Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/182
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.21.
Iktatószám: 18311/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 9700 Szombathely, Farkas Károly u. 81/A. (1006/3 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Vasi Bádogos Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22198499218
Postai cím: Sugár Utca 18.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Cecília
Telefon: +36 209652322
E-mail: cecilia.kovacs@szombathelysport.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tornacsarnok felújítása,energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000743822021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Állam tulajdonában, a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő 1006/3 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Farkas Károly u. 81/A. szám alatt található Arborétum Sportcentrum felújítása és energetikai korszerűsítése (tető hullámpala fedésének cseréje lindab lemezfedésre, az alatta lévő szigetelés cseréje legalább 15 cm-esre, esőcsatorna cseréje, fém nyílászárók cseréje műanyagra, falon lévő repedések kijavítása).
Ajánlatkérő a tornacsarnok részbeni felújítását és energetikai korszerűsítését kívánja megoldani a tetőfedés és tető hőszigetelés cseréjével, a homlokzati nyílászárók cseréjével, valamint a homlokzat hőszigetelésével.
Tervezett felújítási munkák:
- Tetőfedés, tető hőszigetelés (1320 m2): A hullámpala fedés és hőszigetelés elbontásra kerül. A tetőszerkezet belső burkolata megmarad, erre kerül fektetésre az új párazáró fólia és a 15 cm vastag új kőzetgyapot anyagú szálas hőszigetelés. A tetőfedés fogadására 5x5 cm méretű fenyőfa stáflizás készül. A tetőfedés anyaga bevonatos trapéz lemez. A kiegészítő bádogos szerkezetek bevonatos fémlemezből készülnek. A függőeresz- és lefolyó csatornák anyaga horganyzott acéllemez.
- Homlokzati nyílászárók (33 db): Valamennyi homlokzati nyílászáró kibontásra kerül. Helyükre műanyag szerkezetű, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű, korszerű nyílászárók kerülnek; a szükséges helyeken mechanikus távnyitóval szerelve. uw<1,4W/m2K. A külső könyöklők anyaga bevonatos fémlemez. A nyílászáró cserék után a belső spaletták javítása (vakolatjavítás, festés) megtörténik.
- Homlokzatképzés (886 m2): A homlokzaton a jelenlegi vakolat megmarad a szükséges javításokkal. Erre kerül ragasztásra a 10 cm vastag EPS anyagú hőszigetelés. A hőszigetelésre dörzsölt fehér színvakolat kerül. A lábazatra 8 cm vastag XPS hőszigetelést kell ragasztani. A lábazat fedő rétege Mozaik Top lábazati színvakolat .
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81170094 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tornacsarnok felújítása,energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Farkas Károly u. 81/A. (1006/3 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Állam tulajdonában, a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő 1006/3 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Farkas Károly u. 81/A. szám alatt található Arborétum Sportcentrum felújítása és energetikai korszerűsítése (tető hullámpala fedésének cseréje lindab lemezfedésre, az alatta lévő szigetelés cseréje legalább 15 cm-esre, esőcsatorna cseréje, fém nyílászárók cseréje műanyagra, falon lévő repedések kijavítása).
Ajánlatkérő a tornacsarnok részbeni felújítását és energetikai korszerűsítését kívánja megoldani a tetőfedés és tető hőszigetelés cseréjével, a homlokzati nyílászárók cseréjével, valamint a homlokzat hőszigetelésével.
Tervezett felújítási munkák:
- Tetőfedés, tető hőszigetelés (1320 m2): A hullámpala fedés és hőszigetelés elbontásra kerül. A tetőszerkezet belső burkolata megmarad, erre kerül fektetésre az új párazáró fólia és a 15 cm vastag új kőzetgyapot anyagú szálas hőszigetelés. A tetőfedés fogadására 5x5 cm méretű fenyőfa stáflizás készül. A tetőfedés anyaga bevonatos trapéz lemez. A kiegészítő bádogos szerkezetek bevonatos fémlemezből készülnek. A függőeresz- és lefolyó csatornák anyaga horganyzott acéllemez.
- Homlokzati nyílászárók (33 db): Valamennyi homlokzati nyílászáró kibontásra kerül. Helyükre műanyag szerkezetű, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű, korszerű nyílászárók kerülnek; a szükséges helyeken mechanikus távnyitóval szerelve. uw<1,4W/m2K. A külső könyöklők anyaga bevonatos fémlemez. A nyílászáró cserék után a belső spaletták javítása (vakolatjavítás, festés) megtörténik.
- Homlokzatképzés (886 m2): A homlokzaton a jelenlegi vakolat megmarad a szükséges javításokkal. Erre kerül ragasztásra a 10 cm vastag EPS anyagú hőszigetelés. A hőszigetelésre dörzsölt fehér színvakolat kerül. A lábazatra 8 cm vastag XPS hőszigetelést kell ragasztani. A lábazat fedő rétege Mozaik Top lábazati színvakolat .
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap) 20
2 3. Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően (igen/nem) 5
3 4. Építési törmelék, kitermelt föld, ágyazó, talajjavító anyagok szállítása kizárólag ipari minőségű, vízhatlan ponyvával fedetten történik (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.
Mértéke: min. 90 millió HUF/év és min. 30 millió HUF káreseménykénti kárértékű , minimálisan az utolsó megrendelt munka műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának (felmérési lap igazolásának) időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési (C.A.R.) felelősségbiztosítás.
2. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
3. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal „egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani , hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
4. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Ikt.128/6/2021.09.20. Rész száma: Elnevezés: Tornacsarnok felújítása,energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vasi Bádogos Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13519917218
Postai cím: Vasút Utca 23
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
E-mail: vasibadogoskft@gmail.com
Telefon: +36 205492373
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13519917218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81170094
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyílászáró beépítése, homlokzat hőszigetlése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Westunion-plan Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23754418218
Postai cím: Kőszegi Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: westunion.plan@gmail.com
Telefon: +36 306962281
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23754418218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11300414218
Postai cím: Dózsa György Utca 26
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11300414218

Hivatalos név: Vasi Bádogos Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13519917218
Postai cím: Vasút Utca 23
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13519917218

Hivatalos név: Westunion-plan Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23754418218
Postai cím: Kőszegi Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23754418218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/07/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges