Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/178
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.09.15.
Iktatószám: 17533/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Köves Márton Balázs
Telefon: +36 308494560
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BGE Központi Könyvtár és H.-i Központ kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000686172020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BGE Központi Könyvtár és H.-i Központ kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111100-9
45212330-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bagolyvár u. 6-10., hrsz. 31905/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása”
1. szakasz: Új Központi Könyvtár kialakítása
A kollégium ’A’ épületszárnyának földszintjén és pincéjében üzemelő könyvtár helyett, új megnövelt alapterületű és kapacitású, korszerű szolgáltatásokat nyújtó intézményi terület létrehozása, amely új, alápincézett, földszint + 2 emelet szintszámú, alacsony hajlásszögű magastetős, valamint lapostetős kialakítású 2280,2 m2 nettó alapterületű Központi Könyvtár épületszárny és benne 1 db „L2” jelű személyfelvonó létesítése kerül megvalósításra.
Az 1. szakasz során elvégzendő főbb munkák:
- meglévő földszintes, részben alápincézett , 799 m2 nettó alapterületű étterem épület bontása
- az étterem és kollégiumépület közötti udvar utólagosan beépített pince + földszintes épülete 34 m2 nettó alapterületű épület bontása, helyén kert kialakítása
- a könyvtár előtti parkoló kialakítása és környezet rendezése
- központi könyvtár épületének (pince + földszint + 2 emelet) kivitelezése
2. szakasz: Új Hallgatói Központ kialakítása
Kulturális tevékenységek mellett a kikapcsolódásra és feltöltődésre alkalmas – a Campus területéről eddig hiányzó –, központi helyzetben kialakított intézményi terület létrehozása (bel- és kültér egyaránt), melyből könnyen és közvetlenül elérhető a könyvtár, a kollégium és az oktatási épületek együttese.
A meglévő kollégium épület földszintjének átépítésével 432,5 m2 nettó alapterületű Hallgatói Központ kialakítása, oktatási szárnyak felé történő akadálymentes, fedett-zárt, valamint fedett-nyitott közlekedőfelületek létrehozása, valamint 164,6 m2 nettó alapterületű földszint + 2 emelet szintszámú, lapostetős kialakítású lépcsőházi mag és benne 1 db „L1” jelű személyfelvonó létesítése, átkötő hidak kialakítása a meglévő oktatási épületek felé.
A 2. szakasz során elvégzendő munkák:
- átjáró és lépcsőház az oktatási szárnyak és a kollégium közötti közlekedők bontása, melynek nettó alapterülete 275 m2
- kollégium ’A’ épületrész földszinti részének az átalakítása
-tervezett közlekedő híd csatlakozási pontjainak kialakítása (’B’, ’C’ épület földszintjén és 1. emeletén)
-a Campus kertjének és a környezetének rendezése
- a kollégium ’A’ épületrész előtti előtető (földszint) kivitelezése
- kollégium ’A’ épületrész és a ’B’ valamint ’C’ oktatási épületek közti új közlekedőhíd és akadálymentes lépcsőház (földszint + 1,5 emelet) kialakítása
- Campus belső közlekedési rendszerének kialakítása
- Hallgatói központ közösségi tereinek kialakítása
Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 570
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 136 - 358730

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/06/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) www.laterex.hu
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4187399835 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2021. 08. 31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111100-9
45212330-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bagolyvár u. 6-10., hrsz. 31905/11
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ kialakítása”
1. szakasz: Új Központi Könyvtár kialakítása
A kollégium ’A’ épületszárnyának földszintjén és pincéjében üzemelő könyvtár helyett, új megnövelt alapterületű és kapacitású, korszerű szolgáltatásokat nyújtó intézményi terület létrehozása, amely új, alápincézett, földszint + 2 emelet szintszámú, alacsony hajlásszögű magastetős, valamint lapostetős kialakítású 2280,2 m2 nettó alapterületű Központi Könyvtár épületszárny és benne 1 db „L2” jelű személyfelvonó létesítése kerül megvalósításra.
Az 1. szakasz során elvégzendő főbb munkák:
- meglévő földszintes, részben alápincézett , 799 m2 nettó alapterületű étterem épület bontása
- az étterem és kollégiumépület közötti udvar utólagosan beépített pince + földszintes épülete 34 m2 nettó alapterületű épület bontása, helyén kert kialakítása
- a könyvtár előtti parkoló kialakítása és környezet rendezése
- központi könyvtár épületének (pince + földszint + 2 emelet) kivitelezése
2. szakasz: Új Hallgatói Központ kialakítása
Kulturális tevékenységek mellett a kikapcsolódásra és feltöltődésre alkalmas – a Campus területéről eddig hiányzó –, központi helyzetben kialakított intézményi terület létrehozása (bel- és kültér egyaránt), melyből könnyen és közvetlenül elérhető a könyvtár, a kollégium és az oktatási épületek együttese.
A meglévő kollégium épület földszintjének átépítésével 432,5 m2 nettó alapterületű Hallgatói Központ kialakítása, oktatási szárnyak felé történő akadálymentes, fedett-zárt, valamint fedett-nyitott közlekedőfelületek létrehozása, valamint 164,6 m2 nettó alapterületű földszint + 2 emelet szintszámú, lapostetős kialakítású lépcsőházi mag és benne 1 db „L1” jelű személyfelvonó létesítése, átkötő hidak kialakítása a meglévő oktatási épületek felé.
A 2. szakasz során elvégzendő munkák:
- átjáró és lépcsőház az oktatási szárnyak és a kollégium közötti közlekedők bontása, melynek nettó alapterülete 275 m2
- kollégium ’A’ épületrész földszinti részének az átalakítása
-tervezett közlekedő híd csatlakozási pontjainak kialakítása (’B’, ’C’ épület földszintjén és 1. emeletén)
-a Campus kertjének és a környezetének rendezése
- a kollégium ’A’ épületrész előtti előtető (földszint) kivitelezése
- kollégium ’A’ épületrész és a ’B’ valamint ’C’ oktatási épületek közti új közlekedőhíd és akadálymentes lépcsőház (földszint + 1,5 emelet) kialakítása
- Campus belső közlekedési rendszerének kialakítása
- Hallgatói központ közösségi tereinek kialakítása
Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4187399835
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) www.laterex.hu
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Ajánlatkérő a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján módosítja a szerződést, oly módon, hogy a szerződés teljesítésére nyitva álló határidő 480 naptári napra csökken. Ennek indoka, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor az ajánlatkérő a kivitelezésre vonatozó munkaterületet 2 ütemben adta volna át, amelyre tekintettel határozta meg a teljesítési határidőt. A szerződés megkötését követően az egyetemi modellváltás eredményeképpen lehetőség volt a II. ütem szerinti munkaterület átadására is, így a teljesítési határidő csökkent. Felek a munkaterület egy ütemben történő átadásának módosítására tekintettel a szerződés azon pontjait is módosították, melyek az ütemezettséggel álltak összefüggésben. A módosítás alapján a szerződés értéke nem változott.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján módosítja a szerződést, oly módon, hogy a szerződés teljesítésére nyitva álló határidő 480 naptári napra csökken. Ennek indoka, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor az ajánlatkérő a kivitelezésre vonatozó munkaterületet 2 ütemben adta volna át, amelyre tekintettel határozta meg a teljesítési határidőt. A szerződés megkötését követően az egyetemi modellváltás eredményeképpen lehetőség volt a II. ütem szerinti munkaterület átadására is, így a teljesítési határidő csökkent. Felek a munkaterület egy ütemben történő átadásának módosítására tekintettel a szerződés azon pontjait is módosították, melyek az ütemezettséggel álltak összefüggésben.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4187399835 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4187399835 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben