Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/245
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.12.18.
Iktatószám: 19004/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hatvan Károly EV
Teljesítés helye: 2854 Dad, külterület, hrsz. 02/17.;2854 Dad, külterület, hrsz. 02/17.;2854 Dad, külterület, hrsz. 02/17.;2854 Dad, külterület, hrsz. 02/17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Heva Trade Bau Kft.;Heva Trade Bau Kft.;Heva Trade Bau Kft.;Heva Trade Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Növénytermesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hatvan Károly EV
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69225080
Postai cím: Ady Endre Utca 1
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hatvan Károly
Telefon: +36 703955682
E-mail: hatvankaroly@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Növénytermesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Terménytároló és kapcsolódó létesítmények
Hivatkozási szám: EKR000634852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A) Terménytároló
Kétoldali falzsaluzás,547,2 m2
Gerendazsaluzás,79,20 m2
Egyoldali falzsaluzás,29,30 m2
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap 58,38 m3
B)
A) 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása
1. számú hizlalda (965 férőhelyes) lagúnaépítési munkái
2. számú hizlalda (860 férőhelyes) lagúnaépítési munkái
Csöves hígtrágya eltávolítás DN 300, 1 db
Beton taposórács SP 1056 db
karám boxrendszer 245 db
légelszívó kürtő PU 71 kplt 8 db
légbeejtő-egység CL-1911 kplt 60 db
Terem fűtés, hőlégbefúvó 2 db
hűtőrendszer 144 db
Takarmánytároló siló 2db
hízóetető rendszer
C) Telepi út
Földkitermelés, bevágás készítése 96,52 m3
Tükörkészítés sík felületen 321,74 m2
Fejtett föld mozgatása,teregetése 160,87 m3
D) Tűzivíz tározó
Füvesítés, terep helyreállítás 25,6 m2
Humuszos termőréteg, leszedése, 193,6 m3
Munkaárok földkiemelése 20,20 m3
Földvisszatöltés 20,20 m3
Humuszterítés 20 cm vastagságig 256,00 m2
Tükörkészítés sík felületen 446,0 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 253550000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Terménytároló
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45223210-1
45232453-2
45261300-7
45262300-4
45310000-3
45312310-3
45432210-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2854 Dad, külterület, hrsz. 02/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kétoldali falzsaluzás,547,2 m2
Gerendazsaluzás,79,20 m2
Egyoldali falzsaluzás,29,30 m2
Humuszos termőréteg leszedése,328,03 m2
Földkitermelés,bevágás készítése 164,01 m3
Pillérek,munkagödrök,föld kiemelése, 58,38 m3
Tükörkészítés síkfelületen 1093,42 m2
Fejtett föld mozgatása,teregetése 550,42 m3
PE agrofólia terítése 1,0 mm, 1093,42 m2
Szerelőbeton készítése 48,60 m3
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap 58,38 m3
Vasbetonfal készítése, 13-24 cm vtg. 68,40 m3
Ipari térburkolat készítése, speciális betokból, 15-25 cm vtg, 203,84 m3
Vasbeton gerenda készítése, 8,64 m3
Bordás betonacél szerelése, 6-10 mm átmérő, 16,62t
Hegesztett betonacél háló szerelése, d=5/5 mm, osztás 15×15 cm 10,3 t
Diletáció vágása, 318,00 fm
Szerkezeti hézag, kitöltése 144,00 fm
Térbeli rácsos tetőszerkezetű épület-acélváz 20,01-30,0 kg/m2 tömeg között 972,00 m2
Acél tartószerkezetek elhelyezése, Z-C 200 szelemen 1 576,08 fm
Egyhéjú tetőfedés, tr85 profilos fémlemez elemekből 1063,92 m2
Egyhéjú falburkolat fedés, tr90 profilos fémlemez elemekből 526,2 m2
Külső gerinclefedés 54,56fm
Külső oromszegés 39,0 fm
Külső lábaztai szegés 144 fm
Függő ereszcsatorna 109,12 fm
Lefolyócső szerelése 44,80 fm
Ipari redőnykapu szerelése, hőszigeteletlen, meghajtás nélkül, (5,0×4,2 m) 1,0 db
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 15-25 cm vtg. 273,36 m3
Földelővezető 500,00 fm
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 6 db
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek száma, akik rendelkeznek legalább 2 éves (24 hónapos) tapasztalattal magasépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában  20
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16 (iratazonosító: 1788028723)
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hizlalda
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 09331000-8
42500000-1
45111000-8
45223210-1
45232451-8
45232453-2
45260000-7
45261300-7
45261400-8
45262300-4
45262500-6
45310000-3
45312310-3
45442120-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2854 Dad, külterület, hrsz. 02/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. számú hizlalda (965 férőhelyes) lagúnaépítési munkái
lagúnapanelek 372 db
Csöves hígtrágya eltávolítás DN 300, 1 db
Beton taposórács SP 1056 db
karám boxrendszer 245 db
légelszívó kürtő PU 71 kplt 8 db
légbeejtő-egység CL-1911 kplt 60 db
Terem fűtés, hőlégbefúvó 2 db
hűtőrendszer 144 db
Takarmánytároló siló 2db
hízóetető rendszer (60fh) 17db
Beton aljzatok, járdák bontása 169,00 m3
Egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, 52,80 m2
Munkagödör földkiemelése épületen belül, 633,60 m3
Fejtett föld mozgatása, 792,00 m3
Talajjavító réteg készítése, tömörítéssel,osztályozatlan kavicsból, 84,50 m3
Tükörkészítés sík felületen 844,80 m2
Hegesztett betonacél háló szerelése, d=5/5 mm, osztás 15×15 cm 2,29 t
Sík vasbeton lemez készítése, simított felülettel, 131,52 m3
Betonfelületek saválló védelme kátrány-epoxi bevonat, 1325,70 m2
Padlószigetelés, egy rétegben, 4,0 mm oxidált bitumenes lemezzel, 57,60 m2
Hullámpala fedés bontása 1486,98 m2
Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása,787,00 m2
Külső térlefedés, 100 mm hőszigetelt szendvicspanellel 1 045,74 m2
Egyhéjú tetőfedés, tr45 profilos fémlemez elemekből 444,62 m2
Külső gerinclefedés 73,20 fm
Külső oromszegés 38,58 fm
Függő ereszcsatorna 146,00 fm
Lefolyócső szerelése 30,00 fm
Földelővezető 500,00 fm
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 6 db
teremajtó, 875 x 2125 mm, 1,00 db
istállóajtó 1000 x 2125 mm 1,00 db
istállóajtó 875 x 2125 mm 1,00 db
2. számú hizlalda (860 férőhelyes) lagúnaépítési munkái
Csöves hígtrágya eltávolítás DN 300, 1 db
Beton taposórács SP 960 db
karám boxrendszer 231 db
légelszívó kürtő PU 71 kplt 7 db
légbeejtő-egység CL-1911 kplt 52 db
Terem fűtés, hőlégbefúvó 2 db
hűtőrendszer 126 db
Takarmánytároló siló 2 db
hízóetető rendszer (60fh) 17 db
Beton aljzatok, járdák bontása 148,50 m3
Egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, 48,0 m2
Munkagödör földkiemelése épületen belül, 556,8 m3
Fejtett föld mozgatása, 696,0 m3
Talajjavító réteg készítése, tömörítéssel,kavicsból, 76,2 m3
Tükörkészítés sík felületen 742,4 m2
Hegesztett betonacél háló szerelése, d=5/5 mm, osztás 15×15 cm 1,94 t
Sík vasbeton lemez készítése, simított felülettel, 111,4 m3
Betonfelületek saválló védelme kátrány-epoxi bevonat, 1 210,7 m2
Padlószigetelés, egy rétegben, 4,0 mm oxid. bit. lemezzel, 53,2m2
Hullámpala fedés bontása 1 213,89m2
Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása,787,00 m2
Külső térlefedés, 100 mm hőszigetelt szendvicspanellel 897,75m2
Egyhéjú tetőfedés, tr45 profilos fémlemez elemekből 312,16m2
Külső gerinclefedés 66,5fm
Külső oromszegés 36,36fm
Függő ereszcsatorna 133,0 fm
Lefolyócső szerelése 30,00 fm
Földelővezető 400,00 fm
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 6 db
teremajtó, 875 x 2125 mm, 1,00 db
istállóajtó 1000 x 2125 mm 1,00 db
istállóajtó 875 x 2125 mm 1,00 db
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek száma, akik rendelkeznek legalább 2 éves (24 hónapos) tapasztalattal magasépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában 20
2 Többlet jótállás időtartama (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16 (iratazonosító: 1788028723)
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tüzivíz tározó
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45342000-6
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2854 Dad, külterület, hrsz. 02/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Füvesítés, terep helyreállítás 25,6 m2
Humuszos termőréteg, leszedése, 193,6 m3
Munkaárok földkiemelése 20,20 m3
Földvisszatöltés 20,20 m3
Humuszterítés 20 cm vastagságig 256,00 m2
Tükörkészítés sík felületen 446,0 m2
Rézsű képzése 187,0 m2
Töltésszélesítés 4,00 m szélességig, 136,00 m3
Tereprendezés 97,60 m3
Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra,1,50 m mag. 84,00 fm
Kültéri információs rendszer elhelyezése 1 db
Egyszárnyú 1,5×1,5 m kerítéskapu elhelyezése 1 db
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 15-25 cm vtg. 62 m3
min. 2,0 mm vtg. HDPE szigetelő lemez, forrólevegős 307,00
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek száma, akik rendelkeznek legalább 2 éves (24 hónapos) tapasztalattal útépítési és/vagy útfelújítási vagy mélyépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában  20
2 Többlet jótállás időtartama (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16 (iratazonosító: 1788028723)
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Telepi út
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45111000-8
45223210-1
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2854 Dad, külterület, hrsz. 02/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyoldali falzsaluzás függőleges,szerelt táblás zsaluzattal, 50,4 m2
Humuszos termőréteg, leszedése, 64,35 m3
Földkitermelés, bevágás készítése 96,52 m3
Tükörkészítés sík felületen 321,74 m2
Fejtett föld mozgatása,teregetése 160,87 m3
PE agrofólia terítése 1,0 mm vtg. 321,74 m2
Szerelőbeton készítése 32,17 m3
Sík vasbeton lemez készítése, simított felülettel, 64,35 m3
Hegesztett betonacél háló szerelése, d=8/8 mm, osztás 15×15 cm 4,25 t
Hegesztett betonacél háló szerelése, d=5/5 mm, osztás 15×15 cm 10,3 t
Diletáció vágása, 48 fm
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 15-25 cm vtg. 96,52 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek száma, akik rendelkeznek legalább 2 éves (24 hónapos) tapasztalattal útépítési és/vagy útfelújítási vagy mélyépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában  20
2 Többlet jótállás időtartama (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16 (iratazonosító: 1788028723)
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Terménytároló
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Heva Trade Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29357172
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
E-mail: henzer.csillike@gmail.com
Telefon: +36 302177403
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24899275211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82637008
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68352250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98958007
Postai cím: Dózsa Gy. U. 41/A.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284211

Hivatalos név: VAL-ÉP DUO Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29613917
Postai cím: Móra Ferenc Utca 23
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24954288211

Hivatalos név: Heva Trade Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29357172
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24899275211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Hizlalda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Heva Trade Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29357172
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
E-mail: henzer.csillike@gmail.com
Telefon: +36 302177403
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24899275211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 145376486
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 173486104
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98958007
Postai cím: Dózsa Gy. U. 41/A.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284211

Hivatalos név: VAL-ÉP DUO Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29613917
Postai cím: Móra Ferenc Utca 23
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24954288211

Hivatalos név: Heva Trade Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29357172
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24899275211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Tüzivíz tározó
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Heva Trade Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29357172
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
E-mail: henzer.csillike@gmail.com
Telefon: +36 302177403
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24899275211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4601535
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3959412
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98958007
Postai cím: Dózsa Gy. U. 41/A.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284211

Hivatalos név: VAL-ÉP DUO Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29613917
Postai cím: Móra Ferenc Utca 23
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24954288211

Hivatalos név: Heva Trade Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29357172
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24899275211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Telepi út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Heva Trade Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29357172
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
E-mail: henzer.csillike@gmail.com
Telefon: +36 302177403
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24899275211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8005181
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7752234
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98958007
Postai cím: Dózsa Gy. U. 41/A.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284211

Hivatalos név: VAL-ÉP DUO Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29613917
Postai cím: Móra Ferenc Utca 23
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24954288211

Hivatalos név: Heva Trade Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29357172
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 9
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24899275211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges