közbeszerzési dokumentáció együttesen tartalmazzák és alkotják, és az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „C-II jelű csatorna rekonstrukciója”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: info@elastic91.hu
Telefon: +36 305977621
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10551150243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56841741
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55076857
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunkák, talajvíz süllyesztés, csapadékvíz építési munkák, elektromos munkák, forgalomtechnika, aszfaltozási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ékisz Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64929785
Postai cím: Kiskőrösi Út 16
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11024893203

Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10551150243

Hivatalos név: Talpid Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48276580
Postai cím: Vasút Út 55
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23055678213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: info@elastic91.hu
Telefon: +36 305977621
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10551150243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 190444079
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 172858225
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunkák, talajvíz süllyesztés, csapadékvíz építési munkák, elektromos munkák, forgalomtechnika, aszfaltozási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ékisz Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64929785
Postai cím: Kiskőrösi Út 16
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11024893203

Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10551150243

Hivatalos név: Talpid Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48276580
Postai cím: Vasút Út 55
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23055678213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők 1. rész:
1. Ajánlattevő neve: Ékisz Építőipari Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét Kiskőrösi Út 16
2. Ajánlattevő neve: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1095 Budapest Ipar utca 2/B
3. Ajánlattevő neve: Talpid Mélyépítő Kft.
Székhelye: 2740 Abony Vasút Út 55

Ajánlattevők 2. rész:
1. Ajánlattevő neve: Ékisz Építőipari Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét Kiskőrösi Út 16
2. Ajánlattevő neve: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1095 Budapest Ipar utca 2/B
3. Ajánlattevő neve: Talpid Mélyépítő Kft.
Székhelye: 2740 Abony Vasút Út 55
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges