Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/230
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.12.19.
Iktatószám: 17265/2017
CPV Kód: 45213000-3
Ajánlatkérő: Rókusfalvy Birtok Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Zólyomi Fővállalkozó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági Társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szőlőbor termelése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rókusfalvy Birtok Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24418
Postai cím: Kossuth utca 40.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rókusfalvy Pál
Telefon: 06 20 938 888
E-mail: randra@roxer.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági Társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szőlőbor termelése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: VP 3-4.2.2-16-1817194706 azonosítószámú „Rókusfalvy borászat termékfejlesztése" elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó Etyek 4128 hrsz alatti meglévő borfeldolgozó átépítése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: VP 3-4.2.2-16-1817194706 azonosítószámú „Rókusfalvy borászat
termékfejlesztése" elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó Etyek 4128
hrsz alatti meglévő borfeldolgozó átépítése vállalkozási
szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 181224951 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: VP 3-4.2.2-16-1817194706 azonosítószámú „Rókusfalvy borászat termékfejlesztése" elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó Etyek 4128 hrsz alatti meglévő borfeldolgozó átépítése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Etyek 4128 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Előzmények
Telek leírása
telek elhelyezkedése: 2091 Etyek, Újhegy
helyrajzi szám: 4128
telek területe: 13.353 m²
tervezett nettó össz. terület 408,61+69,41+59,45=537,47 m²
megközelítés: A telket az Újhegyi felső útról lehet megközelíteni
gépkocsival és gyalogosan egyaránt.
Jelenlegi állapot
Tulajdonos: Rókusfalvy Birtok Kft.
Épületek és építmények: A telken borfeldolgozással kapcsolatos épületek
találhatók.
Növényzet: A telek nagy része a szomszédos területekhez hasonlóan
szőlővel van beépítve.
Alaprajzi elrendezés
Az épület alaprajzi kialakítása zárt téglalap formájú.
A meglévő épületek külön-külön az utca felől voltak megközelíthetők, köztük fizikai
kapcsolat nem állt fenn. A közlekedés könnyítése céljából hozzuk létre az átjárót a két
meglévő épület között. A térszín alatti bővítés a nagyobb alapterületű feldolgozóból
valamint az udvar felől közelíthető meg.
A szintek közötti átjárást az épülettömegen belül elhelyezett lépcsőház biztosítja.
Földszint
A meglévő, átalakított nagyobb alapterületű feldolgozó egy nagyterű „csarnok”. Az épület
elsődlegesen az udvar felől közelíthető meg. Az összekötő épület révén a kisebb feldolgozó
épülettel valamint a térszín alatti hozzáépítéssel is közvetlen kapcsolatban áll.
A hátsó új épület elsődleges megközelítése az udvar felől a térszínen történik. Vizesblokkok
és tároló helyiségek találhatók itt.
A közös előtérből nyíló lépcsőház felvezet a kis feldolgozó első szintjére majd a nyitott
tetőteraszra.
Emelet
Az emeleten a feldolgozó működésékez kapcsolódó egyterű iroda található
Tetőterasz
A tetőteraszról nagyszerű kilátás nyílik a település felé. A terasz leesés elleni védelmét
tömör mellvédfal biztosítja. A terasz fölött fa pilléreken álló ácsszerkezetű nyeregtető
található cserép fedéssel. A lépcsőházi rész üvegezett, fűtött tér.
Tömegformálás, homlokzat
A Helyi Építési Szabályzat előírásait betartva az épület cseréppel fedett, nyeregtetős
kialakítású. A tetők hajlásszöge 450.
Az épület természetes megvilágítását álló téglalap alakú nyílászárókkal oldjuk meg. Egyes
helyeken nagyobb üvegezett falszakaszokat alakítottunk ki.
Az épület homlokzata egységesen terméskő burkolatot kap.
Szerkezet, anyaghasználat
Az épület falazott rendszerű, függőleges teherhordó szerkezete 30 cm Porotherm Klíma
falazat.
A helyiségek belső határolása 12 cm illetve 20 cm vastag falazóelemből készülnek.
A szinteket elválasztó födém monolit vasbeton szerkezetű.
Az épület nyeregtetős kialakítású, kerámia cserépfedéssel.
Az épület alapozási rendszere csömöszölt beton sávalapozásként valamint a pillérek alatt
pontalapozásként kerül kialakításra.
Az épületben az egyes szinteket összekötő lépcső monolit vasbeton szerkezetű.
A nyílások fölötti áthidalót monolit vasbeton gerendaként alakítjuk ki.
Hőszigetelés
A falazatokra hőszigetelő rendszerű vakolat kerül 10 cm vtg. kőzetgyapot szigeteléssel. A
vasbeton szerkezetek 5 cm-rel beljebb végződnek, amit plusz hőszigeteléssel kell kitölteni.
Falburkolat
Általános helyen a külső falak belső oldalán simított vakolat készül. A feldolgozó falai
belülről is kő burkolatúak. A vizes helyiségek greslap falburkolatot kapnak. Egyéb
helyiségben körben 10 cm magas greslap lábazat készül.
Épületgépészet
Az épület fűtésére padlófűtést alkalmazunk. A hűtési-fűtési rendszer részeként fan-coilok
kerülnek beépítésre, melyek a hőszivattyús rendszer részét képezik. A vizes helyiségek
szellőzést csőventilátor biztosítja.
Főbb számszerűsíthető adatok és munkanemek:
• Földmunka: kb. 412 m3
• Bontási munkák: beton, vasbeton szerkezet kb. 74 m3, tégla falazat bontása kb. 30 m3, tetőszerkezet bontása 270 m2
• Beton és vasbeton szerkezetek készítése kb. 238 m3
• Aljat készítése: 1690 m2
• Teherhordó falazat készítése: 35m2 +271 m2+ pincefalazat kb. 60 m2
• Válaszfal készítése: 137 m2
• Fa fedélszerkezet készítése kb. 271 m2
• Kettősfedés hódfarkú kerámia cseréppel kb. 325 m2
• Belső vakolat készítése 955 m2
• Beltéri falburkolat készítése 240 m2, padlóburkolat készítése 547 m2
• 6-8 cm vastag terméskő burkolat készítése 254 m2
• Nyílászárók elhelyezése kb. 60 db
• Szigetelési munkák. Talajnedvesség elleni szigetelés készítése kb. 665 m2, talajvíz elleni szigetelés készítése kb. 665 m2. Csapadék elleni szigetelés kb. 154 m2. Üzemi, használati víz elleni szigetelés készítése kb. 290 m2. Hőszigetelés elhelyezése rétegrend szerin kb. 994 m2. Külső fal hőszigetelése kb. 193 m2. Padló hőszigetelés elhelyezése kb. 1015 m2.
• Beépített bútorok elhelyezése 15 db.
• Térburkolat készítése, terméskőből kb. 630 m2
• Gépészeti, elektromos, villámvédelmi, riasztó szerelési és egyéb gyengeáramú munkák a terv szerint. Védőcsövek vezetékek és szerelvények elhelyezése. Kapcsolók és dugaljak 239 db. Lámpatestek elhelyezése 163 db. Mosdók és csaptelepek 23 db, zuhanytálca, piszoár és WC beépítése 21 db. Padlófűtés készítése 395 m2. 1 db vízszűrő elhelyezése , 9 kW-os hőszivattyú beépítése.
• Szellőztető berendezések, csővezetékek és idomok szerelése és kisventillátorok elhelyezése 12 db.
• Dísznövények telepítése 100 db. Humuszterítés és gyepesítés 1273 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül (egész hónapban kifejezve, 24 hónaptól maximális értékelési pontszám jár) 15
2 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki élelmiszeripari terméket feldolgozó vagy élelmiszert elosztó vagy élelmiszert csomagoló üzemi létesítmény kivite 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 3-4.2.2-16-1817194706
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Az ajánlatkérő a Kbt. 115.§ eljárást folytat le, mert a közbeszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot továbbá a beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: VP 3-4.2.2-16-1817194706 azonosítószámú „Rókusfalvy borászat termékfejlesztése" elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó Etyek 4128 hrsz alatti meglévő borfeldolgozó átépítése vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zólyomi Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Öreghegyi utca 21.
Város: Etyek
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2091
Ország: HU
E-mail: zolyomikft@gmail.com
Telefon: +36 20 449 5553
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11773470-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 178257476
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 181 224 951
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fanyűvő-Kőfaragó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre utca 4/b
Város: Vértesacsa
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8089
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24097459-2-07

Hivatalos név: PRO-INS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 196.fsz.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13643207-2-42

Hivatalos név: Mikron Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyár utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2042
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23989153-2-13

Hivatalos név: Zólyomi Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Öreghegyi utca 21.
Város: Etyek
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2091
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11773470-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/09/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/12/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges