Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/172
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.07.
Iktatószám:16855/2021
CPV Kód:45251141-1
Ajánlatkérő:Geotherm Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:geotermikus hőszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Geotherm Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89604094
Postai cím: Hungária Körút 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trinh Tuan Linh
Telefon: +36 12380016
E-mail: geothermhungarykft@gmail.com
Fax: +36 12380017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.geothermhungary.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: geotermikus hőszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus fűtőmű létesítése
Hivatkozási szám: EKR001265682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251141-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Geotermikus fűtőmű létesítése
A Geotherm Hungary Kft. jelen közbeszerzés tárgyát képező projektjének célja egy termál-kútpáron alapuló geotermikus hőhasznosító rendszer kiépítése, melynek hője a mosonmagyaróvári távhőrendszerbe kerülne betáplálásra, csökkentve ezzel a jelenlegi rendszer földgázfelhasználását, valamint ÜHG kibocsátását, illetve növelve a távhőrendszerben a megújuló energia hasznosításának részarányát. A projekt jelen fázisában megépítésre kerülő geotermikus távhőrendszer két fő elkülöníthető alrendszerből áll:
— Primer rendszer, melyben termálvíz kering, és amelynek részei: a geotermikus víznyerő kút és a Hőátadó állomás a Hrsz6002/1 telephelyen, a visszasajtoló kút a Hrsz2826/24 telephelyen, és a kettőt összekötő ~2,3 km nyomvonal hosszúságú primer távvezeték.
A tervezett primer rendszerben termelő kútból ESP-rendszerű szivattyúval kiemelt víz gáztalanító tartályon keresztül kerül a 3x50% kapacitású nyomásfokozó beemelő szivattyú csoport elé, amelyek nyomóoldala a 2x50% kapacitású, 2x2,4 MW teljesítményű primer/szekunder leválasztó hőcserélő csoporthoz csatlakozik. A leválasztó hőcserélőkben visszahűlt kútvíz a 3x50% kapacitású nagynyomású visszasajtoló szivattyúk elé kerül, amelyek azt a ~2,3 km hosszú, 1xDN150 méretű, közvetlen földbefektetett távvezetéken keresztül a visszasajtoló kútba nyomják vissza.
— Szekunder rendszer, melyben lágy víz kering, és melynek részei: a Hrsz6002/1 telephelyen lévő Hőátadó állomás, a Hőátadó állomás és a MOTIM kazánház közötti geotermikus hőt szállító ~2,5 km nyomvonal hosszúságú szekunder vezetékpár, és a Hrsz4789/3 telephelyen lévő MOTIM kazánházban beépítésre kerülő berendezések.
A tervezett szekunder rendszer a meglévő távhőrendszerhez a MOTIM kazánházában csatlakozik, itt nyernek elhelyezést a hálózat keringetését biztosító 3x50% teljesítményű GKS GEO szivattyúk, melyek a városi távfűtési egyesített visszatérő ágból vételezik a vizet a geotermikus hőhasznosításhoz. A szekunder hálózati vízforgalom névleges értéke 120 m3/h, a távfűtési víz a ~2,5 km hosszú, DN150 méretű távvezetéken jut a Hőátadó állomáson lévő hőcserélőkre, ahol a városi visszatérő (lehűlt) víz két darab 2,4 MW-os hőcserélőre csatlakozik.
A hőcserélőből a felmelegedett víz az épületből kilépve a ~2,5 km hosszúságú DN150 méretű távvezetéken jut vissza a MOTIM kazánházba, ahol a kazánházba belépő vezetékben kerül kialakításra az elszámolási mérő, majd a vezeték rácsatlakozik a városi keringető szivattyúk szívóágára, és a szekunder rendszer vize itt keveredik a városi rendszer visszatérő vizével.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az építési beruházás a jelenlegi szabályozás alapján engedély köteles tevékenységet tartalmaz.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Geotermikus fűtőmű létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251141-1
További tárgyak:45251250-8
45251200-3
44163120-7
45232140-5
45232141-2
45232142-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Mosonmagyaróvár közigazgatási területe, hrsz.: 6002/1, 2826/24, 4783/18, 4783/14, 4789/3, 4783/1, 4777/1, 4789/4, 4776, 4772, 4764/5, 4764/4, 4750/30, 4750/29, 4740/37, 4740/33, 4749/3, 2824/6, 4728, 5911/2, 6002/2, 6002/6, 6002/7, 6002/5, 2844, 2824/35, 2832, 2831, 2828, 2826/19
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Geotherm Hungary Kft. jelen közbeszerzés tárgyát képező projektjének célja egy termál‐kútpáron alapuló geotermikus hőhasznosító rendszer kiépítése, melynek hője a mosonmagyaróvári távhőrendszerbe kerülne betáplálásra, csökkentve ezzel a jelenlegi rendszer földgázfelhasználását, valamint ÜHG kibocsátását, illetve növelve a távhőrendszerben a megújuló energia hasznosításának részarányát. A projekt jelen fázisában megépítésre kerülő geotermikus távhőrendszer két fő elkülöníthető alrendszerből áll:
- Primer rendszer, melyben termálvíz kering, és amelynek részei: a geotermikus víznyerő kút és a Hőátadó állomás a Hrsz6002/1 telephelyen, a visszasajtoló kút a Hrsz2826/24 telephelyen, és a kettőt összekötő ~2,3 km nyomvonal hosszúságú primer távvezeték.
A tervezett primer rendszerben termelő kútból ESP-rendszerű szivattyúval kiemelt víz gáztalanító tartályon keresztül kerül a 3x50% kapacitású nyomásfokozó beemelő szivattyú csoport elé, amelyek nyomóoldala a 2x50% kapacitású, 2x2,4 MW teljesítményű primer/szekunder leválasztó hőcserélő csoporthoz csatlakozik. A leválasztó hőcserélőkben visszahűlt kútvíz a 3x50% kapacitású nagynyomású visszasajtoló szivattyúk elé kerül, amelyek azt a ~2,3 km hosszú, 1xDN150 méretű, közvetlen földbefektetett távvezetéken keresztül a visszasajtoló kútba nyomják vissza.
- Szekunder rendszer, melyben lágy víz kering, és melynek részei: a Hrsz6002/1 telephelyen lévő Hőátadó állomás, a Hőátadó állomás és a MOTIM kazánház közötti geotermikus hőt szállító ~2,5 km nyomvonal hosszúságú szekunder vezetékpár, és a Hrsz4789/3 telephelyen lévő MOTIM kazánházban beépítésre kerülő berendezések.
A tervezett szekunder rendszer a meglévő távhőrendszerhez a MOTIM kazánházában csatlakozik, itt nyernek elhelyezést a hálózat keringetését biztosító 3x50% teljesítményű GKS GEO szivattyúk, melyek a városi távfűtési egyesített visszatérő ágból vételezik a vizet a geotermikus hőhasznosításhoz. A szekunder hálózati vízforgalom névleges értéke 120 m3/h, a távfűtési víz a ~2,5 km hosszú, DN150 méretű távvezetéken jut a Hőátadó állomáson lévő hőcserélőkre, ahol a városi visszatérő (lehűlt) víz két darab 2,4 MW-os hőcserélőre csatlakozik. A hőcserélőből a felmelegedett víz az épületből kilépve a ~2,5 km hosszúságú DN150 méretű távvezetéken jut vissza a MOTIM kazánházba, ahol a kazánházba belépő vezetékben kerül kialakításra az elszámolási mérő, majd a vezeték rácsatlakozik a városi keringető szivattyúk szívóágára, és a szekunder rendszer vize itt keveredik a városi rendszer visszatérő vizével.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az építési beruházás a jelenlegi szabályozás alapján engedély köteles tevékenységet tartalmaz.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-TH jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti Távhővezetékek és berendezések építése szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői többlettapasztalata (hónap) 20
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Az M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-TH jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti Távhővezetékek és berendezések építése szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői többlettapasztalata (hónap) (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, ajánlati elem értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 60 hónap)
Többlet jótállás időtartama (Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként min. 36 hónap jótállást ír elő, a felolvasólapon az ezt meghaladó vállalást szükséges rögzíteni. ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 24 hónap.)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.
Pontszám: 0-10 pont.
Módszerek:
- „Ajánlati ár (nettó Ft)” szempont esetében: a KH útmutatója szerinti relatív értékelési módszer - „fordított arányosítás” módszere
- Minőségi ért. szempontok esetében: a ME útmutatója szerinti - „arányosítás” módszere

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 010 - 015752
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 024103 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, mivel az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartotta fenn az ajánlatát.
A Terra-21 Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.) - Kraftszer Kft. (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbiakra tekintettel:
Ajánlatkérő 2021. május 6-án valamennyi ajánlattevő részére kiküldte az EKR-ben a „nyilatkozat kérése ajánlat fenntartására vonatkozóan” tárgyú levelét, melyben egyúttal a Kbt. 54. § (7) bekezdése alapján felkérte az ajánlatát fenntartó ajánlattevőt az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására. A Terra-21 Kft. - Kraftszer Kft. közös ajánlattevők az előírt határidőben nem nyújtottak be az ajánlatuk fenntartására vonatkozó nyilatkozatot. Az ajánlat a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján fenntartottnak minősül, azonban nem került sor az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására (az ajánlat részeként benyújtott ajánlati garanciavállaló nyilatkozat 2021. május 15. napján hatályát vesztette).
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a Terra-21 Kft. - Kraftszer Kft. közös ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.
A ZELE-BAU Kft. (3350 Kál, Fő út alsó 9.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbiakra tekintettel:
Ajánlatkérő 2021. május 6-án valamennyi ajánlattevő részére kiküldte az EKR-ben a „nyilatkozat kérése ajánlat fenntartására vonatkozóan” tárgyú levelét, melyben egyúttal a Kbt. 54. § (7) bekezdése alapján felkérte az ajánlatát fenntartó ajánlattevőt az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására. A ZELE-BAU Kft. ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be az ajánlata fenntartására vonatkozó nyilatkozatot. Az ajánlat a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján fenntartottnak minősül, azonban nem került sor az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a ZELE-BAU Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.
Az eljárás során ajánlatot nyújtott be továbbá a Pipe Systems Construction Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 293/B. fszt. 4.), azonban az Ajánlatkérő 2021. augusztus 5-én megküldött ajánlat további fenntartására vonatkozó felkérésére válaszul benyújtott dokumentumban arról nyilatkozott, hogy ajánlatát nem tartja fenn tovább.
A Kbt. 70. § (2) bekezdése rögzíti: „Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.”
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)