Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/202
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.10.16.
Iktatószám: 18505/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Dóra Viktória
Telefon: +36 302650617
E-mail: viktoria.dora.barna@kk.gov.hu
Fax: +36 18966952
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK Kréta 2022 (1342)
Hivatkozási szám: EKR000558662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. A KRÉTA Terméktámogatás tárgya
a) Ajánlatkérő üzemszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének fenntartásához a KRÉTA rendszer terméktámogatása az alábbi kiemelt modulok tekintetében értendő a Klebelsberg Központ, valamint a Tankerületek vonatkozásában:
• KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul;
• KRÉTA Elektronikus Napló modul;
• KRÉTA Elektronikus Ellenőrző modul;
• KRÉTA Tantárgyfelosztás modul;
• KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul;
• KRÉTA Központi Rendszer modul;
• KRÉTA Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) modul;
• KRÉTA Projekteszköznyilvántartó modul;
• KRÉTA Lázár Ervin Program modul;
• KRÉTA e-Ügyintézési modul;
• KRÉTA Pénzügyi modul.
b) Ajánlatkérő üzemszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének fenntartásához a KRÉTA rendszer terméktámogatása az alábbi kiemelt modulok tekintetében értendő a Klebelsberg Központ vonatkozásában:
• KRÉTA Gazdálkodási modul;
• KRÉTA Humánerőforrás modul.
c) Az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó KRÉTA rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások a fenti – -a.) és b.) pontban felsorolt – modulok tekintetében:
• Ügyfélszolgálat – Helpdesk;
• Rendszerkövetés, jogszabálykövetés biztosítása;
• Bejelentés kezelés szolgáltatás biztosítása;
• Szoftverfrissítések biztosítása;
• Üzemeltetés-támogatási szolgáltatás részét képező oktatás biztosítása;
• Szakértői, tanácsadói tevékenység biztosítása;
• KIR interface támogatása;
• Oktatás;
• KRÉTA információbiztonsági és adatvédelmi audit támogatása;
• Egyedi igények, paraméterezések megvalósításának támogatása;
Tranzakciós szolgáltatások;
• Havi eredménytermékek.
d) Az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó KRÉTA rendszerhez kapcsolódó alábbi szolgáltatások a Tankerületi Központok számára a KRÉTA Gazdálkodási és a KRÉTA Humánerőforrás modulok tekintetében:
• Rendszerkövetés, jogszabálykövetés biztosítása;
e) Az Ajánlatkérő által a KRÉTA rendszerhez biztosított infrastruktúra alkalmazás üzemeltetési feladatainak ellátásának támogatása az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.
KRÉTA EGYEDI MODULOK BEVEZETÉSE
A terméktámogatás részét képezi az alábbi 5 modul, illetve funkcionalitás bevezetése:
- KRÉTA Fenntartói Ellenőrzési modul
- KRÉTA Vizuális Tantárgyfelosztás Riport funkcionalitás
- Pedagógusok pályázatban történő részvételének Nyomon követési és Ellenőrzési modulja
- Üzleti Tervezés modul
- Kötelezettségvállalás Engedélyezés funkcionalitás
A feladatok további részletes kifejtését a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1565550000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KK Kréta 2022 (1342)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72261000-2
72266000-7
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A KRÉTA Terméktámogatás tárgya
a) Ajánlatkérő üzemszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének fenntartásához a KRÉTA rendszer terméktámogatása az alábbi kiemelt modulok tekintetében értendő a Klebelsberg Központ, valamint a Tankerületek vonatkozásában:
• KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul;
• KRÉTA Elektronikus Napló modul;
• KRÉTA Elektronikus Ellenőrző modul;
• KRÉTA Tantárgyfelosztás modul;
• KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul;
• KRÉTA Központi Rendszer modul;
• KRÉTA Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) modul;
• KRÉTA Projekteszköznyilvántartó modul;
• KRÉTA Lázár Ervin Program modul;
• KRÉTA e-Ügyintézési modul;
• KRÉTA Pénzügyi modul.
b) Ajánlatkérő üzemszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének fenntartásához a KRÉTA rendszer terméktámogatása az alábbi kiemelt modulok tekintetében értendő a Klebelsberg Központ vonatkozásában:
• KRÉTA Gazdálkodási modul;
• KRÉTA Humánerőforrás modul.
c) Az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó KRÉTA rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások a fenti – -a.) és b.) pontban felsorolt – modulok tekintetében:
• Ügyfélszolgálat – Helpdesk;
• Rendszerkövetés, jogszabálykövetés biztosítása;
• Bejelentés kezelés szolgáltatás biztosítása;
• Szoftverfrissítések biztosítása;
• Üzemeltetés-támogatási szolgáltatás részét képező oktatás biztosítása;
• Szakértői, tanácsadói tevékenység biztosítása;
• KIR interface támogatása;
• Oktatás;
• KRÉTA információbiztonsági és adatvédelmi audit támogatása;
• Egyedi igények, paraméterezések megvalósításának támogatása;
Tranzakciós szolgáltatások;
• Havi eredménytermékek.
d) Az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó KRÉTA rendszerhez kapcsolódó alábbi szolgáltatások a Tankerületi Központok számára a KRÉTA Gazdálkodási és a KRÉTA Humánerőforrás modulok tekintetében:
• Rendszerkövetés, jogszabálykövetés biztosítása;
e) Az Ajánlatkérő által a KRÉTA rendszerhez biztosított infrastruktúra alkalmazás üzemeltetési feladatainak ellátásának támogatása az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.
- A feladatok további részletes kifejtését a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 179 - 432880
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: KK Kréta 2022 (1342)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98121265
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1565550000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1565550000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
ajánlattevő neve, címe, adószáma:
EKRÉTA Informatikai Zrt.
1111 Budapest Budafoki Út 59.
Adószám: 25707144-2-43
nyertes ajánlattevő adószáma
Adószám: 25707144-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására azért kerül sor, mert a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződés kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg.
A Neptun KRÉTA (Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) Rendszer használatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma licencszerződést kötött 2015.10.21. napján az SDA Informatika Zrt-vel. A megkötött licencszerződés 3.1.1. pontja szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumot, mint Felhasználót, örökös használati jog illeti meg a Neptun KRÉTA Rendszert illetően. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – jelenleg Klebelsberg Központ – az SDA Informatika Zrt. 2016.06.24-én írta alá licencszerződést.
2016.07.31-én az SDA Informatikai Zrt-ből kivált az eKRÉTA Informatikai Zrt., aki a Neptun KRÉTA rendszernek, valamint moduljainak szerzői jogát és a szoftver forráskódját a jövőben kizárólag birtokolja, vagyoni jogaival kizárólagosan rendelkezik.
Az ajánlatkérő az eljárást megelőzően és azzal kapcsolatosan megvizsgálta a törvényi feltételrendszerek konjunktív fennállását és megállapította, hogy:
a.) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok és a kizárólagos jogok védelme miatt, kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, ugyanis a NEPTUN KRÉTA rendszerre vonatkozóan – hivatkozva a jogtulajdonos (eKRÉTA Informatikai Zrt.) kizárólagossági nyilatkozatára – fennállnak a rendszerre vonatkozó műszaki-technikai sajátosságok és az eKRÉTA Informatikai Zrt.-re – vonatkozó kizárólagos jogok védelme.
b.) bár nem törvényi feltétel, de az ajánlatkérő rögzíti, hogy – hivatkozva a tisztelt KÚRIA 2015-ös Kfv.III.37.158/2015 számú jogerős ítéletére – a rendszer és „más tanulmányi rendszer nem kompatibilis”, továbbá azt is, hogy kizárólagos jogot megalapozó helyzetet nem ajánlatkérő, hanem a Magyar Állam idézte elő. Fontos kiemelni, hogy a rendszer egyedi jellege abból is adódik, hogy a Neptun KRÉTA rendszer a fenntartói működést kiemelten támogatja megfelelő jogosultsági szintek beállítása mellett, így a hazai piacon lévő más IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) területén egyedülálló funkcionalitásokkal rendelkezik.
c.) az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mivel a KÚRIA is – hivatkozott ítéletében – megállapította, hogy nincs más kompatibilis tanulmányi rendszer és az ajánlatkérőnek folytonosan és folyamatosan szüksége van a NEPTUN KRÉTA rendszer által nyújtott komplex szolgáltatásokra, funkcionalitásokra feladatai ellátásához, így egy új rendszer kifejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárás ellehetetlenítené ajánlatkérő munkáját, feladat ellátását.
d.) a fentiekből következően az is egyértelműen megállapítható, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg az ajánlatkérő.
A fentiekből következően megállapítható, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szükségességét nem az ajánlatkérő idézte elő és a Neptun KRÉTA rendszer „más tanulmányi rendszerrel nem kompatibilis”.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a megkötött licencszerződés következtében a Neptun KRÉTA rendszerre vonatkozó szolgáltatásokat kell beszereznie, ezért nem létezik más reális alternatíva a beszerzési igényének a kielégítésére, és a kizárólagos jogok következtében nem tud versenyt lefolytatni a beszerzési igénye megvalósítására.