Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/182
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.20.
Iktatószám:16809/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Archibona Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 122459505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Sportlétesítmények és óvodák felújítási munkái”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. feladat: 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. hrsz: 7911/2
2. feladat: 1122 Budapest, Városmajor u. 29. hrsz: 6950
3. feladat: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. hrsz: 10168/2
4. feladat: 1121 Budapest, Táll
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„Sportlétesítmények és óvodák felújítási munkái"
Mennyiség:
A nyertes ajánlattevő köteles az alábbi szakipari munkák elvégzésére:
1. feladat - MOM Sportközpont felújítási munkái: Tanmedence öltöző és gőzkabin helyiségek felújítási feladatainak elvégzése,
összesen 100 m2 területen. A felújítás során a zuhanyzó helyiségek vízszigetelését különös körültekintéssel kell elvégezni. A
helyiség körben egy PVC teknőszigetelést kap, mely előtt egy előtétfal készül. Itt egy kent szigetelést követően készülhet a
burkolat. A helyiségek teljes felújítása során megújulnak a burkolatok és felületképzés, valamint teljesen új szaniterek és
szerelvények kerülnek elhelyezésre. Az átalakítások során a csatlakozó elektromos hálózat átépítését is el kell végezni. A
meglévő légtechnikai vezetékeket az építés idejére le kell zárni és felújítás végeztével helyre kell állítani. Az élménymedence
térben a gőzkabint fel kell újítani, egy új zárt kabin kialakítással, mely biztosítja a gőz szivárgásmentes üzemét. A kabin
kiépítése után az új ülőfelületek és berendezés csatlakozásokat az extrém körülmények figyelembevételével, speciális
anyagokkal kell kialakítani.
2. feladat - Uszoda felújítási munkái: Az uszoda nagymedencéjének burkolata elöregedett, helyenként balesetveszélyes
(összesen 280 m2). A medencefelület felújítását a meglévő burkolat kiegyenlítése után egy fóliabevonat rögzítésével kell
elvégezni a csatlakozó szerkezetek, áttörések szivárgásmentes kialakításával. A lépcsőt csúszásmentes felülettel kell kialakítani.
Az épület emeleti részén szükséges 2 db belső ajtó és egy ablak cseréje. A meglévő korrodált nyílászáró szerkezet bontását
követően új műanyag nyílászárók beépítése szükséges.
3. feladat - Mesevár óvoda felújítási munkái: Külső nyílászárók cseréje történik, a jelenlegi megjelenéssel azonosan. Sorolt,
műanyag homlokzati nyílászárók (10 db) beépítése, low-e hőszigetelő üvegezéssel, parapet elemekkel, új belső ablakpárkánnyal.
A régi nyílászárók bontásának és az újak beépítésének járulékos munkáinak elvégzésével.
4. feladat - Kimbi óvoda felújítási munkái: Óvoda tetőn lévő gépészeti áttörések újra gallérozása, belső elvezető esővíz csatorna
bontása (40 m), lejtések újbóli kialakítása, elvezető csatorna újra bádogozása, ablakpárkányok (4 db) bontása és visszaszerelése
állványok használatával. Tetősík ablakok szegélyének a cseréje. Támfal repedéseinek a falvarrása Brut-Saver technológiával,
járdalapos burkolatok visszabontása és megfelelő lejtésben való lerakása.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírása szerint kerül
megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett
közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat
időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy
felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 196 - 442469

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Archibona Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor utca 9-11. 1. em. I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 110 131 354 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma:
2019/08/21.napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06-1-882-8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06-1-882-8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06-1-882-8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06-1-882-8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45350000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. feladat: 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. hrsz: 7911/2
2. feladat: 1122 Budapest, Városmajor u. 29. hrsz: 6950
3. feladat: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. hrsz: 10168/2
4. feladat: 1121 Budapest, Táll
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. feladat - MOM Sportközpont felújítási munkái: Tanmedence öltöző és gőzkabin helyiségek felújítási feladatainak elvégzése,
összesen 100 m2 területen. A felújítás során a zuhanyzó helyiségek vízszigetelését különös körültekintéssel kell elvégezni. A
helyiség körben egy PVC teknőszigetelést kap, mely előtt egy előtétfal készül. Itt egy kent szigetelést követően készülhet a
burkolat. A helyiségek teljes felújítása során megújulnak a burkolatok és felületképzés, valamint teljesen új szaniterek és
szerelvények kerülnek elhelyezésre. Az átalakítások során a csatlakozó elektromos hálózat átépítését is el kell végezni. A
meglévő légtechnikai vezetékeket az építés idejére le kell zárni és felújítás végeztével helyre kell állítani. Az élménymedence
térben a gőzkabint fel kell újítani, egy új zárt kabin kialakítással, mely biztosítja a gőz szivárgásmentes üzemét. A kabin
kiépítése után az új ülőfelületek és berendezés csatlakozásokat az extrém körülmények figyelembevételével, speciális
anyagokkal kell kialakítani.
2. feladat - Uszoda felújítási munkái: Az uszoda nagymedencéjének burkolata elöregedett, helyenként balesetveszélyes
(összesen 280 m2). A medencefelület felújítását a meglévő burkolat kiegyenlítése után egy fóliabevonat rögzítésével kell
elvégezni a csatlakozó szerkezetek, áttörések szivárgásmentes kialakításával. A lépcsőt csúszásmentes felülettel kell kialakítani.
Az épület emeleti részén szükséges 2 db belső ajtó és egy ablak cseréje. A meglévő korrodált nyílászáró szerkezet bontását
követően új műanyag nyílászárók beépítése szükséges.
3. feladat - Mesevár óvoda felújítási munkái: Külső nyílászárók cseréje történik, a jelenlegi megjelenéssel azonosan. Sorolt,
műanyag homlokzati nyílászárók (10 db) beépítése, low-e hőszigetelő üvegezéssel, parapet elemekkel, új belső ablakpárkánnyal.
A régi nyílászárók bontásának és az újak beépítésének járulékos munkáinak elvégzésével.
4. feladat - Kimbi óvoda felújítási munkái: Óvoda tetőn lévő gépészeti áttörések újra gallérozása, belső elvezető esővíz csatorna
bontása (40 m), lejtések újbóli kialakítása, elvezető csatorna újra bádogozása, ablakpárkányok (4 db) bontása és visszaszerelése
állványok használatával. Tetősík ablakok szegélyének a cseréje. Támfal repedéseinek a falvarrása Brut-Saver technológiával,
járdalapos burkolatok visszabontása és megfelelő lejtésben való lerakása.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírása szerint kerül
megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett
közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat
időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy
felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 98 069 302
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Archibona Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor utca 9-11. 1. em. I/3.
Város: NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1037 Ország:
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek
megállapodnak abban, hogy a Szerződésmódosítás II/1. pontjában meghatározott indokok miatt a Szerződést az alábbiak szerint
módosítják:
1.1. Eredeti rendelkezés:
I/4. pont: Vállalkozó az alábbi értékelési szempont szerinti vállalásokat tette.
Értékelési szempont
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 110 131 354,- Ft
2. Teljesítési határidő (naptári nap) 50 naptári nap
Módosított rendelkezés:
I/4. pont: Vállalkozó az alábbi értékelési szempont szerinti vállalásokat tette.
Értékelési szempont
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) 98.069.302,- Ft
2. Teljesítési határidő (naptári nap) 50 naptári nap
1.2. Eredeti rendelkezés:
VII/1. pont: A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó 110 131 354,- Ft. A kifizetés
után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.
Módosított rendelkezés:
VII/1. pont: A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó 98.069.302,- Ft. A kifizetés
után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
1. A Szerződésmódosításra az alábbi indokok miatt kerül sor:
Az óvoda tetőfelújítási munkák előkészítése során, újabb helyek kerültek feltárásra, ahol más műszaki megoldásokra van
szükség. Erre való tekintettel, a jelenleg hatályos vállalkozási szerződésben foglalt 4. feladat szerinti munkák műszaki
tartalmának csökkentése szükséges.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező elmaradó munkák ellenértékével csökkentik a
vállalkozói díj összegét. Az elmaradó tételek összege: nettó 12.062.052,- Ft. Mindezekre tekintettel az összesített nettó ajánlati
ár összege: 98.069.302,- Ft-ra csökken.
A 4. feladat szerint munkák csökkentett ellenértéke: nettó 4.929.768,- Ft
2. Megrendelő megvizsgálta, hogy megengedhető-e a Szerződésmódosítás a Kbt. 141. § alapján.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés lehetővé teszi a szerződés új közbeszerzési eljárás lefol
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 110 131 354 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 98 069 302 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben