Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/187
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.27.
Iktatószám:17377/2018
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bóly Város Önkormányzata;Belvárdgyula Község Önkormányzat;Borjád Község Önkormányzata;Máriakéménd Község Önkormányzata;Monyoród Község Önkormányzata;Pócsa Község Önkormányzata;Szederkény Község Önkormányzata;Versend Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Természetbeni megjelölés: 7754 Bóly, Rákóczi utca 3.; 7747 Belvárdgyula, Petőfi utca 4.; 7756 Borjád, Deák utca 30.; 7663 Máriakérnénd, Rákóczi utca 30.; 7751 Monyoród, Béke tér 3.; 7756 Pócsa, Petőfi utca 58.; 7751 Szederkény, Kossuth utca 1.; Versend, Templom tér 1. illetve az egyes rendezvények helyszínei, adott esetben a Támogatási szerződésben konzorciumvezető Kedvezményezett, az NFP Nemzeti Fejlesztési NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KEIOK Kft.;HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Bóly Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01094
Postai cím: Rákóczi utca 3
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hárs József polgármester
Telefon: +3612390420
E-mail: info@boly.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Belvárdgyula Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17981
Postai cím: Petőfi utca 4.
Város: Belvárdgyula
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7747
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sándor Ágnes polgármester
Telefon: +3612390420
E-mail: jegyzo.belvardgyula@baranya.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Borjád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17083
Postai cím: Deák utca 30.
Város: Borjád
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7756
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Schaffer Tibor János polgármester
Telefon: +3612390420
E-mail: borjad.hivatal@boly.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Máriakéménd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04930
Postai cím: Rákóczi utca 30.
Város: Máriakéménd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7663
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Jeszán Csabáné polgármester
Telefon: +3612390420
E-mail: hivatal@tiszabo.t-onilne.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Monyoród Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21922
Postai cím: Béke tér 3.
Város: Monyoród
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth György polgármester
Telefon: +3612390420
E-mail: info@monyorod.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Pócsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21568
Postai cím: Petőfi utca 58.
Város: Pócsa
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7756
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nyisztor Sándor polgármester
Telefon: +3612390420
E-mail: nyisztorsandor@freemail.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szederkény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17394
Postai cím: Kossuth utca 1.
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hergenrőder János polgármester
Telefon: +3612390420
E-mail: jegyzo@szederkeny.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Versend Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18528
Postai cím: Templom tér 1.
Város: Versend
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7752
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kárász István polgármester
Telefon: +3612390420
E-mail: info@versend.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: önkormányzati társulás
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében a „Megbízási szerződés keretében a „Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00087) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés keretében a „Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00087) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22661000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében a „Bóly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00087) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU110, HU3 A teljesítés helye: Természetbeni megjelölés: 7754 Bóly, Rákóczi utca 3.; 7747 Belvárdgyula, Petőfi utca 4.; 7756 Borjád, Deák utca 30.; 7663 Máriakérnénd, Rákóczi utca 30.; 7751 Monyoród, Béke tér 3.; 7756 Pócsa, Petőfi utca 58.; 7751 Szederkény, Kossuth utca 1.; Versend, Templom tér 1. illetve az egyes rendezvények helyszínei, adott esetben a Támogatási szerződésben konzorciumvezető Kedvezményezett, az NFP Nemzeti Fejlesztési NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatok a projekt előkészítő szakaszában Mennyiség
Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése 3 450 db
Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 db
Lakossági fórum 7 db
Feladatok a projekt megvalósítási szakaszában Mennyiség
Sajtónyilvános nyitóesemények szervezése 1 db
Sajtónyilvános rendezvények szervezése 1 db
A beruházás fő helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 1 db
A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése 7 db
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 16 db
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 1 alkalommal a projekt alatt folyamatosan
Feladatok a projekt megvalósítását követően Mennyiség
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 db
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 3 100 db
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 8 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakmai ajánlat- Szakmai megvalósítási terv 10
2 3. Ajánlattevő vállalja-e további környezetvédelmi szempontok érvényesítését a teljesítés során („A” vagy „B” Vállalás) 15
3 4.1. Az M.2.1. pontra bemutatott vezető PR menedzser szakember környezeti kommunikáció specializáció szakirányon szerzett vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezik-e (igen/nem) 15
4 4.2. Az M.2.2. pontra bemutatott PR asszisztens szakember Európai Unió által finansz vagy társfinansz projektek kötelező tájék és nyilvánosság bizt tevékenységek végrehajt szerzett szakmai tapaszt 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00087
II.2.9) További információ:
II.2.5. Ár szempont tovább bontása:
1.1. Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése 1,9073
1.2. Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 0,1530
1.3. Lakossági fórum 5,4133
1.4. Sajtónyilvános projektindító rendezvény szervezése 2,9768
1.5. Sajtónyilvános rendezvény szervezése 2,9768
1.6. A beruházás fő helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 0,1536
1.7. A beruházás helyszínén "C" típusú táblák kihelyezése 0,1786
1.8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 30,3975
1.9. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 0,1276
1.10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 2,9768
1.11. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 2,6366
1.12. "D" típusú táblák kihelyezése 0,1021

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583592-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23515123
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22661000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése részfeladatai
- projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése részfeladatai
- lakossági fórum részfeladatai
- sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése részfeladatai
- sajtónyilvános rendezvény szervezése részfeladatai
- „B” típusú tábla részfeladatai
- „C” típusú tábla részfeladatai
- médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan részfeladatai
- sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése részfeladatai
- eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése részfeladatai
- „D” típusú tábla részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KEIOK Kft.- Har Meron Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047-2-43, 11583592-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges