Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/23
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.01.
Iktatószám: 1606/2018
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország, Győr, 9023 Győr, Hermann Ottó u. 25., Hrsz.: 4346/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15514
Postai cím: Orgona utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 96511420
E-mail: szekely.katalin@gyorszol.hu
Fax: +36 96511656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyorszol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://vanin.hu/cikk/75/vasarcsarnok.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ludvigné Paczolay Ildikó
Telefon: +36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Orgona u. 10. tetőtér A319 iroda
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 96511420
E-mail: szekely.katalin@gyorszol.hu
Fax: +36 96511656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Győr Vásárcsarnok átépítése, valamint parkolási helyzetének rendezésére a „Zöld város kialakítása Győrben” című TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 számú, pályázat keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Győr Vásárcsarnok átépítése, valamint parkolási helyzetének rendezésére a „Zöld város kialakítása Győrben” című TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 számú, pályázat keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Győr Vásárcsarnok átépítése, valamint parkolási helyzetének rendezésére a „Zöld város kialakítása Győrben” című TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001. számú, pályázat keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45211350-7
45213141-3
45213312-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Győr, 9023 Győr, Hermann Ottó u. 25., Hrsz.: 4346/8
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A meglévő épület vázszerkezetének megtartása mellett az újonnan kialakított telektömbben a jelenlegi piac helyén, azonos alapterületen és szintszámban a jelenleg üzemelő funkciók elhelyezése, többszintes parkolóház kialakítása. A tervezett épület három funkcionális egységre tagozódik, vásárcsarnok, kereskedők utcája és parkoló lemezek. Tervezett kialakítás biztosítja ezen egységek különálló használhatóságát.
Jelenlegi bruttó alapterület:2224,67m2
Bővítés bruttó alapterület:4396,60m2
össz:6621,27m2
A kialakítandó épületegyüttes tartószerkezete vízzáró vasbetonfalakkal körbezárt, a terep alatt 1 szint mélységű pincéből és a ráépülő földszint +5 szint magasságú felépítményi részből áll:
-Földmunka: az alaptestek helyén földkiemelés történik függőleges földpartok között. Kútalapok esetében szükség szerinti megtámasztással
-Alapozás: a szerkezetek alapozása kútalapozás legalább a meglévő épületrészek alapozási mélységével azonos szintben, statikai tervek szerint
-Vasbeton szerkezetépítés: bedolgozandó beton 5214 m3 (vásárcsarnok:1088 m3 + parkolóház: 4121m3)
o Felmenő falak: pórusbeton kézi falazóelemek,szerelt válaszfalak,ill. monolit vasbeton
o Födém: monolit vasbeton ill. acél gerenda-trapéz lemez
o Lépcsők: monolit vasbeton
-Szigetelés: talajnedvesség ellen: 1 rtg. bitumenes lemez; lábazat: zárt cellás polisztirol; homlokzati hőszigetelés: 10-15 ill. 20-25cm polisztirol és ásványi szálas
-Bádogos szerkezetek: kiegészítők,szegélyek,színre bevonatolt-,(horganyzott-, majd porszórt-),síklemezből
-Külső nyílászárók: fa ill. homlokzati acél függönyfal szerkezetű. Ablakok hőszigetelt üvegezéssel (k=1,1 W/m2K). Belső ajtók: fa és acél szerkezetűek
-Homlokzat: dryvit rendszer
-Lift: 4db
-Parkoló: 294db (288 szgk + 6 tgk) +5db felszíni mozgáskorlátozott parkolóhely
-Kerékpártároló: 30db
-Napelem: 34000 Wp teljesítményű kiserőmű elhelyezése az épületen
A kivitelezést régészeti szakfelügyelet mellett kell végezni.
További információk:
-A munkaterület átadására két ütemben kerülhet sor:
o a bővítés vonatkozásában a szerződéskötést követő10 napon
o a meglévő (felújítandó) épület vonatkozásában a piac kiköltözését követően, de legkésőbb: a szerződéskötéstől számított 120 napon belül.
-A megépített parkoló lemezeknek jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkezniük legkésőbb a szerződéskötéstől számított 10 hónapon belül.
-Az elkészült épületegyüttes használatba vételének tervezett időpontja: 2019.08.01.
A TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001.sz. pályázat keretében, nem jelen eljárás ajánlatkérője által sor kerül a lehető legnagyobb zöldfelület kialakítására: a projekthez kapcsolódó határoló utcák, tereket érintő közművek cseréje, burkolatok cseréje,parkolók kialakítása,fásítás.
Nyertes ajánlattevőnek a teljesítésbe környezettervező rehabilitációs szakértőt vagy szakmérnököt (akadálymentesítési szakértő) kell bevonnia. Továbbá Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet kell készítenie.
Jelen projekthez kapcsolódóan de nem a pályázat keretében, jelen eljárás ajánlatkérője által kiírásra kerülő más közbeszerzési eljárás nyertese kivitelezésében sor kerül az ideiglenes vásárcsarnok kialakítására.
Jelen eljárás nyertese köteles ütemezését, organizációját minden tekintetben e másik beruházással összehangolni.
Részajánlattétel kizárásának indoka
A kivitelezendő épület egy egységes építmény: ugyan három funkcionális egységre tagozódik, de egy épület tömegben elhelyezve. Ez a megvalósítandó épület egységes, statikailag ill. építéstechnológiailag megbonthatatlan, közös tartószerkezettel, egységes homlokzati rendszerrel, épületgépészettel, épületvillamossággal, közműellátással. Így műszakilag, kivitelezés-technológiailag, megbonthatatlan. A munkaterület al-munkaterületekre nem osztható, az építés alatt és a megvalósítás után a felelősségek, garanciák megosztása nem lehetséges. Részletes indokolás a Dokumentációban.
A teljesítendő feladatot,a teljesítés feltételeit,elvárt módját a dokumentáció részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata 25
2 2.1. (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3) pontban.) 15
3 2.2. (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3) pontban.) 10
4 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max5 fő)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Győr Vásárcsarnok átépítése, valamint parkolási helyzetének rendezésére a „Zöld város kialakítása Győrben” című TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 számú, pályázat
II.2.14) További információ:
Becsült értéknél - II.1.5, II.2.6 pontokban - technikai érték került megadásra.
II.2.5 ponthoz:
- Pontszám 0-10-ig;
- Módszer:
o 1.é.sz.: fordított arányosítás;
o 2., 3..é.sz: egyenes arányosítás;
A 2. é.sz. tekintetében megnevezhető szakemberekre vonatkozó előírások az ajánlati dokumentáció 6.2.2.2 pont/40.oldal találhatók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási módok:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban ESPD) kell benyújtani.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót - akkor is , ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét -azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kormányrendelet előírja- feltünteti az ESPD megfelelő részeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására -amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek való megfelelés- mely szerv jogosult
A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
Építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Igazolás
az ajánlatban:
Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormányrendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Igazolás az ajánlatban:
Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. Az előírt feltételek szigorúbban a minősített ajánlattevőkre előírtaknál, az igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint váltható ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) valamennyi, az ajánlattétel időpontjában működtetett, pénzforgalmi számlájára vonatkozó, számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) nyilatkozat(ok), amiből megállapítható, hogy „a pénzforgalmi számláin az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő”. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)a) Továbbá a gazdasági szereplő nyilatkozata arról, hogy valamennyi számlavezető pénzintézményétől, valamennyi, az ajánlattétel időpontjában működtetett pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az igazolását.
P2) nyilatkozata a teljes (P2.1), valamint a beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) tevékenységből származó (P2.2) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről a felhívás feladásának napjától visszafele számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)c) Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19.§(3) szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha
P1) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a pénzforgalmi számláin az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő. (Sorba állítás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. §. 25. pont.)
P2) rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább
P2.1) 2.000.000.000,- Ft mértékű teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
P2.2) 1.500.000.000,- Ft mértékű beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt.65.§(6)).
III.1.2./P2.1) és P2.2) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
Fogalommagyarázat:
Magasépítési munka: minden olyan építési beruházási tevékenység, mely magasépítési létesítmények (Lakóépületek, Középületek, Ipari épületek, Mezőgazdasági épületek) kivitelezésére (építés, felújítás, rekonstrukció, stb.) irányul, valamennyi kapcsolódó szakági tevékenységgel együtt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormányrendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Igazolás az ajánlatban:
Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. Az előírt feltételek szigorúbban a minősített ajánlattevőkre előírtaknál, az igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint váltható ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kormányrendelet 21.§(2)a), 22.§(3)).
M2) nyilatkozata - mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat - azon szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)b)) Benyújtandók továbbá a nevezett szakemberek által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozat(ok), rendelkezésre állási nyilatkozat(ok), valamint a képzettséget igazoló dokumentum(ok). Az M2.1-2.3) alkalmassági követelmény esetében a képzettség és szakmai tapasztalat igazolására elfogadott adott esetben a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy a jogosultság elérési útvonalának megadása is.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas ajánlattevő, ha
M1) rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolt - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, alábbi szerződéssel/szerződésekkel
M1.1) amely(ek) olyan monolit vasbeton szerkezet építést is tartalmazó kivitelezési munkára vonatkozott/vonatkoztak amely(ek) keretében - összesen - legalább 3.600 m3 beton bedolgozást is végeztek;
M1.2) legalább 1 db, amely legalább bruttó 1.600 m2 alapterületű épület átépítésére és bővítésére vonatkozott.
M1.3) legalább 1 db, amely legalább 50 db parkolóhelyhez kialakított parkolás technikai rendszer szállítására és telepítésére vonatkozott.
M2) rendelkezik legalább az alábbi, teljesítésbe bevonandó szakemberekkel
M2.1) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M2.2) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M2.3) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.4) 1 fő, aki rendelkezik beton technológus szakmérnök, vagy azzal egyenértékű képzettséggel és a képzettség megszerzését követően legalább 3 éves betontechnológus szakmai tapasztalattal.
Alanyi kör:
III.1.3./M1)-M2): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))
M1): több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával is, amennyiben az egyébként valamennyi feltételnek megfelel. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb összegben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része volt legalább az előírt mértékű/értékű és tartalmú teljesítés is.
M2) Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Az előírt jogosultság meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.
Elegendő annak a gazdasági szereplőnek benyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.
Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11)).
Fogalommagyarázat:
Karakterkorlátozás miatt ajánlati dokumentáció 6.1 pontjában (32-33. oldal).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek, biztosítékok (Kbt.134.§(6)a) szerint)
Késedelmi kötbér (1%), hibás teljesítési kötbér (1%), meghiúsulási kötbér (20%).
Teljesítési biztosíték (5% - Kbt.134.§(2)), jóteljesítési biztosíték (5%) a jótállás előírt időtartamára (Kbt.134.§(3)). Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része.
Finanszírozási feltételek
Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Támogatásból, melynek támogatási intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének: 100,000000%, utófinanszírozással.
Jogszabályok:
- Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7)
- 322/2015 (X.30) Kr. 30-32/A.§
- 272/2014. (XI. 5.) Kr.
- 2007. évi CXXVII. tv
- Ptk. 6:130.§(1)-(2)
Előleg: 5%, de max 75 MFt; elszámolás 1. rész-számlában.
Számlázás: 5 rész- és 1 végszámla.
Tartalékkeret: 5%.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban (szerződés tervezet).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/05/05 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 9024 Győr Orgona u. 10. tetőtér A309 tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlati biztosíték:
Ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke: 20.000.0000,- Ft. Mód: befizetés (OTP Bank 11737007-20735216-00000000 számlára), vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény. Közös ajánlattevőknek elegendő egyszer. Lásd még Kbt.54.§(4)-(7).
2. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
3. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett alvállalkozóra.
4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint; konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.
5. Tájékozódási kötelezettség: a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§(4) szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A Kbt.73.§(4) alapján nem kell a vonatkozó információkat feltüntetni az ajánlatban, ajánlatkérő csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban foglaltak nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) szerinti követelményeknek.
6. A közbeszerzési műszaki leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor, ugyanakkor az ajánlattevő jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kormányrendelet 46.§ szerint.
7. Ajánlatkérő előírja, így az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Kbt.66.§ (6)).
8. Ajánlattevőnek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum;
b. vagy - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
9. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
10. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét. Kereskedelmi-szakmai ajánlat benyújtása elvárás.
11. Irányadó idő: A teljes jelen felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyar helyi idő (CET) szerint értendő.
12. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt - a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel - a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).
13. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
14. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lsz: 00239)
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás a VI.3) ponthoz:
15. A szerződéskötés feltétele, hogy
a. a nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) rendelkezzen a megkötendő szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább 500 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény értékű, szakmai (magasépítési kivitelezés) felelősségbiztosítással.
b. az M2.1-M2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek jogosultságának igazolása - amennyiben erre a közbeszerzési eljárás során nem került sor: az alkalmassági feltételnek való megfelelés körében az előírt jogosultságot nem, csak annak megszerzéséhez szükséges képzettséget igazoló szakemberek esetében a megnevezett szakember által az előírt kamarai jogosultság megszerzéséről szóló igazolás
c. a teljesítésben közreműködő környezettervező rehabilitációs szakértő vagy szakmérnök (akadálymentesítési szakértő) a szerződésben történő megnevezése.
d. a II.2.5 pont 3. értékelési szempontra tett vállalása szerinti hátrányos helyzetű munkavállaló(k) szerződésének, és az illetékes munkaügyi központ nyilvántartásával, regisztrációjával kapcsolatos igazolásának bemutatása.
Fentiek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
Az ajánlat II.2.5 pont szerinti elemei a szerződés részévé válnak. (Kbt.131 (2))
A nyertes ajánlattevő továbbá köteles
e. a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 15 (tizenöt) napon belül indikatív organizációs tervet és megvalósítási ütemtervet kell benyújtania, tervezett ütemezéséről, organizációjáról. A megvalósítás feltétele ezek az ajánlatkérővel egyeztetett, elfogadott formában történő véglegesítése.
A közbeszerzési dokumentumok között kiadásra kerül egy organizációs helyszínrajz az építési útvonal meghatározásával, melyet ajánlattevők figyelembe kell, hogy vegyenek.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontot.
18.Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.
19.Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje: az ajánlattételi határidő lejártának napjáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 10:00-14:00, pénteken 10:00-12:00 között a felhívás I.3) pontjában „Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó” címszó alatt megadott helyszín, az ajánlattételi határidő lejártának napján: 10:30 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívás IV.2.7 pontjában a bontásra megjelölt helyszín.
A II.2.5) pont szerinti értékelési szempontok megnevezése:
2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.1) pont szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó, tartószerkezeti átalakítási/építési munkákban szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max60 hónap)
2.2. Az ajánlattevő által a kivitelezés teljesítésébe bevonásra kerülő szakember (1fő), beépítés/elhelyezés/kivitelezés/felújítás tárgyú szerződés keretében napelem (kiserőmű) épületen történő elhelyezésében való részvétel terén szerzett gyakorlata, (db szerződés; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max3 db)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák