Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/1
Beszerzés tárgya: Építési beruházás; Építési koncesszió; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2008.01.02.
Iktatószám: 18385/2007
CPV Kód: 45.23.31.10-3; 45.22.12.40-6; 45.23.31.39-2; 63.22.20.00-1; 74.23.20.00-4
Ajánlatkérő: A Magyar Állam, amelyet a Gazdasági és Közlekedési Miniszter képvisel. A Gazdasági és Közlekedési Miniszter felhatalmazásával a Gazdasági és Közlekedési Miniszter jár el.
Teljesítés helye: Magyarország, M6 gyorsforgalmi út Szekszárd–Bóly (143-200–192+200 km szelvények) és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly–Pécs (0+000–30+200 km szelvények)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mecsek Autópálya Konzorcium [tagjai: STRABAG AG (Ortenburgerstrasse 27, A–9800, Spittal/Drau, Ausztria); Bouygues Travaux Publics SA (1 avenue Eugéne Freyssinet, 78061, Saint Quentin en Yvelines, Franciaország); (Colas SA (7, place René Clair – 92100 Boulogne-Billancourt, Franciaország); John Laing Infrastruture Ltd (Allington House, 150 Victoria Street, London, SW 1E 5LB, Nagy Britannia); Intertoll Europe Zrt. (H–1117 Budapest, Fehérvári út 50–52.)]
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tájékoztatója az eljárás eredményéről (18385/2007)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: A Magyar Állam, amelyet a Gazdasági és Közlekedési Miniszter képvisel. A Gazdasági és Közlekedési Miniszter felhatalmazásával a Gazdasági és Közlekedési Miniszter jár el.
Postai cím: Margit körút 85., 257. sz. irodahelyiség
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs 
és Kontrolling Főosztály
Címzett: dr. Demkó Ivett
Telefon: (+36) 1 336-7642
Fax: (+36) 1 336-7644
E-mail: demko.ivett@gkm.gov.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gkm.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: X
Közjogi szervezet: –
Regionális/helyi szintű: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN FOLYTATJA-E LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST? 
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd-Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly-Pécs közötti szakaszának tervezését, építését, felújítását, üzemeltetését, fenntartását és e tevékenységek finanszírozását magában foglaló koncessziós szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]
a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: X
A teljesítés helye: Magyarország, M6 gyorsforgalmi út Szekszárd–Bóly (143-200–192+200 km szelvények) és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly–Pécs (0+000–30+200 km szelvények)
NUTS-kód: HU23
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
c) Szolgáltatás: –
Szolgáltatási kategória száma: –
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése: –
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése: –
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések: –
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd-Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly-Pécs közötti szakaszának tervezését, építését, felújítását, üzemeltetését, fenntartását és e tevékenységek finanszírozását magában foglaló koncesszió a Köz- és Magánszféra Partnerség (Public Private Partnership – „PPP” keretein belül) rendelkezésre állási díj ellenében, 30 évig tartó időtartamra.
Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd-Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly-Pécs közötti szakaszának tervezését, építését, felújítását, üzemeltetését, fenntartását és e tevékenységek finanszírozását magában foglaló koncessziós szerződés.
A projekt főbb műszaki paraméterei:
I. Tervezés
– Az összes kiviteli terv elkészítése, beleértve a műtárgyak, alagutak kiviteli terveinek elkészítését, a burkolt leállósáv miatti áttervezések terveinek elkészítését, az organizációhoz és egyéb, az építéshez szükséges tervek elkészítését és ezek engedélyeztetését. Részleteket a részvételi dokumentáció tartalmaz.
II/a. M6 gyorsforgalmi út Szekszárd-Bóly (M9 csomópont)-Bóly (M60 elválási csomópont) közötti szakaszának megépítése:
– Kiépítés jellege: 2 × 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út
– Hossza: 50 km (143+200–192+200 km)-szelvények között (hiba szelvény van) főpályaszerkezet: 20 cm cement stabilizáció + 18 cm aszfaltburkolat, ikercsöves alagutak száma: 4 db (1331 m, 399 m, 865 m, 418 m)
– Műtárgyak száma: 55 db ebből 7 db völgyhíd a dokumentációban foglaltak szerint. Egyéb építmények: 3 db pihenőhely (Sárközi, Geresd, Szebény), 1 db gyorsforgalmi úti (M6–M9) csomópont teljes kiépítése, 1 db mérnökségi telep + autópálya rendőrség (Bátaszék)
Részleteket a részvételi dokumentáció tartalmaz.
II/b. M60 gyorsforgalmi út Bóly (M6 elválási csomópont)-Pécs (58. sz. főút csomópont) közötti szakasz megépítése: 
– Kiépítés jellege: 2 × 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út
– Hossza: 30,2 km, (0+000–30+200 km) szelvények között
– Főpálya szerkezet: 20 cm cement stabilizáció + 18 cm aszfaltburkolat Műtárgyak száma: 32 db ebből 2 völgyhíd a dokumentációban foglaltak szerint. Egyéb építmények: 2 db pihenőhely (Szajki, Belvárdgyulai), 1 db mérnökség és autópálya rendőrség (Pécs-keleti csomópont, Pécsudvard)
Mindkét gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozóan az ajánlatkérő által elvárt forgalomba helyezés legkésőbbi időpontja 2010. első negyedév.
Részleteket a részvételi dokumentáció tartalmaz.
III. Üzemeltetés, fenntartás, felújítás
Mindkét gyorsforgalmi útszakasz (az ajánlattételi dokumentációban megadott lehatárolási tervnek megfelelően) műszaki és szakmai előírásoknak megfelelő üzemeltetése, fenntartása, rendszeres felújítása maximum 30 évig tartó időszak alatt.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.31.10-3
További tárgy(ak): 
45.22.12.40-6
45.23.31.39-2
63.22.20.00-1
74.23.20.00-4
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték: 266 854 708 381
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: 
– Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére koncessziós díj megfizetését írta elő. A koncesszor az Államnak évente 5 millió forint + áfa koncessziós díjat köteles megfizetni, mely összeg az első évet követően minden évben a Koncessziós Szerződésben meghatározott index szerint indexálásra kerül.
– A nyertes koncesszor az M6-os jelű autópálya Szekszárd (141+300 km szelvény) és Bóly (192+200 km szelvény) közötti szakaszára, valamint az M60-as autópálya Bóly (0+000 km szelvény) és Pécs (30+200 km szelvény) közötti szakaszai, valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építésére, üzemeltetésére, fenntartására, finanszírozására és hasznosítására szerez kizárólagos koncessziós jogosultságot 30 éves időtartamra.
– Az autópálya forgalomba helyezését követően az Állam rendelkezésre állási díjat fizet a koncesszornak, melynek mértéke 266 854 708 381 Forint. Az adott hónapban fizetendő rendelkezésre állási díj havonta kerül meghatározásra a szerződés koncesszor általi teljesítése alapján. Amennyiben az út nem vagy nem megfelelő minőségben áll a használók rendelkezésére, vagy a közútkezelői feladatok ellátása nem felel meg a Szerződésben előírt kritériumoknak, akkor az állam a rendelkezésre állási alapdíj összegéből jogosult levonásokat eszközölni. A balesetek számának kedvező alakulásától függően az alapdíjon felül további kifizetések is megilletik koncesszort. Tekintettel arra, hogy a Rendelkezésre Állási Alapdíj a végső ajánlat beadásakor egy alapkamat fedezeti kamatláb feltételezésen alapul, és maga a fedezeti ügylet megkötése csak pénzügyi záráskor fog megtörténni, elképzelhető, hogy a feltételezett és a tényleges alapkamat fedezeti kamatláb el fog térni egymástól. Az eltérés egyszeri technikai korrigálására pénzügyi záráskor kerül sor, aminek eredményeképpen a rendelkezésre állási alapdíj mértéke változni fog. A rendelkezésre állási alapdíj a szerződésben konkrét összegben meghatározható, a végső ajánlatban szereplő Rendelkezésre Állási Alapdíjat az ajánlattevő állam által jóváhagyott pénzügyi modelljében szereplő objektív, mindenki által megismerhető változónak (alapkamat fedezeti kamatláb) a szerződéskötés (pénzügyi zárás) napján felvett értéke határozta meg.
A rendelkezésre állási alapdíj az alábbi állandó elemekből tevődik össze: 
(i) fix forint komponens (FFt); plusz
(ii) indexált forint komponens (iFt); plusz
(iii) fix euró komponens (FEt); plusz
(iv) indexált euró komponens (IEt).
A fenti komponensekre az ajánlattevők tettek ajánlatot. A fix forint és a fix euró komponensek, valamint az indexálandó komponensek indexálás nélküli értéke a szerződés megkötésekor a koncessziós időszak teljes időtartamára vonatkozóan előre meghatározásra kerülnek. Az indexált komponensek a szerződésben előre rögzített indexekkel kerülnek indexálásra.
A ténylegesen fizetendő rendelkezésre állási díj a rendelkezésre állási alapdíj alábbi komponensekkel történő módosításával határozandó meg.
– Az autópálya rendelkezésre nem állásához kapcsolódó levonások.
– A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos díjrész vagy díjlevonás.
– A koncessziós társaság hiányos vagy nem megfelelő teljesítéséhez kapcsolódó díjlevonás (teljesítménnyel kapcsolatos díjcsökkentés).

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén: 
Nyílt: –
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Versenypárbeszéd: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: X
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben): –

IV.1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás: X
Időszakos előzetes összesített tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: –
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat: X
a következő részszempontok alapján
részszempontok
súlyszámok
1. a megajánlott rendelkezésre állási alapdíj kockázatokkal kiigazított nettó jelenértéke
95
2. a hiánypótlások teljesítésének maximális időtartama napokban az ideiglenes forgalomba helyezéstől számítva (minimum 0 nap, maximum 180 nap),


IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
Igen: –
Nem: X

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): –

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): 
Előzetes összesített tájékoztató: –
vagy
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: X
vagy
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: 
2007/S 70-085669 2007/04/11
Egyéb korábbi közzététel: –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szerződés száma: 1
Megnevezése: –

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 
2007/11/21 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 2

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Mecsek Autópálya Konzorcium
[tagjai: STRABAG AG (Ortenburgerstrasse 27, A–9800, Spittal/Drau, Ausztria); Bouygues Travaux Publics SA (1 avenue Eugéne Freyssinet, 78061, Saint Quentin en Yvelines, Franciaország); (Colas SA (7, place René Clair – 92100 Boulogne-Billancourt, Franciaország); John Laing Infrastruture Ltd (Allington House, 150 Victoria Street, London, SW 1E 5LB, Nagy Britannia); Intertoll Europe Zrt. (H–1117 Budapest, Fehérvári út 50–52.)]
Postai cím: Szegedi út 35–37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Telefon: –
Fax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 250 000 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 266 854 708 381
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: – /
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: –
Pénznem: –
Áfa nélkül: –
Áfával: –
Áfa (%): –
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: 
az évek számát: vagy a hónapok számát: 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): –
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): …(%)
Nem ismert: X
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E szakaszból szükség esetén több példány használható)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: –

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben): Építési koncesszió esetében a Kbt. 139. § (2) bekezdése értelmében hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást a 124. § (2) bekezdése szerinti eseteken túlmenően is lehet alkalmazni
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: a nyertes ajánlattevő nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): 
– M6-M60 Mecsek Konzorcium (székhelye: 1117 Budapest, Neumann J. u. 1., B épület) [tagjai: Bilfinger Berger BOT GmbH (Gustav-Tressmann-Ring 1, D–65189 Wiesbaden); Bilfinger Berger AG (CarlReiss-Platz 1–5, D–68165 Mannheim, Németország); Bilfinger Berger BOT GmbH (Gustav-Tressmann-Ring 1, D65189 Wiesbaden, Németország); Egis Projects SA (11 Avenue du centre – Saint Quentin en Yvelines, F–78 286 GUYANCOURT Cedex, Franciaország); Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG (Absberggasse 47, A-1103 Wien, Ausztria); VINCI Concessions SA (1 cours Ferdinand-de-Lesseps F–92851, Rueil-Malmaison Cedex, Franciaország); VINCI SA (1 cours Ferdinand-de-Lesseps F–9285 1, Rueil-Malmaison Cedex, Franciaország)] 
Ellenszolgáltatás összege: 286 928 294 858
Pénzneme: HUF
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma: 
– M6-M60 Mecsek Konzorcium (székhelye: 1117 Budapest, Neumann J. u. 1., B épület, Magyarország) [tagjai: Bilfinger Berger BOT GmbH (Gustav-Tressmann-Ring 1, D–65189 Wiesbaden); Bilfinger Berger AG (Carl-Reiss-Platz 1–5, D–68165 Mannheim, Németország); Bilfinger Berger BOT GmbH (Gustav-TressmannRing 1, D–65189 Wiesbaden, Németország); Egis Projects SA (11 Avenue du centre – Saint Quentin en Yvelines, F–78 286 GUYANCOURT Cedex, Franciaország); Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG (Absberggasse 47, A–1103 Wien, Ausztria); VINCI Concessions SA (1 cours Ferdinand-de-Lesseps F–92851, Rueil-Malmaison Cedex, Franciaország); VINCI SA (1 cours Ferdinand-de-Lesseps F–92851, Rueil-Malmaison Cedex, Franciaország)]
– Mecsek Autópálya Konzorcium (székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35–37., Magyarország) [tagjai: 
– STR–ABAG AG (Ortenburgerstrasse 27, A–9800, SpittauDrau, Ausztria); 
– Bouygues Travaux Publics SA (1 avenue Eugéne Freyssinet, 78061, Saint Quentin en Yvelines, Franciaország); 
– Colas SA (7, place René Clair – 92100 Boulogne-Billancourt, Franciaország); 
– John Laing Infrastruture Ltd (Allington House, 150 Victoria Street, London, SW1E 5LB, Nagy Britannia);
– Intertoll Europe Zrt. (H–1117 Budapest, Fehérvári út 50–52.)]
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben): –
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2007/11/19 (év/hó/nap)