Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/203
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.10.
Iktatószám:16130/2017
CPV Kód:45241000-8
Ajánlatkérő:Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.
Teljesítés helye:6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; Baja 1861/8, 5646, 5655, 5656, 5657, 5662/6, 5664, 5663/2 , 5353/4, 5353/6, 5355, 5659, 5668, 5671/3, 5671/7, 5360, 5650/8, 5653, 5665, 5671/8, 5360 Hrsz. ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.01.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kikötő üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15210
Postai cím: Szentjánosi utca 12.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László, ügyvezető
Telefon: +36 79422502
E-mail: info@portofbaja.hu
Fax: +36 79422502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.portofbaja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.portofbaja.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.civilium.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma:0146
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.civilium.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.civilium.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.civilium.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.civilium.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kikötő üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az ép
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45241000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az építési-kivitelezési munkák elvégzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45241000-8
További tárgyak:45221250-9
45233120-6
45213316-1
45233161-5
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45233150-5
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45231000-5
45247130-0
45247112-8
45111290-7
45111100-9
45233250-6
45231220-3
45231300-8
45232452-5
71220000-6
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; Baja 1861/8, 5646, 5655, 5656, 5657, 5662/6, 5664, 5663/2 , 5353/4, 5353/6, 5355, 5659, 5668, 5671/3, 5671/7, 5360, 5650/8, 5653, 5665, 5671/8, 5360 Hrsz. ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség (az adatok tájékoztató jellegűek):
Tervezési előkészítési feladatok
- Létesítmény megvalósításához szükséges tervek és egyéb kapcsolódó dokumentációk elkészítése
- Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése
- Régészet
- Lőszermentesítés
- Ideiglenes létesítmények tervezése kivitelezése
- Környezeti hatásvizsgálat, klímakockázati elemzés, ökológiai állapotfelmérés (beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatásbecslést) elkészítése
- Natura 2000 nyilatkozat beszerzése
Közművek létesítése
- Térvilágítási hálózat kiépítése, védelembe helyezése: 1052 fm
- Víz és tüzivíz vezeték építése, védelembe helyezése:1337,5 fm
- Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna építése, védelembe helyezése: 795 fm
Útépítés és kapcsolódó magasépítési feladatok
- Épületbontás: 10030 légm3
- Töltés építés: 3171 m3
- Térkő burkolat építése: 7702 m2
- Aszfalt burkolat építése: 193 m3
- Cementes stabilizáció: 535 m3
Partfal építés
- Beton és cementes kötőanyagú burkolat bontása: 2248 m3
- Műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák: 1190 m3
- Cementes stabilizáció 495 m3
- CP4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 792 m3
- Aszfaltozás: 142 m3
- Földkitermelés: 9850 m3
- Földvisszatöltés és tömörítés: 10800 m3
- Csatlakozó meder kotrása: 3000 m3
- Szádfalazás: 1870 m2
- Szádfalak korrózióvédelme: 1125 m2
- Meglévő üreg kitöltése speciális talajkeverékkel: 4000 m3
- Bent maradó acél szádlemez védelem: 300 m2
- Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2
- Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2
- Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2400 m2
- Szerkezeti vasbeton gerenda készítése: 150 m3
- Vasbeton támfal készítése: 280 m3
- Rézsűburkolat készítése:445 m2
Vasútépítés
- Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2
- Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2
- Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2400 m2
- Vágány bontása kompletten 24 mh: 950 vfm
- Egyszerű kitérő bontása: 7 csop
- Átszelési kitérő bontása: 2 csop
- Felső ágyazat bontás: 1200 m3
- Alsó ágyazat bontás:970 m3
- Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű: 1 130 vfm
- Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű: 45 vfm
- Nagygépes vágányszabályozás: 3 000.0 vfm
- Sín csiszolása: 3 000 vfm
- B54-XIII típusú kitérő beépítése: 5 csop
- B54-XIV típusú kitérő beépítése: 1 csop
- Nagygépes kitérő szabályozás: 14 csop
- 48-XIII típusú, használt minősített kitérő beépítése: 2 csop
- 48-XIV típusú, használt minősített kitérő beépítése: 1 csop
- B54-XIII típusú kitérő burkolható közbensőrésszel: 1 csop
- B54-XIII típusú kitérő burkolható közbenső-, és keresztezési résszel: 1 csop
- B54-XIII típusú kitérő teljes hosszban burkolható kivitelben: 1 csop
- Vasúti távközlő vezeték építése: 970 fm
- Statikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése: 1 db
- Ürítő garat létesítése 2 db
- Anyagmozgató berendezés létesítése 2 db
- Anyagmozgató berendezés átalakítása 2 db
Kapcsolódó alépítményi és kiegészítő munkák
A használatba vételi engedélyezési eljárás(ok)hoz kapcsolódó valamennyi szükséges dokumentáció Ajánlatkérő részére történő átadása
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3)pont M/2.1)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) 10
2 III.1.3)pont M/2.2)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) 10
3 III.1.3)pont M/2.3)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) 5
4 III.1.3)pont M/2.4)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című európai uniós projekt
II.2.14) További információ:
jánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek.foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.AK külön felhívja a figyelmet Kbt.62§(1)q)pontja szerinti kizáró ok alkalmazására.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló321/2015.(X.30.)Kr. II.Fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik Kbt.62.§(1)és(2) bekezdésének hatálya alá.
AK által Kbt.69.§(4)-(6)bek.alapján kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.Kr.8.§,10.§,12.§,14.§és16.§ szakasza szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
321/2015.Kr.15.§(1)bek.alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani Kbt.62.§ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot nyújt be.
AK kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet,akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Kizáró okok tekintetében,ajánlattevő,alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet által tett nyilatkozatok,jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek.
Kbt.62.§(1)bek.b)és f)pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére ajánlattevő,alvállalkozó v. alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,amennyiben a KH a Kbt.188. §(4)bek.szerinti-v.bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság Kbt.188.§(5)bek. szerinti-jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,melyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják megbízhatóságát.
Ha a KH.a Kbt.188.§(4)bek.szerinti-v.bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság Kbt.188.§(5)bek. szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát,az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.Jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Azokban az esetekben,amelyekben 321/2015.Kr. a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke-figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra-bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá,minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,ill.az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11.§-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három - mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (tervezési és/vagy kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1 pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint P/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1Alkalmatlan az ajánlattevő,ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három-mérlegfordulónappal-lezárt üzleti évben a teljes-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele összesen nem éri el a nettó 2.000.000.000,-Ft összeget, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (tervezési és/vagy kivitelezési tevékenység) származó-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele összesen nem éri el a nettó 1.500.000.000,-Ft összeget.
III.1.1)folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
321/2015.Kr.1.§(1)szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.Kr. II.Fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel Kbt.65.§-a alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri a formanyomtatvány IV.részében szereplő részletes információk megadását.
Kbt.69.§(4)-(8)bek.alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
1.Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1)bek.c)pontja,valamint322/2015.Kr.21.§(1)bek.alapján ajánlatában csatolnia kell igazolását az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában Étv.szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről,ill.a nem Magyaro-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről,v.arról,hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal,v.szervezeti,kamarai tagsággal.
2.Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1)bek.c)pontja,valamint322/2015.Kr.8.§(1)bek.alapján csatolnia kell az igazolását a tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplők vonatkozásában a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről,ill.nem Magyaro-on letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről,v.arról,hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,v.szervezeti,kamarai tagsággal.322/2015.Kr.8.§(2)bek.alapján nem Magyaro-on letelepedett gazd.szereplőnek-v.általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek-nyertessége esetén legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie adott építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői v.mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
321/2015.Kr.1.§(3)bek.alapján III.és IV.Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha AK Kbt.69.§(11)bek.foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér érintett Fejezetekben nem említett kizáró okok hiányát v.gazd.szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz,és gazd.szereplő ezek elérhetőségét egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
1.Alkalmatlan ajánlattevő,ha az ajánlatban megjelölt,építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd.szereplők valamelyike nem szerepel Étv.szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,ill.nem Magyaro-on letelepedett gazd.szereplők esetén letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v.nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,v.szervezeti,kamarai tagsággal.
2.Alkalmatlan ajánlattevő,ha az ajánlatban megjelölt,tervezői szolgáltatást végző gazd.szereplők valamelyike nem szerepel tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében,ill.nem Magyaro-on letelepedett gazd.szereplők esetén letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v.nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,v.szervezeti,kamarai tagsággal.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
M/1.1 olyan, partfal építés keretében megvalósult vízépítési munka, amely tartalmazott összesen:
- legalább 210 m3 vasbeton támfal építést;
- legalább 330 m2 rézsűburkolat építést;
- legalább 600 m2 szádfal és/vagy résfal építést
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 (kettő) darab szerződéssel igazolható.
M/1.2 olyan, vízépítési projekt keretében megvalósult út-és közműépítési munka, amely tartalmazott összesen:
- legalább 580 m3 betonburkolat építést;
- legalább 540 fm csapadékcsatorna és/vagy szivárgó csatornaépítést;
- legalább 250 fm térvilágítási hálózat építést, amelynek keretében oszlop elhelyezés és vezeték fektetés is megtörtént.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 (kettő) darab szerződéssel igazolható.
M/1.3. olyan vasútépítési munka, amely tartalmazott összesen:
- legalább összesen 881 vfm vasúti vágány építést;
- legalább 2100 vmf sín csiszolását;
- legalább 2100 vfm nagygépes vágány szabályozást;
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 (kettő) darab szerződéssel igazolható.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a vízgazdálkodási építmények szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - MV-VZ szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a közlekedési építmények szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - MV-KÉ szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a települési vízgazdálkodási építmények vagy területi vízgazdálkodási építmények tervezése szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - VZ-TEL vagy VZ-TER szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2.4) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az építmények és szabad terek közép-és kisfeszültségű rendszereinek tervezése szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - V szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés megerősítése:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Fizetési feltételek:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából, valamint önerőből történik.
Projekt címe: Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése
Projekt azonosítószám: IKOP-2.1.0-15-2016-00027
A támogatás intenzitása: 94,99 %
A finanszírozás formája: szállítói finanszírozás
A fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I/5.a.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)- (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt.39.§(1)bek. tekintettel korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és térítésmentesen www.civilium.hu címen,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi jelen ajánlati felhívás megjelenésének napjától.Közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton elérhetőek és letölthetőek az ajánlattételi határidő lejártáig.
Kbt.57.§(2)bek.alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,le kell töltenie.Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.Közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatók.
2.Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetési kiírást valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.
3.AK felhívja a figyelmet,hogy a 2-5. értékelési szempontok szerinti megajánlásoknak a szakmai gyakorlati/tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését (szakember neve) is tartalmazniuk kell,akikkel az adott szakmai gyakorlati/tapasztalati időtartamot igazolni kívánják.A szakember személyének (nevének) fel nem tüntetése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
4.Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára-összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni 200.000.000Ft/káresemény,és legalább 300.000.000Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
5.Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása:A tárgybéli beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, amelynek keretében az egyes munkarészek szoros, egymásra épülő rendszert képeznek, amiből kifolyólag a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybéli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását.
6.AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke:20.000.000,-Ft.Az ajánlati biztosítékok az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta.Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő 10300002-10303498-49020018 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bek. megfelelően.
Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:
-az átutalást igazoló dokumentummal, vagy
-a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
Az eredeti dokumentumot külön lezárt borítékban szükséges az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi kötöttség beálltáig kell nyújtani.
7.AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti,hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60nap.
8.AK felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e)pontját.
9.FAKSZ:dr.Csoboth Zília,lajstromszám:00146
10.EHR korlátozott karakterszáma miatt további információk KD-ban kerülnek részletesen szabályozásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
II.2.5.folytatása:
Minőségi kritérium1:III.1.3)pontM/2.1)pontjában előírt,vízgazdálkodási építmények szakterületen-a 266/2013.Kr. szerinti-MV-VZ szakirányú,illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges-266/2013.Kr.szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli,vízépítési nagyműtárgy megvalósításban szerzett projektvezetői tapasztalati ideje(hónap)
Minőségi kritérium2:III.1.3)pontM/2.2)pontjában előírt,közlekedési építmények szakterületen-a 266/2013.Kr.szerinti-MV-KÉ szakirányú,illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges-266/2013.Kr.szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli,vízépítési beruházáshoz kapcsolódóan megvalósult vasúti és ugyanazon vízépítési beruházáshoz kapcsolódóan megvalósult közúti közlekedésépítési létesítmény megvalósításában szerzett projektvezetői tapasztalati ideje(hónap)
Minőségi kritérium3:III.1.3)pontM/2.3)pontjában előírt,települési vízgazdálkodási építmények vagy területi vízgazdálkodási építmények tervezése szakterületen-a 266/2013.Kr. szerinti-VZ-TEL vagy VZ-TER szakirányú,illetve azokkal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges-266/2013.Kr.szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli,vízépítési nagyműtárgy műszaki tervezésében szerzett gyakorlati ideje(hónap)
Minőségi kritérium4:III.1.3)pontM/2.4)pontjában előírt,az építmények és szabad terek közép-és kisfeszültségű rendszereinek tervezése szakterületen-a 266/2013.Kr.szerinti-V szakirányú,illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges-266/2013.Kr.szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli,a V-szakirányú szakterülethez kapcsolódó műszaki tervezésben szerzett gyakorlati ideje(hónap)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák