Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.13.
Iktatószám:16033/2018
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Martonvásár Város Önkormányzata;Gyúró Község Önkormányzata;Tordas Község Önkormányzata;Ráckeresztúr Község Önkormányzat;Pincehely Nagyközség Önkormányzata;Tapolca Város Önkormányzata;Báta Község Önkormányzata;Bátaszék Város Önkormányzata
Teljesítés helye:a felhívás 1-2) pontjában feltüntetett Ajánlatkérők címei, illetve az egyes rendezvények helyszínei, adott esetben a Támogatási szerződésben konzorciumvezető Kedvezményezett, az NFP Nemzeti Fejlesztési NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KEIOK Kft.
Ajánlatkérő típusa:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós projektek felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Martonvásár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17367
Postai cím: Budai út 13.
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tibor polgármester
Telefon: +36 22460004
E-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu
Fax: +36 22460229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): ttp://www.martonvasar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): ttp://www.martonvasar.hu/

Hivatalos név: Gyúró Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK22056
Postai cím: Rákóczi u. 49.
Város: Gyúró
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2464
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Tóth Béla polgármester
Telefon: +36 22468509
E-mail: polgarmester@gyuro.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyuro.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gyuro.hu/

Hivatalos név: Tordas Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK20942
Postai cím: Szabadság utca 87.
Város: Tordas
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2463
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Juhász Csaba polgármester
Telefon: +36 22467502
E-mail: igazgatas@tordas.hu
Fax: +36 22467655
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tordas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tordas.hu/

Hivatalos név: Ráckeresztúr Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK22845
Postai cím: Hősök tere 20.
Város: Ráckeresztúr
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2465
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Telefon: +36 25517900
E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu
Fax: +36 25517901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://rackeresztur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://rackeresztur.hu/

Hivatalos név: Pincehely Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16559
Postai cím: Kossuth utca 81.
Város: Pincehely
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7084
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Fekete Gábor polgármester
Telefon: +36 74406947
E-mail: polghiv.pincehely@vipmail.hu
Fax: +36 74406947
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pincehely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.pincehely.hu/

Hivatalos név: Tapolca Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15916
Postai cím: Hősök tere 15.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dobó Zoltán polgármester
Telefon: +36 87511150
E-mail: polghiv@tapolca.hu
Fax: +36 87511164
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tapolca.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tapolca.hu/

Hivatalos név: Báta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25053
Postai cím: Fő utca 147.
Város: Báta
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7149
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Huszárné Lukács Rozália Anna polgármester
Telefon: +36 74490558
E-mail: telepulesfejlesztes@bata.hu
Fax: +36 74590018
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bata.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bata.hu/

Hivatalos név: Bátaszék Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18467
Postai cím: Szabadság utca 4.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr Bozsolik Róbert Zsolt polgármester
Telefon: +36 74591918
E-mail: hivatal@ bataszekph.hu
Fax: +36 74591505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bataszek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bataszek.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: európai uniós projektek felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében a „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1.)” projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00021) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés keretében a „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1.)” projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00021) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32208108 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében a „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1.)” projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00021) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU233, HU110 A teljesítés helye: a felhívás 1-2) pontjában feltüntetett Ajánlatkérők címei, illetve az egyes rendezvények helyszínei, adott esetben a Támogatási szerződésben konzorciumvezető Kedvezményezett, az NFP Nemzeti Fejlesztési NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében rendelkezésre álló támogatás összegének megfelelően a tájékoztatási tevékenység során a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” (továbbiakban: KTK2020) című dokumentum releváns előírásainak megfelelő, vonatkozó kommunikációs csomag elemeit kell megvalósítani.
A kötelezően használandó arculati elemek leírását a KTK2020 tartalmazza, a kommunikációs feladatokat a KTK2020 útmutatása szerint kell teljesíteni.
A Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” valamint a „Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok” című dokumentumok elérhetők: http://palyazat.gov.hu
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatának nem képezik részét az alábbi feladatok:
• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése;
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök az alábbiak:
Feladatok a projekt előkészítő szakaszában Mennyiség
Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése 19000 db
Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 4 db
Lakossági fórum 4 db
Feladatok a projekt megvalósítási szakaszában Mennyiség
Sajtónyilvános nyitóesemények szervezése 4 db
Sajtónyilvános mérföldkő rendezvények szervezése 8 db
A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 4 db
A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése 4 db
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 48 db
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 8 db(a projekt alatt folyamatosan)
Feladatok a projekt megvalósítását követően Mennyiség
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 4 db
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 317 db
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 4 db
A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Sajtónyilvános mérföldkő rendezvények összesített árát nettó 5 149 120,- Ft + áfa áron maximalizálja a Kbt. 77. § (1) bekezdés alábbi rendelkezése alapján: „Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.”
Tehát az 1.5. Sajtónyilvános mérföldkő rendezvények értékelési alszempont esetében az ajánlati elem nettó 5 149 120,- Ft összegnél kedvezőtlenebb nem lehet az Ajánlatkérő számára.
Ajánlattevők ennél magasabb összegű megajánlást nem tehetnek, a magasabb összegű megajánlás a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A szakmai megvalósítási terv részeként beadott költségtervben kérjük, hogy fordítsanak különös figyelmet arra, hogy a rendezvény teljes költségtervének végösszege nem haladhatja meg a fentiek szerint előírt összeg alapján az 1 db rendezvényre jutó egységárat, ami nettó 643 640,- Ft.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek arra figyelemmel kell teljesítenie a megkötésre kerülő szerződést, hogy az Ajánlatkérőnek (Kedvezményezettnek) a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében rendezvényeinek szervezése során gondoskodnia kell a környezettudatos rendezvény körülményekről, beleértve a szervezés, a helyszínválasztás, az ellátás, a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz használt eszközöket is. A projekttáblák, szórólapok készítése, a reklám- és szóró ajándékok kiválasztása során szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot.
Az Ajánlatkérő (Kedvezményezett) a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt és nem növeli a csoportokra vonatkozó előítéleteket. Ezt a teljesítés során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek is figyelembe kell vennie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakmai ajánlat - Szakmai megvalósítási terv 10
2 3. Ajánlattevő vállalja-e környezetvédelmi szempontok érvényesítését a teljesítés során (Igen/Nem, amennyiben Igen:„A” vagy „B” Vállalás) 15
3 4. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata 25
4 4.1. Az M.2.1. pontra bemutatott vezető PR menedzser szakember környezeti kommunikáció specializáció szakirányon szerzett vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezik-e (Igen/Nem) 15
5 4.2. Az M.2.2. pontra bemutatott PR asszisztens szakember Európai Unió által finanszírozott vagy társfinanszírozott projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási tevékenységek végrehajt 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: a „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1.)” projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00021)
II.2.9) További információ:
Az "1. Ajánlati ár (nettó HUF)" szempont az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése - Súlyszám: 1,00210
1.2. Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése - Súlyszám: 0,43400
1.3. Lakossági fórum - Súlyszám: 1,68780
1.4. Sajtónyilvános nyitóesemények szervezése - Súlyszám: 4,38080
1.5. Sajtónyilvános mérföldkőrendezvények szervezése - Súlyszám: 7,75970
1.6. A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése - Súlyszám: 0,43400
1.7. A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése - Súlyszám: 0,12060
1.8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan - Súlyszám: 28,93420
1.9. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése - Súlyszám: 0,72340
1.10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése - Súlyszám: 4,39170
1.11. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése - Súlyszám: 0,09550
1.12. A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése - Súlyszám: 0,03620

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés keretében a „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1.)” projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00021) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33178764
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32208108
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése részfeladatai,
projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése részfeladatai,
lakossági fórum részfeladatai,
sajtónyilvános nyitóesemények szervezése részfeladatai,
sajtónyilvános mérföldkőrendezvények szervezése részfeladatai,
a beruházás helyszínén „B” típusú tábla kihelyezése részfeladatai,
a beruházás helyszínén „C” típusú tábla kihelyezése részfeladatai,
sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése részfeladatai,
eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése részfeladatai,
a beruházás helyszínén „D” típusú tábla kihelyezése részfeladatai.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047-2-43

Hivatalos név: Perfektum PR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges