Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/167
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.29.
Iktatószám: 17094/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, Báthory utca, 097/120. helyrajzi számú
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KOVA-LINE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
Telefon: +36 304520582
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Pilisvörösváron
Hivatkozási szám: EKR001154582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tanuszoda kivitelezése Pilisvörösváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
További tárgyak: 45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, Báthory utca, 097/120. helyrajzi számú
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2085 Pilisvörösvár, Báthory utca 097/120 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján.
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
• Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2 – (kicsi 60m2 + nagy 375m2)
• Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
• Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
• Az uszoda hasznos alapterülete 1311,8 m2
A tanuszoda közműcsatlakozásai engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése, és a közműcsatlakozások kivitelezése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02469 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Pilisvörösváron
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/02/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KOVA-LINE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92666773
Postai cím: Óvoda Köz 199/3
Város: Tápiószentmárton
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2711
Ország: Magyarország
E-mail: kovalinekft@gmail.com
Telefon: +36 305313731
Internetcím(ek): (URL) www.kovaline.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 805912047
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
További tárgyak: 45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, Báthory utca, 097/120. helyrajzi számú
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2085 Pilisvörösvár, Báthory utca 097/120 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján.
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
• Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2 – (kicsi 60m2 + nagy 375m2)
• Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
• Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
• Az uszoda hasznos alapterülete 1311,8 m2
A tanuszoda közműcsatlakozásai engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése, és a közműcsatlakozások kivitelezése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 698
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 805912047
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KOVA-LINE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92666773
Postai cím: Óvoda Köz 199/3
Város: Tápiószentmárton
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2711
Ország: Magyarország
E-mail: kovalinekft@gmail.com
Telefon: +36 305313731
Internetcím(ek): (URL) www.kovaline.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben foglaltakra tekintettel, a Szerződés 10.1.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 698 nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.
Kötbérterhes részhatáridő: a Második Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület átadásától számított 567 nap.”
2.2. A Szerződés 1. számú mellékletét képező „Közbeszerzési műszaki dokumentáció” részét képező pénzügyi és műszaki ütemterv helyébe a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező aktualizált pénzügyi és műszaki ütemterv lép, mely a jelen szerződésmódosításban foglaltak alapján átütemezi a Beruházáshoz tartozó teljesítési mérföldköveket.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő által „Tanuszoda kivitelezése Pilisvörösváron” (a továbbiakban: „Beruházás”) tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. február 8. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek.
1.2. A Szerződés 18. pontjának rendelkezései szerint, a Megrendelő a Szerződés szerinti ellenérték forrásának a rendelkezésére állásától függően, a Szerződés aláírását követő 180 napon belül, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a Szerződést hatályba léptetni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződés 2021. február 8. napján hatályba lépett.
Folyt. köv. a VII.1) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 805912047 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 805912047 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
1.3. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki, melyet azóta több alkalommal is meghosszabbított.
1.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó több alkalommal jelezte a Megrendelő felé, hogy a Beruházás kivitelezését jelentősen hátráltatják az alábbi körülmények:
- 2021. február 22. napján kelt levél alapján: a munkaterület átadás-átvételt követőn a munkaterületre való felvonulást és a geodéziai kitűzést csak késedelmesen lehetett elvégezni, tekintettel a rendkívül csapadékos időjárásra.
- 2021. március 18. napján kelt levél alapján: a kivitelezési terület ideiglenes árammal való ellátása akadozik, melynek oka, hogy a pandémia lassítja az ügyintézést az illetékes szolgáltatónál.
- 2021. április 29. napján kelt levél alapján: 2021. február 9. napjától a Vállalkozó folyamatos megkereséssekkel élt az ideiglenes áram és vízvételi helyek kialakítása érdekében az illetékes közműszolgáltatók felé, azonban a pandémia miatt nagyon nehéz volt a kommunikáció, személyesen egyáltalán nem lehetett felkeresni a szolgáltatókat, csak a központi ügyfélszolgálati telefonszámokon és elektronikus elérhetőségeken keresztül. A kapcsolattartás ezen formája miatt hetek/hónapok teltek el a levélváltások és telefonhívások között. Az ügymenet felgyorsítása érdekében már Pilisvörösvár Város Önkormányzata segítségét is kérte a Vállalkozó az ügymenet gyorsítása érdekében. Végül 2021. április 29. napjától lett biztosított az ideiglenes közmű-vételezés, így ettől az időponttól indulhatott el az érdemi munkavégzés a munkaterületen.
- 2021. augusztus 9-én küldött levél alapján: Vállalkozó jelezte, hogy a 2021. április 29. napján megküldött, módosított ütemtervében szereplő 25%-os részhatáridőt nem fogja tudni tartani az építőipari anyagárak nagyfokú emelkedése és az ezzel kapcsolatos anyagbeszerzési nehézségek, valamint az építőiparban jelentkező szakember hiány alakulása miatt.
- 2021. november 20. napján küldött levél alapján: a korábbiakban foglalt indokok megerősítése mellett a Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés teljesítési részhatáridőinek és véghatáridejének módosítását, amely alapján a véghatáridő mindösszesen 218 nappal történő meghosszabbítását tartotta indokoltnak.
1.6. Megrendelő a Vállalkozó leveleire válaszolt, minden esetben folyamatos tájékoztatást kérve az aktuális akadályozó körülményekről, illetve azok elhárultáról. (A Vállalkozó és a Megrendelő közötti tárgyi levelezés jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként került csatolásra.)
1.7. A Megrendelő a Vállalkozó által közölt akadályokat egyedileg, a Szerződés teljesítésére gyakorolt hatásukkal összefüggésben értékelte és arra a következtetésre jutott, hogy a Vállalkozó által közölt akadályok a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését súlyos mértékben akadályozták, így a Szerződésben rögzített határidők meghosszabbítását indokoltnak tartja.
1.8. Felek a fentiekben foglaltak alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
1.9. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor és az ott rögzített feltételek teljesülnek, tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel nem jár.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben