Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/190
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.02.
Iktatószám:16327/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, 4226. hrsz. ingatlan, Szabadságharcos út 57.-Mészöly Géza u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537150
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000242912018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000242912018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MVP, székesfehérvári Középiskolai Campus
Hivatkozási szám: EKR000242912018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Modern Városok Program keretében Székesfehérvári Középiskolai Campus tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MVP, székesfehérvári Középiskolai Campus
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212225-9
45214200-2
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, 4226. hrsz. ingatlan, Szabadságharcos út 57.-Mészöly Géza u.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Ybl Általános Iskola bontása
Nyílászárók 1470 m2
Tégla főfalak 570 m3
Burkolatok 2570 m2
Előregyártott vb födém 2400 m2
Monolit vb szerkezetek 340 m3
Beton és vb aljzatok 5880 m2
Beton alaptestek 350 m3
Bontási törmelék elszállítása lerakóhely 4000 m3
2.Kodolányi János Gimn. és SzG. -továbbiakban:KJ, Vasvári Pál Gimn, Tornacsarnok és kiemelt sportpálya és süllyesztett parkoló építése
KJ br beép. 2797 m2
Össz. haszn alapter. 5544 m2
Vasvári P Gimn br beép. 2555 m2
Össz. haszn alapter. 5854 m2
Tornacsarnok br beép. 3128 m2
Össz. haszn alapter. 4539 m2
Építészet:
Bontandó épületrészek bontása, szállítása 720 m3
Helyszíni betonmunkák 2690 m3
Szerelt gk. álmennyezetek, előtétfalak és válaszfalak 20210 m2
Hideg- és melegburk készítése 19335 m2
Bádogos munkák, lefedések, párkányok 3485 fm
Fém nyílászárók elhelyezése (KJ) 208 db
Felületképzés 59700 m2
Csapadékvíz elleni szig (P) 1300 m2
Statika:
Földmunkák 12700 m3
Betonacél helyszíni szerelése 1330 t
Vb szerkezetek készítése 9888 m3
Beton kútalapok készítése 4155 m3
Gépészet:
Vízellátás, ívóvízvezeték szerelése 1425 fm
lefolyócső vezeték szerelése 2212 fm
Fűtés, beépített radiátorok elhelyezése 453 db
Padlófűtés kiépítése 1430 m2
Csapadékvíz, lefolyócső szerelése 1015 fm
Tüzivíz, horganyzott cső szerelése 650 fm
Szellőzés, légcsatorna és lemezcső szerelése 2312 fm
Hő- és füstelvezetés, elvezető csatornák szerelése (KJ) 275 fm
Elektromos:
Szigetelt vezeték védőcsőben 3580 fm
Kábelszerű vezeték 59895 fm
Lámpatestek 2414 db
Kandeláber (P) 87 db
Sorompó (P) 1 db
Gyengeáram: (KJ, VPG)
Videómegfigy rendszer, kamerák 51 db
Beléptető rendszer, kártyaolv berend 42 db
Strukturált hálózat, 24Portos PoE mnaged switch + 2 SFP port 38 db
Cat6a modul 1792 db
Cat6a LSZH kábel védőcsőbe húzva 69170 fm
Behajtásjelző rendszer, kombinált mozgásérzékelő 180db
riasztókábel 12065 fm
Audiovizuális rendszer, hangosítási rendszer 2klt.
hangsugárzók 137 db
Iskolacsengő rendszer 2 klt.
Tűzjelző: (KJ, VPG, TCS)
Optikai/hőérzékelő kombinált érzékelő 660 db
Tűzjelző kábel 11280 fm
Konyhatechnológia: (KJ, VPG)
Iskolai büfé konyhatechn berendezéseinek telep 2 klt
Beépített berendezések:
Öltözőszekrény 108 db
Iratszekrény 95 db
Egyéb szekrény 189 db
Lelátó ülés padszerű ülés (TCS) 259 fm
Pad fogassal (TCS) 72 db
Mobíliák:
Irodai munkaállomás 462 db
Tanulói szék 3620 db
Kétszemélyes tanulói asztal 1613 db
Lift:
825kg/11 személy teherbírású személyfelvonó 1 db
630kg/8 személy teherbírású személyfelvonó 1 db
3. Sporttechnológia leírása:
Tornacsarnok:
„C” típusú tornaterem szabvány szerinti kialakítása
A beépített pályaberendezések létesítése: tenisz, röplabda, kosárlabda, röplabda, kézilabda, stb.
Kondicionáló egységben működő mozgásformák felszereléseinek telepítése: balett, fitnesz, spinning, stb. szabvány szerint.
Szertorna felszerelései: gyűrűhinta, mászókötél, tornaszekrény, korlát, tornapad, ping-pong asztal, stb. szabvány szerint.
Sportszerek, mobil berendezések: kapu, háló, szőnyeg, időmérő berendezések, labdatároló, eredményhirdető, kelléktároló, stb.
Kodolányi Tornaterem:
Pályafelfestések, berendezések telep: tenisz, röplabda, kosárlabda, röplabda, kézilabda, stb. szabvány szerint.
Sportszerek, mobil berendezések: kapu, háló, szőnyeg, időmérő berendezések, labdatároló, eredményhirdető, kelléktároló, stb.
Parkoló feletti pálya berendezések, felszerelések telepítése:
Kézilabda pályaelemek szabvány szerint.
4. Akadálymentesítés
Beltéri és kültéri taktilis sávok 576 fm
Beltéri információs rendszer 644 db
Kiegészítő berendezések 32 db
Kommunikációs akadályment 7 db
5. Kertészet
Beton/járda/betonlap/térkő bontása 5281 m2
Térkő/stabilzer/Terraway/faburkolat 3930 m2
Kosárpálya, futópálya öntött gumi 1105 m2
Kiemelt növény ágy, elemes támfal 321 fm
Utcabútorok 118 db
Texem futtató rendszer 384 m2
Zöldfelület 3331 m2
Cserjefelület 1444 m2
Cserje/évelő/hagymások 19998 db
Gyep 1888 m2
Öntözőrendszer 1 klt.
6. Telken belüli egyéb munkák
Kültéri burkolatok pl. térkő 5035 m2
Útépítés 2400 m2
ΣTh: 15.938 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 „Építészeti tervezési terület” É kategóriájú tervező alkalmassági feltételen felüli többlettapasztalata 5
2 Vállalt jótállási időszak hossza a teljeskörű műszaki átadás-átvételtől számítva hónapokban- minimum 60, maximum 120 hónap 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 3
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempont nem kerül megállapításra.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontok kizárólag a hirdetmény továbbíthatósága érdekében kitöltöttek, nem a valós értékeket képviselik. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. A pontkiosztás a VI.3) pontban és részletesebben a dokumentációban kerül ismertetésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: - Kizáró okok: az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.

- Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) a részvételi jelentkezésben az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel részvételre jelentkező részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát. Részvételre jelentkező azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel részvételi jelentkezésében köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k) vonatkozásában: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők vonatkozásában: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában, a 6-7-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani a részvételi jelentkezésben.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 21. § alapján:
- a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés a követelmény vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása)
a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ában meghatározott mód.
A Szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadott, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” ) arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben a követelményeket nem kell a dokumentum IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére kérheti.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladását (jelen felhívás VI. 5) pontja) megelőző 3 (három), mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Karakterkorlátra való tekintettel folytatva az III.1.2) pont Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): alfejezetben.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.2) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: folytatása a karakterkorlátra tekintettel:
Részvételre jelentkező az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését a részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdése.
Részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha
P1) Az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évenként nem éri el a nettó 2,4 milliárd forintot, alkalmatlan továbbá a később létrejött (3 (három), mérlegfordulónappal lezárt lezárt üzleti évvel nem rendelkező) részvételre jelentkező is a szerződés teljesítésére, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 2,4 milliárd forintot.
Az alkalmassági követelményeknek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkező az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését a részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
M1) Részvételre jelentkezőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladásától(jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az M1 alkalmassági minimum követelmény igazolásának részletes szabályait a részvételi dokumentáció tartalmazza.
M2) Részvételre jelentkezőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M2 alkalmassági követelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a részvételi dokumentáció tartalmazza.
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákat:
M1/1. Legalább 3000 m2-es hasznos alapterületű közművelődési, vagy közoktatási középület tervezésére vonatkozó jártasság (egy 3000 m2-es vagy több, de összesen 3000 m2 hasznos alapterületű megnevezett létesítmény kiviteli tervdokumentáció(k) készítésében történő szakmai részvétel)- a megépült létesítményre vonatkozó információk megadásával;
M1/2. Legalább c típusú tornaterem (középfokú oktatási intézmények) tervezésére vonatkozó jártasság- a megépült létesítményre vonatkozó információk megadásával;
M1/3. Legalább 3000 m2-es hasznos alapterületű közművelődési, vagy közoktatási középület kivitelezésére vonatkozó jártasság (egy 3000 m2-es vagy több, de összesen 3000 m2 hasznos alapterületű megnevezett létesítmény kivitelezésének lebonyolítása);
M1/4. Legalább c típusú tornaterem (középfokú oktatási intézmények) kivitelezésére vonatkozó jártasság;
Ajánlatkérő a szerződés megfelelő teljesítése alatt a következőt érti: a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés.
Egy referenciával az M1) alkalmassági minimum követelmények körében több is igazolható.

M2) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik:
M2/1. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm. rendelet „Építészeti tervezési terület” É kategóriájú szakterület építészeti-műszaki tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki közoktatási intézmény tervezésében legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M2/2. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet szerinti T kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;
M2/3. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki közoktatási intézmény kivitelezésében legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M2/4. Min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték, késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő legfeljebb nettó 400 millió Ft mértékű előleget biztosít. A műszaki előrehaladásához igazodóan, a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdés szerint nyújthatóak be a részszámlák és a végszámla, melyek a tárgyalás alapját képezik.
A kifizetésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm. rendelet 32/A-B. §-a.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/11/16 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok értékelésének módja az eljárás második szakaszában: Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes szempont esetében: 1-10 pont. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont.
A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: a részszempontokon belül az értékelési pontszám az alábbiak szerint kerül kiszámításra (két tizedes jegyig):
1. részszempont:
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) M2/1. pontja szerinti „Építészeti tervezési terület” É kategóriájú tervező szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*5. (Egyenes arányosítás.)
Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap többlettapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja.

Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember nem rendelkezik (a bejegyzéshez szükséges 24 hónapon felüli) többlettapasztalattal, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 1 pontot kapja.
2. részszempont:
A teljeskörű műszaki átadás-átvételtől számított vállalt jótállási időszaknál alkalmazott képlet: (vizsgált jótállás / legkedvezőbb tartalmazó ajánlat)*10*25. (Adott esetben a 120 hónapnál kedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlatnál 120 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 120 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállás egyaránt a maximális pontszámot kapja. A 60 hónapnál kevesebb vállalt jótállás esetén ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti.
3. részszempont: Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. (Fordított arányosítás)
További bővebb információ a dokumentációban.
2. A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján.
3.Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
4.A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
6. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.
7. FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin 00330, Ébner Balázs 00329
8. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i) bővebben:

- a tervezés, kivitelezés több részben történő organizálása, koordinálása nehézkes vagy nem megoldható, a kivitelezés során a felvonulási utak átfedésbe kerülnének, melyek a kivitelezés idejét hosszabbítanák;
- a kivitelezéssel érintett épületek összefüggőek, közvetlen kapcsolatuk nehezen elválasztható;
- az egyetlen részben történő megvalósítás nem csak időbeni, hanem gazdaságossági előny is, hiszen egy fővállalkozó sokkal hatékonyabban tud gépeket felvonultatni, kevesebb állásidő képződik.
9. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme a Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pontja. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/11/06 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák