Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/7
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.01.10.
Iktatószám: 184/2018
CPV Kód: 45212225-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: endredi.gabor@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-nke.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények megvalósítása vállalkozási szerződés keretén belül
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények megvalósítása vállalkozási szerződés keretén belül
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak: 45310000-3
45331000-6
45000000-7
45262300-4
45262522-6
45430000-0
45450000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új sportcsarnokának és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.
A létesítmény az alábbi részekből áll:
• Sportközpont - uszoda, multifunkcionális csarnok, bemelegítő csarnok
• Lőtér
• Hallgatói Központ
• Szabadtéri sportpályák és akadálypálya
Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények műszaki adatai:
Bruttó szintterület: 17 588 m2
Nettó alapterület: 10.603 m2
A legnagyobb alátámasztás nélküli terület nagysága:48,0m x 48,0m azaz az alapterülete: 2.304m2
Közbenső alátámasztás nélküli tartószerkezet nagysága: 48,0m fesztáv
Világítás: 1.500+ lux fényerő
Zöldfelület: 19 030 m2
Burkolt felület (épületeken kívül): 22 071 m2
Kültéri Sportpályák területe: 11 348 m2
Út, parkoló és gyalogos burkolat területe: 10 439 m2
Kerítés és kerti létesítmények: 284 m2
Sportközpont
új építésű közhasználatú építmény
nettó alapterület 10 603m2
Sporttechnológia plusz mászófal
Uszodatechnológia
Felvonók (2 db személy, 1 db személy-teher)
Lőtér
új építés
két szintes épület
nettó alapterület 2 337 m2
Lőtér sporttechnológia
1 db Személyfelvonó
Hallgatói Központ
meglévő épület átalakítása
nettó alapterület 1623 m2
pince, földszint + 1 emelet
Konyhatechnológia- 600 adagos melegítő konyha étteremmel
1 db Személyfelvonó
A munkaterület - a megelőző terület előkészítések üteme szerint- két ütemben kerül munkavégzésre átadásra.
A munkaterületen belül több létesítmény kerül megvalósításra (Sportközpont, Hallgatói központ, Lövészklub, kültéri pályák), ezek műszaki átadás-átvétele és használatbavételi engedélyeztetése ütemezetten, a megvalósítási ütemének megfelelően történhet.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/01/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 192 - 338285

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Generálkivitelezői szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5289598184 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak: 45310000-3
45331000-6
45000000-7
45262300-4
45262522-6
45430000-0
45450000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát a módosítást követően a II.2.4) valamint a VII.2.1) pontokban foglaltak képezik
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/01/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5289598184
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4. sz. módosítás: A Szerződésmódosításban meghatározott Kiegészítő Munkákra tekintettel a Vállalkozási Díj nettó 684.475.520,- Ft összeggel növekszik a közhasználatban lévő sport- és szabadidőpark fejlesztése érdekében. A kiegészítő munkákra tekintettel módosításra kerül a megrendelői és műszaki ütemterv.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései megalapozzák a Kiegészítő Munkákra vonatkozó szerződésmódosítást új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.A VII.2.1. pontban hivatkozott 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában kitűzött céloknak megfelelően a lakosság számára is használható szabadidős és sportterületet kialakítása. Az Orczy-kert rekonstrukciójának folytatásaként megújul és modern sporteszközökkel bővül az Orczy-kerthez kapcsolódó, közhasználatban lévő, a felújítást követően is ingyenesen használható szabadidős terület.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5612726185 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6297201705 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben