Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/192
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.05.
Iktatószám: 18981/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Miskolc, Miskolctapolcai út 13. (hrsz.:45535/11)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: önkormányzati feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyalné dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001042692021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001042692021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Miskolctapolcai felnőtt orv. rend. tervezése
Hivatkozási szám: EKR001042692021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MISKOLCTAPOLCAI FELNŐTT KÖRZETI ORVOSI RENDELŐ, Miskolctapolcai út 13. (hrsz.:45535/11) INFRA FELÚJÍTÁSÁVAL tervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírás szerint.
TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00012 azonosító számú „Miskolc, Miskolctapolcai úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges egyszerűsített kiviteli építészeti- és szakági műszaki tervdokumentációk elkészítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Miskolctapolcai felnőtt orv. rend. tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71320000-7
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Miskolctapolcai út 13. (hrsz.:45535/11)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat:
Tárgyi intézményi ingatlan összközműves saroktelken elhelyezett, szabadon álló beépítésű, eltolt lépcsőzetes padlósíkkal kialakított, földszintes - hagyományos épületszerkezetű középfőfalas, alacsony hajlású lapos-nyereg-tetős, téglaburkolatú homlokzattal rendelkező - épület. A ház funkcionális elrendezése valamint műszaki állapota részlegesen avult, „korának megfelelő” állapotú. Gépjármű parkolás jelenleg az ingatlan melletti közterületen történik. Az épület közterületről megközelíthető gépjárművel, kerékpárral és gyalogosan is.
Tárgyi egészségügyi intézményi objektum ~ 50 éves infrastruktúrával rendelkezik, mely korszerűségi felülvizsgálata jelen tervezési feladat célja.
A 21.századi színvonalú betegellátáshoz - műszaki és orvos-szakmai szempontból – az alábbi részleges külső-és belsőtéri átalakítások tervezésére van szükség:
- energetikailag korszerű tetőkonstrukció, homlokzati falszerkezet kialakítása és mai szabványos homlokzati nyílászárók beépítése;
- elektromos rendszer érintésvédelmi felülvizsgálata és szükség szerinti újjáépítése;
- a fűtési rendszer teljes körű felújítása (kazáncsere, fűtési hálózat és szerelvény átmosása, részleges átalakítása, automatizálás, részleges épületfelügyeleti rendszer kiépítése: okos-mérés…megújuló energia alkalmazása opcióként);
- a nyugati oldalhomlokzati bejáratok megszüntetése;
- várótermek összenyitása a középfőfalban kialakítandó utólagos nyílással;
- a meglévő vizesblokkok szabványosított akadálymentes és személyzeti wc/mosdóblokk teljes körű felújítása;
- tisztasági festés-mázolás;
- amortizálódott rögzített berendezések és bútorok, ill. eszközök figyelembevétele a tervezés során; (pl: beépített szekrények, mosdók, WC-k, stb.);
- jelen projekt keretében komplex akadálymentesítés valósítandó meg, így az utcáról, udvarról, parkolóból történő bejutás akadálymentesítendő, továbbá akadálymentes parkoló, kültéri és beltéri vezetősáv, csúszásmentes padlóburkolat stb. alakítandó ki). A tervezés során rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata szükséges, hogy a jogszabály által előírt projektarányos akadálymentesség feltételei fennállnak.
Az épület jelenlegi helyiségei:
- Előtér (5,23m2); - Akadálymentes WC (7,51 m2); Váró (14,98 m2); - Felnőtt orvosi rendelő (21,95 m2); - Pihenő (23,57 m2); - Előtér (4,21 m2); - Tároló (2,59 m2); - WC (3,55 m2); - Védőnő (7,98 m2); - Gyermek orvosi rendelő (20,47 m2); - Váró (14,98 m2); - Előtér (4,30 m2); - Előtér (2,01 m2); - WC (2,35 m2); - Raktár (3,71 m2); - Külső tároló (4,35 m2); - Külső tároló (4,23 m2) = Épület nettó hasznos alapterülete: 147,97 m2
Tervezendő épület helyiségei: 2 házi orvosi rendelő(42,42 m2); 1 elkülönítő(23,57 m2); 1 orvosi pihenő(7,95 m2); 1 orvosi mosdó, wc, előt.(7,76 m2); et., mosdó, wc(4,36 m2); tároló(2,59 m2); takarító szertár+épületgép.(3,71 m2); váró(29,93 m2); akm. mosdó(7,51 m2); előtér-szélfogók(9,53 m2) = 139,39 m2+2 külső tároló(8,58 m2)= a tervezendő épület nettó hasznos alapterülete 147,97m2
A tervezési feladat nem építési engedély köteles tevékenység megvalósításához szükséges.
A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Műszaki leírás a tervezési , tervezői feladatok tekintetében (Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezet) foglalt feltételeknek megfelelően kell elkészíteni.
Ajánlatkérő a további tájékoztatást adja meg, figyelemmel a 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 6. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel:
- Az elkészült korábbi felmérési tervdokumentációt – mely tartalmazza a fenti jogszabályi hely (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat – Ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplők részére rendelkezésre bocsátja;
- Az (1) bekezdés g) pontjára tekintettel: Tervezési ütemezés: Tervezési közbeszerzés: 2021.05. – 2021.08.; Kivitel terv elkészítése: 2021.08. – 2021.09.; Kivitelezési közbeszerzés: 2021.09. – 2022.03.; Kivitelezés: 2022.04. – 2022.11.;
- A (2) bekezdés a) pontjára tekintettel: meglévő épület áttervezésére tekintettel külön talajmechanikai és geodézia adatok megadása nem releváns;
- A (2) bekezdés b) pontjára tekintettel: Ajánlatkérő fényképeket mellékelt a meglévő épületről
- A (2) bekezdés c) pontjára tekintettel tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tervezési feladat tekintetében külön jogszabályban meghatározott tervezési program nyújtása nem releváns;
- A (2) bekezdés e) pontjára tekintettel: jogszabályi előríás alapján a tervezői művezetés igény szerint a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
OPCIÓS feladat: A nyertes Ajánlattevő, Tervező(k) opciós feladatát képezi a teljesítés keretében, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése. Az opciós feladatot a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül gépészeti tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
2 3./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül energetikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
3 4./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építményvillamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
4 5./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül rehabilitációs tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
5 6./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül tartószerkezeti tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓS feladat: A nyertes Ajánlattevő, Tervező(k) opciós feladatát képezi a teljesítés keretében, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése.
Az opciós feladatot a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal.
Az opciós feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5%-ában határozza meg. Amennyiben Megrendelő nem indítja meg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, az opció lehívására nem kerül sor és a feladat értéke nem kerül kifizetésre. A szerződés, amennyiben az opció nem kerül megrendelésre AK jelzése alapján, a 12 hónap elteltével megszűnik, külön kötelezettség nélkül.
Ajánlatkérő az opciós feladat díját a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás után fizeti ki, akkor is, ha az eljárás eredménytelen. A további eljárások során történő közreműködésért külön díjazás nem illeti meg a tervezőt, annak ellenértékét az opciós díj magába foglalja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2020_00012
II.2.14) További információ:
KIEGÉSZÍTÉS a II.2.5) pontban az Ár kritérium: 1./ Ajánlati ár (tervezési feladatok díja és opciós feladat díja mindösszesen) (nettó HUF)
Ajánlatkérő az opciós feladat vállalási árát (feladat értékét) a tervezési feladatok vállalási árának (teljes tervezési díj) 5%-ában határozza meg.
OPCIÓS feladat: A nyertes Ajánlattevő, Tervező(k) opciós feladatát képezi a teljesítés keretében, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése. . Az opciós feladatot a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
KIEGÉSZÍTÉS az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: a szerződés teljes időtartama 12 hónap. A kiviteli tervekre vonatkozó részteljesítési határidő, a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári nap, melybe beletartozik a megrendelővel szakáganként történő előzetes egyeztetés is, azonban nem tartalmazza Ajánlatkérő által a tervek elfogadására fordított időtartamot. Nyertes Ajánlattevő köteles a kiviteli tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 5 napon belül az építési hatósági bejelentési kötelezettséget teljesíteni – amennyiben releváns -, tekintettel arra, hogy nincs szükség építési engedélyre.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
A szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül AK lehívása alapján, az opciós feladat teljesítése érdekében a Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban.
Amennyiben Megrendelő nem indítja meg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, az opció lehívására nem kerül sor és a feladat értéke nem kerül kifizetésre. A szerződés, amennyiben az opció nem kerül megrendelésre AK jelzése alapján, 12 hónap elteltével megszűnik, külön kötelezettség nélkül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
• A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1–16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
• A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, hatálya alá eső alvállalkozót.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának megfelelő – referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- a szolgáltatás mennyisége (tervezett épület nettó hasznos alapterülete)
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
AK az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa szakasz kitöltését kéri!
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt igazolásait.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz.1) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1) Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített, minimum 100 m2 nettó hasznos alapterületű új és/vagy átalakított és/vagy felújított és/vagy kibővített épület tervezésére vonatkozó referenciával.
Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény több, de maximum három referenciával is teljesíthető.
Ajánlatkérő „ épület tervezésére vonatkozó referencia” alatt engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentációt ért .
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:
Sz.1) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a beruházást a TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00012 azonosítószámú, „Miskolc, Miskolctapolcai úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
AK a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a tervezési díj vonatkozásában a számlázásra:
A számla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció leszállítása után, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A számla értéke a megajánlott tervezési díj.
AK a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget az egyéb díj – opció -vonatkozásában a számlázásra:
A számla benyújtására szerződés tárgyát képező kiviteli tervek alapján induló, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás befejezését követően nyújtható be. A számla értéke a feladatra megajánlott díj.
AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben a számla kiállításától számított 3 napon belül nyertes ajánlattevő nem juttatja el a számlát és a teljesítésiigazolást Ajánlatkérő részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a számla kézhezvételének napja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (2)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
KÉSEDELMI KÖTBÉR mértéke:
Tervezési feladat vonatkozásában:
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladat tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék).
AK a késedelmi kötbért tervezési feladatra megadott teljesítési határidő tekintetében érvényesíti.
AK kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma a 20 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Ajánlatkérő – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
Opciós feladat vonatkozásában:
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10.000 forint/naptári nap, de maximum az opciós nettó díj 20%-a.
HIBÁS TELJESÍTÉS MIATTI KÖTBÉR mértéke: A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 5 %-a/alkalom.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, ezt követően AK a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkérő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR mértéke: A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.
JÓTÁLLÁS: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap.
A fiz. felt. és a mellékköt. részletes szabályait KD III. fejezet Szerz.-terv. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rend-einek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kieg. táj. iránti igényeket EKR felületén kell eljuttatniuk AK-höz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést AK nem veszi figyelembe! AK a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
4) AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös AT-knek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közb. dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
6) Az AK a Kbt. 41/A. § (1) bek. alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dok-at egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol AK elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
7) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) AK tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember (SZE) részszempontok: pontozás a Közb. dokumentumban meghatározottak szerint.
Egy SZE max két értékelési szemponthoz ajánlható meg.
14) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát AK jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább 500.000 Ft/káresemény, 4.000.000 Ft/kárév, Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
16) Az ajánlatban nyilatkozat formájában az AT.nek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt SZE-t, annak releváns szakmai tapasztalatát.
Mellékelni kell továbbá a SZE által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
17) AK az egészségügyi épület definíciója alatt az alábbiakat érti:
Az olyan építmény (építményrész), amely
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
3. A települési önkormányzat feladatai az egészségügyi alapellátás körében
5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
18) Az ajánlathoz AK az alábbi iratok becsatolását is kéri:
18.1. Az AT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
18.3 AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
18.4. AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták 3. sz. mell., mely aláírva, szkennelve benyújtandó. Amennyiben nem kerül benyújtásra az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
18.5. A nem magyarországi letelepedésű AT köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az AT székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
18.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR rendszerben, ajánlattételhez megjelölt űrlapokat, a nyilatkozat-összeállítóban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat kitöltve, a minőségi értékelési szempontokhoz a SZE-ek Önéletrajzát
19) FAKSZ: Bácsi-Bakalár Ildikó (01078)
20) A közb. dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
21) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
22) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes AT.nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti É jog. építészmérnökkel [1.sz.m. -II. táblázat 2. ssz.], EN jog. energetikai tervezővel [1.sz.m. -II. táblázat 24. ssz.], G jog. gépészeti tervezővel [1.sz.m. -II. táblázat 32. ssz.], V jog. építményvillamossági tervezővel [1.sz.m. -II. táblázat 34. ssz.], rehabilitációs [1.sz.m. - IV. szakma Építésügyi müsz. szakértés, 16. sor], továbbá tűzvédelmi szakmérnökkel [1.sz.m. - IV. szakma Építésügyi müsz. szakértés, 16. sor], valamint T jog. tartószerkezeti tervezővel [1.sz..m.-II. táblázat 30. ssz.].
23) AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazd. szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghat. feladatok ellátása és a közb. eljárás lefolytatása céljából kezeli.
24) AK a helyszíni bejárást tart a Felhívás feladását követő: 7. munkanapon, 10 órai kezdettel. Helyszín: a tervezéssel érintett ingatlan.
25) A felnőtt orvosi rendelő építész és szakági tervezési munkái a tervezés során részekre nem bonthatók, tekintettel arra, hogy az elvégzendő tervezési tervfajták egymásra épülnek és egy egységet képeznek. A tervezői feladatok komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, elvégzendő feladatok szakmailag egymásra épülnek, ezért a tervezési feladatokat szükséges összehangolni, tekintettel arra, hogy a tervezési cél elérése érdekében egymásra épülő tervfázisok elkészítése szükséges.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák