Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.24.
Iktatószám:17013/2017
CPV Kód:45232410-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;EuroAszfalt Kft
Ajánlatkérő típusa:európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Európai Uniós projektek lebonyolítása, 339/2014 (XII. 19.) 7. § szerinti feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Nagymaros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16410
Postai cím: Fő tér 5.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2626
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Petrovics László polgármester
Telefon: +36 27595118
E-mail: polgármester@nagymaros.hu
Fax: +36 27354245
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagymaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagymaros.hu

Hivatalos név: Őrbottyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08944
Postai cím: Fő út 99.
Város: Őrbottyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kmetty Károly polgármester
Telefon: +36 28360044
E-mail: orbottyan@orbottyan.hu
Fax: +36 28360228
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orbottyan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.orbottyan.hu

Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01805
Postai cím: Kodály Zoltán út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Rákóczi Istvánné projektmenedzser
Telefon: +36 27511565
E-mail: rakoczi.istvanne@dmrvzrt.hu
Fax: +36 27316199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dmrvrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dmrvrt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit Kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Európai Uniós projektek lebonyolítása, 339/2014 (XII. 19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződs a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232410-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016 azonosítószámú projekt keretében, Vác településén megvalósítandó szennyvíztistztó telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4439800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében, Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232410-9
További tárgyak:45232400-6
45200000-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71322000-1
71320000-7
45232423-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Vác, Nagymaros és Őrbottyán települések közigazgatási területe NUTS-kód:HU102
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Szennyvíztisztító telep kiépítése:
A szennyvíztisztító telep Vác város déli részén, a 2.sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A telep pontos címe: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz., (GPS koordináták: 47,62998, 19,138666). A tisztított szennyvíz befogadója a Duna
1,677+300 fkm szelvénye, sodorvonali bevezetéssel. A telep 100 %-ban állami tulajdonban van.
A szennyvíztisztító telepnek a jelenlegi terhelési adatait a 2010-2015 évi mérési eredmények alapján az 1. számú táblázat sorolja fel.
1. táblázat: Jelenlegi terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 9 600
Lakos egyenérték terhelés LE 101 350
A szennyvíztisztító telep várható terhelését a tervezett állapotban a 2. számú táblázat mutatja be.
2. táblázat: Tervezési terhelési adatok:
Szennyvíz mennyiség m3/d 15 138
Lakos egyenérték terhelés LE 130 833
Kommunális eredetű lakos egyenérték terhelés LE 110 000
A tervezett terhelési adatok a jelenlegieken kívül a gödi Samsung gyár lekötött napi 4000 m3 -es kontingense, a csatornahálózattal ellátott, de még rá nem kötött lakosok, valamint a csurgalékvíz okozta többletterheléseket tartalmazzák.
A kommunális eredetű lakosegyenérték terhelés 110 000 LE
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
Folytatás VI.4.3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051
II.2.14) További információ:
Jelen eljárás típusa:a Kt. II. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti versenyújranyitásos eljárás a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c pontja alapján

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 051 - 083949
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-0051 azonosítószámú projekt keretében, Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EuroAszfalt Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: belterület hrsz 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 3753
Ország: HU
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4736850000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4439800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. ajánlattevő:
Hódút Kft.
6060 Tiszakécske, Kerekdomb dűlő 138.
Adószáma:11081423-2-03
2. ajánlattevő:
Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E
Adószáma:10452556-2-44
3. ajánlattevő:
Közös Ajánlattevők neve: M-E 2020 Konzorcium
Közös Ajánlattevők székhelye:8086 Felcsút,0311/5.hrsz.
Adószáma:12671003-2-07
Közös Ajánlattevő 1 (képviselő, konzorcium vezető tagja) neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Közös Ajánlattevő 1 székhelye:8086 Felcsút,0311/5. hrsz.
Adószáma:12671003-2-07
Közös Ajánlattevő 2 (képviselő, konzorcium tagja) neve:EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Közös Ajánlattevő 2 székhelye: 2225 Üllő,belterület hrsz.3753.
Adószáma:13125811-2-44
4. ajánlattevő:
Swietelsky Magyarország Kft.
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.
Adószáma:14300327-2-44
A tárgyi eljárás az NFP-Nemzeti Fejlesztési Programiroda folytatta le a jelen hirdetmény I.1. pontjában megjelölt települési önkormányzatok nevében eljárva a Kbt.29.§(1)bekezdése szerinti meghatalmazás alapján. A szerződő felek a jelen hirdetmény I.1. pontjában megjelölt települési önkormányzatok.
Azon környezetvédelmi szempontok megnevezése, amelyek figyelembe lettek véve az eljárás során:2.1. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem, 2.2.Zajterhelés csökkentése, 2.3. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak, 2.4. Talajszennyezés csökkentése, 2.5. Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága, 2.6. Élővilág védelme.
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése (V.2.5 pont:
Mészáros és Mészáros Kft.:tervezési munkák, tervezéső művezetés,szükséges szakfelügyelet,geodéziai munkák, bontási munkák,mélyépítési és víztelenítési munkák,műtárgyépítési munkák,szerkezetépítési munkák, épületek szakipari munkái, épületgépészeti munkák, gépészeti szerelési munkák, épületgépészeti munkák, elektromos és irányítástechnikai munkák, közmű vezeték építési munkák, szennyvízcsatorna hálózat építési munkák, nyomóvezeték építési munkák, közmű csatlakozások, út és burkolatépítési munkák, rekultivációs munkák, parkosítás, növénytelepítés, kerítésépítés, gépek, eszközök bérlése, anyagok, eszközök beszállítása,forgalomtechnikai munkák, üzemeltetői közreműködés, minőségvizsgálatok, próbaüzem, munka-és környezetvédelem, kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése, biztosítások,régészeti munkák, tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés, őrzés és vagyonvédelem, szaktanácsadás, múszaki szakértői feladatok, iroda, telephely, konténere, mobil illemhely bérlése, információs anyagok.
EuroAszfalt Építő és szolgálató Kft.:tervezési munkák, tervezői művezetés, szükséges szakfelügyelet, geodéziai munkák, bontási munkák, mélyépítési és víztelenítési munkák, műtárgyépítési munkák, szerkezetépítési munkák, épületek szakipari munkái,épületgépészeti munkák, gépészeti szerelési munkák, elektromos és irányítástechnikai munkák, közmű vezeték építési munkák, szennyvízcsatorna hálózat építési munkák, nyomóvzeték építési munkák, közmű csatlakozások, út és burkolatépítési munkák, rekultivációs munkák, parkosítás, növénytelepítés, kertépítés, gépek, eszközök bérlése, anyagok, eszközök beszállítása, forgalomtechinkai munkák, üzemeltetői közreműködés, minőségvizsgálatok, próaüzem, munka-és környezetvédelem, kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása,kezelése, biztosítások, régészeti munkák, tűzszerészeti vizsgálatok,lőszermentesítés, őrzés és vagyonvédelem, szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok, iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlése, információs anyagok eszerzése
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 §-a alapján
II.2.4. pont folytatása:
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)